Prázdniny

13.07.2020, 13:35 , ZŠ | Počet zobrazení: 565

Konec školního roku 2019-2020

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

NASHLEDANOU v úterý 1. září 2020

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020.

Informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy ve složce Aktuality a dále ve složce Dokumenty.

V průběhu prázdnin bude provedena změna webových stránek školy, která byla vzhledem k mimořádným opatřením odložena.

 

Celý článek...

Konec školního roku 2019-2020

09.06.2020, 14:06 , ZŠ | Počet zobrazení: 609

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


Vážení rodiče a žáci,


29. 6. a 30. 6. 2020 je uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO.


Odevzdávání učebnic na 1. stupni i 2. stupni bude probíhat dle informací třídních učitelů přes stránky tříd.


Třídní učitelé v posledním týdnu od 22. 6. do 25. 6. 2020 určí dny a hodiny pro odevzdávání učebnic a klíčků od šatních skříněk, popř. knih vypůjčených ze školní knihovny.


Nové učebnice děti dostanou na začátku nového školního roku.


Současně si děti ze tříd vyzvednou svoje pomůcky, kufříky a tělocviky z kmenových tříd a šatních skříněk v suterénu či šaten ve vestibulu.


Odevzdané učebnice budou dány do pořádku (gumování, lepení, kontrola stránek).


Vysvědčení pro 1. stupeň bude vydáváno 26. 6. 2020 pro žáky, kteří od 25. 5. 2020 navštěvují školu, od 8:00 do 8:45 hodin.


Vysvědčení pro žáky 1. stupně, kteří zůstali doma na distanční výuce, bude vydáváno 26. 6. 2020 od 9:00 do 10:30 v kmenových třídách.


Vysvědčení pro žáky 2. stupně bude vydáváno 26. 6. 2020 od 8:30 do 10:30 hodin v kmenových třídách třídními učiteli.


Další možnost vyzvednutí vysvědčení bude pouze ve dnech 1. – 3. 7. 2020 v době od 9:00 do 11:00 hodin.

 

OBĚDY:


Žádáme, abyste nezapomněli přihlásit obědy do 26. 6. 2020 dětem, které na obědy chodí.


Poslední možnost odhlášení obědů je 17. 6. 2020, poté již nelze obědy odhlásit.


Dále nezapomeňte odhlásit obědy na poslední školní den 26. 6. 2020, pokud Vaše děti na oběd nepůjdou.

 

 


 

Celý článek...

Budoucí 1. ročníky - 2020-2021

04.06.2020, 13:13 , ZŠ | Počet zobrazení: 629

Pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků – školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci,


ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhne v odpoledních hodinách od 13:00 do 15:00 hodin představení budovy Bumbálek a okolní herní zahrady přiléhající ke škole.


Seznámíte se s pedagogy 1. stupně, prostředím budovy a jejího okolí, dostanete základní informace pro zahájení nového školního roku od 1. září 2020 pro Vaše děti.


Současně zde bude i vedoucí paní vychovatelka, od které si vyzvednete závaznou přihlášku svého dítěte do školní družiny.


Obdržíte desky, kde budou informace týkající se rozvoje vašeho dítěte a další informativní materiály.


Prohlídky budou probíhat v menších skupinkách, aby se dodržela hygienická opatření.


Prosíme, aby dospělí měli roušku, u dětí je to na Vaší volbě.

Těšíme se na setkání s našimi budoucími žáčky a jejich rodiči

PaedDr. Alena Nídlová
ředitelka školy
 

Celý článek...

Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

02.06.2020, 12:04 , ZŠ | Počet zobrazení: 771

 

Rozpis konzultací:

Kopřivová, Brůna, Zuska, Šebková, Zbořil, Melicharová, Voděrová, Kolářová, Checa Pečová, Stehlíková

 

Rozpis konzultací:

Jasaňová, Bendl, Kokrdová, Malůšková, Nídlová

 

 

Přítomnost žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

 

Vážení rodiče,


v souvislosti s další vlnou rozvolnění opatření proti koronaviru budou probíhat od 8. 6. 2020 na naší škole konzultace pro žáky 2. stupně, konzultace nejsou povinné. Konzultace budou žákům nabídnuty v různých časech a s různým zaměřením podle předmětů. Z hlediska vzdělávání má podle MŠMT nadále prioritu výuka distanční, která bude probíhat až do 19. 6. 2020.


Od 22. 6. 2020 bude probíhat v rámci konzultací třídnické práce – např. odevzdávání učebnic.


Přehled konzultací bude do středy 3. 6. 2020 vložen na web školy do záložky Aktuality.


O způsobu vydávání vysvědčení vás budeme též informovat na webu školy po pedagogické radě konané 15. 6. 2020.


Vracení učebnic a vyzvednutí si věcí žáky ve škole – třídy a šatny, vracení šatních klíčků, atd. – bude jednotlivými třídními sděleno formou e-mailu a dále na stránkách jednotlivých tříd.


U 2. stupně toto bude probíhat na konzultacích s třídním učitelem, který přesně zadá termíny pro odevzdávání učebnic a klíčků od šatny.


V období od 8. do 26. 6. 2020 nabízíme žákům 2. stupně jejich dobrovolnou přítomnost ve škole za těchto podmínek:


1. Konzultace a socializační aktivity povedou třídní učitelé a ostatní pedagogové. Nabídka konzultací je široká, žádáme proto, aby se žáci přihlásili na jednotlivé konzultace danému pedagogovi e-mailem, aby se dal případně upravit počet dětí na jedné konzultaci nepřesahující počet dětí ve skupině – 15 dětí.


Žáci si s sebou vezmou Žákovskou knížku, sešity a psací potřeby.


Obědy nebudou pro žáky 2. stupně k dispozici.


2. Žák bude do školy vpuštěn po odevzdání vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného čestného prohlášení, které najdete v záložce Dokumenty.
3. Žákům bude při vstupu do budovy změřena teplota a bude jim provedena desinfekce rukou. Žáci následně bez přezouvání pokračují ke kmenové třídě, kde se v případě potřeby děti rozdělí do skupin.
4. Povinnost nosit roušky zůstává nadále v celé budově školy při pohybu žáků a při nedodržení vzdálenosti 1,5-2 m i při pobytu venku.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

Celý článek...

Školní hřiště

11.05.2020, 13:20 , ZŠ | Počet zobrazení: 481

Otevření školního hřiště

Provoz:

 

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ BUDE V PROVOZU OD 11. 5. 2020
 

pondělí - pátek 15:00-19:00

sobota - neděle 9:00-12:00 a 13:00-19:00

 

- Přístup na hřiště je umožněn pouze žákům školy

- po celou otevírací dobu bude hřiště pod dohledem správce

- žáci jsou povinni dodržovat řád hřiště, školní řád, provozní řád a respektovat a dbát pokynů správce hřiště

 

Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pokyny správce hřiště a dodržujte bezpečnostní a aktuální hygienická opatření.

Celý článek...

Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

11.05.2020, 13:09 , ZŠ | Počet zobrazení: 652

VÝUKA NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020


vláda umožnila


• od 25. května – osobní přítomnost žáků 1. stupně
1. stupeň


Vzdělávání bude probíhat formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.


Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu.


Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Děti budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den a sáček na odkládání roušek. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.
Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Z hygienických opatření je již připravena desinfekce na ruce, dezinfekční mýdlo a papírové ručníky ve třídách, toaletách, šatnách, u školní jídelny a ve vestibulu školy.


I. stupeň: Provozní doba školy bude od 7:40 do 15:00.


Školní stravování bude probíhat formou teplých obědů.


Žádáme rodiče, aby svým dětem, pokud budou chodit na obědy, objednali oběd. Školní kuchyně pak bude dle počtu přihlášených dětí objednávat suroviny na přípravu jídel.


Za jakých faktorů mohou tedy žáci školu navštívit?


• žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti
• žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti naplňuje

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)


O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.


Toto prohlášení zašlete svému třídnímu učiteli e-mailem nebo vhoďte do schránky u hlavního vchodu do školy nejpozději do pátku 15. 5. 2020.


Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Očekáváme zodpovědnost rodičů v tom, že pokud pošlou dítě do školy a obsadí tím místo ve skupině, která má být neměnná, bude do ní dítě docházet pravidelně (samozřejmě za podmínek, že bude zdravé).


Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.


Své rozhodnutí, prosím, sdělujte svým třídním učitelům, někteří již tak učinili po prvotním oslovení třídním učitelem. Ostatní tak učiňte nejpozději do pátku 15. 5. 2020.

 

Celý článek...

Výsledky zápisu do 1. ročníků

11.05.2020, 11:24 , ZŠ | Počet zobrazení: 783

ŽÁCI PŘIJATÍ K ZÁKLADNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU


PG5DL      N7FWW        BA13Q        QGIV8
FLWI7       P8N2D          K39PS         540KQ
WZ03O     RDUIJ           TYVVS        O4D4G
DC1RT      I7TEC           FAE6M        GJ7L8
Z9ZQM     GQS5T          F18BG         U9ZCK
QALBQ     7L0UR           5VDXJ         4M0ON
5YVM0      X94VD          82T30          PDS6J
2GFGL      TD47P          8A6YO         4EV4Z
CAOI6       055NG          L90VM         46DFB
W7ANU     722CZ          5PK9K         7MJCQ
QCWCE    ZU66D          0HA12         X0001
F5G48       TRY5U         AP75M        ONAF4
Q27MU     CL8YF          IBU63          JWX9E
15LC5       PZ5EN         8DX62          X0002
55E2P       YP7Q0         9G1KX         OK7J5
1KYA9      97K69           697I0           RYE4O
L59C6       QGFML        QIR3D         9TCZO
396Y2       97DKM         R24SV         VPPUQ
M8VP4      SLBLX         F0N8X          VPPUQ
Q2L4J       MDIVK         O7ASR         8S52X
IM6Y4       E4QKX         XF5Z9           ITEWR
VE59S      MSC3F         DV8CV
3E3I5        WFUL7         Z1FDT
KMEXB     D2UBT         LJZUU
VDHPN     E3MZH        AYX0S
 

Celý článek...

Výuka 9. ročníků od 11. 5. 2020

04.05.2020, 15:54 , ZŠ | Počet zobrazení: 431

VÝUKA 9. ROČNÍKŮ - OD 11. 5. 2020


Vážení rodiče,


vláda umožnila od 11. května osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.


Vzdělávání žáků bude probíhat formou školních skupin, ve kterých bude max. 15. dětí. Přítomnost žáků ve škole není povinná.


Rozdělení žáků do dvou skupin sdělí Mgr. Dana Kolářová podle počtu zájemců. Složení skupin žáků bude od začátku 11. 5. 2020 neměnné, tzn. žáka nelze zařadit do školní skupiny později.


Zákonný zástupce musí nejpozději do středy 6. 5. 2020 zaslat Mgr. Daně Kolářové nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení Vám bylo zasláno e–mailem. Prosíme, vyplňte jej a doručte do školy výše uvedenými způsoby.


Výuka bude probíhat vždy v pondělí, středu a čtvrtek


9. A – V 8:15 vyučující vyzvedne žáky před vchodem do školy a odvede je do šatny hlavním vchodem, v šatnách si žáci vyzvednou přezůvky a vydezinfikují si ruce. Výuka začne v 8:30 v kmenové třídě. Výuka bude probíhat v blocích: 1. blok - 8:30 – 10:00, 15 minut přestávka, 2. blok – 10:15 – 11:45, po skončení výuky vyučující odvádí žáky do školní jídelny či šaten.


9. B – V 8:30 vyučující vyzvedne žáky před vchodem do školy a odvede je do šatny hlavním vchodem, v šatnách si žáci vyzvednou přezůvky a vydezinfikují si ruce. Výuka začne v 8:45 v kmenové třídě. Výuka bude probíhat v blocích: 1. blok - 8:45 – 10:15, 15 minut přestávka, 2. blok – 10:30 – 12:00, po skončení výuky vyučující odvádí žáky do školní jídelny či šaten.

 

PROSÍME, ABY SE DĚTI, KTERÉ BUDOU CHODIT NA OBĚDY,  PŘIHLÁSILY DO STŘEDY

6. 5. 2020. S POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍM NEMŮŽEME POČÍTAT, PROTOŽE POTRAVINY, ZE KTERÝCH SE VAŘÍ, SE OBJEDNÁVAJÍ S PŘEDSTIHEM PODLE PŘIHLÁŠENÝCH STRÁVNÍKŮ. 


Výuka bude soustředěna na učivo českého jazyka a matematiky. Doporučujeme vzít si s sebou psací potřeby, ŽK, sešity a učebnice na výuku ČJ a M.


Během výuky bude sedět žák v lavici sám. V případě, že vyučující vydá pokyn, že je možné roušku sundat, uloží si ji žák do sáčku. V době přestávek musí zůstat ústa a nos zakryty. Svačinu lze konzumovat pouze mezi bloky vyučování. Žák nesmí opustit třídu, výjimkou je cesta na WC.
V případě, že žák neuposlechne pokynů pedagoga k zajištění bezpečnosti a zdraví, budou ředitelem školy vyzváni rodiče k vyzvednutí žáka ze školy a jeho docházka může být ukončena.


Za jakých faktorů mohou tedy žáci školu navštívit?


• žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti – viz výše
• žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti (viz výše) naplňuje


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

PaedDr. Alena Nídlová, ředitelka školy


 

Celý článek...

Výsledky přijímacího řízení k zápisu do 1. ročníků - školoní rok 2020-2021

27.04.2020, 13:55 , ZŠ | Počet zobrazení: 703

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 

budou zveřejněny na webových stránkách školy

v záložce Zápis do 1. ročníků

dne 11. 5. 2020

Celý článek...

Žádost o ošetřovné

24.04.2020, 10:08 , ZŠ | Počet zobrazení: 606

Potvrzení - Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

10.03.2020, 20:13 , ZŠ | Počet zobrazení: 424


https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19


Potvrzení " Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy " budou vydávána od 12.3. 2020

 

v pondělí a ve středu v době od 9,00 hod. do 11,00 hod. 

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY – AKTUALITY a webu zřizovatele MČ Praha 9
 

Celý článek...

Stránky třídy 7.B

22.04.2020, 09:36 , ZŠ | Počet zobrazení: 503

ZÁVADA STRÁNEK TŘÍDY 7.B JE ŘEŠENA, PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA OBNOVENÍ DO 2 DNŮ.

PROSÍM, SLEDUJTE STRÁNKY, KDY SE ZNOVU OBNOVÍ.

DĚKUJEME ZA STRPENÍ

Alena Nídlová

Celý článek...

Prodloužení elektronického podání žádosti o zápis do 1. ročníků

15.04.2020, 21:54 , ZŠ | Počet zobrazení: 453

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prodloužili jsme možnost elektronického podání žádosti o zápis do 1. ročníku do 17. 4. 2020.

Formulář  a návod najdete v záložce Zápis do 1. ročníků

PaedDr. Alena Nídlová

Celý článek...

6., 7., a 8. ročníky - povinně volitené předměty a druhý cizí jazyk

30.03.2020, 13:25 , ZŠ | Počet zobrazení: 737

Vážení rodiče žáků 6., 7. a 8. ročníků,

třídní učitelé vás budou v e-mailech informovat o výběru povinně volitelných předmětů a výběru druhého cizího jazyka.

Formulář bude ke stažení na školním webo v záložce Dokumenty.

Prosíme, pošlete vyplněné a podesané formuláře buď poštou nebo je vhoďte do poštovní schránky, která se nalézá vlevo u hlavního vchodu.

Formulář je možný si též osobně vyzvednout v úřední hodiny školy každé pondělí nebo středu od 9:00 do 11:00hodin ve vestibulu školy v hlavní budově.

Vyplněný a podepsaný formulář je nutné odevzdat do 17. 4. 2020.

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

Celý článek...

Online zápis do 1. ročníků

27.03.2020, 12:30 , ZŠ | Počet zobrazení: 1158

Vážení rodiče,

informace ke změně formy zápisů do 1. ročníků na online systém bude vložena na webové stránky naší školy do záložky Aktuality a záložky Zápis do 1. ročníku v co nejbližší době.

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

Celý článek...

Poděkování rodičům

18.03.2020, 19:39 , ZŠ | Počet zobrazení: 970

Vážení rodiče,

 

za všechny pedagogy vám všem děkujeme za trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci.

Společnými silami se pokusíme vše zvládnout a po nástupu do školy se učivo probírané a procvičované sjednotí.

vedení školy

Celý článek...

Aktuální informace ke vzdělávání na dálku

25.03.2020, 15:05 , ZŠ | Počet zobrazení: 468

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Pedagogové vyvěšují učivo na webu na stránky tříd nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na našem webu v záložce Kontakty.

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z Fy, PŘ, CH, D, Z

Ostatní předměty - v minimálním rozsahu - základní učivo

 


PaedDr Alena Nídlová

ředitelka školy

Celý článek...

Upozornění pro rodiče

16.03.2020, 18:28 , ZŠ | Počet zobrazení: 601

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Úřední hodiny pro vydávání žádostí o ošetřovné se mění na: 

 

každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin

každou středu od 9:00 do 11:00 hodin

 

Děkujeme za pochopení

Alena Nídlová

Celý článek...

Odložení termínu zápisu do 1.ročníků

16.03.2020, 18:31 , ZŠ | Počet zobrazení: 634

ODLOŽENÍ TERMÍNU ZÁPISU DĚTÍ DO 1.ROČNÍKŮ

 

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření se odkládá termín ZÁPISU DO 1.ROČNÍKŮ.

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH V AKTUALITÁCH.

PROSÍM, SLEDUJTE TUTO ZÁLOŽKU.

 

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Alena Nídlová, ředitelka školy

Celý článek...

Zrušení dne otevřených dveří - 19. 3. 2020

10.03.2020, 20:18 , ZŠ | Počet zobrazení: 542


ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 19. 3. 2020

 

ZRUŠENÍ PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY do odvolání

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme konání Dne otevřených dveří na naší škole. Případný nový termín vypíšeme, dojde-li ke změně současného stavu rozšiřující se infekce koronavirem.

Děkujeme za pochopení

 

Alena Nídlová, ředitelka školy
 

Celý článek...

Potvrzení - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

10.03.2020, 20:13 , ZŠ | Počet zobrazení: 779

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html
http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19


Potvrzení " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy " budou vydávána od 12.3.

 

v době od 9,00 hod. do 11,00 hod.ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY – AKTUALITY a webu zřizovatele MČ Praha 9
 

Celý článek...

Nařízení vlády - koronavirus

10.03.2020, 11:08 , ZŠ | Počet zobrazení: 1469

Nařízení vlády ČR- od středy 11.3.2020 se uzavírají základní školy DO ODVOLÁNÍ.

 

Na webu školy na stránkách jednotlivých tříd bude jednotlivým třídám sdělováno učivo po předmětech a dnech. Děti budou doma vypracovávat zadané úkoly.

 

OBĚDY žákům budou hromadně odhlášeny. 

Další důležité informace budou nadále sdělovány prostřednictvím webu školy v záložce AKTUALITY.

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY - AKTUALITY.

Celý článek...

Jarní prázdniny - návrat z lyžařských středisek - Itálie

01.03.2020, 16:32 , ZŠ | Počet zobrazení: 481

Vážení rodiče,

pokud jste se navrátili z jarních prázdnin z lyžařských středisek v Itálii, zde jsou základní informace, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR:

 

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.
Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD.

Jak se chránit?
• dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
• pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
• používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.
S kým se mohu poradit?
• Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu

 

PaedDr. Alena Nídlová, ředitelka školy
 

Celý článek...

Mimořádná třídní schůzka - 4.B

07.02.2020, 09:01 , ZŠ | Počet zobrazení: 509

MIMOŘÁDNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA - TŘÍDY 4.B se koná v úterý 11. února v 16:00 hodin

v kmenové třídě 4.B

 • představení pana učitele, konzultace 
Celý článek...

Změna času příjezdu ze Zimní školy v přírodě - 2.turnus

30.01.2020, 09:30 , ZŠ | Počet zobrazení: 536

ZMĚNA ČASU PŘÍJEZDU ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 2.TURNUS - 24.1.- 31.1.2020

 

Z důvodu velké nemocnosti na Zimní škole v přírodě byl posunut příjezd dne 31.1.2020

 na 12:00hodin.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 2.turnus

29.01.2020, 09:08 , ZŠ | Počet zobrazení: 518

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2.TURNUS

 1. a 2.den

První noc je za námi. Spali jsme jak "dudci", protože nás unavil výšlap sjezdovky na Lumce.
Dnes (v úterý) jsme čtyři hodiny rejdili v Rejdicích, i přestože nám počasí moc nepřálo. Mlha, že by se dala krájet, vítr nás šlehal do tváří, ale jelikož nejsme žádná "ořezávátka", postavili jsme se počasí čelem a vydrželi jsme.
Snad zítra bude počasí příznivější.

 

3.den

Dnes mlha před námi i za námi, ale nám to nevadilo, sjezdovku jsme sjížděli jako draci. Naše lyžařské umění se den ode dne zdokonaluje. Hory se odpoledne proměnily v ledové království a nás střeží 7 sněhových Olafů.
 


 

Celý článek...

Příjezd na Zimní školu v přírodě a odjezd ze školy v přírodě - 2.turnus - 27.1.2020 - 31.1.2020

27.01.2020, 11:58 , ZŠ | Počet zobrazení: 504

Zimní škola v přírodě - 24.1. - 31.1.2020

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, nyní jsou na obědě.

 

Příjezd ze školy v přírodě v pátek 31.1.2020 - předpokládaný příjezd  kolem 14:00hodin.

 

 


 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - informace den po dni

21.01.2020, 07:41 , ZŠ | Počet zobrazení: 1254

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 20.1. - 24.1.2020 - informace den po dni

 1. DEN

Cesta nám rychle utekla a u Lumky nás čekala lehce zasněžená sjezdovka. Na spuštění lanovky to sice nestačilo, ale nás to neodradilo. Po dobrém obědě (kuře na paprice + těstoviny) jsme vybalili lyžařskou výzbroj a vyrazili na svah. Kvalitně jsme zasportovali, jelikož jsme nejen sjížděli dolů, ale stoupali i nahoru.
Po večerní přednášce o bezpečnosti lyžování a správném oblékání se na svah jsme spokojeně usnuli. Necháme si zdát o tom, co nás čeká zítra.

2. DEN

Ráno jsme se probudili do slunného mrazivého dne. Po vydatné snídani jsme oblékli lyžařskou výstroj, pobrali výzbroj a plni energie se vydali k již čekajícímu autobusu. Ten nás odvezl do nedalekého střediska Rejdice, které nabízelo dostatek sněhu k zahájení našeho lyžování. Zároveň část začátečníků začala své první lyžařské krůčky na kopci za penzionem, kde přes noc napadlo několik centimetrů technického sněhu. Plni nových zážitků, informací a dovedností jsme se všichni ve zdraví setkali zpět v penzionu, kde nás čekala večeře, která byla odměnou po náročném dni. Po následné večerní hygieně jsme zhlédli pohádku a utíkali na kutě. Již teď se těšíme na zítřek. 
 

Celý článek...

Příjezd na Zimní školu v přírodě

20.01.2020, 12:21 , ZŠ | Počet zobrazení: 550

Zimní škola v přírodě - 20.1. - 24.1.2020

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, nyní jsou na obědě.

Celý článek...

4.B

15.01.2020, 14:28 , ZŠ | Počet zobrazení: 565

Vážení rodiče,

do konce pololetí je výuka třídy 4.B zajištěna vychovatelkami ze školní družiny, které mají připravenou na každou hodinu a den přípravu od paní učitelky Jaskmanické z paralelní třídy.

Od 2. pololetí nastoupí nový pan učitel, se kterým jsme v jednání.

Klasifikace byla s paní učitelkou osobně řešena s vedením školy.

Třídní schůzka bude naplánována s novým panem učitelem a včas oznámena v žákovských knížkách i na webu rodičům.


Děkujeme za pochopení, vedení školy

Celý článek...

Doplnění informací - Zimní školy v přírodě - 1. a 2. termín

14.01.2020, 09:10 , ZŠ | Počet zobrazení: 501

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ - ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 1.a 2. termín

 

 • zařízen dojezd za sněhem na jiné sjezdovky
 • cestovní připojištění se nesjednává - možnost sjednat jednotlivými zákonnými zástupci dětí

SRAZ:   8:15hod.

ODJEZD:   8:30hod.

PŘÍJEZD:   OKOLO 15:00hod.

Žádáme rodiče o kontrolu vlasů před odjezdem na zimní školu v přírodě

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ, ALKOHOLU, CIGARET A OSTANÍCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

               

Celý článek...

Třídní scůzky 1.stupně a konzultace 2.stupně 13.1.2020

10.01.2020, 10:28 , ZŠ | Počet zobrazení: 422

Třídní schůzky 1.stupně a konzultace 2.stupně 13.1.2020
Odpadá – 4.B a 9.A pro nemoc třídní paní učitelky –
bude zvolen náhradní termín


Mgr. Miroslava Stehlíková a Mgr. Tereza Melicharová –
Posunut termín od 16:00 do 18:00
 

Celý článek...

Vánoce

18.12.2019, 15:13 , ZŠ | Počet zobrazení: 415

VÁNOCE 2019

Vážení rodiče a žáci naší školy, přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

 

Těšíme se na vás ve škole v pondělí 6. ledna 2020.

 

Za všechny pedagogy a ostatní zaměstnance

PaedDr. Alena Nídlová
 

Celý článek...

Návrat z Drážďan - 12.12.2019

12.12.2019, 17:55 , ZŠ | Počet zobrazení: 405

NÁVRAT Z DRÁŽĎAN - 12.12.2019

 

Pokud nedojde ke zdržení, je předpokládaný návrat před 19:00hod.

Celý článek...

Jazykový výlet do Drážďan

12.12.2019, 10:07 , ZŠ | Počet zobrazení: 390

JAZYKOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN

12.12.2019

 

Děti dojely na místo v pořádku, jdou na prohlídku historické části města.

Celý článek...

Adventní výlet - Drážďany - 12. 12. 2019

10.12.2019, 13:42 , ZŠ | Počet zobrazení: 384

ADVENTNÍ VÝLET DRÁŽĎANY - NĚMECKO - 12. 12. 2019

 

Pokyny pro účastníky zájezdu do Německa dne 12.12.2019


Sraz všech účastníků zájezdu dne 12.12.2019 v 7:30 hod. před budovou ZŠ Špitálská

Předpokládaný návrat dne 12.12.2019 ve večerních hodinách ( kolem 20:00) na místo odjezdu.


Doporučuje se, aby si žáci vzali s sebou:
- cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů
Ministerstva zahraničních věcí)
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- kinedryl a plastový sáček - dle zvážení
- dostatek jídla a nápojů na celý den
- oblečení dle počasí
- psací potřeby (tužka/ propiska)
- deštník nebo pláštěnku
-- kapesné dle programu (5 EUR), ostatní dle uvážení rodičů

- potvrzení z velvyslanectví pro výjezd u žáků s cizím pasem

Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu.
V případě, že škodu způsobí a nemá sjednáno Sdružené cestovní pojištění (viz nabídka CK) bude ji muset uhradit.

Po návratu z Německa k budově ZŠ Špitálská žák, žákyně odchází se zákonným zástupcem.

 

Dopoledne příjezd k zámku Moritzburg, prohlídka zámku spojeného s natáčením Tří oříšků pro Popelku. Kolem 13:30 příjezd do Drážďan, procházka historickou částí města - nová radnice, Frauenkirche - symbol obnovy města po náletech na konci 2. světové války, Hofkirche, Královský palác, Semperova opera a zámek Zwinger. Následně navštívíme Pragerstrasse a náměstí Altmarkt s vánočními trhy. Okolo 18:00 odjezd z Drážďan a kolem 20:00 příjezd do Prahy.

Časový harmonogram může být v průběhu upraven.

 

 


 

Celý článek...

Sběr papíru a víček - prosinec 2019

21.11.2019, 10:22 , ZŠ | Počet zobrazení: 516

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

 

 

Sběr starého papíru a víček proběhne 4. 12. 2019.

Papír a víčka noste popsané jménem žáka, třídou a hmotností sběru.

Celý článek...

Vánoční fotografování - 1.stupeň

21.11.2019, 10:23 , ZŠ | Počet zobrazení: 541

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - pouze pro žáky 1.stupně

v pondělí - 2.12.2019 - dle zájmu zákonných zástupců

Celý článek...

Klub rodičů záků ZŠ Špitálská

21.11.2019, 09:56 , ZŠ | Počet zobrazení: 404

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

 

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ


3. termín: 22. 1. 2020 od 15:00 hodin

4. termín: 19. 2. 2020 od 15:00 hodin

5. termín: 18. 3. 2020 od 15:00 hodin

6. termín: 22. 4. 2020 od 15:00 hodin

7. termín: 20. 5. 2020 od 15:00 hodin

 

Celý článek...

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

11.11.2019, 07:55 , ZŠ | Počet zobrazení: 466

INFORMACE K ZIMNÍ ŠKOLE V PŘÍRODĚ


Ubytování:   penzion Lumka ( Zásada v Jizerských horách)
Stravování:  snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře
Doprava:      autobus

Cena:           3. 700,- Kč (zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, permice, připojištění a další drobné výdaje) Cena je garantována při minimálním počtu 80 přihlášených žáků.


I.turnus :      20. 01. – 24. 01. 2020 (I. stupeň od druhé třídy – pouze lyže)
II. turnus:     27. 01. – 31. 01. 2020 (II. stupeň – lyže nebo snowboard)


Pro oba turnusy platí:   Odjezd od školy: 8. 30h (sraz v 8. 15 h.)
                                        Příjezd ke škole: cca 16.30h. – 17. 00h.

Nejpozději do 6. 01. 2020 je nutné odevzdat p. uč. Mgr. Jaroslavě Součkové:


- originál potvrzení o zdravotní způsobilosti (platí dva roky, po ukončení zimní školy
  v přírodě bude žákům vráceno)

- potvrzení o seřízení vázání
- kopii kartičky pojišťovny,
- kopii očkovacího průkazu
Všechny tiskopisy přinést společně v jedné složce


- doplatek zimní školy v přírodě 1. 700 Kč.

V DEN ODJEZDU ODEVZDAT U AUTOBUSU – V OBÁLCE PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Půjčení lyžařské a snowboardové výzbroje bude zajištěno v prodejně s půjčovnou – HARFASPORT – Českomoravská 184/41 termín:

23. 11 – 5. 12. 2019 každý den od 10h. – 20h.

Děti z I. stupně (druhá,třetí, čtvrtá třída) budou mít své oblečení podepsané, protože nejezdí na hory tak často a stává se, že nevědí, jaké je jejich lyžařské oblečení.


Všechny věci musí být sbaleny do batohu, kufru, či tašky. Na boty může být pevná taška. Lyže řádně sepnuty na dvou místech a uloženy v obalu. Výzbroj bude řádně podepsaná (helma, hůlky, lyže, snowboard, boty, vak na lyže)
Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů. Telefon může mít dítě pouze ve výjimečných případech po osobní domluvě s vedoucím zájezdu zimní školy v přírodě!!!
Zákaz jakýchkoli návykových látek (alkohol, cigarety…)


V případě porušení zákazu budou žáci potrestáni dle klasifikačního řádu, rodiče kontaktováni a žáka si musí ze zimní ŠvP odvézt.

 

Potřeby na lyžařský kurz

• Sjezdové lyže
• Sjezdové boty
• Snowboardové boty
• Snowboard
• Hůlky
• Helma
• Lyžařské brýle (+ sluneční brýle)
• Obal na lyže
• Sjezdová kombinéza nebo teplá nepromokavá bunda, lyžařské kalhoty nebo šponovky
• 2x čepice
• Nákrčník (ne šála)
• 2x rukavice (ne pletené)
• 2x termoprádlo nebo punčochové kalhoty a teplé spodní tričko
• 3x silné ponožky nebo podkolenky
• Spodní prádlo
• Pyžamo
• Oblečení na chatu
• Tepláková souprava
• Trička s krátkým i dlouhým rukávem
• Pevná obuv
• Přezůvky
• Hygienické potřeby + krém na obličej
• Ručník
• Psací potřeby, blok
• Stolní hra, knížka
 

Celý článek...

Podpora stávky

05.11.2019, 07:51 , ZŠ | Počet zobrazení: 665

PODPORA STÁVKY

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že většina pedagogů naší školy podporuje stávku učitelů dne 6.11.2019, ale z organizačních důvodů bude provoz školy v běžném režimu - vyučování bude probíhat dle rozvrhu.

Celý článek...

Odstávka vody - 5.11.2019

04.11.2019, 07:52 , ZŠ | Počet zobrazení: 446

ODSTÁVKA VODY - 5.11.2019

Vážení rodiče,

v úterý 5.11.2019 bude od 16:00 hodin odstávka vody na hlavní budově školy.

Tímto žádáme rodiče, pokud to bude možné, vyzvedněte si děti ze ŠKOLNÍ DRUŽINY do 16:00 hodin.

Kdo si nebude moci dítě vyzvednout, ŠKOLNÍ DRUŽINA bude od 16:00 hodin přesunuta na Bumbálek.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

24.10.2019, 07:30 , ZŠ | Počet zobrazení: 388

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

 

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ


2. termín: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Týden od 28.10. do 3.11.2019

22.10.2019, 15:57 , ZŠ | Počet zobrazení: 450

TÝDEN od 28.10. do 3.11.2019

INFORMACE:

 

28. 10.  2019 - STÁTNÍ SVÁTEK

29. 10. a 30. 10. 2019 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31. 10. a 1. 11. 2019 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Celý článek...

Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

10.10.2019, 14:41 , ZŠ | Počet zobrazení: 438

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

 

 • zlepšovat komunikaci se svými dětmi
 •  řešit stresové situace
 •  upevňovat rodičovskou autoritu

 

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ


1. termín:  23. 10. 2019 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C

04.10.2019, 10:29 , ZŠ | Počet zobrazení: 517

Návrat 1.A, 1.B, 1.C ze školy v přírodě po 12.00 hodině

Celý článek...

Plánovaný jazykový poznávací zájezd do Skotska

01.10.2019, 15:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 632

Podrobnější informace o programu zájezdu a platbách.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C

30.09.2019, 12:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 679

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B, 1.C

Děti dojely na místo pobytu v pořádku

Celý článek...

Třídní schůzky - 4.A - náhradní termín

23.09.2019, 12:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 429

4.A - TŘÍDNÍ SCHŮZKY - NÁHRADNÍ TERMÍN

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26.9.2019 se konají od 17:00hodin v kmenové učebně 4.A náhradní třídní schůzky.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

16.09.2019, 17:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 510

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

Ubytování: penzion Lumka ( Zásada v Jizerských horách)

Stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře

Doprava: autobus

Cena: 3. 700,- Kč (zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, permice, připojištění a další drobné výdaje) Cena je garantována při minimálním počtu 80 přihlášených žáků.

 

I.turnus: 20. 01. – 24. 01. 2020 (I. stupeň od druhé třídy – pouze lyže)

II. turnus: 27. 01. – 31. 01. 2020 (II. stupeň – lyže nebo snowboard)

 

Přihlášky: Vyplněné a podepsané rodiči odevzdejte co nejdříve (nejpozději do 25. 10. 2019) v kabinetě II. patra( p. uč. Mgr. Jaroslava Součková) spolu s 2. 000 Kč zálohy.

 

Před zimní školou v přírodě je nutné odevzdat p. uč. Mgr. Jaroslavě Součkové originál potvrzení o zdravotní způsobilosti (platí dva roky, po ukončení zimní školy v přírodě bude žákům vrácen), kopii kartičky pojišťovny, kopii očkovacího průkazu a doplatek zimní školy v přírodě 1. 700 Kč (to vše nejpozději do 6. 01. 2020).

Po odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy obdrží účastníci zimní školy v přírodě další potřebné informace.

Půjčení lyžařské a snowboardové výzbroje bude zajištěno v prodejně s půjčovnou – HARFASPORT – Českomoravská 184/41

Celý článek...

Adaptační škola v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C

16.09.2019, 17:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 557

Adaptační škola v přírodě 1. A, B, C


Ubytování: Hh EDEN Roudnice 65,
                   51 401 Jestřabí v Krkonoších


Termín: 30.9. – 4.10. 2019

Sraz: 30.9. 2019 v 8:15 před školou
Návrat: 4.10. 2019 kolem 12. h. ke škole
Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi


Pedagogický doprovod: Mgr. Irena Majerová,
Mgr. Kamila Beránková, Mgr. Jaroslava Součková, DiS

 

Do 24. 9. 2019 odevzdat třídnímu učiteli:

• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailuU odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

 

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2-3x mikina
• 5x triko (i dl. rukáv)
• 2-3x tepláky
• 1x přezůvky
• 5x ponožky – NE kotníčkové!!!
• 2x teplejší ponožky
• 2-3x sportovní boty
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka, teplejší čepice a šátek
gumová podložka – pro ty, kteří se v noci pomočují

Toaletní potřeby:
• 1x ručník + 1x osuška
• balení kapesníčků (10 balíčků)
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:
• maska na karneval
• batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
blok na psaní, pastelky, psací potřeby - penál
• kniha, oblíbená hračka či plyšák - menší, karty,…..

Kapesné:
dle vlastního uvážení - ve vlastní peněžence

Všechny věci čitelně podepsat a balte s dětmi, aby věděly - kde co mají

Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI – náušnice, hodinky, řetízky apod.

OBĚDY během AŠvP jsou ve školní jídelně odhlášeny

Celý článek...

Třídní schůzky 9.tříd

10.09.2019, 08:57 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 450

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. ROČNÍKŮ - VOLBA POVOLÁNÍ

16. 9. 2019 od 17:00 ve školní jídelně

Celý článek...

Začátek školního roku

29.08.2019, 15:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 596

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin.

HLAVNÍ BUDOVA

Budova bude otevřena v 7:40 pro příchod dětí do školy.
První den se děti nepřezouvají a jdou rovnou do svých kmenových tříd.


Vyučování v pondělí 2. září bude končit v 8:45 hodin


Obědy v pondělí 2.září se budou vydávat od 11:00 do 12:00 hodin.
Od 3.září se vydávají obědy v běžném času.


2. – 5. třídy
V úterý 3. září a ve středu 4. září - 4 vyučovací hodiny
Od čtvrtka 5. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

6. – 9. třídy
V úterý 3. září a ve středu 4. září - 5 vyučovacích hodin
Od čtvrtka 5. září se vyučuje dle rozvrhu tříd
 


1. třídy
Děti s rodiči se sejdou před hlavní budovou školy v 8:00 hodin, kde si děti vyzvednou jejich třídní učitelé. Poté odejdou děti se svými třídními učiteli do svých tříd, kde budou ostužkováni.
Rodiče mohou své děti doprovázet do tříd.
Po 1. vyučovací hodině (v 8:45 hod.) si děti z 1. tříd odvedou paní vychovatelky do školní družiny.
Rodiče zůstanou ve třídách a bude následovat první seznamovací a informační schůzka s třídním učitelem.


Po skončení této schůzky si rodiče vyzvednou své děti v učebnách ŠD, které jsou umístěny ve stejném patře.

 

V úterý 3. září a ve středu 4. září - 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hod.)
Čtvrtek 5. září a pátek 6. září - 3 vyučovací hodiny (do 10:45 hod.)
Od pondělí 9. září se vyučuje dle rozvrhu hodin

 

2. a 3. třídy

kmenové třídy zůstávají na Bumbálku.
 


Školní družina ranní školní družina bude v provozu na Bumbálku od 6:30 hodin


Přejeme příjemný začátek školního roku.

PaedDr. Alena Nídlová
 

Celý článek...

Konec školního roku

02.07.2019, 13:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 582

Konec školního roku 2019-2020

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

NASHLEDANOU v pondělí 2. září 2019

Nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2019.

Informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy ve složce Aktuality a dále ve složce Dokumenty

 

Celý článek...

INFORMACE PRO RODIČE 1. ROČNÍKŮ

24.06.2019, 10:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 721

INFORMACE PRO RODIČE 1. ROČNÍKŮ

 

Adaptační škola v přírodě
termín – 30. 9. – 4. 10. 2019
místo – RS Eden Roudnice v Krkonoších
cena – cca 3000,- Kč (pobyt, strava, doprava, pojištění)- dle počtu přihlášených dětí

Celý článek...

Návrat z Letní školy v přírodě - 21. 6. 2019

21.06.2019, 09:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 429

NÁVRAT Z LETNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 21.6.2019

Předpokládaný příjezd z Letní školy v přírodě - 21. 6. 2019 od 11:30 do 12:00 hodin.

Pokud by došlo ke zdržení, informace bude dále vyvěšena na webu a na budově školy.
 

Celý článek...

Návrat z letní školy v přírodě - 21.6.2019

21.06.2019, 09:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 430

NÁVRAT Z LETNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 21.6.2019

Předpokládaný příjezd z Letní školy v přírodě - 21. 6. 2019 od 11:30 do 12:00 hodin.

Pokud by došlo ke zdržení, informace bude dále vyvěšena na webu a na budově školy.

Celý článek...

Letní škola v přírodě

17.06.2019, 10:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 480

LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 17. 6. - 21. 6. 2019

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

Celý článek...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

17.06.2019, 07:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 535

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků,
ve školním roce 2019/2020


Rozdělení tříd – definitivní rozdělení dětí proběhne během prázdnin. Mohou být přesunuti pouze 2 kamarádi, nikoliv celé skupinky dětí.

Organizace 1. školního dne 8.00 hod. – sraz před školou
Slavnostní přivítání a stužkování žáků proběhne ve vestibulu (rodiče mohou být přítomni)

8.45 – ukončení, všechny děti převezme školní družina nebo mohou s doprovodem odejít

9.00 – schůzka pro rodiče ve třídách

Informace o školní družině:
 provozní doba 6.30 – 17.30 hod
 platba – 500,- Kč za měsíc (2x ročně – září – prosinec; leden – červen)

Informace o školní jídelně: vedoucí p. Marie Kovaříková
oběd pro děti – I. stupeň – 27,- Kč – posílat inkasem 600,- Kč/měsíc

Kroužky – nabídka bude během září, zahájení v říjnu

Fotografování dětí 1. ročníků: září – cca 250,-Kč sada

Učebnice a pracovní sešity:
škola přispívá 200,- Kč, rodiče budou doplácet cca 700,-Kč

Sešity a pomůcky na výuku: zakoupí škola (stejný typ) – cca 250,-Kč
(barevné papíry, čtvrtky A 4 a A 3, kuchyňské utěrky – papírové; vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky atd.)

Pomůcky:
umělohmotná krabice (rozměry: 40x28x16cm) – vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelína, voskovky, lepidlo, suché křídy, paleta, ochranný oděv, igelit na lavici, nůžky se špičkou, hadřík

Do penálu: 2x tužka č. 2, ořezávátko, pastelky (nejlépe JUMBO), malé pravítko

Dále budeme potřebovat: složku na písmena a číslice, desky na sešity, obaly na sešity a učebnice

Úbor na TV: boty s bílou podrážkou, tričko, elasťáky nebo tepláky

Přezouvání do tříd: přezůvky s bílou podrážkou, v šatně látkový pytlík (ne igelitku)
 

Celý článek...

Letní škola v přírodě - 17. 6. - 21. 6. 2019

11.06.2019, 09:49 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 439

LETNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 17.6. - 21. 6. 2019

výběr žáků 9.B, 8.B,8.A,7.B,7.A,6.B,6.A

Ubytování: Penzion Lumka 299, Zásada v Jizerských horách 468 25

Termín: 17.6. – 21. 6. 2019
Sraz: 17.6. 2019 v 8, 00 h. před školou, odjezd autobusu je v 8.30
Návrat: 21. 6. 2019 kolem 12.h. před školu

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi

Pedagogický doprovod: Mgr. Jaroslava Součková, Mgr. Pavla Skazíková, Bc.Vojtěch Černý, Mgr.Martin Bendl

Do 12. 6. 2019 odevzdat zdravotníkovi Pavle Skazíkové:

• posudek o zdravotní způsobilosti
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran pokud není očkování zmíněno v lékařském posudku
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

Nejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

seznam věcí
1x Bílé tričko (k výrobě týmového dresu)
1x plavky
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 6x triko
• 2x tepláky a kraťasy
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x sportovní obuv a 1x otevřená obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x repelent
• balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo


Ostatní:

. batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby
• kniha, karty,jiné hry…..
• 1x sluneční brýle
1x baterka/čelovka

Kapesné: dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence
Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.
Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!
UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI

OBĚDY ve školní jídelně jsou odhlášené

 

Celý článek...

Návrat ze školy v přírodě - 3.B, 4.A

07.06.2019, 13:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 466

NÁVRAT ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 3.B, 4.A 

Předpokládaný příjezd ze školy v přírodě  bude dnes 7.6.2019 mezi 15:30 - 16:00.

Pokud by došlo ke zpoždění, bude na webu školy informace

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.B, 4.A

03.06.2019, 14:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 506

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.B, 4.A,

3.6.2019

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku, jsou po obědě, vybalují a začne program.

Celý článek...

Třídní schůzky - červen 2019

28.05.2019, 09:13 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 485

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 3.6.2019 - změna - úprava času

Mgr. Miroslava Stehlíková - anglický jazyk - konzultace 16"00 - 17:30

Celý článek...

Páté ročníky - škola v přírodě

18.05.2019, 12:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 684


Celý článek...

Návrat ze školy v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

17.05.2019, 11:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 420

NÁVRAT ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 17.5.2019 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

Děti dojedou kolem 13:00 hodin. 

Pokud bude příjezd zpožděn dopravní situací, bude vše oznámeno na dveřích hlavní budovy školy a na webu školy v záložkách Aktuality a Škola v přírodě.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

13.05.2019, 10:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 673

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku v 11:00 hodin, nyní se budou ubytovávat. 

Celý článek...

Školní jídelna

10.05.2019, 09:58 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 477

Vážení rodiče,

v měsíci květnu došlo k onemocnění 3 zaměstnankyň školní kuchyně, bude se proto vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme moc za pochopení
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 5.A, 5.B, 5.C

07.05.2019, 13:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 464

Škola v přírodě 5. A, B, C


Ubytování: Blata 61, 506 01 Zámostí - Blata

Termín: 18 5. – 24. 5. 2019

Sraz: 18. 5. 2019 v 8, 45 h. před školou
Návrat: 24. 5. 2019 kolem 12.h. před školu

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi


Pedagogický doprovod:

Mgr. Irena Majerová, Mgr. Kamila Beránková,Mgr. Jaroslava Součková


Do 16. 5. 2019 odevzdat třídnímu učiteli:

• posudek o zdravotní způsobilosti
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

Nejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x repelent
• balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:

. batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty,…..
• 1x sluneční brýle


Kapesné:
dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.

Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI

OBĚDY ve školní jídelně jsou odhlášené

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

03.05.2019, 13:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 538

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

Bumbálek
účastní se třídy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

Adresa rekreačního střediska: RS Star Line, Šlovice 145, Hřebečníky 270 41
www.starline.cz

Termín: 13.5. – 17.5.2019
Sraz u školy: 13.5.2019 v 7:30 hod. před hlavní budovou
Odjezd: 8:00 hod.
Návrat: 17.5.2019 13.00-14.00 hod.

Pedagogický doprovod:

1.A - Mgr. Hana Fixlová,
1.B - Mgr. Světlana Blínová
1.C - Mgr. Marie Štemberková
2.A - Mgr. Pavlína Erlmanová
2.B - Petr Všetíček

Cena zahrnuje: stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění, instruktory, zdravotníka, program, dopravu
Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi (NE ve skle)
Učení: upřesní třídní učitel ve škole

Obědy ve školní jídelně budou v termínu školy v přírodě odhlášeny. V pátek po příjezdu bude oběd ve zajištěn ve škole.

U odjezdu je nutno odevzdat:


• potvrzení o bezinfekčnosti s datem - den odjezdu
• podepsaný sáček s léky a seznamem, informacemi o dávkování

Doporučený seznam věcí:
dostatek spodního prádla a ponožek
dostatek kapesníků
ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby)
2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr)
oděv na spaní
sluneční brýle, repelent nebo jiný přípravek proti klíšťatům
boty na běhání (na míčové hry)
nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv)
pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj)
nepromokavou bundu s kapucí
nepoškozenou pláštěnku
pokrývku hlavy (ochrana před sluncem)
láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru)
funkční baterku
psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo
plátěný pytel na špinavé prádlo (nebo povlak na polštář)
batůžek na výlety.
je možné si s sebou vzít hračku, knížku nebo společenskou hru.

Prosíme všechny věci dětem podepsat.
Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na školu v přírodě přiveze.
Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska.

Kapesné: dle vlastního uvážení, v podepsané peněžence
 

Celý článek...

Zápis do 1. ročníků

02.05.2019, 11:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 457

Vážení rodiče,

registrační čísla přijatých žáků do 1. ročníku,

dále registrační čísla žáků přijatých na jinou školu

a registrační čísla žáků s odkladem

naleznete v záložce Zápis do 1. ročníku

Celý článek...

Třída 3.A

02.05.2019, 11:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 437

3.A

Od 2. 5. 2019 změna třídní paní učitelky - PaedDr. Jana Jaskmanická

Celý článek...

Změna termínu odpolední vycházky

09.04.2019, 08:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 419

ZMĚNA TERMÍNU ODPOLEDNÍ VLASTIVĚDNÉ POZNÁVACÍ VYCHÁZKY

 

 vycházka s tématem  Pražské Židovské Město proběhne 11. 4. 2019

Celý článek...

Ředitelské volno

26.03.2019, 12:57 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 665

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Připomínáme všem rodičům a žákům termín ředitelského volna:    5. 4. 2019

Všichni pedagogové budou mít v tento den ve škole vzdělávací seminář. 

 

Další dny ředitelského volna:   pondělí 6.5. a úterý 7.5. 2019 - dezinfekce, dezinsekce a deratizace školy.

Celý článek...

Rezervační systém při zápisu do 1. tříd

07.03.2019, 10:04 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 607

REZERVAČNÍ SYSTÉM PŘI ZÁPISU DO 1. TŘÍD - školní rok 2019-2020

Zápis do prvních ročníků bude probíhat 3. a 4. dubna 2019 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

v nové budově, tzv. BUMBÁLKU, ulice Novoškolská 2, Praha 9.

 

Letošní školní rok poprvé používáme rezervační systém, který urychlí průběh zápisu žáků do prvních tříd.

Nabízíme Vám tedy možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. 

Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd při příchodu do budovy školy dostanou desky, na kterých je napsáno registrační číslo, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. V deskách budou ještě informace týkající se 1.informativní schůzky v červnu, přípravných tříd, přípravného kurzu a další materiály.  DOBŘE DESKY USCHOVEJTE. Registrační číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.
 

Celý článek...

Změna a doplnění spádové oblasti pro Základní školu Špitálská

21.03.2019, 14:17 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 533

ZMĚNA A DOPNĚNÍ SPÁDOVÉ OBLASTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ

 

Na základě nové schválené vyhlášky MHMP jsou ze spádové oblasti pro ZŠ Balabenka vyjmuty tyto ulice a stávají se spádovými ulicemi Základní školy Špitálská

 

Čerpadlová, Jana Přibíka, Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na Výběžku, Pod Harfou, Poděbradská, Podkovářská, U Harfy, V Předním Hloubětíně

 

Nové ulice:  

Granitova, Laponská, Moravcových, Na Hloubětínské vinici, Revellova, Saarinenova, Strnadových

Celý článek...

Mimořádná informativní schůzka rodičů žáků 2.stupně

05.03.2019, 08:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 554

MIMOŘÁDNÁ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 2.STUPNĚ

v pondělí 11.3.2019 od 18:00hodin ve školní jídelně

 • trávení volného času našich žáků a dopad na vzdělávání
 • prevence kouření a užívání alkoholu

Děkujeme za zájem a spolupráci

Celý článek...

Návrat ze zimní školy v přírod - 2.turnus - 1.2.2019

01.02.2019, 14:56 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 451

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 2.TURNUS - 1. 2. 2019

Předpokládaný návrat mezi 16:30 - 17:00.

Pokud by došlo ke zdržení, bude informace zapsána v aktualitách na webu školy.
 

Celý článek...

Informace pro rodiče - 1.turnus zimní školy v přírodě

28.01.2019, 15:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 505

INFORMACE PRO RODIČE - 1.TURNUS ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

 

Nevyzvednuté věci ze zimní školy v přírodě - boty, oblečení apod., které si děti nepoznaly a nepřivezly domů, jsou k vyzvednutí u paní učitelky Mgr. Olgy Faltýnové - hlavní budova, 2.patro, třída 4.A.

Kontaktujte paní učitelku prostřednictvím e-mailu, který je na webových stránkách školy v záložce Kontakty. 

Pokud došlo k záměně věcí, též kontaktujte paní učitelku Faltýnovou.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 2.turnus

28.01.2019, 11:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 488

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, ubytovávají se a jdou na oběd.

Možnost volat - pouze v nezbytných záležitostech - od 19:00 do 20:00 hodin na tel. číslo:

773 227 081
 

Celý článek...

Návrat ze zimní školy v přírodě - 1.turnus

25.01.2019, 15:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 499

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 1.TURNUS - 25.1.2019

Předpokládaný návrat okolo 17:00.

Pokud by došlo ke zdržení, bude informace zapsána v aktualitách na webu školy.

Celý článek...

Třídní schůzky 1.B

23.01.2019, 13:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 489

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1.B

Náhradní termín třídních schůzek 1.B je v pondělí 28.ledna 2019 - 17:00hodin v kmenové třídě 1.B na Bumbálku.  

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

21.01.2019, 12:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 545

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, ubytovávají se a jdou na oběd.

Možnost volat - pouze v nezbytných záležitostech - od 19:00 do 20:00 hodin na tel. číslo:

773 227 081

Celý článek...

Třídní schůzky - 1.B

11.01.2019, 13:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 480

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1.B

Třídní schůzky 1.B se v pondělí 14. 1. 2019 nebudou konat z důvodu nemoci třídní paní učitelky Mgr. Světlany Blínové.

Po ukončení nemoci bude na webu školy a v žákovských knížkách sdělen náhradní termín jejich konání.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Klub pro rodiče žáků Základní školy Špitálská

19.12.2018, 11:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 471

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

1. termín:   23. 1. 2019 od 15:00 hodin

2. termín:   27. 2. 2019 od 15:00 hodin

3. termín:   27. 3. 2019 od 15:00 hodin

4. termín:   24. 4. 2019 od 15:00 hodin

5. termín:   22. 5. 2019 od 15:00 hodin

 

Celý článek...

Vánoce 2018

19.12.2018, 11:13 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 462

VÁNOCE 2017

Vážení rodiče a žáci naší školy, přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

 

Těšíme se na vás ve škole v pondělí 7. ledna 2019.

 

Za všechny pedagogy a ostatní zaměstnance

PaedDr. Alena Nídlová
 

Celý článek...

Adventní Drážďany

19.12.2018, 11:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 510

Adventní poznávací výlet do Drážďan

19. 12. 2018

Děti dojely v pořádku, nyní probíhá poznávací program.

Celý článek...

Jazykový poznávací výlet - adventní Drážďany

05.12.2018, 07:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 466

Pokyny pro účastníky zájezdu do Německa dne 19.12.2018


Sraz všech účastníků zájezdu dne 19.12.2018 v 6:45 hod. před budovou ZŠ Špitálská

Předpokládaný návrat dne 19.12.2018 ve večerních hodinách ( kolem 20:00) na místo odjezdu.


Doporučuje se, aby si žáci vzali s sebou:


- cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů
Ministerstva zahraničních věcí)
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- kinedryl a plastový sáček - dle zvážení
- dostatek jídla a nápojů na celý den
- oblečení dle počasí
- psací potřeby (tužka/ propiska)
- deštník nebo pláštěnku
-- kapesné dle programu (10 EUR), ostatní dle uvážení rodičů
- české peníze cca 100,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje)
- potvrzení z velvyslanectví pro výjezd u žáků s cizím pasem

Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu.
V případě, že škodu způsobí a nemá sjednáno Sdružené cestovní pojištění (viz nabídka CK) bude ji muset
uhradit.

Po návratu z Německa k budově ZŠ Špitálská žák, žákyně odchází se zákonným zástupcem.


!!!
Do pondělí 10.12.2018 každý přinese :


6,50 Euro na vstup do Moritzburgu
okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny /musí být obě strany/
okopírovaný pas

 

Celý článek...

Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

29.11.2018, 13:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 471

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?

Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

1. termín: 16. 1. 2019 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

04.11.2018, 11:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 640

Zimní škola v přírodě

Do úterý 6.11.2018 je nutné odevzdat formulář pí.uč.J. Součkové ohledně půjčení lyžařské a snowboardové výzbroje.

Zálohu na zimní školu v přírodě můžete zaplatit pí.uč.Součkové na třídní schůzce 12.11.2018 nebo 15.11.2018 od 18.00h v jídelně na schůzce k zimní škole v přírodě.

Celý článek...

Informace k zimní škole v přírodě

05.11.2018, 16:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 624

INFORMACE K ZIMNÍ ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

Všechny děti musí lyžovat v helmě!!!


Veškerou výzbroj (lyže, hole, boty, helmu, vaky) musí být podepsané.


Datum půjčení:  Zkouška půjčené výzbroje proběhne v termínu od 24.11.18-
9.12.18 v půjčovně HARFASPORT.


Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů!!!


Nebudou – li příznivé sněhové podmínky, zajistíme náhradní program.


 


Potřeby na zimní školu v přírodě:

• Sjezdové lyže, snowboard
• Sjezdové boty, snowboard boty
• Hůlky
• Helma
• Lyžařské brýle (+ sluneční brýle)
• Obal na lyže
• Sjezdová kombinéza nebo teplá nepromokavá bunda, lyžařské kalhoty nebo šponovky
• 2x čepice
• Nákrčník (ne šála)
• 2x rukavice (ne pletené)
• 2x termoprádlo nebo punčochové kalhoty a teplé spodní tričko
• 3x silné ponožky nebo podkolenky
• Spodní prádlo
• Pyžamo
• Oblečení na chatu
• Tepláková souprava
• Trička s krátkým i dlouhým rukávem
• Pevná obuv
• Přezůvky
• Hygienické potřeby + krém na obličej
• Ručník
• Psací potřeby, blok
• Stolní hra, knížka


Děti z I. stupně budou mít své oblečení podepsané, protože nejezdí na hory tak často a stává se, že nevědí, jaké je jejich lyžařské oblečení.


Všechny věci musí být sbaleny do batohu, kufru, či tašky. Na boty může být pevná taška. Lyže řádně sepnuty na dvou místech a uloženy v obalu. Výzbroj bude řádně podepsaná. (helma, hůlky, lyže, vak na lyže)


Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů. Telefon může mít dítě pouze ve výjimečných případech po osobní domluvě s vedoucím zájezdu zimní školy v přírodě!!!
 

Celý článek...

Sběr starého papíru a víček

23.10.2018, 12:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 572

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

 

Sběr starého papíru a víček proběhne 12. 12. 2018.

Papír a víčka noste popsané jménem žáka, třídou a hmotností sběru.

Celý článek...

Vlastivědné vycházky 2018/2019

14.11.2018, 20:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 499

Odpolední vlastivědné poznávací vycházky 2018/2019


Říjen: 18.10.
Královský letohrádek a Pražský hrad

Listopad: 8.11.
Proměny Vysočan

Prosinec: 13.12.
Malá Strana a Pražské jezulátko

Leden: 10.1.
Anežský klášter

Únor: 7.2.
Staroměstské náměstí

Březen: 7.3.
Kolem Klementina a Betlémské kaple

Duben: 4.4.
Pražské Židovské Město

Květen: 9.5.
Václavské a Jungmannovo náměstí

Červen: 6.6.
Karlovo náměstí

 

Aktuální změny z důvodu počasí a dalších jiných překážek budou včas oznámeny.
 

Celý článek...

Kroužky pro školní rok 2018-2019

01.10.2018, 09:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 573

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Seznam otevřených kroužků pro školní rok 2018-2019 najdete v záložce Kroužky. 

Celý článek...

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ

04.10.2018, 11:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 538

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

1. termín: 31. 10. 2018 od 15:00 hodin
2. termín: 14. 11. 2018 od 15:00 hodin

3. termín: 28. 11. 2018 od 15:00 hodin 


Termíny na 2. pololetí školního roku 2018-2019 budou vyvěšeny v průběhu prosince 2018.
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

20.09.2018, 10:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 624

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018/2019 - INFORMACE


I. TURNUS: Termín: 21. 01. – 25. 01. 2019, snowboard a lyže


II. TURNUS: Termín: 28. 01. - 1. 02. 2019, lyže


Vedoucí zimní školy v přírodě: Mgr. Jaroslava Součková, DiS.,

přihlášky si můžete vyzvednout 17. 09. 2018 na třídních schůzkách u třídních učitelů


Ubytování: Penzion Lumka 299, Zásada v Jizerských horách 468 25
Cena: 3.700 Kč (celková cena včetně skipasu,dopravy, ubytování, stravy)

Sraz:   8:30 před školou
Zálohu 1.900 Kč uhraďte do 30. 11. 2018
Zbylou částku 1.800 Kč uhraďte do 20. 12. 2018


Do 7. 1. 2019 je nutno odevzdat:
• Kopii karty zdravotní pojišťovny
• Kopii očkovacího průkazu
• Prohlášení o seřízení (servis či rodič)
• Potvrzení o zdravotní způsobilosti


U odjezdu je nutno odevzdat:
• Potvrzení o bezinfekčnosti (datum: den odjezdu)
• Léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Půjčení výzbroje (lyže, hole, boty, helmu, vaky) bylo zajišťováno prostřednictvím Radnice městské části PH9, bude upřesněno později.

Rozdělení tříd do turnusů provede vedoucí zimní školy v přírodě až podle počtu přihlášených dětí. Přednost přihlašovaní je dána žákům
od 3. tříd. Pokud budou volná místa, mohou se přihlásit žáci 1. a 2. tříd, ale pouze lyžaři.

 

Celý článek...

Třídní schůzky 2.stupně - 17. 9. 2018

10.09.2018, 15:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 599

Třídní schůzky 2.stupně - 17. 9. 2018

Od 17:30 hod. se budou konat třídní schůzky pouze 9. ročníků ve školní jídelně - téma - volba povolání.

 

6. - 8. ročníky - začátek třídních schůzek v 18:00hodin v kmenových třídách. 

Celý článek...

Třídní schůzky - 1.A, 1.B, 1.C

10.09.2018, 15:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 652

Třídní schůzky tříd 1.A, 1.B, 1.C proběhly 3.září 2018. 

Upozornění pro rodiče 1. ročníků:    17.9.2018 proběhnou třídní schůzky 2. - 9. ročníků,

třídní schůzky 1. ročníků se v tomto termínu nekonají.

 

Následující třídní schůzky pro rodiče všech žáků školy 1. - 9. ročníků budou v měsíci listopadu - 12. listopadu 2018..

Celý článek...

Třída 4.B

03.09.2018, 07:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 820

TŘÍDA 4.B

 

Změna třídního učitele

Od nového školního roku bude paní třídní učitelka 4. B Mgr. Martina Džofková. 

Celý článek...

Začátek školního roku 2018-2019

24.08.2018, 12:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 896

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019


Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin.

 

HLAVNÍ BUDOVA


Budova bude otevřena v 7:40 pro příchod dětí do školy.
První den se děti nepřezouvají a jdou rovnou do svých kmenových tříd.
Vyučování v pondělí 3. září bude končit v 8:45 hodin

 

3. – 5. třídy
V úterý 4. září a ve středu 5. září - 4 vyučovací hodiny
Od čtvrtka 6. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

 

6. – 9. třídy
V úterý 4. září a ve středu 5. září - 5 vyučovacích hodin
Od čtvrtka 6. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

 

BUMBÁLEK


1. třídy
Děti s rodiči se sejdou před budovou Bumbálku v 8:10 hodin, kde si děti vyzvednou jejich třídní učitelé. Poté budou děti stužkovány a postupně začnou s učiteli odcházet do svých tříd.
Rodiče mohou své děti doprovázet do tříd.
Po 1. vyučovací hodině ( v 8:45 hod.) si děti z 1. tříd odvedou paní vychovatelky do školní družiny.
Rodiče zůstanou ve třídách a bude následovat první seznamovací a informační schůzka s třídním učitelem.
Po skončení této schůzky si rodiče vyzvednou své děti v přízemí v učebnách ŠD.


V úterý 4. září a ve středu 5. září - 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hod.)
Čtvrtek 6. září a pátek 7. září - 3 vyučovací hodiny (do 10:45 hod.)
Od pondělí 10. září se vyučuje dle rozvrhu hodin

 

2. třídy

Budova bude otevřena v 7:40 pro příchod dětí do školy.

Školní družina ranní školní družina bude v provozu na Bumbálku od 6:30 hodin


První den se děti nepřezouvají a jdou rovnou do svých kmenových tříd.
Vyučování v pondělí 3. září bude končit v 8:45 hodin
V úterý 4. září a ve středu 5. září - 4 vyučovací hodiny
Od čtvrtka 6. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

 

Přejeme příjemný začátek školního roku.
 

Celý článek...

Konec školního roku 2017-2018

29.06.2018, 09:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 676

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

NASHLEDANOU v pondělí 3. září 2018

Nový školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.

Informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy ve složce Aktuality a dále ve složce Dokumenty
 

Celý článek...

Branný den - 2. stupeň

26.06.2018, 11:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 649

Branný den - 2. stupeň - 27.6.2018

zrušen z organizačních důvodů, bude náhradní program

Celý článek...

Budoucí 1. ročníky - září 2018

22.06.2018, 11:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 759

ZÁŘÍ – budeme potřebovat:


549,- Kč - pracovní sešity (cena 749,- Kč, 549,- Kč hradí rodiče, 200,- Kč přispívá škola)
110,- Kč - sešity na celý škol. rok, VV potřeby = lepidla, skicák, papíry-kopírka,
dále čtvrtky A4, A3, sadu barevných papírů, lepidlo, krepové papíry, apod.
500,- Kč - fond třídy – akce a potřeby dětí, vyúčtování možno kontrolovat vždy na třídních
schůzkách (vystačí do konce 2. třídy…)
1159,- Kč zaokrouhleno 1160,- Kč

Pomůcky do kufříku - vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelínu, voskovky, lepidlo, paletu, ochranný oděv, nůžky se špičkou,
Do igelitové tašky se jménem - kuchyňské utěrky – papírové, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2x balíky kapesníčků
Do penálu - 2x tužka č.2, ořezávátko, pastelky (nejlépe Progress), malé pravítko
Další - složku na písmena, na číslice gumičku, obaly na sešity a učebnice
Úbor na TV - boty s bílou podrážkou !!! tričko, elasťáky, kraťásky…
Přezouvání do tříd - přezůvky s bílou podrážkou!!!

Všechny věci podepisovat! Děti si nepoznají ani to, co je podepsané,
natož když to není….
 

Celý článek...

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků - 21. 6. 2018

22.06.2018, 11:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 581

Třídní schůzky budoucích 1.ročníků 21.6.2018

1. Představení učitelů

2. Rozdělení tříd – definitivní rozdělení dětí proběhne během prázdnin. Z organizačních důvodů je možný přesun žáků ještě během prvního týdne v září (srovnání počtů žáků ve třídách – stěhování, dítě nenastoupí, apod.) Seznamy žáků jednotlivých tříd – zveřejněny a vyvěšeny budou na budově školy 1. září ráno. Poté odstraněno = GDPR . Při prosbě rodičů možno akceptovat pouze žádosti 1 + 1 (žák + 1 kamarád)

3. Organizace 1.školního dne – 8.15 hod. – sraz před hlavní budovou školy
Slavnostní přivítání a stužkování žáků proběhne ve vestibulu školy, poté společný odchod na Bumbálek
Přivítání dětí v jednotlivých třídách
8.45 – ukončení, všechny děti převezme školní družina (ŠD 1. tříd - v přízemí)
9.00 – schůzka pro rodiče v kmenových třídách

4. Informace o školní družině – provozní doba 6.30 – 17.30 hod.
Ranní družina – na Bumbálku, čtvrtky = výlety, pobyt venku denně 14-15 hod.
platba – 500,- Kč za měsíc (úhrada ve 2 splátkách)
2000,- Kč do konce roku 2018, 3000,- Kč do konce škol. roku
Závazné přihlášky – 1. září

5. Informace o školní jídelně – vedoucí p. Marie Kovaříková
oběd pro děti – I.stupeň – 25,- Kč
Přihlášky – 1. září, zakoupit čip

6. Kroužky – nabídka bude během září, zahájení v říjnu
7. Pracovní sešity - cena 749,- Kč, 549,- hradí rodiče, 200,- Kč přispívá škola
8. Potřeby VV + sešity - zakoupí škola (stejný typ), dále čtvrtky A4, A3, sadu barevných papírů, lepidlo, krepové papíry apod. – 110,- Kč na žáka
9. Fond třídy – 500,- Kč – akce a potřeby dětí, vyúčtování možno kontrolovat vždy na třídních schůzkách (vystačí do konce 2. třídy…)
Pomůcky do kufříku - vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelínu, voskovky, lepidlo, paletu, ochranný oděv, nůžky se špičkou,
Do igelitové tašky se jménem - kuchyňské utěrky – papírové, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2x balíky kapesníčků
Do penálu - 2x tužka č.2, ořezávátko, pastelky (nejlépe Progress), malé pravítko


Dále budeme potřebovat - složku na písmena a číslice, desky na sešity, obaly na sešity a učebnice
Úbor na TV - boty s bílou podrážkou !!! tričko, elastiky, kraťásky
Přezouvání do tříd - přezůvky s bílou podrážkou!!!


Všechny věci podepisovat! Děti si nepoznají ani to, co je podepsané, natož když to není….
 

Celý článek...

ŠVP 1.C, 5.B

15.06.2018, 09:24 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 630

Odjezd proběhl v pořádku, návrat ze ŠVP mezi 11:30 až 12:30.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.C, 5.B

11.06.2018, 12:46 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 647

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.C, 5.B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.
 

Celý článek...

Jazykový poznávací výlet - Mnichov

06.06.2018, 14:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 569

Děti dorazily do Mnichova v pořádku, nyní probíhá prohlídka BMW muzea.

Pokyny k jazykovému poznávacímu výletu do Mnichova - dne 14.6.2018

Místo a čas odjezdu:   ZŠ Špitálská, 6:00
Místo a čas příjezdu:   ZŠ Špitálská, 22:00


Autobus bude přistaven ke škole 15 min. před odjezdem.

Sraz před školou v 5:45hod.


Doporučujeme vzít si s sebou:

 •  cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
 •  průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 •  peníze na vstupné (6 Euro) a drobné výdaje, CZK na občerstvení v autobuse
 •  jídlo a nápoje na cestu
 •  oblečení dle počasí – i něco teplejšího (pláštěnka nebo deštník a vhodná obuv)
 •  psací potřeby


Rodiče žáka doprovodí k autobusu při odjezdu a v noci si jej osobně převezme před školou.

Celý článek...

Třídní schůzky 1.B - náhradní termín

05.06.2018, 10:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 565

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 1.B - NÁHRADNÍ TERMÍN

 

Čtvrtek 7.6.2018     od 17:00hodin ve třídě 1.B

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Třídní schůzky - 4. 6. 2018 - Mgr. Martin Bendl a Bc. Vojtěch Černý

04.06.2018, 12:04 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 581

Třídní schůzky - 4. 6. 2018 - Mgr. Martin Bendl a Bc. Vojtěch Černý

nebudou přítomni na třídních schůzkách, náhradní termín konzultací bude:

pan učitel Bc. Vojtěch Černý - úterý - 5. 6. 2018 od 15:30 do 16:30 nebo jiný termín po domluvě přes pracovní e-mail: cerny@zs-spitalska.cz

 

pan učitel Mgr. Martin Bendl - termín po domluvě přes pracovní e-mail: bendl@zs-spitalska.cz  

Celý článek...

Třídní schůzky - 1.B

04.06.2018, 11:44 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 579

1.B

 

Třídní schůzky dne 4. 6. 2018 se nemohou konat z důvodu
náhlé nepřítomnosti třídní paní učitelky
.

Náhradní termín bude oznámen na webu školy a současně i v žákovských knížkách.

Celý článek...

Škola v přírodě - 5.B, 1.C

11.06.2018, 09:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 611

Odjezd proběhl bez problémů a návrat ze ŠVP mezi 11:30-12:30 

Škola v přírodě 1.C , 5.B


Ubytování:  Hotel M M, Nové město 23, PSČ 363 01
Termín:   11.6. – 15.6. 2018
Sraz:   11.6. v 8.00 hod u školy
Odjezd:   8.30 hod
Návrat:   15.6. cca v 12 hodin ke škole /bude upřesněno později/
Jídlo na cestu:   lehká svačina, pití
Pedag. doprovod:   uč. Jiří krupička, uč. Petr Všetíček


Dokumenty do 8.6. 2018

 • originál posudku o zdrav. způsobilosti
 • oboustranná kopie průkazu ZP
 • oboustranná kopie očkovacího průkazu
 • aktuální kontakty na zák. zástupce včetně maiu
 •  

Nejdéle u autobusu odevzdat:   

 • Potvrzení o bezinfekčnosti /s datem 10. – 11. 6. 2018/
 • podepsaný sáček s léky s podpisem, popisem a dávkováním
   
 •  

Seznam věcí na pobyt

 • pláštěnka
 • zateplená bunda
 • šusťáková bunda
 • 2 x mikina
 • 5 x triko
 • 2 x tepláky
 • Nepromokavá turistická obuv
 • Sportovní obuv
 • Přezůvky
 • 5 x ponožky
 • Teplejší ponožky
 • 5 x spodní prádlo
 • Pyžamo
 • Kšiltovka a šátek
 • Ručník
 • Opalovací krém
 • Repelent
 • Balení kapesníčků
 • Kartáček, pasta, sprchový gel, hřeben
 • Batůžek na případný výlet
 • Láhev na pití
 • Blok na psaní
 • Penál, psací potřeby, pastelky
 • Možno vzít oblíbenou knihu, plyšáka
 • Sluneční brýle

Kapesné do peněženky dle uvážení


Veškeré věci podepsat


Zákaz mobilních telefonů a elekronických zařízení
Učitelé nepřebírají zodpovědnost za cenné věci


Obědy dětí jsou ve školní jídelně odhlášené
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

25.05.2018, 10:55 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 560

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

Předpokládaný návrat ze školy v přírodě dnes 25. 5. 2018 kolem 13:00.

Případné zdržení bude oznámeno opět na webu školy, též na vstupních dveřích školy.
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 6.A, 6.B, 7.A, 8.B

25.05.2018, 09:55 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 631

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 6.A, 6.B, 7.A, 8.B

Předpokládaný návrat ze školy v přírodě dnes 25. 5. 2018 kolem 13:00.

Případné zdržení bude oznámeno opět na webu školy, též na vstupních dveřích školy

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

21.05.2018, 13:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 933

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Škola v přírodě - 6.A, 6.B, 7.A, 8.B

21.05.2018, 13:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 687

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 6.A, 6.B, 7.A, 8.B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Návrat ze ŠvPř - 3.A, 3.B

18.05.2018, 12:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 618

NÁVRAT ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B

Plánovaný příjezd ze školy v přírodě - 18. 5. 2018 mezi 16:30 a 17:00 hodin

 

Pokud by došlo k nečekanému zdržení příjezdu, bude informace vyvěšena na dveřích školy. 

Celý článek...

Info ze školy v přírodě - 3.A, 3.B

16.05.2018, 10:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 631

Vážení rodiče,

info z dění na škole v přírodě tříd 3.A, 3.B lze k nahlédnutí na:

 

http://avafoto.rajce.idnes.cz/ZS_Spitalska_14.5-18.5.2018

jméno alba: Špitálská

heslo: 1804301
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.A, 3.B

14.05.2018, 14:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 616

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, nyní již probíhá odpolední program.

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.A, 3.B

11.05.2018, 15:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 590

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B

Vzhledem k tomu, že děti nemají s sebou vlastní mobilní telefony - telefon. spojení na ŠvPř - 

773 227 081 (pouze v případě nutnosti).

3.B - pí. uč. Bc. Kateřina Widláková má v pondělí 14. 5. 2018 přijímací řízení na vysokou školu, zastoupí ji tento den pan učitel Bc. Vojtěch Černý. Paní učitelka dojede za dětmi v úterý 15. 5. 2018 na místo pobytu.

 

Vzhledem k předpovědi počasí přibalte dětem do zavazadel teplejší oblečení a oblečení do deště včetně obuvi.

Učení:  

 • žákovská knížka
 • penál
 • nůžky a lepidlo
 • blok
 • na výuku mají pracovní listy a deníky u paní učitelek, které je vezmou s sebou

 

Celý článek...

Návrat ŠvPř - 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C

27.04.2018, 11:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 697

NÁVRAT ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 2.A, 2.B

27. 4. 2018 kolem 13:00 hodin 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

26.04.2018, 07:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 649

Škola v přírodě 1.A, 1.B

Ubytování: Hotel Krakonoš, Benecko 59, 512 37

Termín: 21.5. – 25.5.2018
Sraz: 21.5.2018 v 8:00 před školou, odjezd v 8:30
Odjezd z místa ubytování: 25.5.2018 v cca 10:00
Návrat: 25.5.2018 kolem 13.00 hod.

Pedagogický doprovod: Mgr. Eva Štěchová, Mgr. Marie Štemberková


Cena zahrnuje: stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění na storno pobytu v případě nemoci,
instruktory, zdravotníka, program, dopravu

Jídlo na cestu: v batůžku lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi
Učení: penál s psacími potřebami, pastelky, kniha na čtení
Obědy: budou v termínu školy v přírodě odhlášeny

Do pondělí 14.5.2018 odevzdat třídnímu učiteli:
• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny
• kopie očkovacího průkazu
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí

Nejpozději u odjezdu je nutné odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí:
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky
• 2x šortky
• 1x turistická obuv – nepromokavá nebo holinky
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x sluneční brýle
• 1x repelent
• balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:
• oblíbená hračka či plyšák, karty,…..

Kapesné: dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.
Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.A, 3.B

24.04.2018, 15:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 611

Škola v přírodě 3.A a 3.B


Ubytování:   Hotel Bára, Benecko 132, 512 37, Benecko
Termín:   14. – 18. 5. 2018
Sraz:   14. 5. 2018 v 8:00 hod. před školou
Návrat:   18. 5. 2018 mezi 16:30 – 17:00 hod.


Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce a pití


Pedagogický doprovod: Mgr. Olga Faltýnová

                                          Bc. Kateřina Widláková

 

Do 4. 5. 2018 odevzdat třídnímu učiteli:
Doplatek 80,- Kč
• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran (3.B)
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran (3.B)
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu


Nejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupceDoporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x bunda, ideálně nepromokavá
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky
• 1x turistická obuv – nepromokavá + holinky
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek
• 1x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x repelent
• balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo
. batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty,…..
• 1x sluneční brýle

Kapesné:
dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence


Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.

Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI

Rodiče budou každý den informování o průběhu pobytu krátkými zprávami doplněné fotografiemi na stránkách, které jsou i s přihlašovacími údaji uvedeny ve všeobecných informacích k pobytu.


OBĚDY ve školní jídelně jsou odhlášené podle seznamu přihlášených dětí ke 23. 4. 2018
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 2.A, 2.B

23.04.2018, 11:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 761

Škola v přírodě – 2.A, 2.B – děti dojely v 11:30 hodin na místo pobytu v pořádku.

 

Paní učitelky souhlasí s tím, aby hlavní vychovatel pobytu (zástupce dodavatele) během školy v přírodě umísťoval pro rodiče na webu pobyty.starline.cz fotografie dětí s komentářem o dění na pobytu. Rodič se k aplikaci přihlásí po zadání svého e-mailu. Paní učitelky o této službě budou informovat rodiče.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4.A, 4.B, 4.C

23.04.2018, 11:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 693

Škola v přírodě – 4.A, 4.B, 4.C – děti dojely v 11:15 hodin na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Školní hřiště - 26.4.2018

18.04.2018, 14:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 582

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ - 26. 4. 2018

bude pro veřejnost výjimečně uzavřeno.

Školní družina v tento den odpoledne pořádá program pro družinové děti s grilováním.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2.A, 2.B

17.04.2018, 12:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 614

Škola v přírodě 2.A + 2.B (23.4. – 27.4.2018)


Odjezd:   23.4. 2018 – sraz u školy v 8:30 hod.
přistavení autobusu v 8:45 hod.


Návrat:   27.4. 2018 mezi 12:00 – 12:30 hod. ke škole
Adresa rekreačního střediska:   RS Star Line, Šlovice 145, Hřebečníky 270 41


Pedagogický doprovod: Mgr. Světlana Blínová, Mgr. Hana Fixlová


U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (datum: den odjezdu)
• podepsaný sáček s léky a seznamem, informacemi o dávkování a podpis zákonného zástupceSeznam povinných a doporučených věcí

Každé dítě musí mít povinně: boty na běhání (na míčové hry), nepromokavou obuv (holinky, outdoorová obuv), pantofle nebo sandály (na přezutí do klubovny či na pokoj), nepromokavou bundu s kapucí (nebo pláštěnku), pokrývku hlavy (ochrana před sluncem), 2x oblečení vhodné na sport a hry v lese, a to na teplé i chladné počasí (kraťasy, trička, tepláky, svetr), oděv na spaní, láhev na pití (od 0.5 l do 1 litru), funkční baterku. Nebude-li dítě něčím z výše uvedeného vybaveno, může se stát, že se proto nezúčastní některého z programů.

Doporučené věci: kalhoty, triko s dlouhým rukávem nebo mikina, několik triček s krátkým rukávem, dostatek spodního prádla a ponožek, dostatek kapesníků, 2x teplé ponožky, ručník, toaletní potřeby (zejména mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby), sluneční brýle, repelent nebo jiný přípravek proti klíšťatům, psací potřeby, plátěný pytel na špinavé prádlo, batůžek na výlety. Dále je možné si s sebou vzít hračku, knížku, hudební nástroj nebo společenskou hru.
Věci dětem sbalte do kufru (lze umístit do úložného prostoru postele nebo pod postel). Mladší děti je třeba důkladně seznámit s obsahem zavazadla; seznam věcí je dobré jim vylepit na vnitřní stranu víka kufru. Provozovatel neručí za cennosti, které si dítě s sebou na školu v přírodě přiveze. Mobilní telefony nedoporučujeme z důvodu možných krádeží, nejsou vhodné ani z psychologického hlediska.


Kapesné:   dle vlastního uvážení, v podepsané peněžence

Podrobnější informace o rekreačním středisku naleznete na www.zeleneudoli.com, o cestovní kanceláři Star Line, s.r.o. i o škole v přírodě na www.starline.cz.

 

 

 

Celý článek...

Škola v přírodě - 4.A, 4.B, 4.C

17.04.2018, 11:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 584

Škola v přírodě 4. A, 4.B, 4.C


Ubytování:  Benešoský mlýn, Heřmaň 37,398 11 Písek

Termín:   24. 4. – 27.4. 2018

Sraz:   23.4. 2017 v 8:10 před školou
Návrat:   27.4. 2017 kolem 13.00 hod.

Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi

Pedagogický doprovod:  Mgr. Irena Majerová, Mgr. Kamila Beránková, Mgr. Jaroslava Součková

 

Do 19. 4. 2018 odevzdat třídnímu učiteli:

• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailuNejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce
Rodiče budou každý den informování emailem o průběhu pobytu krátkými zprávami doplněné fotografiemi.

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x repelent
• balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:

. batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty,…..
• 1x sluneční brýle
Kapesné:
dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.

Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI

OBĚDY ve školní jídelně jsou odhlášené

Celý článek...

Třídní schůzky třídy 3.B

05.04.2018, 10:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 613

Vážení rodiče,

třídní schůzky 3.B - pondělí 9. 4. 2018
výjimečně je poodložen začátek konání třídních schůzek
na 17:30hodin.

Děkujeme za pochopení
 

Celý článek...

Třída 3.B

28.03.2018, 14:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 804

Vážení rodiče třídy 3.B,


paní učitelka Mgr. Hana Mašlová odchází z naší školy ke dni 31.3.2018. Podařilo se nám získat plně kvalifikovanou paní učitelku Mgr. Danielu Bartošovou, která převezme výuku v této třídě od 3.4.2018 v rozsahu vyučovacích hodin, jaký měla paní učitelka H. Mašlová.


Děkujeme za pochopení
 

Celý článek...

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

22.03.2018, 15:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 597

UPOZORNĚNÍ:

DNE 5. 4. 2018 SE NEBUDE KONAT

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY Z DŮVODU KONÁNÍ ZÁPISU DO 1. TŘÍD.


 

Celý článek...

Škola v přírodě - 6.A, 6.B, 7.A, 8.B

20.03.2018, 12:19 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 647

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 6.A, 6.B, 7.A, 8.B


Ubytování: Chata Cihelny, Zadov 24, 284 73 Stachy
Termín:      21. 5. – 25.5.2018
Sraz:          21.5. 2018 v 8:30 hod.
Odjezd:     9:00 hod.
Návrat:      25.5. 2018 cca v 10 hodin odjezd z místa ubytování


Pedagogický doprovod:   Mgr. Barbora Machová, Mgr. Pavla Skazíková, Mgr. Tereza Melicharová, Mgr. Lenka Voděrová, Mgr. Bohdana Literáková


Cena zahrnuje:   stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění na storno pobytu v případě nemoci, instruktory, zdravotníka, program, dopravu


Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi (NE ve skle)
Učení:                 upřesní třídní učitel ve škole
Batůžek:             lehká svačina, ovoce, pití, přezůvky
Obědy:               budou v termínu školy v přírodě odhlášeny
Nemoc:              onemocní-li Vaše dítě, dáme vědět a rodiče si musí pro dítě přijet

 

Do 27.4. 2018 odevzdat třídnímu učiteli:
• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (datum: den odjezdu)
• podepsaný sáček s léky a seznamem, informacemi o dávkování a podpis zákonného zástupce

 

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x bunda typu softshell, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky (legíny)
• 2x šortky
• 1x turistická obuv – nepromokavá
• 1x holínky
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky (v batůžku)
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 1x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování, balzám na rty
• 1x repelent
• kapesníčky
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, šampón

 

Ostatní:
• batůžek na výlety (dostatečně velký)
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby (penál), podložka s klipem
• 1x pytel na špinavé prádlo (nejlépe povlak na polštář)
• sluneční brýle
• krém, repelent proti hmyzu a klíšťatům

Kapesné:   dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí, věci na cestu vypsat zvlášť.
Všechny věci čitelně podepsat.

ZÁKAZ mobilních telefonů, tabletů
MP3 apod. jen na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI !!!
 

Celý článek...

Zástup třídního učitele - 2.B

05.03.2018, 20:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 806

Zástup třídní učitelky - 2.B

Vážení rodiče, od 5. 3. 2018 se nám podařilo zajistit stálý zástup za třídní paní učitelku Mgr. Světlanu Blínovou.

Zastupující paní učitelka se jmenuje Bc. Kateřina Widláková, od středy 7. 3. 2018 bude fungovat její

e-mailová adresa: widlakova@zs-spitalska.cz

Celý článek...

Ředitelské volno - 12. 3. 2018

27.02.2018, 15:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 649

Vážení rodiče, 

v pondělí 12. 3. 2018 bude uděleno žákům ředitelské volno  z důvodu konání semináře pro celý pedagogický sbor, vychovatelky školní družiny a asistenty pedagogů. 

Celý článek...

Návrat ze Zimní školy v řírodě - II. turnus

23.02.2018, 15:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 571

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - II. TURNUS

Autobus s dětmi a pedagogy vyjel z místa pobytu na Zimní škole v přírodě dnes 23. 2. 2018

v 15:20, ke škole dojedou mezi 16:30 až 17:00 hodin.

Případné změny - posunutí doby příjezdu, budou vždy aktuálně zaznamenávány na webu školy
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

19.02.2018, 12:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 721

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 19. 2. - 23. 2. 2018

DĚTI DOJELY NA MÍSTO V POŘÁDKU V 11:45 HODIN
 

Celý článek...

Návrat ze Zimní školy v přírodě - I. turnus

09.02.2018, 14:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 605

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - I. TURNUS

Autobus s dětmi a pedagogy vyjel z místa pobytu na Zimní škole v přírodě dnes 9. 2. 2018 ve 14:45, ke škole dojedou okolo 16:30 hodin.

Případné změny - posunutí doby příjezdu, budou vždy aktuálně zaznamenávány  na webu školy v AKTUALITÁCH.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

05.02.2018, 11:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1586

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. 2. - 9. 2. 2018

DĚTI DOJELY NA MÍSTO V POŘÁDKU V 11:30 HODIN

Celý článek...

Informativní schůzka třídy 2.B

30.01.2018, 11:58 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 757

Vážení rodiče žáků třídy 2.B,

v pondělí 5. 2. 2018 v 17:00 hodin se bude konat ve třídě 2.B informativní schůzka rodičů a zastupující paní učitelky. 

 

 

Celý článek...

Masopustní bál

30.01.2018, 07:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 732

MASOPUSTNÍ BÁL

Z důvodu velké nemocnosti dětí se překládá termín na 1. 3. 2018 od 14:00 do 16:00 - školní jídelna.

Celý článek...

Aktuální termíny - Klub pro rodiče žáků Základní školy Špitálská

17.01.2018, 11:43 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 613

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,


KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

termín: 31. 1. 2018 od 15:00 hodin

             28. 2. 2018 od 15:00 hodin

             21. 3. 2018 od 15:00 hodin

             25. 4. 2018 od 15:00 hodin

             23. 5. 2018 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Třídní schůzky 2.B

04.01.2018, 12:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 701

TŘÍDNÍ SCHŮZKY TŘÍDY 2.B

Vážení rodiče, třídní schůzky třídy 2.B v pondělí 8.1.2018 se v tomto termínu nebudou konat. Bude zvolen náhradní termín v měsíci lednu, KRERÝ SI DĚTI ZAPÍŠÍ DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY A BUDE SDĚLEN I NA WEBU ŠKOLY. Zastupující paní učitelka se musí nejdříve s dětmi poznat.

Děkujeme za pochopení a přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody

PaedDr. Alena Nídlová

Celý článek...

Zástup třídního učitele - 2.B

03.01.2018, 13:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 927

2.B

Od středy 3. 1. 2018 zastupuje za paní učitelku Mgr. Světlanu Blínovou, která je dlouhodobě nemocná, paní učitelka Mgr. Irena Čiháková.

Metodické vedení zajišťuje Mgr. Hana Fixlová. Případné omluvenky, prosím, podávejte formou e-mailu k paní učitelce Mgr. Haně Fixlové - fixlova@zs-spitalska.cz

Celý článek...

Vánoce 2017

21.12.2017, 09:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 793

VÁNOCE 2017

Vážení rodiče a žáci naší školy, přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

 

Těšíme se na vás ve škole ve středu 3. ledna 2018. 

 

Za všechny pedagogy a ostatní zaměstnance

PaedDr. Alena Nídlová

Celý článek...

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ

13.12.2017, 07:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 681

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,


KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

termín: 31. 1. 2018 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Změny třídních učitelů 1.C a 3.A

08.12.2017, 09:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 772

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se nám tento týden podařilo po více jak roce intenzívního vyjednávání zajistit přestup inkludovaného žáka z třídy 1.C do speciální třídy, která pro něj bude to nejlepší a zároveň přesvědčit i jeho maminku o této změně, jsme rozhodli, že by bylo bezpředmětné měnit třídního učitele třídy 1.C.

Pan učitel Petr Všetíček zůstává jako třídní učitel třídy 1.C a paní učitelka Mgr. Olga Faltýnová
nastoupí do třídy 3. A jako nová třídní učitelka.

Děkujeme za pochopení a Vašim dětem obou tříd přejeme usměvavé třídní učitele a tím
i veselejší svátky vánoční

PaedDr. Alena Nídlová
 

Celý článek...

Třída 2.B - nepřítomnost paní učitelky

05.12.2017, 15:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 902

Vážení rodiče 2.B,


Vaše třídní paní učitelka Mgr. Světlana Blínová je již v pracovní neschopnosti dva týdny.
Tento týden by měla jít na kontrolu k lékaři.
Vzhledem k tomu, že ani paní učitelka zatím neví, jak dlouho její nemoc potrvá, jsme již zajistili tak, jak je tomu vždy v podobných případech:


- dohled nad přípravami a výukou ve třídě 2. B má paní učitelka Mgr. Hana Fixlová tak, aby výuka nebyla zpomalena, navazovala a postupovala stejně jako v paralelní třídě, paní učitelka Mgr. Hana Fixlová je zároveň vedoucí Metodického sdružení 1. stupně, třída 2. B nemá zpoždění ve výuce, výuka je metodickou vedoucí připravována, konzultována a kontrolována včetně zadávání domácí přípravy


- v průběhu minulého týdne se nám podařilo sehnat kvalifikovaný zástup – studentku posledního ročníku studia na pedagogické fakultě, která vždy několik dnů v týdnu vyučuje vaše děti, s ní se střídá a navazuje na učivo zástup ze školní družiny, předávání probraného učiva probíhá denně a je konzultováno ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Hanou Fixlovou


- v případě výrazné změny týkající se chodu školy nebo rozvrhu či akce třídy zajistí zápisem do žákovských knížek zastupující učitel pod vedením metodické vedoucí 1. stupně

Děkujeme za pochopení
PaedDr. Alena Nídlová
 

Celý článek...

Návrat -Vánoční Regensburg

30.11.2017, 18:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 710

Návrat -Vánoční Regensburg

Z výletu by měla skupina dojet ke škole mezi 20:15 až 20:30 hodin. Pokud by došlo k neočekávanému zdržení, sledujte tyto aktuality, vše obratem sdělím.

S pozdravem

PaedDr. Alena Nídlová

Celý článek...

Vánoční Regensburg

30.11.2017, 11:44 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 807

Jazykový poznávací výlet do Regensburgu

děti dojaly na místo v pořádku. Začínají prohlídkou  Wallhalu - historické části a pak se budou vracet do Regensburgu, kde stráví zbytek dne.

Celý článek...

Klub pro rodiče žáků Základní školy Špitálská

09.11.2017, 15:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 641

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,


KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

termín: 15. 11. 2017 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Volby do školské rady

23.11.2017, 07:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 764

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

informace k volbám do školské rady jsou na našich webových stránkách v záložce Školská rada.

Celý článek...

Vypůjčení lyžařské výzbroje a výstroje

03.11.2017, 17:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 668

Vypůjčení lyžařské výzbroje a výstroje

HARFASPORT

Českomoravská 184/41, 190 00 Praha 9

Termín zkoušení lyžařského vybavení byl stanoven na 25.11. – 10.12. 2017

Otevírací doba:
Pondělí: 09:00 - 21:00
Úterý: 09:00 - 21:00
Středa: 09:00 - 21:00
Čtvrtek: 09:00 - 21:00
Pátek: 09:00 - 21:00
Sobota: 09:00 - 21:00
Neděle: 09:00 - 21:00


 

Celý článek...

Schůzka rodičů k zimní škole v přírodě

31.10.2017, 13:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 827

Zimní škola v přírodě

 

Schůzka rodičů k zimní škole v přírodě se bude konat 20. 11. 2017 od 18:00 ve školní jídelně.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě + potřeby na lyžování

31.10.2017, 12:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 754

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ


I. TURNUS:

Termín: 5. 02. – 9. 02. 2018, třídy: 5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B

Jaroslava Součková, DiS. – vedoucí zimní školy v přírodě
Mgr. Petra Kopřivová
Mgr. Vojtěch Černý
Bc. Anna Mašková
Zdravotník: Mgr. Martin Bendl
 


II. TURNUS:

Termín: 19. 2- - 23. 02. 2018, třídy: 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 6. B

Jaroslava Součková, DiS. - vedoucí zimní školy v přírodě
Mgr. Olga Faltýnová
Mgr. Vojtěch Černý
Mgr. Martin Bendl
Zdravotník: Kateřina Jakšová
 

 

INFORMACE PRO OBA DVA TURNUSY:


Ubytování:   Penzion Lumka 299, Zásada v Jizerských horách 468 25
Sraz:   8: 30 hod. u školy
Odjezd:   9. 00 hod. od školy
Příjezd:   17:00 hod.
Cena:   3.600 Kč (celková cena včetně skipasu, cesty, ubytování, stravy)
Zálohu 1.800 Kč uhraďte do 30. 11. 2017
Zbylou částku 1.800 Kč uhraďte do 20. 12. 2017
Kapesné:   200 Kč pro nejlepší lyžaře dle výběru instruktora na akci Tanvaldský Špičák (týká se jen dobrých lyžařů) + dle uvážení na nákup cukrovinek a dárků ve sklárně.


Do 12.0 1. 2018 je nutno odevzdat:
• Kopii karty zdravotní pojišťovny
• Kopii očkovacího průkazu
• Prohlášení o seřízení (servis či rodič)
• Potvrzení o zdravotní způsobilosti


U odjezdu je nutno odevzdat:
• Potvrzení o bezinfekčnosti (datum: den odjezdu)
• Léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce


Všechny děti musí lyžovat v helmě!!!


Veškerou výzbroj (lyže, hole, boty, helmu, vaky) musí být podepsané.


Datum půjčení výzbroje bude včas vyvěšen na stránkách školy.


Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů!!!


Nebudou – li příznivé sněhové podmínky, zajistíme náhradní program.


 

Celý článek...

Školní hřiště

30.10.2017, 15:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 693

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ


Školní hřiště bude od 1. listopadu 2017 uzavřeno dle platného řádu hřiště (zimní provoz).

Znovu bude otevřeno od 1. dubna 2018.

Celý článek...

Klub pro rodiče Záklaní školy Špitálská

18.10.2017, 15:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 677


KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,


KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

termín: 15. 11. 2017 od 15:00 hodin

Celý článek...

Adventní jazykový zájezd - Německo

17.10.2017, 14:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 760

Adventní Regensburg - 30. 11. 2017

Ve čtvrtek 30.11.2017 se uskuteční jazykový poznávací výlet do německého Regensburgu.

Výlet pořádá škola spolu s cestovní kanceláří CK2 a mohou se ho zúčastnit žáci 5.-9.tříd.


Navštívíme adventní trh s krásnou vánoční atmosférou a pohlédneme si historické centrum, které je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.


Popis programu zájezdu:
Starobylé bavorské město Regensburg je bezesporu nejkrásnější v období adventu. Vůně svařeného vína a pečených kaštanů se line úzkými uličkami i po nazdobených náměstíčkách, která jsou zaplněna stánky s tradičními řemeslnými výrobky a vánočními ozdobami. Regensburský vánoční trh má více než 200letou tradici a jeho kouzelná atmosféra je doplněna jedinečnými památkami, které jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. K nejznámějším patří proslulý gotický Kamenný most z 12. století, klenoucí se nad řekou Dunaj, či katedrála sv. Petra s neopakovatelnou, trochu tajemnou atmosférou. V historickém centru nalezneme množství nádherných, na svou dobu neuvěřitelně vysokých, středověkých domů včetně toho nejpůsobivějšího – Goliášova domu. Nesmíme zapomenout ani na muzeum s chrámovým pokladem či na zbytky římské městské brány Porta Praetoria. Obdivovat budeme rovněž zámek rodu Thurn-Taxisů či Starou radnici, kde v minulosti zasedal říšský sněm. Navštívíme i nedalekou velkolepou Walhallu vystavěnou za Ludvíka I. Bavorského jako místo připomenutí nejvýznamnějších postav německé historie. Regensburg a jeho okolí vás nadchne svým jedinečným kouzlem, které přetrvává již po staletí.

Cena: 820 Kč (včetně pojištění)
Odjezd od školy: 7:00
Příjezd ke škole: 20:00-21:00


Rodiče žáka doprovodí k autobusu při odjezdu a večer si jej osobně převezme před školou.

S sebou:


pas či OP (pokud pas nemáte, příslušný úřad vám vystaví pas se čtecí zónou za 30 dnů, nebo pas bez čtecí zóny do 15 dnů)
• jídlo a pití na celý den
• kapesné
• deštník či pláštěnku
• teplé oblečení

Pojištění: cena zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu

Doprava: zahraničním autobusem s bezpečnostními pásy, DVD, klimatizací a WC

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

13.10.2017, 13:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 746

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ROZDĚLENÍ

I. TURNUS - 5. 2. - 9. 2. 2018
5. A
5. B
6. A
7. A
7. B
8. A
8. B


II. TURNUS - 19. 2. - 23. 2. 2018
3. A
3. B
4. A
4. B
4. C
6. B

Ještě je volných dvacet míst. Zájemci se ještě do konce října mohou přihlásit.
Vedoucí zimní školy v přírodě – J. Součková

Celý článek...

Školní jídelna

10.10.2017, 15:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 694

ŠKOLNÍ JÍDELNA - VČASNÉ PLACENÍ OBĚDŮ A ČIPY

 

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude odstravován.

Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení. Je nám líto dětí, které v tomto případě zůstanou např. ve školní družině do pozdních hodin bez jídla, a apelujeme na rodiče, aby platili včas dle řádu školní jídelny.


Dále je dítě povinno nosit čip nebo kartu, na kterou si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném zapomínání čipu nebo karty nebude oběd vydán.
 

Celý článek...

Ředitelské volno - 29. 9. 2017

08.09.2017, 09:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 839

Vážení rodiče a žáci,

z důvodu dezinsekce a deratizace po rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně, školní jídelny a suterénu školy je na den 29. září 2017 vyhlášeno ředitelské volno.

Celý článek...

Začátek školního roku 2017 - 2018

30.08.2017, 14:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 971

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018


Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin.
Budova bude otevřena v 7:40 pro příchod dětí do školy.
První den se děti nepřezouvají a jdou rovnou do svých kmenových tříd.
Vyučování v pondělí 4. září bude končit v 8:45 hodin

 

2. – 5. třídy


V úterý 5. září a ve středu 6. září - 4 vyučovací hodiny
Od čtvrtka 7. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

 

6. – 9. třídy


V úterý 5. září a ve středu 6. září - 5 vyučovacích hodin
Od čtvrtka 7. září se vyučuje dle rozvrhu tříd

 

1. třídy


Děti s rodiči se sejdou před školou v 7:50 hodin, kde si děti vyzvednou jejich třídní učitelé. Poté budou děti stužkovány a postupně začnou s učiteli odcházet do svých tříd.


Rodiče mohou své děti doprovázet do tříd. Po 1. vyučovací hodině si děti z 1. tříd odvedou paní vychovatelky do školní družiny.


Rodiče zůstanou ve třídách a bude následovat první seznamovací a informační schůzka s třídním učitelem.


Po skončení této schůzky si rodiče vyzvednou své děti v 1. patře ve třídách
3. A a 5. A.


V úterý 5. září a ve středu 6. září - 2 vyučovací hodiny
Čtvrtek 7. září a pátek 8. září - 3 vyučovací hodiny
Od pondělí 11. září se vyučuje dle rozvrhu hodin

 

Přejeme příjemný začátek školního roku.


 

Celý článek...

Začátek školního roku 2017-2018

24.08.2017, 09:56 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 974

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017-2018

Vážení rodiče a žáci naší školy,

nový školní rok začíná v pondělí 4 září.

Informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy ve složce Aktuality a dále ve složce Dokumenty
 

Celý článek...

Seznam sešitů pro 2. stupeň

22.06.2017, 14:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1287

SEZNAM SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ - viz záložka Dokumenty - ke stažení - bude aktualizována v nejbližších dnech

 

SEŠITY PRO 1. STUPEŇ - ZAJISTÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ - O VŠEM PROBĚHLA INFORMACE NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH DNE 5.6.2017.

Celý článek...

Sběr papíru a víček

22.06.2017, 12:52 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 891

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

21.6.2017

Pořadí jednotlivců

PAPÍR       VÍČKA      
Pořadí Třída Jméno kg Pořadí Třída Jméno kg
1. 7.B Jiří Novák 185 1. 6.B Kristýna Kopačková 25
2. 3.A Lucie Ryšavá 132 2. 6.B Jan Mikeš 18
3. 4.B Adam Sedláček 125 3. 2.A Eliška Procházková 13
Celý článek...

Noční čtení - 2.B

20.06.2017, 15:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 793

NOČNÍ ČTENÍ - 2.B

 

Dnes budou ve škole zůstávat a nocovat s knihou žáci z 2. B, paní učitelka Mgr. Marie Štemberková a paní vychovatelka Kristina Hrušková se na děti těší.

 

Děti se začnou scházet v 18:0 hodin ve škole.

Celý článek...

Školní hřiště

19.06.2017, 15:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 769

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

 

Vážení žáci, vážení rodiče,

vzhledem k začínající rekonstrukci školní kuchyně a školní jídelny dochází k postupnému přestěhování zařízení těchto prostor do tělocvičny školy.

Sportovní skupiny, které mají v odpoledních hodinách pronajatu tělocvičnu, musí po dohodě se školou do 30. 6.2017 přesunout tyto činnosti na školní hřiště.

Během těchto 14 dní bude tedy provoz hřiště omezen.

Děkujeme za pochopení

Alena Nídlová

Celý článek...

Návrat ze školy v přírodě - 1.A, 1.B

02.06.2017, 12:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 723

NÁVRAT ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

Děti přijedou ze školy v přírodě dne 2. 6. 2017 kolem 13:00 k budově školy

Celý článek...

Odhlášky obědů ke konci školního roku

30.05.2017, 15:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 824

Vážení rodiče,

odhlášky obědů na poslední týden od 19.6. do 23.6.2017 budeme přijímat pouze do 14.6.2017. Neodhlášené obědy je možné vyzvednout do přinesených nádob.

(Z důvodu objednávání zboží dle počtu strávníků)

Děkuji za pochopení Kovaříková
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

29.05.2017, 11:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 901

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku v 11:15, nyní vybalují a pak půjdou na oběd.

Celý článek...

Příjezd ze školy v přírodě - 5.B

26.05.2017, 11:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 759

PŘÍJEZD ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 5.B

Předpolkádaný příjezd  ze školy v přírodě - 26. 5. 2017 ve 12:30 ke škole

Celý článek...

Příjezd z Anglie

25.05.2017, 11:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 788

Děti ze zájezdu z Anglie přijedou dnes v 13:30 ke škole.

Celý článek...

Škola v přírodě - 5.B

22.05.2017, 11:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 850

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5.B

děti dojely na školu v přírodě v pořádku, nyní se ubytovávají

Celý článek...

Jazykový poznávací pobyt - Anglie

21.05.2017, 16:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 886

ANGLIE - JAZYKOVÝ POZNÁVACÍ POBYT

15:15 - přejíždějí hranice do Německa

6:45 - jsou již v Anglii

Celý článek...

Třída 4.B

16.05.2017, 10:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 819

Zástup za nemoc třídního učitele ve 4.B

Od pondělí 15. 5. 2017 zastupuje za pana učitele Mgr. Jiřího Krupičku pan Petr Všetíček pod vedením paní učitelky Mgr. věry Janotové - třídní učitelky paralelní třídy 4. A.

Celý článek...

Ředitelské volno, ukončení školního roku

16.05.2017, 10:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 727

Vážení rodiče,

v pátek 2.6.2017 je vyhlášeno pro žáky ŘEDITELSKÉ VOLNO.
(školení pedagogických pracovníků)


Z důvodu celkové rozsáhlé rekonstrukce a modernizace
školní kuchyně, zázemí a přípravny , dále rekonstrukce
školní jídelny z důvodu navýšení kapacity žáků školy
po rekonstrukci budovy Bumbálku končí školní rok
2016-2017 dne 23. 6. 2017.

Dochází k přesunutí a upravení termínů třídních schůzek
a pedagogické rady na 5. 6. 2017 - Třídní schůzky
a 12. 6. 2017 - Pedagogická rada

 

Celý článek...

Škola v přírodě - 2.A, 2.B

12.05.2017, 15:35 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 967

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2.A, 2.B

Návrat ze školy v přírodě - mezi 17:00 - 18:00 hodinou.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

11.05.2017, 20:25 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 801

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

 


Ubytování:  Hotel Semerink
                    Janov nad Nisou 1284, Janov nad Nisou, 468 11


Termín:   29.5. – 2.6.2017
Sraz:       29.5.2017 v 7:30 hod. před školou

Odjezd:   29.5.2017 v 8:00 hod.
Návrat:    2.6..2017, 13.00-14.00 hod.


Pedagogický doprovod:   Mgr. Hana Fixlová, Mgr. Světlana Blínová

Cena zahrnuje:   stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění, instruktory, zdravotníka,
                             program, dopravu
Jídlo na cestu:    lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi (NE ve skle)
Učení:                  upřesní třídní učitel ve škole
Batůžek:              lehká svačina, ovoce, pití, přezůvky
Obědy:                 budou v termínu školy v přírodě odhlášeny

Nemoc:                onemocní-li Vaše dí tě, dáme vědět a rodiče si musí pro dítě přijet

Psaní:                  s sebou 1 korespondenční lístek nebo pohled se zpáteční adresou

                             možnost dát učiteli obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den

                             u autobusu s sebou (3 kusy)
 


Do 22.5.2017 odevzdat třídnímu učiteli:
• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

Nejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší jednoho dne)
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky (legíny)
• 2x šortky
• 1x turistická obuv – nepromokavá
• 1x holinky
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky (v batůžku)
• 5x ponožky, punčocháče
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 1x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování, balzám na rty
• 1x repelent
• 1x balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, šampón


Ostatní:
• batůžek na výlety (dostatečně velký)
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby (penál)
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty, … apod.
• 1x pytel na špinavé prádlo (nejlépe povlak n polštář)

 • plavky a sluneční brýle
 • krém, repelent proti hmyzu a klíšťatům
 • masku na karneval - dle zájmu

Kapesné:   dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí, věci na cestu vypsat zvlášť.
Všechny věci čitelně podepsat.

ZÁKAZ mobilních telefonů.
MP3 apod. jen na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI !!!


 

Celý článek...

Školav přírodě - 5. B

11.05.2017, 12:15 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 900

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. B

 


Ubytování:   Areál EDEN, Za řekou 370
                     543 02 Vrchlabí
Termín:        22.5. – 26.5.2017
Sraz:            22.5.2017 v 8:00 před školou
Návrat:        26.5.2017, 12.00-13.00 hod


Pedagogický doprovod:   Mgr. Eva Štěchová, Bc. Jitka Topková

Cena zahrnuje:   stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění, instruktory, zdravotníka,
program, dopravu
Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi (NE ve skle)
Učení:   upřesní třídní učitel ve škole
Batůžek:   svačina, pití, přezůvky
Obědy:   budou v termínu školy v přírodě odhlášeny


V případě nutnosti tel. čísla: 721 051 962, 604 831 321 (12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00)

Do 17.5.2017 odevzdat třídnímu učiteli:
• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

Nejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší jednoho dne)
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí
• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky (legíny)
• 2x šortky
• 1x turistická obuv – nepromokavá
• 1x holinky
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky (v batůžku)
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 1x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek

Toaletní potřeby:
• 2x ručník
• 1x krém na opalování, balzám na rty
• 1x repelent
• 1x balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, šampón


Ostatní:
• batůžek na výlety (dostatečně velký)
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby (penál)
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty, … apod.
• 1x sluneční brýle
• 1x pytel na špinavé prádlo (nejlépe povlak n polštář)

Kapesné: dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí, věci na cestu vypsat zvlášť.
Všechny věci čitelně podepsat.

ZÁKAZ mobilních telefonů.
MP3 apod. jen na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI !!!

 

Celý článek...

Seznam registračních čísel přijatých dětí do 1. tříd

03.05.2017, 22:22 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 1241

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

K 1. 9. 2017 

 

Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1. 1/2017 40. 65/2017
2. 2/2017 41. 66/2017
3. 3/2017 42. 67/2017
4. 4/2017 43. 69/2017
5. 5/2017 44. 70/2017
6. 11/2017 45. 71/2017
7. 14/2017 46. 75/2017
8. 15/2017 47. 76/2017
9. 16/2017 48. 77/2017
10. 18/2017 49. 78/2017
11. 20/2017 50. 80/2017
12. 22/2017 51. 82/2017
13. 24/2017 52. 83/2017
14. 25/2017 53. 85/2017
15. 28/2017 54. 86/2017
16. 33/2017 55. 88/2017
17. 34/2017 56. 90/2017
18. 36/2017 57. 91/2017
19. 38/2017 58. 92/2017
20. 39/2017 59. 93/2017
21. 40/2017 60. 94/2017
22. 41/2017 61. 95/2017
23. 42/2017 62. 96/2017
24. 44/2017 63. 97/2017
25. 45/2017 64. 99/2017
26. 46/2017 65. 100/2017
27. 47/2017 66. 101/2017
28. 48/2017 67. 102/2017
29. 50/2017 68. 103/2017
30. 51/2017 69. 105/2017
31. 53/2017 70. 106/2017
32. 57/2017 71. 109/2017
33. 58/2017 72. 111/2017
34. 59/2017 73. 112/2017
35. 60/2017 74. 113/2017
36. 61/2017 75. 115/2017
37. 62/2017 76. 116/2017
38. 63/2017 77. 117/2017
39. 64/2017 78. 118/2017 
Celý článek...

Třída 2.B

27.04.2017, 07:25 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 828

TŘÍDA 2.B

Od středy 26. 4. 2017 nastoupila zpět po nemoci paní učitelka Mgr. Marie Štemberková, během středy 26.4. a čtvrtka 27.4. probíhá předávání veškerých informací o učivu, hodnocení žáků a dalších důležitých poznatků mezi třídní a zastupující paní učitelkou.

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.A, 3.B, 3.C, 5.A

24.04.2017, 12:58 , ZŠ | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 833

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3.A, 3.B, 3.C, 5.A

 

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, ubytovávají se a jdou na oběd.

Celý článek...

Škola v přírodě - 3.A, 3.B, 3.C, 5.A

18.04.2017, 17:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 956

Škola v přírodě 3.A, 3.B, 3.C, 5.A


Ubytování:   Hotel ORT, Nepřívěc u Sobotky 18,
                      506 01 Nepřívěc u Sobotky
Termín:   24. 4. – 28.4. 2017

Sraz:   24.4. 2017 v 8:10 před školou
Návrat:   28.4. 2017 kolem 12.h.
Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi
Pedagogický doprovod: Mgr. Irena Majerová, Mgr. Kamila Beránková, Jaroslava Součková, Dis., Mgr.Denisa SuchánkováDo 19. 4. 2017 odevzdat třídnímu učiteli:

• originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
• kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
• kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailuNejdéle u odjezdu je nutné odevzdat:

• potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
• podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce


Rodiče budou každý den informování emailem o průběhu pobytu krátkými zprávami doplněné fotografiemi.

 

Doporučený seznam věcí


• 1x neporušená pláštěnka (+ náplast na pláštěnku)
• 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
• 1x šusťáková bunda
• 2x mikina
• 5x triko
• 2x tepláky
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x sportovní obuv
• 1x přezůvky
• 5x ponožky
• 2x teplejší ponožky
• 5x spodní prádlo
• 2x pyžamo
• 1x kšiltovka a šátek


Toaletní potřeby:


• 2x ručník
• 1x krém na opalování
• 1x repelent
• 1x balení kapesníčků
• 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
• 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:

. batůžek na výlety ( dostatečně velký)
• 1x platová láhev - cca 1 litr
• blok na psaní, pastelky, psací potřeby
• kniha, oblíbená hračka či plyšák, karty,…..
• 1x sluneční brýle


Kapesné:
dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence

Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.

Zákaz mobilních telefonů a elektronických zařízení!!!

UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST ZA CENNÉ VĚCI

OBĚDY ve školní jídelně jsou odhlášené

Celý článek...

Školní hřiště

31.03.2017, 15:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 843

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

OD 1. DUBNA 2017 BUDE OTEVŘENO ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ.

PROVOZ HŘIŠTĚ BUDE ZAJIŠTĚN A JE PLATNÝ DLE ŘÁDU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. A, 2. B

29.03.2017, 07:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 891

Škola v přírodě 2. A. a 2. B.

Ubytování:  penzion Tetřívek, Nové Hutě na Šumavě, 385 01
Termín:  9. 5. – 12. 5. 2017
Cena:  2790,- + 100,- pojištění (záloha 1000,- do 15. 3. 2017/ doplatek 1790,- do 15. 4. 2017)
Odjezd:  úterý 9. 5. 2017 v 8:30
Sraz:  úterý 9. 5. 2017 v 8:00 před školou
Návrat:  pátek 12. 5. 2017 mezi 17:00-18:00
Jídlo na cestu:  lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi
Pedagogický doprovod:  Mgr. Štemberková Marie 

                                           Sladká Marie, Dis.

 

Do 1. 5. 2017 odevzdat třídnímu učiteli:


 

 • originál posudku o zdravotní způsobilosti (je nutný originál, ne pouze kopie)
 • kopie průkazu zdravotní pojišťovny, a to z obou stran
 • kopie očkovacího průkazu, a to z obou stran
 • aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí, včetně emailu

 

 • U odjezdu je nutné odevzdat:
 • potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší jednoho dne
 • podepsaný a označený sáček s léky a seznamem s informacemi o dávkování + podpis zákonného zástupce

 

Rodiče budou každý den informování emailem o průběhu pobytu krátkými zprávami doplněné fotografiemi.


Doporučený seznam věcí s sebou:

 • Oblečení + obuv:
 • 1x pláštěnka
 • 1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá
 • 1x šusťáková bunda
 • 1x svetr
 • 2x mikina
 • 4x triko
 • 1x zateplené kalhoty
 • 2x tepláky
 • 1x turistická obuv, ideálně nepromokavá
 • 1x sportovní obuv
 • 1x přezůvky
 • 1x holinky
 • 8x ponožky
 • 2x teplejší ponožky
 • 8x spodní prádlo
 • 2x pyžamo
 • 1x kšiltovka/šátek

 

 Toaletní potřeby:
 

 • 2x ručník
 • 1x lůj na rty
 • 1x krém na opalování
 • 1x repelent
 • 1x balení kapesníčků
 • 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón
 • 1x pytel na špinavé prádlo

Ostatní:
 

 • batůžek na výlety
 • 1x platová láhev (ne skleněná!)
 • 1x baterka
 • 1x blok na psaní, pastelky, psací potřeby
 • 1x oblíbená hračka či plyšák, kniha
 • 1x sluneční brýle

Kapesné:


Dle vlastního uvážení, ve vlastní peněžence – maximálně cca do 150,- až 200,-
Nedoporučujeme s sebou brát drahá zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů.
Do kufru/cestovní tašky prosíme vlepit seznam věcí + všechny věci čitelně podepsat.


ZA CENNÉ VĚCI UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ZODPOVĚDNOST
 

Celý článek...

2.B, matematika 2. stupeň

17.03.2017, 13:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 975

2.B

e-mail na zastupující paní učitelku Mgr. Hanu Mašlovou: maslova@zs-spitalska.cz

e-mail na zastupujícího pana učitele RNDr. Lubomíra Malíka

za pí učitelku Ing. Terezu Zoubkovou: malik@zs-spitalska.cz

Celý článek...

Salcburk - červen 2017

03.03.2017, 15:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 842

SALCBURK - ČERVEN 2017

čtvrtek 15. června 2017

Odjezd od školy:   v 6:00 hodin,

Příjezd ke škole:   kolem půlnoci

Cena:   1.010,- kč (včetně pojištění)

 

 

Prohlídku Mozartova města, Salcburku, zahájíme v překrásných zahradách zámku Mirabell. Přes řeku Salzach se dostaneme do křivolakých uliček Starého města, kde navštívíme muzeum v Mozartově rodném domě. Pak se již vydáme na nejkrásnější vyhlídkovou terasu, kam nás vyveze rychlovýtah zabudovaný v nitru Mnišské hory. Po krásné procházce plné malebných vyhlídek na město se dostaneme až k jeho hlavní dominantě, středověké pevnosti Hohensalzburg. V nedalekém klášteře, nejstarším v německy mluvících zemích, si projdeme tajemné katakomby. Po prohlídce impozantního Dómu zavítáme na Rezidenční náměstí, kde třikrát denně zní zvonkohra v tónech Mozartových melodií. 

Celý článek...

Dlouhodobé zástupy - 2.A + 2. stupeň

03.03.2017, 12:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 884

Dlouhodobé zástupy - 2.A + 2. stupeň

 

Od pondělí 6. 3. 2017 bude ve 2. B zastupovat za nemocnou paní učitelku Mgr. Hana Mašlová.

 

Od pondělí 6. 3. 2017 bude zastupovat na 2. stupni za paní učitelku Ing. Terezu Zoubkovou (rizikové těhotenství) do konce tohoto školního roku RNDr. Lubomír Malík.

Celý článek...

Třída 2.B

23.02.2017, 07:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1119

Informace pro rodiče a děti třídy 2.B

 

TÝDENNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


6. 3. – 10. 3.

 

Český jazyk
stálé opakování tvrdých a měkkých souhlásek => pracovní listy a doplňovačky
procvičování rozdílu věty a souvětí => pracovní listy
podstatná jména jako slovní druh
nově budeme probírat dě, tě, ně, bě, pě, vě 
učebnice strana 72-81


Čtení – čítanka na stranách 76-85 => důležitost četby i v rámci domácí přípravy, není nutné číst pouze v čítance, pokud mají děti svou oblíbenou knihu
Psaní – dopsání 1. dílu písanky, 2. díl písanky strana 2-7, není důležité psát rychle, ale psát pořádně, neškrtat a správně držet psací náčiní

Matematika
stálé opakování a procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10
opakování a procvičování sčítání a odečítání pod sebou + zkouška
sčítání do 100 s přechodem 10
nově počátek násobilky, násobení 2 
pracovní sešit strana 6-16


Geometrie – procvičování rozdílu mezi přímkou a úsečkou => dbát na přesné rýsování, rýsování dle dané délky, negumovat

 

Prvouka
Jaro - květiny na jaře, stromy na jaře, hospodářská zvířata a jejich mláďata 
učebnice strany číslo 46-49
pracovní sešit strany 58-62

 

 

TÝDENNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


27. 2. – 3. 3.


Český jazyk
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek => pracovní listy, učebnice strana číslo 66-69 + cvičení pod textem a doplňovačky
Procvičování rozdílu věty a souvětí => učebnice strana číslo 67/4, pracovní listy + domácí úkol
Čtení – čítanka na stranách 74-76 => důležitost četby i v rámci domácí přípravy, není nutné číst pouze v čítance, pokud mají děti svou oblíbenou knihu, je důležité číst
Psaní – písanka na stranách 37-38 => dopsání písanky, rozdání 2. dílu, není důležité psát rychle, ale psát pořádně, neškrtat a správně držet psací náčiní

Matematika
Stálé opakování a procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10, nově sčítání do 100 s přechodem 10 => pracovní sešit strana 3-6, nutné opakování a procvičování sčítání a odečítání pod sebou + zkouška
Geometrie – procvičování rozdílu mezi přímkou a úsečkou => dbát na přesné rýsování, bez gumování

Prvouka
Náš svět – učebnice strany číslo 43-45, pracovní sešit dodělat strany 54-57 => opakování kalendářních měsíců, ročních období, dnů v týdnu a orientace v čase


 

 

Paní učitelka Mgr. Marie Štemberková jde tento týden na operaci, předpokládaná doba nepřítomnosti cca 1měsíc.

Paní učitelka Marie Sladká (tř. uč. 2.A) vypracovává týdenní plán v případě nepřítomnosti paní učitelky, který předává i s výukovým materiálem zastupujícím pedagogům a denně jej s nimi konzultuje - vede je.

Pro nadcházející období se plán zpracovává a bude společně s týdenním plánem dán během dnešního dne na web školy.

Paní učitelce Štemberkové přejeme brzké uzdravení.

 

MĚSÍČNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


ÚNOR


ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 60-71
- čítanka strana 66-75
- písanka strana 32-40
stálé opakování a procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, rozdíl především ve slabikách dy-di, ty-ti, ny-ni
nově rozdíl mezi větou a souvětím + spojky

MATEMATIKA – pracovní sešit číslo 6, strana 1-5
sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu, nutnost opakování a procvičování příkladů
počátek sčítání čísel v oboru do 100 s přechodem 10
geometrie probíhá 1x týdně – bod, úsečka, přímka

PRVOUKA – učebnice strana 40-45
- učebnice strana 50-57
Náš svět – roční období, kalendářní měsíce, dny v týdnu a části dne

 

BŘEZEN


ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 72-81
- čítanka strana 76-85
- písanka 2. díl strana 2-7
stálé opakování tvrdých a měkkých souhlásek, procvičování rozdílu mezi větou a souvětím + spojky
nově podstatná jména jako slovní druh – vlastní jména osob, zvířat a měst/vesnic

MATEMATIKA – pracovní sešit číslo 6, strana 6-17
opakování a procvičování příkladů sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu, procvičování sčítání a odčítání pod sebou, bez přechodu 10
sčítání a odečítání čísel v oboru do 100 s přechodem 10
geometrie probíhá 1x týdně – bod, úsečka, přímka

PRVOUKA – učebnice strana 46-55
- učebnice strana 58-65
Jaro – rostliny na jaře, hospodářská zvířata, ptáci a jejich hnízda

 

PROGRAM NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ


Dopolední program se budeme učit – především matematika a český jazyk, prvouka bude probíhat především v přírodě. (8:00-12:00)
Oběd – polední klid (12:00-14:00)
Odpolední program bude probíhat formou her, které budou tematicky zaměřeny, viz program níže. (14:00-20:00) => časy jsou pouze orientační 

Jak trpaslíci zachránili království
 

Děti se na pár dní stanou trpaslíci. Budou provedeni pohádkou, ve které vystupuje spousta pohádkových postav – čerti, vodníci, víly, čarodějové, mluvící zvířátku, princezna a král. 
Aktivity jsou vedeny tak, aby byly co nejvíce pohybové a rozvíjely tak dětem jejich všestrannost. Mezi aktivity je také zařazena výtvarná část, kde budou děti rozvíjet svou kreativitu. 
Do programu jsou také zařazeny dva výlety po okolí. 

Příběh: 


Začínáme scénkou, ve které se baví dvě víly ve vesničce Hopsinka, kam už dlouho nezavítal čáp a je tam málo dětí. Vesnici i království zaklel zlý čaroděj Kazisvět. Proklel celé království, protože mu král odmítl dát za ženu jeho jedinou dceru, princeznu Adélku. Princezně to bylo líto, proto utekla a vydala se za Kazisvětem sama. Děti se do vesnice vrátily, ale král byl smutný a vyhlásil hromadu zlata tomu, kdo ji přivede zpět. 
A v tom vstupují na scénu děti jako trpaslíci zachránci, protože už v království není žádný chrabrý princ. Trpaslíci souhlasí a tak se vrhnou na cestu, kterou je záchrana princezny. 


Tomuto programu jsou tematicky přizpůsobené hry.

 

Celý článek...

Třída 2.B

20.02.2017, 07:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 843

Třída 2.B

Paní učitelka Štemberková je nemocná - kontrola u lékaře ve středu 22. 2. 2017, paní učitelku zastupují vychovatelky školní družiny pod vedením paní učitelky M. Sladké (třídní učitelka 2.A).

Celý článek...

Klub pro rodiče žáků ZŠ Špitálská

15.02.2017, 15:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 784

Klub pro rodiče žáků

 


KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

3. termín:   15. 3. 2017 od 15:00 hodin

4. termín:   19. 4. 2017 od 15:00 hodin

5. termín:   17. 5. 2017 od 15:00 hodin

6. termín:   14. 6. 2017 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 23. 1. - 27. 1. 2017

27.01.2017, 11:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 794

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 23.1.-27.1.2017

předpokládaný příjezd ze zimní školy v přírodě - pátek 27.1.2017 okolo 16:30.

Případné změny budou aktuálně vyvěšeny na budově školy - hlavní vchod a zde na webu.
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 23.1.- 27.1.2017

23.01.2017, 11:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 899

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

23. 1. - 27. 1. 2017

děti dojely na místo v 12:15 začínají vybalovat a půjdou
na oběd.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě 16.1.-20.1.2017

20.01.2017, 09:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 874

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 16.1.-20.1.2017

zpoždění - příjezd spíše kolem 17:30 - autobus měl zpoždění

 

předpokládaný příjezd ze zimní školy v přírodě - pátek 20.1.2017 mezi 16:30 - 17:00.

Případné změny budou aktuálně vyvěšeny na budově školy - hlavní vchod a zde na webu.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

16.01.2017, 12:52 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 939

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ


16. 1. - 20. 1. 2017

děti dojely na místo v 12:35,  začínají vybalovat a půjdou
na oběd.


 

Celý článek...

Klub pro rodiče žáků

12.01.2017, 07:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 800

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu


Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?

SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ

2. termín: 15. 2. 2017 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Zimní školy v přírodě

09.01.2017, 19:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 904

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ


PENZION LUMKA 299
ZÁSADA – JIZERSKÉ HORY
468 25

I. TURNUS 16. 01. 2017 – 20. 01. 2017
SRAZ PŘED ŠKOLOU:
16. 01. 2017 v 8. 30 h.
ODJEZD:16. 01. 2017 v 9. 00h.
NÁVRAT KE ŠKOLE: 20. 01. 2017 kolem 17. 00h.

II. TURNUS – 23. 01. 2017 – 27. 01. 2017
SRAZ PŘED ŠKOLOU: 23. 01. 2017 v 8. 30h.
ODJEZD: 23. 01. 2017 v 9. 00h.
NÁVRAT KE ŠKOLE: 27. 01. 2017 kolem 17. 00h.

DŮLEŽITÉ:
Účastníci, kteří doposud neodevzdali:

 • kartičku pojišťovny,
 • zdravotní způsobilost,
 • očkovací průkaz,
 • potvrzení o seřízení vázání,                                                                                                ať neprodleně odevzdají p. uč. Kopřivové ( 2. stupeň) a p. uč. Majerové ( 1. stupeň), která zastupuje p. uč. Součkovou.


Nezapomeňte u autobusu odevzdat bezinfekčnost.


Rodiče jsou povinni při odjezdu předat své dítě učiteli a při návratu si své dítě převzít.
Důkladně dětem zkontrolujte před odjezdem hlavy. U koho se vyskytnou hnidy nebo vši, nemůže odjet na školu v přírodě.


Všichni účastníci budou mít podepsanou svoji výzbroj a výstroj!!! (Nezapomeňte na vaky na lyže a tašky na boty.)


Zákaz mobilních telefonů!!!


Vedoucí zimní školy v přírodě: J. Součková, DiS
 

Celý článek...

Sběr papíru a víček

05.12.2016, 11:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 871

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

ÚTERÝ 6. 12. 2016 OD 8:00 HODIN

Papír a víčka noste popsané jménem žáka, třídou a hmotností sběru.

Celý článek...

Termín vypůjčování lyžařského vybavení

01.12.2016, 12:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 809

TERMÍN VYPŮJČOVÁNÍ LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

byl stanoven na 3. 12. 2016 - 11. 12. 2016 v půjčovně HARFASPORT.

NEZAPOMEŇTE, JINÉ TERMÍNY PAK JIŽ NEJSOU MOŽNÉ!!!

Celý článek...

Zimní školy v přírodě

16.11.2016, 09:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 954

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

I. TURNUS:   2. A, 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B
II. TURNUS:  2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 5. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B


Termín:  16. 01. – 20.0 1. 2017, 23. 01. – 27. 01. 2017


Ubytování: Penzion Lumka 299, Zásada v Jizerských horách 468 25
Sraz: 8: 30 hod. u školy
Odjezd:  I. termín -
16. 1. 2017 v 9. 00 hod. od školy,

              II. termín - 23. 01. 2017 v 9. 00hod. od školy
Příjezd:  I. termín - 20. 1. 2017 v cca 17:00hod. ,

              II. termín - 27. 01. 2017 v cca 17. 00 hod.


Učitelský doprovod:  Jaroslava Součková, DiS.
                                     Mgr. Petra Kopřivová
                                     Bc. Vojtěch Černý
                                     Mgr. Martin Bendl (II. turnus)
                                     externí pedagogický pracovník (I. turnus)
Zdravotník:                 Kateřina Jakšová


Cena:  3 600 Kč (celková cena včetně skipasu, cesty, ubytování, stravy)
Zálohu 1 800 Kč uhraďte do 18. 11. 2016
Zbylou částku 1 800 Kč
uhraďte do 19. 12. 2016


Kapesné:  200 Kč pro nejlepší lyžaře/snowboardisty dle výběru instruktora na akci Tanvaldský Špičák (týká se jen dobrých lyžařů) + dle uvážení na nákup cukrovinek a dárků ve sklárně


Do 9. 1. 2017 je nutno odevzdat:
 

• Kopii karty zdravotní pojišťovny
• Kopii očkovacího průkazu
• Prohlášení o seřízení (servis či rodič)
• Potvrzení o zdravotní způsobilosti


U odjezdu je nutno odevzdat:

• Potvrzení o bezinfekčnosti (datum: den odjezdu)
• Léky se seznamem - podepsané, s dávkováním a podpisem zákonného zástupce
 

Všechny děti musí lyžovat či jezdit na snowboardu v helmě!!!
Veškerou výzbroj (lyže, hole, boty, helmu, snowboard, vaky) musí být podepsané.


Datum půjčení výzbroje bude včas vyvěšen na stránkách školy.


Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů!!!
Nebudou – li příznivé sněhové podmínky, zajistíme náhradní program.

Celý článek...

Anglie 2017

09.11.2016, 13:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 910

JAZYKOVÝ TÉMATICKÝ VÝJEZD

ANGLIE

21. 5. - 25. 5. 2017 (neděle až čtvrtek)

LONDÝN, PORTSMOUTH, BRIGHTON, Beachy Head + Seven Sisters – křídové útesy

1. den:   Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách směr hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den:   V ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie.

Portsmouth – (8GBP) námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18. stol., Královské námořní muzeum, historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná válečná loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.). Procházka po přístavu, možnost návštěvy Spinnaker Tower (165 m vysoká věž, která poskytuje dech beroucí výhled na přístav Portsmouth a ostrov Isle of Wight) (5.80GBP)

Ve večerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v okolí Brightonu.

3. den:   Brighton - jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu (7GBP), The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky (7GBP), Palace Pier - přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž, British Airways i360 - nejvyšší pohyblivá rozhledna na světě, 162 metrů vysoká věž (6,75GBP)

Beachy Head + Seven Sisters – křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, cca 3 km dlouhá procházka po útesech kolem dvou historických majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters

Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Brightonu.

4. den:   Londýn - City of Westminster - v případě zájmu se projedeme na London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn) (14,50GBP), potom se vydáme přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak se nasměřujeme k Westminster Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu panovníku Buckingham Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník „Královny Matky“ a dojdeme na Trafalgar Square, kde Angličané vítají nový rok, hned za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West Endu na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti (Soho), tento hektický den pak dovršíme projížďkou lodí po Temži (2,75GBP)

(doprava po Londýně – metro (6GBP).

Ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie.

5. den:   Návrat přes Francii, SRN do ČR, příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

CENA: 6.490,- Kč / osoba ml. 19ti let, osoba st. 19ti let 290,- Kč příplatek

Cena je platná při min. počtu 45 účastníků

CENA ZAHRNUJE:   dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt, 2 noci ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí v okolí Brightonu, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna

CENA NEZAHRNUJE:   vstupné (cca 55-60 GBP) - některé vstupy děti mohou vynechat, kapesné (cca 30 GBP) záleží na jednotlivých rodičích, drobná eura WC (tranzit)

Změna programu vyhrazena!


 

Celý článek...

BERLÍN 2016

09.11.2016, 13:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1674

JAZYKOVÝ POZNÁVACÍ VÝLET

BERLÍN

Popis programu zájezdu:

Zveme Vás na zájezd do Berlína, hlavního města Německa s pohnutou historií, která se poprvé začala psát v polovině 13. století, podruhé pz. v roce 1990, kdy došlo ke znovusjednocení Západního a Východního Berlína po pádu Berlínské zdi. Přestože bylo město z velké části zničen za druhé světové války, najdeme v něm množství pozoruhodných památek, nespočet muzeí, divadel, tři univerzity, dvě ZOO a známo botanickou zahradu. Opomenout nelze ani moderní výstavbu - především moderní čtvrť s nákupní zónou, které vznikly v 90. letech minuléh století na místě bývalé Berlínské zdi, rozdělující Berlín od roku 1961 na východní a západní část. Během prohlídky navštívíme bývalou západ' i východní část města. Uvidíme Říšský sněm — sídlo německého parlamentu, Braniborskou bránu, reprezentační třídu Unter den Undel Muzejní ostrov a Alexanderplatz, v jehož těsné blízkosti se tyčí známá televizní věž Fernsehturm s vyhlídkovou plošinou, dále tříd Kurfarlendamm — obchodní a kulturní centrum města, kostel Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche, Tiergarten, Vítězný sloup — památku r pruské vítězství nad Rakouskem a Francií v 19. stol., Kulturforum, Checkpoint Charlie — bývalý hraniční přechod, Berlínskou zeď s Topogral teroru - zcela novým památníkem mapujícím osudy Berlína a Památník holocaustu. Zavítáme i do již zmíněné moderní čtvr Potsdammerplatz, která je přehlídkou moderní architektury.

Termín: 1.12.2016

Sraz: 1.12.2016 - 5:00 hod.

Místo: od školy

Návrat: 1:00 - 2:00 (2.12.2016) ke škole

Rodiče žáka doprovodí k autobusu při odjezdu a v noci si jej osobně převezme před školou.

S sebou: PAS či OP! (pokud pas nemáte, příslušný úřad vám vystaví pas se čtecí zónou za 30 dnů, nebo pas bez čtecí zóny do 15 dnů),

 • Eu na vstupy,
 • deku,
 • polštarek apod. na cestu do autobusu,
 • deštník či plášténku,
 • jídlo á-pití na celý den,
 • event. kapesné

Pojištění: Cena zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu.

Celý článek...

Školní hřiště

31.10.2016, 08:56 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 912

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Zimní provoz:   (listopad – březen) hřiště uzavřeno z důvodu vlhkého kluzkého povrchu

Hřiště je uzavřeno od 1. listopadu 2016

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

30.10.2016, 17:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 932

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ


Schůzka pro rodiče dětí jedoucí na zimní školu v přírodě se koná dne 10. 11. 2016 v 17. 30h. v jídelně školy.


I. TURNUS: 16. 01. – 20. 01. 2017 pojedou třídy: 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

II. TURNUS: 23. 01. – 27. 01. 2017 pojedou třídy: 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 5. B,

8. A, 8. B, 9. A, 9. B

Veškeré potřebné tiskopisy děti již dostaly. Pokud by někomu něco chybělo, musí si vyzvednout u p. uč. Součkové nebo 10. 11. 2016 na schůzce rodičů.
 

Platbu taktéž můžete uhradit u p. uč. Součkové nebo na schůzce rodičů 10. 11. 2016.

Cena: 3600 Kč (celková cena včetně skipasu, cesty, ubytování, stravy)
Zálohu 1800 Kč uhraďte do 18. 11. 2016
Zbylou částku 1800 Kč uhraďte do 19. 12. 2016
Platba p. uč. J. Součkové, kabinet 2. patro

Celý článek...

Třída 2. B

18.10.2016, 20:17 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 969

TŘÍDA 2.B

Paní učitelka Mgr. Marie Štemberková - nemoc - středa 19.9.2016 - kontrola u lékaře, další informace dodáme

Paní učitelka nastoupí po nemoci v pondělí 24. 10. 2016

Celý článek...

Školní hřiště

05.10.2016, 11:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 951

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

BUDE DNE 5. a 6. 10. 2016 uzavřeno z důvodu dokončení povrchu pod hracími prvky.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Školní hřiště

02.10.2016, 15:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 930

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Školní hřiště je již opět v provozu od pondělí 3.10.2016 dle platného řádu hřiště.

Celý článek...

Kroužky

02.10.2016, 15:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1027

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016-20017

Informace pro školní rok 2016-2017 naleznete na stránkách webu ve složce Kroužky a ve složce Dokumenty

Celý článek...

Klub pro rodiče

29.09.2016, 10:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1028

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM


•  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
•  řešit stresové situace
•  upevňovat rodičovskou autoritu

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ


1. termín: 12. 10. 2016 od 15:00 hodin

2. termín:   9. 11. 2016 od 15:00 hodin

3. termín:   30. 11. 2016 od 15:00 hodin

 

Celý článek...

Prodloužené uzavření hřiště

20.09.2016, 21:27 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 857

PRODLOUŽENÉ UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

z důvodu instalace nových herních prvků se prodlužuje uzavření školního hřiště do pátku 30. 9. 2016.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Školní venkovní hřiště

19.09.2016, 12:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 917

ŠKOLNÍ VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

bude uzavřeno od 19. 9. 2016 od 14:00 do středy 21. 9. 2016 z důvodu opravy a výměny herních prvků.

Celý článek...

Mimořádný sběr papíru

30.08.2016, 14:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1134

MIMOŘÁDNÝ SBĚR PAPÍRU

V pondělí 5. 9. 2016 bude od 8:00 mimořádný sběr papíru.
 

Celý článek...

Školní jídelna

15.08.2016, 09:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1314

ŠKOLNÍ JÍDELNA

VÁŽENÍ RODIČE,

OMLOUVÁME SE, ALE VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAČNE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ VAŘIT OD 5. ZÁŘÍ 2016.

1. A 2. ZÁŘÍ 2016 SE VAŘIT NEBUDE.

Prosíme rodiče dětí, které budou zůstávat odpoledne ve školní družině, aby dali dětem s sebou větší svačiny.
 

Celý článek...

Začátek školního roku 2016-2017

11.07.2016, 12:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1477

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

NASHLEDANOU  ve čtvrtek 1. září 2016

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září.

Informace k zahájení školního roku budou v posledním srpnovém týdnu na webu školy ve složce Aktuality a dále ve složce Dokumenty

 

PaedDr. Alena Nídlová, učitelé a zaměstnanci Základní školy Špitálská

Celý článek...

Třídy 1.A, 1.B

27.06.2016, 08:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1079

TŘÍDY 1.A a 1.B

Konec školního roku

1.A - nemoc paní učitelky, ve čtvrtek 30. 6. 2016 přijde dětem rozdat vysvědčení

1.B - nemoc paní učitelky, aktuálně doplníme informace  

Celý článek...

Třídní schůzky - 1.A, 1.B

12.06.2016, 21:19 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1197

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 1.A, 1.B

dne 13. 6. 2016 se nebudou konat třídní schůzky těchto 1. tříd pro nemoc třídních učitelů. Bude dán náhradní termín po ukončení nemoci.

Celý článek...

Školní družina BUMBÁLEK

10.06.2016, 11:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1217

ŠKOLNÍ DRUŽINA BUMBÁLEK

 

od pondělí 13. 6. 2016 budou VI. a VII. oddělení školní družiny přesunuta na hlavní budovu školy z důvodu rekonstrukce a výstavby nové školní budovy.

Oddělení č. VI - paní vychovatelka K. Hrušková bude v 1. patře ve třídě 1.A.

Oddělení č. VII - paní vychovatelka K. Jakšová bude společně s oddělením č. II v 1. patře ve třídě 3. A.

 

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. B

10.06.2016, 11:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 977

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. B

 

Děti dojedou ze školy v přírodě k budově školy kolem 14:00 hodin.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A

09.06.2016, 10:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1013

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4.A

 

9. 6. 2016 - děti dojedou ze školy v přírodě k budově školy kolem 16:45 hodin.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. B

06.06.2016, 14:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 999

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4.B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, jsou ubytovány, naobědvány.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4.A

06.06.2016, 13:24 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1034

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4.A

Děti dojely vlakem v pořádku - nyní jdou na hotel, kde se ubytují a půjdou na oběd.

Celý článek...

Školní hřiště

26.05.2016, 07:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1045

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

 

K 1. 7. 2016 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ STATUTU HŘIŠTĚ Z VEŘEJNÉHO NA ŠKOLNÍ.

V současné době je hřiště uzavřeno z důvodu osetí novou trávou a obnovou povrchu hřiště a dráhy pro skok do dálky.

 

Celý článek...

Klub pro rodiče

23.05.2016, 13:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 899

KLUB PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠPITÁLSKÁ,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM

 

 •  zlepšovat komunikaci se svými dětmi
 •  řešit stresové situace
 •  upevňovat rodičovskou autoritu

Nechce se vaše dítě učit?
Toulá se?
Nevíte si s vaším dítětem rady?
Máte pocit, že si dělá, co chce?
Rádi byste situaci změnili?


SPOLEČNĚ BUDEME HLEDAT ŘEŠENÍ


2. termín: 25. 5. 2016 od 15:00 hodin
 

Celý článek...

Opožděný návrat ze školy v přírodě - 1.A, 1.B

20.05.2016, 15:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 825

PŘÍJEZD ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ


1.A, 1.B – odjezd z místa pobytu byl vlivem dopravní situace opožděn –

NÁVRAT KE ŠKOLE mezi 16:00 - 17:00 hodin.
 

Celý článek...

Opožděný návrat ze školy v přírodě - 2.A, 2.B, 3.B

20.05.2016, 12:51 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 906

PŘÍJEZD ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ


2.A, 2.B, 3.B odjezd z místa pobytu byl vlivem dopravní situace opožděn –

NÁVRAT KE ŠKOLE KOLEM 15:00 hodin.
 

Celý článek...

Příjezd ze školy v přírodě - 1.A, 1.B

20.05.2016, 12:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 924

Předpokládaný návrat ze školy v přírodě - 1.A, 1.B kolem 16:00 hodin.
 

Celý článek...

Příjezd ze školy v přírodě - 2.A, 2.B, 3.B

20.05.2016, 11:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 913

Předpokládaný návrat ze školy v přírodě - 2.A, 2.B, 3.B kolem 14:00 hodin.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.A, 1.B

17.05.2016, 13:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1066

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1.A, 1.B

 

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. A, 2. B, 3. B

16.05.2016, 11:24 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1022

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2.A, 2.B, 3.B

 

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Škola v přírodě - 5. A, 5. B

01.05.2016, 13:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 991

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. A. 5. B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

28.04.2016, 16:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1750

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

28.04.2016, 15:55, ZŠ

Škola v přírodě – 1. A, 1. B

Ubytování:   Rekreační středisko Březová, Rokytnice nad Rokytnou, 675 25
Termín:   17. května – 20. května 2016
Cena:   2000,- + 500,- doprava
Odjezd:   úterý 17. 5. 2016 v 8:00
Sraz:   úterý 17. 5. 2016 v 7:30 před školou
Návrat:   pátek 20. 5. 2016 okolo 17:00 u školy

Pedagogický doprovod:   Mgr. Marie Štemberková
                                            Mgr. Danka Droščáková
                                            Bc. Zuzana Procházková, DiS.
                                            Marie Baudyšová, DiS.

Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

Do 11. 5. 2016 odevzdat třídnímu učiteli:
 

 •  posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře pro děti a dorost
 •  kopii průkazu zdravotní pojišťovny (z obou stran)
 •  kopii očkovacího průkazu (z obou stran)
 •  aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí
 •  druhou zálohu: 1000,-

U odjezdu je nutno odevzdat:
 

 •  potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 •  podepsaný sáček s léky se seznamem a informací o dávkování + podpis zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí:
 

 •  Batůžek – na výlety (svačina, pití)
 •  Kapesné – dle zvážení ve vlastní peněžence (do cca 150,- až 200,-)
 •  1x plastová láhev (důležité!)
 •  1x sportovní bunda, nejlépe nepromokavá
 •  2x tepláková souprava
 •  1x kraťasy
 •  1x teplý svetr
 •  2x mikina
 •  5x trika (s krátkým rukávem 3x, s dlouhým rukávem 2x)
 •  2x silné ponožky
 •  8x ponožky
 •  6-8x spodní prádlo
 •  1x pyžamo
 •  1x pláštěnka
 •  1x šátek nebo kšilt
 •  1x sportovní obuv
 •  1x turistická obuv
 •  1x přezůvky (důležité!)
 •  Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, 2x ručník, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky
 •  Pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
 •  1x kniha, 1x hračka, omalovánka
 •  sluneční brýle, krém na opalování, repelent proti hmyzu a klíšťatům
 •  případně maska na karneval

! Do kufru/cestovní tašky vlepit seznam všech věcí + vše čitelně podepsané

NEDOPORUČUJEME – elektronické přístroje, drahé předměty, mobilní telefony jen po osobní domluvě s třídním učitelem


ZA CENNÉ VĚCI UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST.
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. B

27.04.2016, 10:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 975

27.04.2016, 10:07, ZŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. B

Termín:   6. 6. - 10. 6. 2016

ADRESA:   Hotel KODREA
                   Nové Hutě 4c
                   384 93

Cena zahrnuje:   stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění, instruktory, zdravotníka, program, dopravu

ODJEZD:   6.6.2016 pondělí – v 8:30 hod.
SRAZ:   v 8.00 hod.
NÁVRAT:   10.6.2016 pátek – cca ve 13.00 – 14.00 hod.
OBĚDY:   budou v termínu školy v přírodě odhlášeny
JÍDLO NA CESTU:   jen lehká svačina, pití v plastové láhvi

Pedagogický doprovod:   Mgr. Eva Štěchová

ZÁKAZY: 

 • neposílat balíčky (jídlo, bonbony atd.)
 •  nedávat s sebou cenné věci (náušnice, řetízky apod.)
 •  mobilní telefony - NE, MP 3, hry apod. pouze na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST !


Za cenné věci učitelé nepřebírají zodpovědnost


NEMOC: o nemocní-li Vaše dítě, dáme Vám vědět

ODEVZDAT PŘED ODJEZDEM :

 

 •  lékařské potvrzení – s květnovým datem, nejpozději však do 2.6.2016
 •  očkovací průkaz – kopie
 •  kartička pojišťovny – kopie
 •  aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

U odjezdu je nutno odevzdat:
 

 •  potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)

LÉKY:
 

 •  podepsaný sáček s léky, dávkováním,a podpisem zákonného zástupce - též odevzdat u autobusu

Učení:   upřesní třídní učitel ve škole

Batůžek:   Svačina, pití, přezůvky

Kapesné:   dle zvážení ve vlastní peněžence

 

SEZNAM VĚCÍ: 
 

 • šusťáková bunda
 •  tepláky
 •  svetr
 •  mikiny, trika
 •  pyžamo
 •  spodní prádlo
 •  ponožky
 •  pláštěnka
 •  kšiltovka
 •  sportovní obuv
 •  přezůvky
 •  sluneční brýle
 •  opalovací krém
 •  gumové holínky
 •  Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, ručník, kapesníky, hřeben, láhev na    pití z umělé hmoty, repelent proti komárům a klíšťatům
 •  pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
 •  sluneční brýle, krém na obličej, opalovací krém

SEZNAM VĚCÍ: vlepit do kufru, cestovní tašky, věci na cestu vypsat zvlášť

V případě nutnosti tel. číslo: 721 051 962, 731 735 863 (12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00)
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 5.A, 5.B

21.04.2016, 16:55 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 993

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5.A, 5.B

 

Termín:   1. 5. - 7. 5. 2016

Ubytování:   ŠvPř penzion Na Špici

                      Benecko 15

                     512 37 Benecko

Sraz k odjezdu:   8:40 u školy

Návrat:   7. 5. 2016 - 14:00 - 14:30 ke škole

Pedagogický dopravod:   Mgr. Irena Majerová

                                            Mgr. Kamila Beránková

Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi - ne ve skle

Obědy:   budou ve školní jídelně v termínu konání školy v přírodě odhlášeny

Zákazy:   neposílat balíčky (jídlo, bonbony atd.)

                nedávat s sebou cenné věci (náušnice, řetízky, elektroniku, ...)

                mobilní telefony - pouze po dohodě zákonných zástupců s třídními učiteli

Nemoc:   onecní-li vaše dítě, dámeobratem vědět a rodiče si musí pro dítě přijet

Věci:   soupis věcí nejlépe vlepit do kufru, věci na cestu vypsat zvlášť

Psaní:   korespondenční lístky - adresy

             dětem často psát, pohledy

 

Důležité odevzdat do průsvitných desek eurofólií do 22. 4. 2016:

 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaaře pro děti a dorost
 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí

U odjezdu je nutné odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Učení:   upřesní třídní učitel (v menší tašce)

Batůžek:   větší na výletní věci

Kapesné:   dle uvážení ve vlastní podepsané peněžence

 

Doporučený seznam věcí:

 • 1 slabá bunda
 • 1 tepláky, leginy, ...
 • 2 teplákové soupravy
 • 2 teplé mikiny
 • 1 slabší mikina
 • 7 triček
 • 2 silné ponožky
 • 2 pyžama
 • 7 ponožky
 • 7 spodní prádlo
 • 1 neporušená pláštěnka
 • 1 šátek, (na hry), kšiltovku
 • 1 sportovní obuv
 • 1 turistiká obuv - nepromokavá
 • 1 přezůvky v batůžku
 • pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
 • sluneční brýle, krém na obličej
 • toaletní potřeby - kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínku, ručník, kapesníky, hřeben, toaletní papír
 • repelent proti hmyzu a klíšťatům
 • igelitové sáčky
 • kniha, hračka, omalovánky apod.

V případě nutnosti tel. spojení: 774 656 119 - 12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 2.A, 2.B, 3.B

15.04.2016, 12:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1105


ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2.A, 2.B, 3.B

 

Termín:   16. 5. 2016 - 20. 5. 2016

Ubytování:   Hotel Semerink, Janov nad Nisou 1284, Janov nad Nisou, 468 11

Odjezd:   pondělí 16. 5. 2016 v 8:00 od školy

Sraz:   7:30 hodin u školy

Návrat:   pátek 20. 5. 2016 - cca 13:00 - 14:00 hodin

Pedagogický doprovod:   Mgr. Hana Fixlová

                                            Mgr. Světlana Blínová

                                            Mgr. Jiří Krupička

 

Jídlo na cestu:   lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi - ne ve skle

Obědy:   budou ve školní jídelně v termínu konání školy v přírodě odhlášeny

Zákazy:   neposílat balíčky (jídlo, bonbóny atd.)

                nedávat s sebou cenné věci (náušnice, řetízky apod.)

                mobilní telefony - MP3, hry apod. POUZE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Nemoc:   onemocní-li Vaše dítě, dáme obratem vědět a rodiče si musí pro dítě přijet

Věci:   soupis věcí vlepit do zavazadla

Psaní:   s sebou 1 korespondenční lístek nebo pohled se zpáteční adresou

              možnost dát učiteli obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den u autobusu s  sebou (max. 3kusy)

Důležité: do 12. 5. 2016
 

 •  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
 •  kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 •  kopii očkovacíhoprůkazu
 •  aktuální kontakty na zákonné zástupce dětí
 •  zdravotní dotazník

 U odjezdu je nutné odevzdat:
 

 •  potvrzení o bezinfekčnosti(ne starší než 1 den)
 •  sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupcepodepsaný

 

Učení:   upřesní třídní učitel na třídních schůzkách rodičům a ve škole dětem

Kapesné:   dle zvážení ve vlastní podepsané peněžence

Batoh:   svačina, pití, přezůvky

 

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:

 

 •  šusťáková bunda
 •  teplejší bunda
 •  tepláky
 •  teplý svetr
 •  mikiny, trika
 •  punčocháče, silné ponožky
 •  pyžamo
 •  spodní prádlo
 •  ponožky
 •  neporušená pláštěnka
 •  šátek, kšiltovka, teplá čepice
 •  sportovní obuv
 •  turistická obuv
 •  přezůvky - v batohu
 •  plavky a sluneční brýle
 •  pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
 •  Toaletní potřeby - kartáček a pasta na zuby, mýdlo, ručník, kapesníky, , krém, krém na opalování, repelent proti hmyzu a klíšťatům
 •  kniha, hračka, omalovánky apod.
 •  masku na karneval - dle zájmu
 •  batůžek na výlety


 

Celý článek...

Ředitelské volno

16.03.2016, 15:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 962

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče, společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. nám oznámila, že v úterý 5. 4. 2016 bude přerušena dodávka vody od 8:00 hod. do 18:00 hod. z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.


Úterý 5. 4. 2016 bude uděleno pro žáky ředitelské volno.
 

Celý článek...

Ranní příchody žáků na vyučování

04.03.2016, 08:14 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1081

Ranní příchody žáků na vyučování

Pozdní příchody žáků na vyučování jsou stále častější. Všichni žáci školy budou v pondělí

14. 3.  2016 opětně poučeni třídními učiteli o včasných ranních příchodech na vyučování. 

Od úterý 15. 3. 2016 se budou pozdní příchody zapisovat do Žákovských knížek. 

Výňatek ze Školního řádu školy:

3.3. Režim školy


1. Žáci chodí do školy pravidelně, podle rozvrhu, ve své třídě jsou nejpozději v 7.55 hodin. Na první vyučovací hodinu jsou připraveni na výuku ve třídě 5 minut před zahájením vyučovací hodiny.
Žáci přicházejí do školy 20 minut před začátkem vyučování.
Žáci jsou povinni užívat školní šatny k přezouvání a odkládání svrchních oděvů.
V 7:55 hodin se škola a šatny uzamykají. Během vyučování není přístup do šaten
povolen.

Celý článek...

Zápis do 1. ročníků

26.02.2016, 15:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1376

Zápis do prvního ročníku - školní rok 2016-2017

Vzhledem k pozdnímu nahlášení přijatých žáků do 1.ročníků na školní rok 2016/2017

na jiné základní školy, bude seznam přijatých žáků vyvěšen na webových stránkách v pondělí 29. 2. 2016.

Celý článek...

Školní jídelna

19.02.2016, 17:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1002

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče, přístroj na objednávání obědů je dán k opravě, oprava se řeší. Pokud se oprava podaří do konce příštího týdne, dáme vše vědět na webových stránkách školy v aktualitách koncem příštího týdne do 26. 2. 2016.
Je proto nutné nosit čipy či kartičky na výběr obědů.
Nezapomínejte odhlašovat obědy po dobu nemoci svých dětí.

 

Celý článek...

Masopustní bál

15.02.2016, 09:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1096

MASOPUSTNÍ BÁL

Termín konání masopustního bálu se překládá z důvodu velké nemocnosti ze čtvrtka 18. 2. 2016 na čtvrtek 25. 2. 2016.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

12.02.2016, 14:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1007

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

8.2. - 12.2.2016

Návrat po 16:00 hodin ke škole

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

08.02.2016, 11:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 999

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

8. 2. - 12. 2 2016

na místo pobytu dojeli v pořádku, vybalují zavazadla a připravují se k obědu

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

05.02.2016, 16:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1005

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

návrat ze zimní školy v přírodě v pátek 12. 2. 2016 okolo 16:00 hodin

Celý článek...

2.C

05.02.2016, 16:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1226

2.C

Paní učitelka Jaroslava Součková 8. 2. - 12. 2. 2016 - zimní škola v přírodě, zastupující učitel - Mgr. Kamila Beránková

15. 2. - 19. 2. 2016 - studium - zastupující paní vychovatelka Helena Prosnerová 

Celý článek...

1. A

27.01.2016, 07:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1131

1. A

Třídní paní učitelka je do konce týdne nemocná, paní vychovatelky mají práci pro děti připravenu a konzultují s paní učitelkou z 1. A.  

Celý článek...

Návrat - zimní škola v přírodě

22.01.2016, 16:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 926

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

pátek 22. 1. 2016 - příjezd mezi 16:45 - 17:00

Celý článek...

Nabídka kroužků na 2. pololetí 2015-2016

20.01.2016, 11:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 879

KROUŽKY V ZŠ ŠPITÁLSKÁ
2. pololetí


VAŘENÍ                                                                            pondělí          15:15 16:45      1280,- Kč
ANGLIČTINA 1. + 2. třída                                               pondělí          14:00 14:45        730,- Kč
ANGLICKÁ KONVERZACE                                            pondělí          15:00 15:45        730,- Kč
FLÉTNA                                                                           pondělí          14:00 15:00        880,- Kč
BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA                            pondělí          15:00 15:45        680,- Kč
POČÍTAČE A INTERNET                                                úterý              14:00 15:00        680,- Kč
DIVADLO A DRAMATICKÁ VÝCHOVA                         úterý              14:00 15:00        680,- Kč
JÓGA                                                                               úterý              15:30 16:15        680,- Kč
ŠVADLENKA                                                                   úterý              14:00 15:00      1180,- Kč
HIP-HOP                                                                          středa            15:00 16:00        680,- Kč
VĚDECKÉ POKUSY- začátečníci                                  středa            14:00 15:00      1180,- Kč
AEROBIC                                                                        středa            14:00 15:00        680,- Kč
SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY                                        středa            16:00 16:45        680,- Kč
FLORBAL                                                                        pátek             14:00 15:00        680,- Kč
FLORBAL                                                                        pátek             15:00 16:00        680,- Kč


Přihlášku a více informací naleznete na www.krouzky.cz
nebo na tel.: 777 133 639.


Přihlášené děti z 1. pololetí se přihlašovat nemusí, počítáme s nimi :o)
Na nové kamarády se těší pedagogové školského zařízení KROUŽKY!

Pozor! Již bylo spuštěno přihlašování na oblíbený letní Kroužkový tábor!

 

Celý článek...

1.A

19.01.2016, 07:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1295

1.A

Paní učitelka Mgr. Marie Štemberková - nemoc pokračuje, paní vychovatelky konzultují přípravu na každý den s paní učitelkou z 1. A

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 18. 1. - 22. 1. 2016

18.01.2016, 11:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1207

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 18. 1. - 22. 1. 2016

děti dojely na místo v 11:30, začínají vybalovat a půjdou na oběd.

Celý článek...

Venkovní hřiště

05.01.2016, 10:27 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1413

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

v zimních měsících je dle řádu pro tyto prostory venkovní hřiště pro veřejnost uzavřeno z důvodu bezpečnosti.

Celý článek...

Třídní schůzky 2. C

05.01.2016, 13:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 979

Třídní schůzky 2. C

Začátek třídní schůzky se posunuje na 17:30 hodin.

Celý článek...

Zvonky na školní družinu

15.12.2015, 14:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 953

ZVONKY NA ŠKOLNÍ DRUŽINU

jsou již opraveny. Můžete již zvonit při vyzvedávání dětí na příslušnou školní družinu, kterou navštěvuje vaše dítě.

Celý článek...

Zvonky - školní družina

11.12.2015, 12:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1036

ZVONKY - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Prosíme rodiče, aby při odpoledním vyzvedávání dětí ze školní družiny

oddělení č. 4 - paní vychovatelka Zuzana Procházková

oddělení č. 5 - paní vychovatelka Adéla Horáková

nahlašovali jména svých dětí paní šatnářce Fárové, která předá informaci o odchodu dítěte paní vychovatelkám do příslušného oddělení školní družiny.

K této situaci bohužel došlo opakovaným vyřazením provozu volacího zařízení.

Toto opatření potrvá do doby opravení zvonku, firma je objednaná.

 

Žádáme všechny rodiče, aby dodržovali časový harmonogram vyzvedávání svých dětí ze školní družiny:

Děti, které končí vyučování v 11.40 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 12.30 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Děti, které končí vyučování ve 12.35 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 13.30 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Od 14.00 hod. do 15.10 hod. není možné děti vyzvedávat (pouze ve výjimečných případech), protože družina tráví tento čas venku.


 

Celý článek...

2. C

10.12.2015, 11:52 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1192

2. C - ZÁSTUP ZA NEMOC

NEMOC paní učitelky pokračuje, nastoupí po Vánočních prázdninách dne 4. 1. 2016.
 

Paní učitelka Jaroslava Součková - třídní učitelka 2. C bude nemocná do 15. 12. 2015.

Zástup budou vykonávat paní vychovatelky ze školní družiny, plán učiva mají připraven.

 

NEMOC paní učitelky pokračuje, nastoupí po Vánočních prázdninách dne 4. 1. 2016.

Celý článek...

2. C

07.12.2015, 12:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1167

2. C 

třídní paní učitelka bude do konce týdne nemocná, zastupují ji paní vychovatelky ze školní družiny, pro které je na každou hodinu připravena práce s dětmi.  

Celý článek...

Dětský muzikál SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

01.12.2015, 12:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1095

Dětský muzikál SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

MIKULÁŠSKÁ AKCE PRO CELÝ 1. STUPEŇ

(ÚČAST DOBROVOLNÁ)

Divadlo Hybernia - pátek 4. 12. 2015 od 10:00 hodin do 13:00 hodin

 

Děti, které se muzikálu neúčastní, zůstávají ve škole, učí se dle upraveného rozvrhu, který jim bude sdělen ve čtvrtek 3. 12. 2015.

 

Děti, které nejdou na muzikál, budou spojeny v následujících třídách:

1.A, 1.B, 2.B, 2.C  budou v 2.A - paní učitelka Mgr. Hana Fixlová

3.B, 5.A, 5.B budou v 3.A - paní učitelka Mgr. Věra Janotová

4.A bude ve 4.B - paní učitelka Mgr. Eva Štěchová 

Celý článek...

Vybavení na zimní školu v přírodě

24.11.2015, 16:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 872

VYBAVENÍ NA ZIMNÍ ŠKOLU V PŘÍRODĚ

 • lyže nebo snowboard
 • lyžařské nebo snowboardové boty
 • hůlky
 • helma
 • lyžařské brýle + sluneční brýle
 • obal na lyže nebo snowboard
 • roller (držák) na skipas
 • nepromokavé lyžařské (snowboardové) oblečení - bunda, kalhoty, v lepším případě jedno náhradní
 • 2x čepice
 • 2x rukavice
 • 2x termoprádlo nebo punčochové kalhoty a teplé spodní tričko
 • ponožky
 • spodní prádlo
 • pyžamo
 • tepláková souprava
 • trička s krátkým i dlouhým rukávem
 • pevná obuv
 • přezůvky
 • hygienické potřeby
 • ručník
 • psací potřeby a blok
Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 18. 1. 2016 - 22. 1. 2016

24.11.2015, 16:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 804

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 18. 1. 2016 - 22. 1. 2016

Ubytování: Penzion Lumka, Jizerské hory

Sraz: 18. 1. 2016 v 8:00 hod. u školy

Příjezd: 22. 1. 2016 v cca 17:00 hod. ke škole

Učitelský doprovod:   Mgr. Jan Sova

                                     Jaroslava Součková, DiS.

                                     Mgr. Kateřina Vodičková

                                     Mgr. Petra Kopřivová

Zdravotník:                 Marie Baudyšová, DiS.

Cena: 3.500Kč (celková cena včetně skipasu, dopravy, ubytování, stravy)

Zálohu 1.700Kč uhraďte do 27. 11. 2015.

Zbylou částku 1.800Kč uhraďte do 15. 12. 2015.

Kapesné: 200Kč pro

Do 8. 1. 2016 je nutno odevzdat:

 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • prohlášení o seřízení (servis či rodič)

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce
 •  

VŠECHNY DĚTI MUSÍ LYŽOVAT ČI JEZDIT NA SNOWBOARDU V HELMĚ!!!
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě - 8. 2. 2016 - 12. 2. 2016

24.11.2015, 16:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 861

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 8. 2. 2016 - 12. 2. 2016

Ubytování: Penzion Lumka, Jizerské hory

Sraz: 8. 2. 2016 v 8:00 hod. u školy

Příjezd: 12. 2. 2016 v cca 17:00 - 18:00 hod. ke škole

Učitelský doprovod:   Mgr. Jan Sova

                                      Jaroslava Součková, DiS.

                                      Mgr. Martin Bendl

                                      Mgr. Petra Kopřivová

Zdravotník:                  Marie Baudyšová, DiS.

Cena: 3.500Kč (celková cena včetně skipasu, dopravy, ubytování, stravy)

Zálohu 1.700Kč uhraďte do 27. 11. 2015.

Zbylou částku 1.800Kč uhraďte do 15. 12. 2015.

Kapesné: 200Kč

Do 8. 1. 2016 je nutno odevzdat:

 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • prohlášení o seřízení (servis či rodič)

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce


VŠECHNY DĚTI MUSÍ LYŽOVAT ČI JEZDIT NA SNOWBOARDU V HELMĚ!!!

 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

18.11.2015, 13:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1042

Schůzka rodičů žáků,

kteří jedou na zimní školu v přírodě,

se koná 26. 11. 2015 od 17:30 hodin ve školní jídelně.  

 

HARFASPORT

Českomoravská 184/41, 190 00 Praha 9

Termín zkoušení lyžařského vybavení byl stanoven na 28.11.2015 - 6.12.2015

Otevírací doba:
Pondělí:   09:00 - 21:00
Úterý:       09:00 - 21:00
Středa:     09:00 - 21:00
Čtvrtek:    09:00 - 21:00
Pátek:      09:00 - 21:00
Sobota:    09:00 - 21:00
Neděle:    09:00 - 21:00

 

 

Celý článek...

Ředitelské volno

12.11.2015, 17:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1035

ŘEDITELSKÉ VOLNO

16. 11. 2015

21. 12. a 22. 12. 2015

Celý článek...

Vánoční běh do schodů

12.11.2015, 17:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1057

8. ročník VÁNOČNÍHO BĚHU DO SCHODŮ

15. 12. 2015

Celý článek...

Dny otevřených dveří

12.11.2015, 17:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1129

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V 1. TŘÍDÁCH

9. 12. a 10. 12. 2015 od 8:00 do 11:40 hodin

Celý článek...

Adventní výlet

12.11.2015, 17:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1039

ADVENTNÍ VÝLET - do Norimberku

2. 12. 2015 - 5. - 9. ročníky - info u paní učitelky Mgr. Blanky Šebestové

Celý článek...

Vánoční trhy

12.11.2015, 17:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1021

VÁNOČNÍ TRHY

26. 11. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin

Celý článek...

Vánoční fotografování

12.11.2015, 17:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1064

Vánoční fotografování 

 

1. stupeň - 30. 11. 2015

Celý článek...

Sběr papíru a víček

09.11.2015, 13:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 956

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

STŘEDA 2. 12. 2015 OD 8:00 HODIN

Papír a víčka noste popsané jménem žáka, třídou a hmotností sběru.

Celý článek...

3. A

02.11.2015, 12:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1202

Informace pro zákonné zástupce dětí třídy 3. A

Od 2. 11. 2015 změna třídní paní učitelky, děti bude učit Mgr. Věra Janotová.

Další informace budou podány na třídních schůzkách dne 9. 11. 2015.

 

 

Celý článek...

Třídní schůzky - 1. B

01.10.2015, 15:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1057

Informační třídní schůzky třídy 1. B se budou konat
ve středu 7. 10. 2015 od 16:00.

 

Celý článek...

Fotografování 1 tříd

18.09.2015, 11:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1111

FOTOGRAFOVÁNÍ 1. TŘÍD

Tablo s fotografiemi dětí 1. A a 1. B vyjde v MF Dnes v pátek 9. 10. 2015.

Celý článek...

1.B - třídní schůzka

11.09.2015, 11:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1184

1. B - třídní schůzky

- 14. 9. 2015 nebudou se konat pro pokračující nemoc třídní paní učitelky.

Bude dán náhradní termín.

 

Celý článek...

1. B

10.09.2015, 07:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1177

1. B -

nemoc třídní učitelky Mgr. Marie Štemberkové od 7. 9.2015,

v pátek 11.9. 2015 upřesníme na stránkách školy, zda se třídní schůzky  plánované na pondělí 14. 9. 2015 v 17:00 hodin budou konat nebo budou přeloženy na jiný termín.

Celý článek...

Školní družina

31.08.2015, 15:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1284

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

V Praze 9 dne 1. 9. 2015

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy
 

Celý článek...

Budoucí 1. ročníky - školní rok 2015-2016

23.07.2015, 10:17 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1494

INFORMACE PRO BUDOUCÍ 1. ROČNÍKY - ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE BĚHEM UPLYNULÝCH TÝDNŮ SNÍŽIL POČET DĚTÍ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKŮ, BUDOU OD 1. ZÁŘÍ 2015 OTEVŘENY POUZE DVĚ PRVNÍ TŘÍDY S POČTEM ŽÁKŮ 29 - 30.

Druhý, podstatný důvod, který vedl k tomuto řešení, je uzavření budovy Bumbálku v dubnu 2016, který se bude rekonstruovat - stavět nový vícepodlažní (tato skutečnost mi byla oficiálně sdělena během prázdnin). 2 třídy, které tam budou do března 2016, se musí vejít do hlavní budovy, kde jsou volné pouze 2 učebny. Ke spojení 1. tříd do 2 tříd 1. ročníku by tedy došlo v průběhu školního.

Celý článek...

Seznam sešitů pro školní rok 2015/2016

08.07.2015, 15:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1655

V sekci dokumenty a pod odkazem dále naleznete seznam sešitů pro školní rok 2015/2016.

Celý článek...

Třídní schůzky 3. A

08.06.2015, 13:13 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1045

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3. A

z důvodu pokračující pracovní neschopnosti třídní paní učitelky - Mgr. Veroniky Šťástkové se třídní schůzky překládají na příští pondělí 15. června 2015 od 17:00 hodin.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

05.06.2015, 11:44 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1112

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

Návrat ze školy v přírodě 5. června 2015 kolem 13:00 hodin.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. A, 2. B, 2. C

05.06.2015, 11:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 991

Škola v přírodě - 2. A, 2. B, 2. C

Návrat ze školy v přírodě 5. června 2015 kolem 12:30 ke škole.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

01.06.2015, 12:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1192

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

Děti dojely na místo pobytu v pořádku.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. A, 2. B, 2. C

01.06.2015, 11:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1003

Škola v přírodě - 2. A, 2. B, 2. C

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

Celý článek...

Sběr starého papíru a víček

22.05.2015, 12:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 990

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

STŘEDA       27. 5. 2015 OD 8:00 HODIN

Papír a víčka noste popsané jménem žáka, třídou a hmotností sběru.

Celý článek...

Depistážní diktát - 1. A, 1. b, 1. C

14.05.2015, 09:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1965

DEPISTÁŽNÍ DIKTÁT - 1.A, 1.B, 1.C

Ve středu 20. května 2015 budou psát 1. třídy - 1. A, 1. B, 1. C depistážní diktát.

Výsledky budou sdělovány rodičům tentýž den odpoledne 20. 5. 2015

od 14:00 do 15:00 ve třídě 2. A - 1. patro proti kancelářím vedení školy.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

14.05.2015, 07:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1194

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. A, 1. B


ADRESA:   RZ – Štědronín 
                   ŠTĚDRONÍN 22 
                   397 01 PÍSEK


Cena zahrnuje:   stravu 5x denně, ubytování, pitný režim, pojištění, instruktory, zdravotníka, program,dopravu

 
ODJEZD:   1.6.2015 pondělí – v 8.30 hod.
SRAZ:
   v 8.00 hod.

NÁVRAT:   5.6.2015 pátek – cca ve 13.00 – 14.00 hod.

OBĚDY:   budou v termínu školy v přírodě odhlášeny

JÍDLO NA CESTU:   jen lehká svačina, ovoce, pití - ne ve skle!

ZÁKAZY: 

 • neposílat balíčky (jídlo, bonbony atd.)
 • nedávat s sebou cenné věci (náušnice, řetízky apod.)
 • mobilní telefony - NE, MP 3, hry apod. pouze na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

NEMOC:   onemocní-li Vaše dítě, dáme vědět a rodiče si musí pro dítě přijet!

VĚCI:   soupis věcí vlepit do kufru

PSANÍ:   s sebou 1 korespondenční lístek nebo pohled se zpáteční adresou
možnost dát učiteli obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den
u autobusu s sebou (3 ks)

DŮLEŽITÉ:

 •  lékařské potvrzení – s květnovým datem, nejpozději však do 27.5.2015
 •  bezinfekčnost – s datem 1.6.2015 – odevzdat 29.5.2015
 •  očkovací průkaz – kopie
 •  léky podepsané a s dávkováním, předat učiteli u autobusu


SEZNAM VĚCÍ:

 • šusťáková bunda
 • teplejší bunda
 • tepláky
 • teplý svetr
 • mikiny, trika
 • punčocháče, silné ponožky
 • pyžama
 • spodní prádlo
 • ponožky
 • neporušená pláštěnka
 • šátek, kšiltovka, teplá čepice
 • sportovní obuv
 • turistická obuv - nepromokavá
 • přezůvky - v batohu
 • plavky a sluneční brýle
 • masku na karneval - dle zájmu
 • batůžek na výlety

Toaletní potřeby:

 • kartáček na zuby, pasta, mýdlo, ručník, kapesníky, láhev na pití z umělé hmoty
 • krém, repelent proti hmyzu a klíšťatům

Kniha, hračka, omalovánky apod.

Pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář

VŠE PROSÍME PODEPSAT


UČENÍ:   penál, pastelky

Kapesné dle zvážení, do vlastní, podepsané peněženky.

NEDOPORUČUJEME ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE, DRAHÉ PŘEDMĚTY, MOBILNÍ TELEFONY – pouze po domluvě s třídním učitelem.
ZA CENNÉ VĚCI UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST.


V případě nutnosti tel. číslo: 774 656 119 (12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00)

 

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A, 4. B

11.05.2015, 12:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1087

Škola v přírodě - 4. A, 4. B

Děti dojely na místo v pořádku.

Celý článek...

Boční vchod

05.05.2015, 09:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1012

DNE 6. 5. 2015 bude z technických důvodů uzavřen boční - zadní vchod do školy.

 Probíhá lepení fólií na okna jižní stěny budovy pomocí strojové techniky.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A, 4. B

27.04.2015, 12:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1220

Škola v přírodě - 4. A , 4. B

27.04.2015, 11:56, ZŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. A, 4. B


Termín: 11. 5. - 15. 5. 2015

Ubytování: ŠvP hotel ARTUR, Janov nad Nisou, 468 11

Odjezd: pondělí 11. 5. 2015 v 8:30 od školy

Sraz: 8:10 hodin u školy

Návrat: pátek 15. 5. 2015 - 13:15 - 14:00 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Mgr. Irena Majerová

                                          Mgr. Kamila Beránková

 

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

 

Do 4. 5. 2015 odevzdat třídnímuučiteli: (do nezalepené obálky se jménem)


• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• zdravotní dotazník
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte
• 200 Kč na výlety

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Psaní: 2 korespondenční lístky se zpáteční adresou

dětem často psát (stačí i pohledy)

Učení: upřesní třídní učitel ve škole

Batůžek: větší - na výletní věci

Kapesné: dle zvážení ve vlastní peněžence


Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:


• 1x slabá bunda
• 2x tepláková souprava, 1x tepláky, leginy ...
• 1x teplá mikina
• 1x slabší mikina
• 5x tričko
• 2x silné ponožky
• 2x pyžamo
• 5x ponožky
• 5x spodní prádlo, plavky, ručník
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x šátek, kšiltovka, teplá čepice
• 1x sportovní obuv
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x přezůvky - v batůžku

 

Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty cca 1 litr

kniha, hračka, omalovánky, stolní hry

pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář

náplast na pláštěnku

sluneční brýle, krém na obličej, repelent proti hmyzu a klíšťatům

 

SEZNAM VĚCÍ: vlepit do kufru, cestovní tašky, věci na cestu vypsat zvlášť

 

NEDOPORUČUJEME ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE, DRAHÉ PŘEDMĚTY, MOBILNÍ TELEFONY.

ZA CENNÉ VĚCI UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST.

V případě nutnosti tel. číslo: 774 656 119 (12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00)
 

Celý článek...

Zážitkový pobyt - 3. A, 3. B

10.04.2015, 15:56 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1088

NÁVRAT ZE ZÁŽITKOVÉHO POBYTU - 3. A, 3. B

Podle sdělení paní učitelky předpokládaný návrat z pobytu - 10. 4. 2015 okolo 18:30 hodin. 

Celý článek...

Zážitkový pobyt - 3. A, 3. B

08.04.2015, 11:44 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1119

ZÁŽITKOVÝ POBYT - 3. A, 3. B

8. 4. - 10. 4. 2015

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, nyní se připravují na oběd.

Celý článek...

Bumbálek - 2. B a 2. C

26.03.2015, 08:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1209

DNES 26. 3. 2015 SE VRÁTIL PO NEMOCI PAN UČITEL 2. B Mgr. JIŘÍ KRUPIČKA,
PŘEVEDL SI DĚTI NA BUMBÁLEK.

PANÍ UČITELKA Mgr. JANA STARÁ – 2.C - TAKÉ DĚTI PŘEVEDLA NA BUMBÁLEK.
 

OD DNEŠNÍHO DNE SE BUDOU TŘÍDY
2. B a 2. C UČIT VE SVÝCH TŘÍDÁCH NA BUMBÁLKU.

 

Celý článek...

Zážitkový výlet - 3. A. 3. B

23.03.2015, 12:04 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1112

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3. A, 3. B


Termín: 8. 4. - 10. 4. 2015
Ubytování: RS Březová, Rokytnice n. Rokytnou
Cena: 1500,- + 500,- doprava
Odjezd: středa 8. 4. 2015 v 8:30
Sraz: středa 8. 4. 2015 v 7:30 před školou
Návrat: pátek 10. 4. 2015 okolo 18:00


Pedagogický doprovod: Mgr. Veronika Šťástková
                                          Mgr. Marie Štemberková
                                          RNDr. Jaroslava Nacházelová
                                          Bc. Martin Jansen
                                          Mgr. Milan Mlejnek

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!Do 31. 3. 2015 odevzdat třídnímu učiteli: (do nezalepené obálky se jménem)
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• zdravotní dotazník
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

 

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce


Batůžek: větší - na výletní věci


Kapesné: dle zvážení ve vlastní peněžence

 

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:
• 1x slabá bunda
• 2x tepláková souprava, 1x tepláky, leginy ...
• 1x teplá mikina
• 1x slabší mikina
• 3x tričko
• 2x silné ponožky
• 2x pyžamo
• 5x ponožky
• 4x spodní prádlo
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x šátek, kšiltovka, teplá čepice
• 1x sportovní obuv
• 1x turistická obuv - nepromokavá
• 1x přezůvky - v batůžku


Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty cca 1 litr
kniha, hračka, omalovánky, stolní hry
pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
náplast na pláštěnku
sluneční brýle, krém na obličej, repelent proti hmyzu a klíšťatům
 


SEZNAM VĚCÍ: vlepit do kufru, cestovní tašky, věci na cestu vypsat zvlášť

NEDOPORUČUJEME ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE, DRAHÉ PŘEDMĚTY, MOBILNÍ TELEFONY – pouze po domluvě s třídním učitelem.
ZA CENNÉ VĚCI UČITELÉ NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST.


V případě nutnosti tel. číslo: 774 656 119 (12:30 - 13:30, 18:30 - 19:00)

Celý článek...

Schůzka rodičů - výlet 3. A a 3. B

18.03.2015, 10:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1104

Mimořádná schůzka rodičů - 3. A a 3. B

pondělí 23. 3. 2015 v 16:00 hodin

TŘÍDENNÍ VÝLET

Termín: 8. 4. - 10. 4. 2015

RS Březová, Rokytnice n. Rokytnou

Celý článek...

Návrat z Anglie

12.03.2015, 13:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1091

NÁVRAT Z ANGLIE

12. 3. 2015 OKOLO 17:00 HODIN K BUDOVĚ ŠKOLY.

Celý článek...

Jazykový poznávací zájezd do Anglie

09.03.2015, 11:27 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1019

Jazykový poznávací zájezd do Anglie - 8. 3. - 12. 3. 2015

 

Všichni dojeli v pořádku - Londýn - 9. 3. v 10:00 hodin.

Celý článek...

Jazykový poznávací zájezd do Londýna

27.02.2015, 17:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1072

JAZYKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

Termín zájezdu:   8. 3. - 12. 3. 2015

 

Časový harmonogram: 

Čas a místo odjezdu: Praha - 8. 3. 2015 - 13:45 - ZŠ Špitálská 789, Praha 9

Návrat Praha:   12. 3. 2015 - 14:30 - ZŠ Špitálská 789, Praha 9 - přesný čas dojezdu bude upřesněn dle aktuální dopravní situace

Autobus bude přistaven na nástupní místa 15 minut před odjezdem.

Ubytování a stravování:   v hostitelských rodinách, oběd formou balíčku,

celodenní strava začíná teplou večeří 9. 3. 2015 a končí snídaní 11. 3. 2015 + balíček na cestu

Doporučujeme si vzít s sebou:

 • cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • peníze na vstupné (dle informace učitele) a drobné výdaje, CZK na občerstvení v autobuse
 • jídlo a nápoje na cestu
 • oblečení dle počasí - i něco teplejšího (pláštěnka nebo deštník a vhodná obuv - 2 páry)
 • toaletní potřeby + vlastní ručník
 • základní léky pro eventuální nachlazení, pravidelně užívané vlastní léky
 • adaptér na 240V - k nabíjení mobilů, vysoušeče vlasů ...
 • kapesní slovníček ČJ - AJ, psací potřeby, složky na prospekty a mapky

TIP:   dle úvahy drobný dárek pro rodinu (bývá zvykem něco typického pro Čechy)

 

Pojištění:   Komplexní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel a stornopoplatků.

 

Každý účastník zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí, bude ji muset uhradit.

Celý článek...

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

27.02.2015, 17:27 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1108

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 

Kurz začíná v březnu 2015 a končí v červnu2015.

Termíny:

 • 12. 3., 19. 3., 26. 3. 2015
 • 9. 4., 16. 4., 23. 4. 2015
 • 14. 5., 21. 5., 28. 5. 2015
 • 4. 6., 11. 6. 2015
Celý článek...

Zimní škola v přírodě 23. 2. - 27. 2. 2015

23.02.2015, 11:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1113

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 23. 2. 2015 - 27. 2. 2015

Děti dorazily na místo pobytu v pořádku v 11:15 hodin.

Předpokládaný návrat v pátek 27. 2. 2015 okolo 17:00

Celý článek...

Seznam registračních čísel - zápis do 1. ročníků

20.02.2015, 14:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1162


PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

OPRAVA TERMÍNU ZAČÁTKU KURZU

začíná ve čtvrtek 12. března 2015 od 13:00 do 14:00. Bude probíhat do 28. 5. 2015. Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH

K ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE K 1. 9. 2015

 

Poř. číslo číslo Registrační číslo Poř. číslo Registrační číslo
1. 1/2015 37. 42/2015
2. 2/2015 38. 43/2015
3. 3/2015 39. 44/2015
4. 4/2015 40. 45/2015
5. 5/2015 41. 46/2015
6. 6/2015 42. 48/2015
7. 7/2015 43. 50/2015
8. 8/2015 44. 51/2015
9. 9/2015 45. 52/2015
10. 10/2015 46. 55/2015
11. 11/2015 47. 56/2015
12. 12/2015 48. 58/2015
13. 13/2015 49. 63/2015
14. 14/2015 50. 64/2015
15. 15/2015 51. 65/2015
16. 16/2015 52. 68/2015
17. 17/2015 53. 69/2015
18. 18/2015 54. 70/2015
19. 19/2015 55. 74/2015
20. 20/2015 56. 75/2015
21. 21/2015 57. 76/2015
22. 22/2015 58. 78/2015
23. 23/2015 59. 83/2015
24. 24/2015 60. 85/2015
25. 25/2015 61. 86/2015
26. 27/2015 62. 91/2015
27. 28/2015 63. 92/2015
28. 29/2015 64. 93/2015
29. 31/2015 65. 96/2015
30. 32/2015 66. 100/2015
31. 33/2015 67. 101/2015
32. 34/2015 68. 102/2015
33. 35/2015 69. 103/2015
34. 37/2015 70. 106/2015
35. 40/2015 71. 107/2015
36. 41/2015 72.  47/2015 
Celý článek...

Ředitelské volno

06.02.2015, 17:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1159

DNE 13. 2. 2015 - PÁTEK

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ŠKOLY, VŠICHNI PEDAGOGOVÉ MAJÍ CELODENNÍ SEMINÁŘ.

Celý článek...

Návrat ze zimní školy v přírodě

06.02.2015, 14:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1023

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ - 6. 2. 2015

 

Autobus bude přistaven k odjezdu v 16:00 hodin v Zásadě, pak po naložení zavazadel odjezd.

Předpokládaný příjezd ke škole mezi 18:00 - 19:00 hodin.

Po balení zavazadel zbylo několik kousků nepodepsaného oblečení, je možno si scházející oblečení přijít vyzvednout během příštího týdne u pana učitele J. Sovy. 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

02.02.2015, 12:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1175

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 2. 2. 2015 - 6. 2. 2015

Děti dorazily na místo pobytu v pořádku ve 12:150 hodin.

 

Celý článek...

TŘÍDA 2. B A 2. C

29.01.2015, 13:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1176

VYUČOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 2. B A 2. C - OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE OD 2. ÚNORA 2015

Z DŮVODU DLOUHODOBÉ NEMOCI

pana učitele z třídy 2. B budou od pondělí 2. 2. 2015 do odvolání žáci z jeho třídy 2. B rozděleni do tříd 2. A a 2. C.

Učit se budou v hlavní budově školy.

V pondělí 2. 2. 2015 děti přijdou na Bumbálek, odkud je odvede paní vychovatelka do hlavní budovy.

Od úterý 3. 2. 2015 prosíme rodiče, aby děti rovnou vodili do školy do hlavní budovy. Šatny jsou pro ně v přízemí hlavní budovy vyčleněny od začátku školního roku.

Rozvrh hodin obdrží během pondělí.

Celý článek...

Dny otevřených dveří

05.12.2014, 16:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1154

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 10. 12 a 11. 12 2014 od 8:00 - 11:40 hodin

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Prasklý ventil u topení v tělocvičně

27.11.2014, 16:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1092

Prasklý ventil u topení v tělocvičně

Vzhledem k této dnešní havárii se zítra nebude učit tělesná výchova v tělocvičně školy.

Ihned se zahájila oprava, tělocvičnu je nutné vysušit. Dětem se včas oznámí, kdy se začne tělocvična používat. 

Celý článek...

Jazykový poznávací výlet - VÍDEŇ

27.11.2014, 08:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1019

Adventní Vídeň Základní škola Špitálská, Praha 9


Pátek 5.12.2014 - odjezd v 6.05 hod. od ZŠ Špitálské, Pha 9 – příjezd kolem půlnoci ke škole
 

S sebou: PAS nebo OP!!, jídlo a pití na celý den, nezapomeňte se teple obléct!


Vstupné: 2,5 Eura (žáci) na vstup do Habsburských hrobek ; 4,5 Euro student; 5,5 Eu dospělý 

Kapesné dle uvážení
 

Celý článek...

Oprava pláště školy

20.11.2014, 11:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1110

Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU OBKLADŮ PLÁŠTĚ BUDOVY ŠKOLY BUDE ZÍTRA

21. 11. 2014 zahájena oprava.

VSTUP DO ŠKOLY BUDE POUZE HLAVNÍM VCHODEM - lešení se začíná stavět zítra 21. 11. 2014.

Během probíhání opravy při pozdním příchodu do školy 8:00 - 9:00 hodin zvoňte u hlavního vchodu na zvonky ředitele nebo zástupce školy, popřípadě ekonoma školy. Služba na vrátnici bude v tento čas zajišťovat úklid vestibulu a chodeb vedoucích do šaten.

Zadní branka bude po dobu opravy uzavřena, nebezpečí úrazu.

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Soutěž AROUND HHE WORLD IN ONE DAY

07.11.2014, 17:52 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1119

Dne 6. 11. 2014 jsme se zúčastnili soutěže „ AROUND THE WORLD IN ONE DAY“ v anglickém jazyce na Soukromé ZŠ Univerzum s.r.o., Praha 9 ve třech kategoriích a vyhráli jsme hned za žáky ZŠ Univerzum dvě 2. místa + 3. místo !!!


I.kategorie: 4. třídy – Eliška Zelinková, Veronika Vosecká, Lily Huong Mac (100% úspěšnost ve čtení, poslechu, psaní a konverzaci), Krč Hai Nam – 2. místo


II.kategorie: 7. třídy - Sebestyenová, Bascová, Kopová, Kučerová – 3.místo


III. kategorie: 9.třídy – David Červený, Karolína Kurcová (100% úspěšnost ve čtení, poslechu, psaní a konverzaci), Vilém Pechal, Jan Kocián – 2.místo


Žáci společně soutěžili v týmu ve třech částech soutěže:
a) v testové části - v poslechu rodilého mluvčího, v psaní, čtení, konverzaci
b) ve výtvarné části – tvorba plakátu – kdy, kde a proč je ve škole zábava „ Fun at school“
c) v zábavné části – kvíz – zábava v anglicky mluvených zemích


Získané body se hromadně sčítaly v týmu spolu s vytvořeným výtvarným projektem. Odborná porota složená z vyučujících AJ a rodilého mluvčího hodnotila výsledky, které byly následně slavnostně vyhlášeny moderátorkou a modelkou Janou Štefánkovou, která si na pomoc při rozdávání cen přizvala ještě slavného českého tenistu Radka Štěpánka, herečku Ivanu Jirešovou, herce Pavla Nečase a sportovkyni – tyčkařku Jiřinu Ptáčníkovou. Děti byly odměněni věcnými cenami, diplomy a autogramy.


Na rozdíl od 7 hodinové dotace AJ týdně na ZŠ Univerzum máme na ZŠ Špitálské 3 hodiny týdně, a proto dvě druhá místa jsou pro naši školu velkým úspěchem!!
Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme!!!!


Mgr. Blanka Šebestová
 

Celý článek...

Sběr papíru a víček

05.11.2014, 10:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1130

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK OD PET LAHVÍ

se bude konat 2. prosince 2014 od 8:00 hodin.

Celý článek...

Ředitelské volno

04.11.2014, 11:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1186

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Vzhledem k odstávce vody v naší lokalitě dne 11. 11. 2014 je na tento den vyhlášeno ředitelské volno.

Nemohli bychom zapezpečit hygienu na WC a třídách, školní kuchyni a školní jídelně.

Celý článek...

Konzultační hodiny a třídní schůzky

03.11.2014, 12:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1110

Konzultační hodiny a třídní schůzky - paní učitelka Mgr. Vladimíra Šebková

Paní učitelka Mgr. Vladimíra Šebková -

konzultační hodina dne 10. 11. 2014 bude posunuta  - od 16:00 do 17:00.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A

08.09.2014, 12:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1162

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. A

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku, jsou již ubytované a po obědě.

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A

01.09.2014, 21:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1098

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. A

Termín: 8. 9. - 12. 9. 2014

Ubytování: ŠvP hotel DIANA, Sachrův Kopec 43, Harrachov, 512 46

Odjezd: pondělí 8. 9. 2014 v 8:30 od školy

Sraz: 8:10 hodin u školy

Návrat: pátek 12. 9. 2014 - 14:00 - 15:00 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Mgr. Irena Majerová

 

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

 

Do 4. 9. 2014 odevzdat třídnímuučiteli: (do nezalepené obálky se jménem)

 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • zdravotní dotazník
 • aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte
 • 100 Kč na výlety

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Psaní: 2 korespondenční lístky se zpáteční adresou

dětem často psát (stačí i pohledy)

Učení: upřesní třídní učitel ve škole

Batůžek: větší - na výletní věci

Kapesné: dle zvážení ve vlastní peněžence
 

Celý článek...

Začátek školního roku

28.08.2014, 12:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1353

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU - 1. ZÁŘÍ 2014

 

1. ROČNÍKY - paní učitelky čekají od 8:00 do 8:15 hodin na děti před školou.

V 8:15 odchází paní učitelky s dětmi do svých tříd, budou procházet špalírem starších žáků a pak ve třídě bude probíhat stužkování žáky 9. ročníků s přivítáním. Poté následuje vlastní program ve třídách.

 Od 9:00 následují třídní schůzky rodičů prvňáčků, všechny děti si odvedou a budou hlídat vychovatelky školní družiny.  

Přihlášky do školní družiny pro 1. třídy budou rozdávány na třídních schůzkách 1. 9. 2014 od 9:00 hodin.

 

2. ROČNÍKY - na žáky 2. ročníků budou čekat učitelé před školou a v 8:00 společně se svými třídními učiteli budou odcházet do tříd.

2.A odejte do třídy v hlavní budově školy.

2. B a 2. C odejte se svými třídními učiteli na Bumbálek - detašované pracoviště, kde mají své nově připravené učebny a oddělení školní družiny.

 

Žáci 3. - 9. ročníků odchází do svých tříd od 7:40 - 7:55 hodin, aby byl prostor před školou pro žáky 1. - 2. ročníků volný.

 

1. září 2014 končí vyučování v 8:45 hodin.

Výdej obědů 1. září 2014 od 11:00 do 12:00 hodin.

Celý článek...

Venkovní hřiště

28.08.2014, 11:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1109

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

JE OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST OD 25. 8. 2014,

vchází se novým bočním vchodem, který vede přímo na hřiště.

Dodržuje se ŘÁD VENKOVNÍHO ŠKONÍHO HŘIŠTĚ, který je v prostorách vstupu na povrch hřiště vyvěšen. 

Celý článek...

Venkovní hřiště

26.06.2014, 09:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1123

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ o prázdninách

VZHLEDEM K OPRAVĚ SKLOBETONOVÉ STĚNY BUDE POSTAVENO V OBJEKTU ŠKOLY – (ZAHRADA) LEŠENÍ. Z DŮVODU BEZPEČNOSTI BUDE VENKOVNÍ HŘIŠTĚ UZAVŘENO DO DOKONČENÍ OPRAVY.
 

Celý článek...

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků - 19. 6. 2014

19.06.2014, 15:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1077

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků 19.6.2014

1. Představení učitelů – paní učitelky Blínová, Fixlová, Součková
2. Rozdělení tříd – definitivní rozdělení dětí proběhne během prázdnin. Mohou být přesunuti pouze 2 kamarádi, nikoliv celé skupinky dětí. Z organizačních důvodů je možný přesun žáků ještě během prvního týdne v září.
3. Organizace 1. školního dne – 8.15 hod. – sraz před školou
Slavnostní přivítání a stužkování žáků proběhne v jednotlivých třídách (rodiče mohou být přítomni)
8.45 – ukončení, všechny děti převezme školní družina
9.00 – schůzka pro rodiče ve školní jídelně
4. Informace o školní družině provozní doba 6. 30 – 17. 00 hod.
platba – 300,- Kč za měsíc
(pokud dítě dochází
do ŠD pouze některé dny, platba bude krácena)
5. Informace o školní jídelně – vedoucí p. Marie Kovaříková
oběd pro děti – I. stupeň – 25,- Kč
Dotované školní mléko:
5,- Kč ochucené, 4,- Kč neochucené
6. Kroužky – nabídka bude během září, zahájení v říjnu
7. Učebnice: škola přispívá 200,- Kč, rodiče budou doplácet cca 460,- Kč
(druhé díly pracovních sešitů se budou hradit v průběhu školního roku)
Sešity: zakoupí škola (stejný typ) – cca 50,-Kč
Pomůcky: kufřík – vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelína, voskovky, lepidlo, suché křídy, paleta, ochranný oděv, igelit na lavici, nůžky se špičkou, hadřík
Do igelitové tašky se jménem: složka barevných papírů, čtvrtky A 4 - 20 ks, čtvrtky A 3 – 20 ks, kuchyňské utěrky – papírové, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2x balík kapesníčků
Do penálu: 2x tužka č.2, ořezávátko, pastelky (nejlépe Progress), malé pravítko
Dále budeme potřebovat: složku na písmena a číslice, desky na sešity, obaly na sešity a učebnice, složku na papíry A4
Úbor na TV: boty s bílou podrážkou, tričko, elasťáky nebo tepláky
Přezouvání do tříd: přezůvky s bílou podrážkou, v šatně plátěný pytlík (ne igelitku!)

  

Celý článek...

Seznam sešitů pro 1. a 2. stupeň - školní rok 2014/2015

11.06.2014, 14:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1357

Senam sešitů pro 1. a 2. stupeň - školní rok 2014/2015 naleznete ke stažení zde ve formátu pdf.

POUZE PRO 2. ROČNÍKY

Sešity pro 2. ročníky jsou zde informativně. Po dohodě s rodiči na třídních schůzkách sešity zakoupí třídní učitelé.

OD 3. ROČNÍKŮ PO 9. ROČNÍKY SI SEŠITY KUPUJÍ DĚTI SAMY. 

Celý článek...

Odemykání a zamykání zadní branky školy

10.06.2014, 10:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 996

Odemykání a zamykání zadní branky školy

 

Po týdenním provozu školy ohledně úpravy zamykání a odemykání zadní branky se upravuje polední doba otevření  zadní branky od 11:30 do 14:00 hodin. Ranní otevření branky zůstává od 6:15 do 7:55 hodin. Od 14:00 bude branka uzamčena vzhledem k bezpečnosti žáků a provozu školy.

Celý článek...

Škola v přírodě - 3. B

09.06.2014, 14:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1152

Škola v přírodě - 3. B

Na místo pobytu dojeli v pořádku.

Celý článek...

Ředitelské volno

05.06.2014, 12:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1169

ŘEDITELSKÉ VOLNO
 

16. 6. 2014 – PONDĚLÍ


Z DŮVODU – ODSTAVENÍ VODY + ODPOJENÍ PC SERVERU
 

Celý článek...

Zamykání a odemykání zadní branky a branky na hřiště

03.06.2014, 15:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1119

Zamykání a odemykání zadní branky a branky na hřiště

 

Vzhledem k bezpečnosti dětí, k bezpečnému a čistému prostředí v objektu školy bube přístup do areálu školy zabezpečen hlavní přední brankou.

Zadní branka do slepé ulice bude odemykána v těchto časech:

Zadní branka do školy bude odemčena od pondělí do pátku:

ráno - 6:15 - 7:55

poledne - 11:30 - 13:00

Od 7:55 - 11:30, od 13:00 se bude branka vzhledem k bezpečnosti dětí a školy uzamykat.

 

Branka na školní veřejné hřiště se bude odemykat ve všední dny od 15:00 - 20:00 hodin.

O víkendu bude hřiště v provozu dle řádu venkovního hřiště. Přední a zadní branka  do školy bude uzamčena. Přístup na hřiště je zabezpečen nově vybudovanou brankou z ulice Novoškolské - proti Sokolu.

Celý článek...

Sběr papíru a víček

29.05.2014, 16:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1136

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK

24. 6. 2014 OD 8:00 HODIN.

Celý článek...

Příjezd ze školy v přírodě - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

16.05.2014, 13:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 980

Příjezd ze školy v přírodě - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

mezi 13:45 - 14:00 hodin ke škole

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

12.05.2014, 13:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1087

Škola v přírodě - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

Celý článek...

Třídní schůzky 3. B

06.05.2014, 15:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1130

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 3. B

ZMĚNA TERMÍNU TŘÍDNÍCH SCHŮZEK NA 2. 6. 2014 OD 17:00 Z DŮVODU VÝJEZDU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ.

Celý článek...

Školní hřiště

28.04.2014, 10:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1149

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

 

Od 29. 4. 2014 je školní hřiště otevřeno pro veřejnost v odpoledních hodinách  od 15:00 do 20:00 hodin.

Vchod na školní hřiště pro veřejnost v odpoledních hodinách je z ulice Novoškolská, neprochází se areálem školy.

Procházení areálem školy je zakázáno.

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

21.04.2014, 20:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1133

ŠKOLA V PŘÍRODĚ- 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

 

ADRESA : Jméno , škola, třída !!!!!!!!!!!!!!!!!!
EA Hotel Churáňov
Zadov 13, 384 73 Stachy
+420 388 428 107
churanov@eahotels.cz


Cena zahrnuje:

dopravu, ubytování, stravu 5 krát denně,
pitný režim, pojištění, instruktory,
zdravotníka, program


ODJEZD: 12. 5. 2014 pondělí – v 8. 30 hod.
SRAZ : v 8. 00 hod.

NÁVRAT: 16. 5. 2014 pátek – cca ve 12.30 – 13.00 hod.

OBĚDY : budou v termínu školy v přírodě odhlášeny

JÍDLO NA CESTU : jen lehká svačina,ovoce,pití, ne ve skle!

ZÁKAZY : - neposílat balíčky (jídlo, bonbony atd.)
- nedávat s sebou cenné věci (náušnice, řetízky apod.)
- mobilní telefony, MP 3, hry apod., pouze na VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

NEMOC: onemocní-li Vaše dítě,dáme vědět a rodiče si musí pro dítě přijet!

VĚCI : soupis věcí vlepit do kufru, věci na cestu vypsat zvlášť

PSANÍ: s sebou 3 korespondenční lístky se zpáteční adresou
pište, prosím,méně, ale často,
možnost dát učiteli obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den
u autobusu s sebou

DŮLEŽITÉ: DO NEZALEPENÉ obálky se jménem – odevzdat 5. 5. 2014 :
- lékařské potvrzení
- očkovací průkaz – kopie
- průkaz zdravotní pojišťovny – kopie
- prosím vše sepnout sponkou LÉKY s dávkováním 12.5.2014

U autobusu odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti - ne starší jeden den


SEZNAM VĚCÍ : v sáčku se jménem

 • 1x šusťáková bunda 1turistická obuv- nepromokavá
 • 1x teplejší bunda 1x přezůvky – v batohu!
 • 2x tepláky
 • Toaletní potřeby: kartáček,pasta,mýdlo,žínka,ručník
 • 1x teplý svetr
 • kapesníky,toal.papír,igelit,sáčky
 • láhev z umělé hmoty
 • 2x mikiny,
 • 4x trika
 • 1x punčocháče ,
 • 2x silné ponožky
 • kniha,hračka,omalovánky apod.
 • 2x pyžama
 • pytel na špinavé prádlo,nejlépe povlak na polštář
 • 6x spodní prádlo
 • náplast na pláštěnku
 • 6x ponožky
 • sluneční brýle,krém,repelent proti hmyzu a klíšťatům
 • 1x neporušená pláštěnka
 • plavky,osušku
 • 1x šátek,kšiltovku,teplou čepici
 • masku na karneval dle zájmu
 • 1x sportovní obuv batůžek na výlety

UČENÍ UPŘESNÍME DO INFORMAČNÍHO DENÍČKU.

Kapesné dle zvážení, do vlastní podepsané peněženky.
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 3. B

13.04.2014, 19:19 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1140

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3. B

 

Termín:   9. 6. - 13. 6. 2014

Ubytování:   Penzion Svatý Florian, Zásada 53, Jizerské hory

Odjezd:   9. 6. 2014 v 8:30 hod. od školy

Sraz:   8:00 hod. u školy

Příjezd:   13. 6. 2014 v cca 17:30 - 18:00 hod.

Učitelský doprovod:   Mgr. Olga Faltýnová

Cena ŠvPř:   2.350,-Kč

 

Do 25. 4. 2014 (pátek) odevzdat zálohu 1.500,- Kč,

do 30. 5. 2014 (pátek) odevzdat doplatek 850,- Kč.

 

Do 30. 5. 2014 (pátek) je nutno odevzdat:

 • Kopii karty zdravotní pojišťovny
 • Kopii očkovacího průkazu
 • Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře pro děti a dorost
 • Zdravotnický dotazník
 • Závaznou přihlášku odevzdejte do 11. 4. 2014

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • Potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • Léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí:

 • Malý batoh na výlety
 • Malá plastová láhev nebo termoska
 • Nepromokavá obuv nebo holinky
 • Sportovní obuv
 • Přezůvky
 • Nepromokavá bunda nebo pláštěnka
 • Čepice se kšiltem nebo šátek
 • Sluneční brýle
 • Spodní prádlo
 • Pyžamo
 • Ponožky
 • Mikina nebo svetr
 • Krátké a dlouhé kalhoty
 • Tepláková souprava
 • Trika s dlouhým rukávem a krátkým rukávem
 • Plavky
 • Kapesníky
 • Hygienické potřeby a krém na opalování
 • Ručník
 • Pytel na špinavé prádlo
 • Kapesné dle uvážení

Školní potřeby na předměty M, Čj, Prv

 • Psací potřeby
 • Blok
 • Učebnice, pracovní sešity, školní sešity - podle domluvy na třídní schůzce dne 2. 6. 2014

Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů a mobilních telefonů. Telefon může mít dítě pouze ve výjimečných případech po osobní domluvě s třídním učitelem.

 

Za cenné věci učitel nepřebírá odpovědnost.

 

Doporučujeme, aby děti měly své věci podepsané, seznam věcí nalepený v zavazadle.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. B, 2. C, 1. C

03.04.2014, 12:43 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1144

Škola v přírodě - 2. B, 2. C, 1. C

Termín: 22. 4. - 25. 4. 2014

Ubytování: RS Poslův Mlýn 976, Doksy, 472 01

Odjezd: úterý 22. 4. 2014 v 8:30 hodin od školy

Sraz: v 8:00 před školou

Návrat: pátek 25. 4. 2014 - 11:20 - 12:30 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Helena Mikešová

                                          Mgr. Zuzana Dluhá

 

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

 

Do 16. 4. 2014 odevzdat třídnímu učiteli: (do nezalepené obálky se jménem)
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• zdravotní dotazník
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Psaní: s sebou 3 korespondenční lístky se zpáteční adresou

pište kratší text a častěji (možnost dát učiteli u autobusu obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den)

 

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:
• 1x šusťáková bunda
• 1x teplejší bunda
• 2x tepláky
• 1x telpý svetr
• 2x mikiny, 3x trika
• 1x punčocháče, 2x silné ponožky
• 2x pyžama
• 4x spodní prádlo
• 4x ponožky
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x šátek, kšiltovka, teplá čepice
• 1x sportovní obuv
• 1x turistická obuv
• 1x přezůvky v batohu
Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty
• kniha, hračka, omalovánky, stolní hry
• pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
• náplast na pláštěnku
• sluneční brýle, krém na opalování, krém, repelentn proti hmyzu a klíšťatům
• plavky, osuška
• maska na karneval dle zájmu
• batůžek na cesty

SEZNAM VĚCÍ: vlepit soupis do kufru, cestovní tašky, věci na cestu vypsat zvlášť

 

UČENÍ: penál a pastelky, psací potřeby, blok, upřesníme do informačního deníčku

 

KAPESNÉ DLE UVÁŽENÍ, DO VLASTNÍ PODEPSANÉ PENĚŽENKY.

 

Nedoporučujeme elektronické přístroje, drahé předměty, mobilní telefony.

Za cenné věci učitelé nepřebírají odpovědnost.


 

Celý článek...

Ředitelské volno

25.03.2014, 13:58 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1240

Na den 31. 3. 2014 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve škole se objevil velký výskyt hmyzu - švábi a rusi, je nezbytně nutné ihned provést dezinsekci hubení tohoto hmyzu. 

Tento hmyz se objevil v některých učebnách, není ve stravovacích prostorách.

Švábi a rusi nemají rádi světlo a hluk, přes den nejsou vůbec vidět a volně se nepohybují.
 

Dezinsekce proběhne ve všech prostorách - učebny, kabinety, kanceláře, školní družiny včetně Bumbálku, školní kuchyně, sklady potravin a školní jídelna, šatní a sklepní prostory.

Před i po dezinsekci bude proveden zvýšený úklid prostor školy.

Celý článek...

Návrat z Anglie

12.03.2014, 14:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1118

NÁVRAT Z JAZYKOVÉHO POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU DO ANGLIE

 

VE STŘEDU 12. 3. 2014 KOLEM 15:00HODIN KE ŠKOLE ZŠ ŠPITÁLSKÁ

Celý článek...

Jazykový poznávací zájezd LONDÝN

03.03.2014, 08:39 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1266

Jazykový poznávací zájezd LONDÝN

Termín zájezdu:   8. - 12. 3. 2014

Průvodce zájezdu:   Ing. Martina Tycarová

Čas a místo odjezdu z Prahy:   3. 2014 v 14:30 hodin od ZŠ Špitálská, Špitálská 789,

                                                     Praha 9 - Vysočany

Čas a místo návratu do Prahy:   12. 3. 2014 ve 13:00 hodin k budově školy

 

Autobus bude přistaven na nástupní místa 15 minut před odjezdem. Přesný harmonogram pro pobyt v Anglii platí dle dodaného programu, ale jednotlivé části se mohou měnit vlivem nepředvídaných událostí.

 

Ubytování a stravování:   v hostitelských rodinách, oběd formou balíčku

                                            celodenní strava začíná teplou večeří 9. 3. a končí snídaní 11. 3.

                                            + balíčkem na cestu

 

Doporučujeme si vzít s sebou:

 • cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • peníze na vstupné (dle informace učitele) a drobné výdaje, CZK na občerstvení v autobuse
 • jídlo a nápoje na cestu
 • oblečení dle počasí - i něco teplejšího (pláštěnka nebo deštník a vhodná obuv - 2 páry)
 • toaletní potřeby + vlastní ručník
 • základní léky pro eventuální nachlazení, pravidelně užívané vlastní léky
 • adaptér na 240 V - k nabíjení mobilních telefonů, vysoušeče vlasů ...
 • kapesní slovníček Čj - Aj, psací potřeby, složky na prospekty a mapy 

 Tip:   dle úvahy drobný dárek pro rodinu (bývá zvykem něco typického pro Čechy)

 

Pojištění:  

Komplexní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, odpovědnosti za škodu na zdraví a věcí třetí osoby, zavazadel a stornopoplatků.

 

Každý účastník zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí, bude ji muset uhradit.

Celý článek...

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

26.02.2014, 12:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1265

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 

začíná ve čtvrtek 6. března 2014 od 13:00 do 14:00. Bude probíhat do 29. 5. 2014. Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků.


 

Celý článek...

LONDÝN 2014 - 8. 3. 2014 - 12. 3. 2014

20.02.2014, 09:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1221

LONDÝN 2014 - ZŠ ŠPITÁLSKÁ 8.3. – 12.3.2014

Program:


1.DEN odjezd od školy v odpoledních hodinách.


2.DEN přeprava přes kanál La Manche a odjezd do Londýna k nejstaršímu parku Greenwich, jenž protíná nultý poledník. Procházka parkem a návštěva městečka, možná prohlídka královské observatoře a největšího muzea námořnictví ve Velké Británii – National Maritime Museum. Odpoledne projížďka lodí po Temži k Houses of Parliament a pěší procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie Londýna – Big Ben, Westminster Abbey, přes St. James´s Park k Buckingham Palace, dále Downing Street, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona, prohlídka londýnské galerie The National Gallery (nejvýznamnější sbírky světového malířství), tržištěm Covent Garden přes Soho na Piccadily - osobní volno.
Od Buckingham Palace se vydáme k Hydeparku-zelené plíce města, zastavíme se v části Sheperd Market - oáze klidu, kde se odehrávaly May Fairs - květnové trhy s obilím a zvířaty. Kolem Speakerś corner (řečnický koutek) v Hydeparku se dostaneme na rušnou Oxford street - osobní volno v nákupním centru Primark. Možnost návštěvy Science či Natural Museum .Večer ubytování v Londýně v rodinách.


3.DEN – vydáme se do královského města Windsor, možná prohlídka Windsor Castle - největší obydlený zámek na světě, bývalé sídlo anglických králů a víkendová rezidence královny Alžběty II. Procházka městečkem Eton k E. College – nejstarší a nejelitnější chlapecké soukromé škole založené Jindřichem VI. Odpoledne návštěva zábavního parku Legoland Windsor se spoustou atrakcí. Ubytování v rodinách.


4.DEN LONDÝN - od katedrály sv. Pavla pěší procházka kolem Bank of England, Monumentu k Tower of London - prohlídka hradu včetně královské klenotnice, poté přesun přes doky sv Kateřiny, nejznámější londýnský most Tower Bridge, k válečnému křižníku HMS Belfast Návštěva British Museum. Dále procházka podél Temže kolem lodi F. Drakea Golden Hind, Millenium Bridge a dalších památek k obřímu kolu London Eye - večerní projížďka.
V podvečer odjezd k přepravě do francouzského přístavu Calais.


5.DEN návrat do ČR ke škole v dopoledních až odpoledních hodinách.


NOVINKA! - naši průvodci podají na vybraných památkách výklad v anglickém jazyce.
 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě + LVK

14.02.2014, 18:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1379

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Termín: 17. 2. 2014 - 21. 2. 2014

Děti dojely na místo v 11:00, vše je v pořádku.

 

 

 

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

 

Termín: 17. 2. 2014 - 21. 2. 2014

Ubytování: Penzion Lumka, Jizerské hory

Odjezd: 17. 2. 2014 v 8:30 hodin od školy

Sraz: 8:00 hodin u školy

Příjezd: 21. 2. 2014 mezi 18:00 - 19:00 hodin
 

Celý článek...

Návrat ze Zimní školy v přírodě

07.02.2014, 14:26 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1117

NÁVRAT ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

DNES 7. 2. 2014

MEZI 17:30 - 18:00 HODIN.

Celý článek...

Zápis 2014

07.02.2014, 10:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1399

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH

K ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE K 1. 9. 2014 

 

Poř. číslo Registrační číslo Poř. číslo Registrační číslo
1. 1/2014 46. 57/2014
2. 2/2014 47. 58/2014
3. 3/2014 48. 59/2014
4. 4/2014 49. 61/2014
5. 5/2014 50. 62/2014
6. 6/2014 51. 63/2014
7. 7/2014 52. 64/2014
8. 8/2014 53. 65/2014
9. 9/2014 54. 66/2014
10. 10/2014 55. 67/2014
11. 11/2014 56. 68/2014
12. 12/2014 57. 71/2014
13. 13/2014 58. 72/2014
14. 14/2014 59. 73/2014(84/2013-odklad)
15. 15/2014 60. 74/2014
16. 16/2014 61. 75/2014
17. 17/2014 62. 76/2014
18. 19/2014 63. 77/2014(102/2013-odklad)
19. 20/2014 64. 78/2014
20. 21/2014 65. 79/2014
21. 22/2014 66. 80/2014
22. 23/2014 67. 82/2014
23. 24/2014 68. 83/2014(66/2013-odklad)
24. 26/2014 69. 85/2014
25. 28/2014 70. 86/2014
26. 29/2014 71. 87/2014
27. 30/2014 72. 88/2014
28. 31/2014 73. 90/2014
29. 32/2014 74. 92/2014
30. 33/2014 75. 93/2014
31. 34/2014 76. 94/2014
32. 37/2014 77. 95/2014
33. 39/2014 78. 98/2014
34. 40/2014 79. 100/2014
35. 42/2014 80. 51/2013 - odklad
36. 43/2014 81. 57/2013 - odklad
37. 44/2014 82. 71/2013 - odklad
38. 45/2014 83. 76/2013 - odklad
39. 46/2014(98/2013-odklad) 84. 83/2013 - odklad
40. 48/2014 85. 85/2013 - odklad
41. 51/2014 86. 94/2013 - odklad
42. 53/2014 87. 95/2013 - odklad
43. 54/2014 88. 106/2014
44. 55/2014    
45. 56/2014(42/2013-odklad)    
Celý článek...

Školní hřiště

06.02.2014, 12:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1187

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Přístup na školní hřiště je povolen pouze skupinám dětí ze školní družiny v době vycházek

od 13:30 do 15:00 hodin, kdy je zajištěn dohled nad dětmi paní vychovatelkami.

Pro veřejnost je stále hřiště uzavřeno.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

03.02.2014, 11:56 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1273

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 13. 1. 2014 - 17. 1. 2014

Děti dorazily na místo pobytu v pořádku v 11:30 hodin.
 

Celý článek...

Aktuální informace ze školy v přírodě

29.01.2014, 11:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1259

Aktuální informace ze školy v přírodě najdete zde na našem Twitteru.
 

Celý článek...

Náhradní termín zápisu do 1. tříd

28.01.2014, 07:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1090

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD

 

Středa 5. 2. 2014 v 13:30 hodin. 

Celý článek...

Třídní schůzka 2. B

10.01.2014, 08:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1204

TŘÍDNÍ SCHŮZKA TŘÍDY 2. B V PONDĚLÍ 13. 1. 2014

SE NEBUDE KONAT Z DŮVODU NEMOCI TŘÍDNÍ PANÍ UČITELKY.

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE SDĚLEN V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH ŽÁKŮ A NA WEBU ŠKOLY.

Celý článek...

Zápis do 1. tříd

09.01.2014, 09:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1371

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově

a webových stránkách školy podle registračních čísel dne 7. 2. 2014. Každému dítěti,

které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou

rozdávána zákonným zástupcům dítěte podle časové posloupnosti jejich příchodu

k zápisu.

Celý článek...

Třídní schůzky 3. B, 4. A, 5. B

20.12.2013, 13:28 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1113

Změna termínu TŘÍDNÍCH SCHŮZEK - 3. B, 4. A, 5. B

(děti vyjíždějí na Zimní školu v přírodě, která se koná v termínu naplánovaných třídních schůzek)

 

Třídní schůzky těchto tříd se budou konat

6. 1. 2014 od 17:00 hodin v kmenových třídách

Celý článek...

Adventní Norimberk

26.11.2013, 13:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1216

ADVENTNÍ NORIMBERK - 3. 12. 2013

SRAZ:   6:45 hod. u školy

NÁVRAT:   20:00 - 21:00 hod ke škole

S SEBOU:   PAS či OP! (pokud pas nemáte, příslušný úřad vám vystaví pas se čtecí zónou za 30dnů nebo pas bez čtecí zóny do 15 dnů)

TEPLÉ BOTY A OBLEČENÍ, DEŠTNÍK ČI PLÁŠTĚNKU, JÍDLO NA CELÝ DEN, KAPESNÉ

10 - 20 Eu,  PROPISKU, BLOČEK

 

Prohlídku zahájíme na nádvořích císařského hradu Kaiserburg, z kterého je krásný pohled na město. Křivolaké uličky nás dovedou k hrázděnému domu světoznámého malíře a grafika Albrechta Dürera. Obdivovat budeme kostel St. Lorenz, radnici, městskou bránu Frauentor, typické bavorské hrázděné domky či kostel P. Marie, který byl postaven na popud císaře Karla IV. Navštívíme proslulé adventní trhy, jež jsou označovány za jedny z nejhezčích v celém Německu. Chybět na nich nebude tradiční norimberský perník, bavorský vánoční chléb, marcipán, pečené kaštany a mnoho dalších vánočních dobrot.  

 

Celý článek...

Sběr starého papíru a víček

22.11.2013, 17:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1122

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A VÍČEK

PROBĚHNE DNE VE STŘEDU 4. 12. 2013.

Celý článek...

Pergola nad bočním vchodem

18.11.2013, 09:57 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1227

V pátek 22. 11. 2013 začnou práce na rekonstrukci bočního vchodu do šaten v suterénu školy.

Práce se týkají pergoly nad vchodem a úpravy zábradlí.

Od pátku 22. 11. 2013 do odvolání se do šaten v suterénu bude chodit hlavním vchodem přes vestibul školy.

Celý článek...

Třídní schůzky - 2. B

08.11.2013, 14:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1185

ZMĚNA TERMÍNU TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 2. B

 

Ze zdravotních důvodů třídní paní učitelky Mgr. Simony Koupové se odkládá termín konání třídních schůzek na 18. 11. 2013 od 16:00.

Třídní schůzka bude probíhat v učebně 2. B. 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě a lyžařský výcvik

24.10.2013, 11:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1152

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

 

Termín: 17. 2. 2014 - 21. 2. 2014

Ubytování: Penzion Lumka, Jizerské hory

Odjezd: 17. 2. 2014 v 8:30 hodin od školy

Sraz: 8:00 hodin u školy

Příjezd: 21. 2. 2014 mezi 18:00 - 19:00 hodin

Učitelský doprovod: Mgr. Olga Faltýnová

                                    Mgr. Petra Kopřivová

                                    Bc. Jan Sova

                                   Jaroslava Součková DiS.

Cena: 3 200 Kč (celková cena včetně skipasu, dopravy, ubytování, stravy)

Částku můžete uhradit najednou, fakturou nebo ve splátkovém kalendáři:

1 500 Kč do 15. 11. 2013

1 700 Kč do 13. 12. 2013

Do 12. 2. 2014 je nutno odevzdat:

 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • prohlášení o seřízení (servis či rodič)
 • posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře pro děti a dorost
 • zdravotnický dotazník

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Všechny děti musí lyžovat či jezdit na snowboardu v helmě.

 

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

21.10.2013, 21:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1169


ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

Termín:           13. 1. 2014 - 17. 1. 2014

Ubytování:     Penzion Lumka, Jizerské hory

Odjezd:          13. 1. 2014 v 8:30 hodin od školy

Sraz:               8:00 hodin u školy

Příjezd:          17. 1. 2014 mezi 18:00 - 19:00 hodin

Učitelský doprovod:   Mgr. Olga Faltýnová

                                      Mgr. Petra Kopřivová

                                      Bc. Jan Sova

                                     Jaroslava Součková DiS.

Cena:    3 200 Kč (celková cena včetně skipasu, dopravy, ubytování, stravy)

Částku můžete uhradit najednou, fakturou nebo ve splátkovém kalendáři:

1 500 Kč do 15. 11. 2013

1 700 Kč do 13. 12. 2013

Do 8. 1. 2014 je nutno odevzdat:


• kopii karty zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• prohlášení o seřízení (servis či rodič)
• posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře pro děti a dorost
• zdravotnický dotazník

U odjezdu je nutno odevzdat:


• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

 

Všechny děti musí lyžovat či jezdit na snowboardu v helmě.


 

Celý článek...

Adaptační kurz - 3. třídy

23.09.2013, 11:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1360

ADAPTAČNÍ KURZ - 3. TŘÍDY

Děti dojely na místo pobytu v pořádku v 11:30 hodin. Nyní si vybalují své věci a budou odcházet na oběd.

Tel. číslo na služební telefon - 737 126 601 - volat je možné od 19:00 - 20:00 hodin.

Celý článek...

ADAPTAČNÍ KURZ - 3. A, 3. B

16.09.2013, 19:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1298

ADAPTAČNÍ KURZ - 3. A, 3. B

 

Termín: 23. 9. 2013 - 25. 9. 2013

Ubytování: Chata Muhu, Jindřichov 20

Odjezd: 23. 9. 2013 v 8:30 hod. od školy

Sraz: 8:00 hod. u školy

Příjezd: 25. 9. 2013 c cca 16:00 - 17: hod.

Učitelský doprovod: Mgr. Olga Faltýnová

                                    Mgr. Irena Majerová

Do 18. 9. 2013 středa - je nutno odevzdat:

 • kopii karty zdravotní pojišťovny
 • kopii (originál) očkovacího průkazu
 • zdravotní dotazník
 • odpovědnost za škody

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce
Celý článek...

Náborová akce

16.09.2013, 18:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1241

FOTBALOVÁ AKADEMIE FRANTIŠKA VESELÉHO

Náborová akce začínajících fotbalistů a dětí pro rozvoj sportovního talentu vč. dívek se zájmem o kopanou

TRÉNUJE SE NA ADRESE:

ARENA SPARTA

Podvinný mlýn

Praha 9, Libeň

 

Koho trénujeme: Děti 1. a 2. stupně základních škol

                              Začátečníky, amatéry, polo profesionály, profesionály

Druhy výuky: 1. Skupinové - týmové FAFT

                       2. Soukromé - individuální

                       3. Futsal - halová kopaná 

Celý článek...

Školní jídelna

06.09.2013, 09:55 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1341

VZHLEDEM K NEMOCI PANÍ HOSPODÁŘKY ŠKOLNÍ JÍDELNY JE VYDÁVÁNÍ ČIPŮ OMEZENO


NA RANNÍ HODINY – 7:40 – 8:30
POLEDNÍ HODINY – 11:40 – 12:30


Paní hospodářku zastupuje paní ekonomka.
Děkujeme za pochopení
 

Celý článek...

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 1. TŘÍDY

29.08.2013, 10:05 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1394

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 1. TŘÍDY

 

1.A - tř. uč. Mgr. Hana Fixlová   1.B - tř. uč. Mgr. Světlana Blínová   1.C - Mgr. Zuzana Dluhá

 

108/2013                                         64/2013                                                 2/2013

21/2013                                           91/2013                                                 11/2013

62/2013                                           60/2013                                                 56/2013

1/2013                                             18/2013                                                 43/2013

93/2013                                           47/2013                                                 4/2013

38/2013                                           72/2013                                                 107/2013

34/2013                                           45/2013                                                 33/2013

22/2013                                           28/2013                                                 58/2013

3/2013                                             67/2013                                                 59/2013

74/2013                                           24/2013                                                 69/2013

31/2013                                           39/2013                                                 50/2013

105/2013                                         70/2013                                                 9/2013

40/2013                                           6/2013                                                   86/2013

110/2013                                         54/2013                                                 90/2013

77/2013                                           30/2013                                                 10/2013

44/2013                                           25/2013                                                 32/2013

103/2013                                         78/2013                                                 92/2013

37/2013                                           12/2013                                                 82/2013

81/2013                                           14/2013                                                 68/2013   

79/2013                                           96/2013                                                 53/2013

27/2013                                           52/2013                                                 61/2013/B

61/2013/A                                       100/2013                                               111/2013

                                                         26/2013                                               

Celý článek...

Venkovní hřiště

21.06.2013, 13:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1265

Venkovní hřiště je otevřeno pro veřejnost od 27. 6. 2013.

Žádáme o dodržování řádu školního hřiště, který je vyvěšen na vstupních dveřích do zahrady.

Veřejnost využívá hřiště v odpoledních hodinách po skončení výuky a po skončení pobytu školní družiny na hřišti.

Školní hřiště se uzavírá ve 20:00 hodin.  

Celý článek...

Odhlášky obědů

07.06.2013, 11:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1271

ODHLÁŠKY OBĚDŮ do konce školního roku přijímáme pouze do 15. 6. 2013 z důvodu vracení přeplatků.

Pokud bude žák nemocen, je možné si po 15. 6. 2013 oběd vyzvednout do přinesených nádob.

Děkuji za pochopení

Marie Kovaříková, vedoucí školní jídelny

Celý článek...

Škola v přírodě - 5. B

06.06.2013, 14:57 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1257

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. B

Děti dojely na školu v přírodě v pořádku, již jsou ubytovány a mají odpolední program.

Celý článek...

4. 6. 2013

03.06.2013, 11:49 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1711

Zítra 4. 6. 2013

bude škola fungovat podle běžného režimu, vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin bez omezení.

Celý článek...

Zítra 3. 6.. - školy uzavřeny

02.06.2013, 22:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1550

Dle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy se zítra 3. 6. 2013 ruší výuka.

O děti bude postaráno v případě nezbytné nutnosti.

PaedDr. Alena Nídlová

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. B, 1. C, 3. A

27.05.2013, 13:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1306

Škola v přírodě - 1. B, 1. C, 3. A

 

Děti dojely na místo v pořádku, vybalují si věci a odchází na oběd.

Celý článek...

Změna termínu třídních schůzek - 5. B, 4. B

23.05.2013, 09:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1120

Změna termínu třídních schůzek - 5. B

Vzhledem k tomu, že řádné třídní schůzky jsou v termínu výjezdu 5. B na školu v přírodě,

5. B má změněn termín konání třídních schůzek na pondělí 3. 5. 2013 od 17:00 (v kmenové třídě). 

Dále je změna konání třídních schůzek 4. B - termín 3. 6. 2013 od 17:00 (v kmenové třídě).

Celý článek...

Škola v přírodě - 5. A

17.05.2013, 13:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1171

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. A

Děti dojely v pořádku, jsou již ubytovány a po obědě. Užívají si odpoledního klidu.

Celý článek...

Škola v přírodě - 5. A

16.05.2013, 08:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1232

Škola v přírodě - 5. A

16.05.2013, 08:28, ZŠ


ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. A

Termín: 17. 5. - 24. 5. 2013

Ubytování: RS AERO
Holany
471 01 Zahrádky


Odjezd: pátek 17. 5. 2013 v 8:40 hodin od školy

Sraz: v 8:10 hodin před školou

Návrat: pátek 24. 5. 2013 12:45 - 13:15 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Mgr. Irena Majerová
 

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

Do 15. 5. 2013 (středa) odevzdat: (do nezalepené obálky se jménem)
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• 200,-Kč na výlety

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce


Psaní: korespondenční lístky se zpáteční adresou

            pište častěji

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:
• malý batoh na výlety
• nepromokavá obuv nebo holinky
• sportovní obuv
• přezůvky
• nepromokavá bunda nebo pláštěnka
•čepice se kšiltem nebo šátek
• sluneční brýle
• spodní prádlo
• pyžamo
• ponožky
• mikina
• svetr
• krátké a dlouhé kalhoty
• tepláková souprava
• trika s dlouhým rukávem a krátkým rukávem
• plavky
• kapesníky
• hygienické potřeby - kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty
• plavky
• krém na opalování, sluneční brýle
• repelent proti hmyzu a klíšťatům
• pytel na špinavé prádlo
• kapesníky

VĚCI: vlepit soupis věcí do kufru, věci na cestu vypsat zvlášť

UČENÍ:
•školní potřeby na předměty M, Čj, Vl, Př
•psací potřeby
• blok
• učebnice, pracovní sešity, školní sešity

KAPESNÉ DLE UVÁŽENÍ, DO VLASTNÍ PODEPSANÉ PENĚŽENKY.

Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů. Zákaz mobiilních telefonů.

Zákaz posílání balíčků.

Za cenné věci učitelé nepřebírají odpovědnost.
 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A

13.05.2013, 11:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1236

Škola v přírodě - 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A

 

Děti dojely na místo pobytu v pořádku, nyní se ubytovávají a pak jdou na oběd.

Celý článek...

Škola v přírodě - 5. B

13.05.2013, 07:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1274

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. B

Termín: 6. 6. - 12. 6. 2013

Ubytování: Penzion U Mauritzů
                    Stožec 42
                    okres Prachatice
                    384 44

Odjezd: čtvrtek 6. 6. 2013 v 8:30 hodin od školy

Sraz: v 8:00 hodin před školou

Návrat: středa 12. 6. 2013 17:30 - 18:30 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Mgr. Olga Faltýnová


Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

Do 29. 5. 2013 (středa) odevzdat: (do nezalepené obálky se jménem)
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• zdravotnický dotazník
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:
• malý batoh na výlety
• nepromokavá obuv nebo holinky
• sportovní obuv
• přezůvky
• nepromokavá bunda nebo pláštěnka
• čepice se kšiltem nebo šátek
• sluneční brýle
• spodní prádlo
• pyžamo
• ponožky
• mikina
• svetr
• krátké a dlouhé kalhoty
• tepláková souprava
• trika s dlouhým rukávem a krátkým rukávem
• plavky
• kapesníky
• hygienické potřeby - kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní   papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty
• plavky
• krém na opalování, sluneční brýle
• repelent proti hmyzu a klíšťatům
• pytel na špinavé prádlo
• kapesníky

VĚCI: vlepit soupis věcí do kufru, věci na cestu vypsat zvlášť

UČENÍ:
• školní potřeby na předměty M, Čj, Vl, Př
• psací potřeby
• blok
• učebnice, pracovní sešity, školní sešity - podle domluvy na třídní schůzce ze dne 3. 6. 2013

KAPESNÉ DLE UVÁŽENÍ, DO VLASTNÍ PODEPSANÉ PENĚŽENKY.

Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů. Zákaz mobiilních telefonů.

Zákaz posílání balíčků.

Za cenné věci učitelé nepřebírají odpovědnost.

 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. B, 1. C, 3. A

02.05.2013, 12:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1208

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. B, 1. C, 3. A


Termín: 27. 5. - 31. 5. 2013

Ubytování: Rekreační středisko Poslův Mlýn 976

                    Doksy

                    472 01

Odjezd: pondělí 27. 5. 2013 v 8:30 hodin od školy

Sraz: v 8:00 hodin před školou

Návrat: pátek 31. 5. 2013 12:00 - 13:00 hodin ke škole

Pedagogický doprovod:   Mgr. Simona Koupová

                                              Helena Mikešová

                                              Mgr. Zuzana DluháJídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!Do 20. 5. 2013 odevzdat: (do nezalepené obálky se jménem)
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
• kopii průkazu zdravotní pojišťovny
• kopii očkovacího průkazu
• zdravotnický dotazník
• aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

U odjezdu je nutno odevzdat:
• potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
• podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Psaní: s sebou 3 korespondenční lístky se zpáteční adresou

pište kratší text, pište častěji

možnost dát učiteli u autobusu obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den


Doporučený seznam věcí na školu v přírodě:
•1x šusťáková bunda
• 1x teplejší bunda
• 2x tepláky
• 1x teplý svetr
• 2x mikiny, 4x trika
• 1x punčocháče, 2x silné ponožky
• 2x pyžama
• 6x spodní prádlo
• 6x ponožky
• 1x neporušená pláštěnka
• 1x šátek, kšiltovka, teplá čepice
• 1x sportovní obuv
• 1x turistická obuv
• 1x přezůvky v batohu
• Toaletní potřeby: kartáček a pasta na zuby, mýdlo, žínka, ručník, hřeben, kapesníky, toaletní papír, igelitové sáčky, láhev z umělé hmoty
• kniha, hračka, omalovánky, stolní hry
• pytel na špinavé prádlo, nejlépe povlak na polštář
•náplast na pláštěnku
• sluneční brýle, krém na opalování, krém, repelent proti hmyzu a klíšťatům
• plavky, osuška
• maska na karneval dle zájmu
• batůžek na cesty

VĚCI : vlepit soupis věcí do kufru, věci na cestu vypsat zvlášťUČENÍ: PENÁL A PASTELKY, UPŘESNÍME DO INFORMAČNÍHO DENÍČKUKAPESNÉ DLE UVÁŽENÍ, DO VLASTNÍ PODEPSANÉ PENĚŽENKY.Zákaz elektronických přístrojů, drahých předmětů. Zákaz mobiilních telefonů.

Zákaz posílání balíčků.

Za cenné věci učitelé nepřebírají odpovědnost. 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A

25.04.2013, 09:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1210

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A

Termín: 13. 5. - 17. 5. 2013

Ubytování: Rekreační středisko Poslův Mlýn 976

Doksy

472 01

Odjezd: pondělí 13. 5. 2013 v 8:30 hodin od školy

Sraz: v 8:00 hodin před školou

Návrat: pátek 17. 5. 2013 12:30 - 13:00 hodin ke škole

Pedagogický doprovod: Mgr. Jana Stará

Mgr. Hana Fixlová

Mgr. Světlana Blínová

Mgr. Jiří Krupička

 

Jídlo na cestu: lehká svačina, ovoce, pití v plastové láhvi, ne ve skle!

 

Do 7. 5. 2013 odevzdat: (do nezalepené obálky se jménem)

 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře pro děti a dorost
 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny
 • kopii očkovacího průkazu
 • zdravotnický dotazník
 • aktuální kontakty na zákonné zástupce dítěte

U odjezdu je nutno odevzdat:

 • potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • podepsaný sáček s léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

Psaní: s sebou 3 korespondenční lístky se zpáteční adresou

pište kratší text, pište častěji

možnost dát učiteli u autobusu obálku s již napsanými pohledy či dopisy na každý den

Celý článek...

Ředitelské volno

24.04.2013, 15:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1308

ŘEDITELSKÉ VOLNO

9. a 10. května 2013 jsou vyhlášeny dny ředitelského volna - deratizace budovy

(informace proběhla na třídních schůzkách 1. stupně a konzultačních hodinách 2. stupně dne 15. 4. 2013, další informace proběhne prostřednictvím žákovských knížek). 

Celý článek...

Šatny - suterén

27.03.2013, 16:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1281

ŠATNY - SUTERÉN

Od úterý 2. 4. 2013 bude opět otevřen boční vchod do šaten v suterénu školy.

Celý článek...

Jazykový poznávací zájezd - upřesnění

21.03.2013, 11:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1161

Předpokládaný příjezd dětí z Londýna bude mezi 14,00 a 15,00 hod.

Celý článek...

Jazykový poznávací zájezd

21.03.2013, 10:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1170

Předpokládaný příjezd dětí z Londýna je okolo 13,00 hod.

Celý článek...

Jazykový zájezd do Anglie

18.03.2013, 07:40 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1209

Dnes ráno v 6:30 hod. děti v pořádku přijely trajektem do Anglie.

Celý článek...

Venkovní hřiště

13.03.2013, 08:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1192

VZHLEDEM K REKLAMACI NOVĚ POLOŽENÉHO POVRCHU

JE VENKOVNÍ HŘIŠTĚ UZAVŘENO PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST AŽ DO ODVOLÁNÍ.

Celý článek...

Londýn a okolí - Cambridge

06.03.2013, 14:44 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1274

Jazykový poznávací zájezd

LONDÝN A OKOLÍ - CAMBRIDGE

(upřesnění, program)

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

08.02.2013, 17:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1260

 

8. 2. 2012

Návrat ze zimní školy v přírodě bude zpožděn - předpokládá se příjezd po 19:00 hodině.

Celý článek...

Venkovnní hřiště - jarní prázdniny

06.02.2013, 14:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1128

JARNÍ PRÁZDNINY - 18. 2. 2013 - 24. 2. 2013

Pokud nebude padat sníh a nebude námraza, bude venkovní hřiště během jarních prázdnin otevřeno pro veřejnost.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě

04.02.2013, 11:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1204

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

4. 2. 2013 - 8. 2. 2013

Penzion Lumka, Jizerské hory

dojeli na místo, ubytovávají se a odchází na oběd.
 

Celý článek...

Registrační čísla dětí přijatých do1. ročníků - školní rok 2013-2014

04.02.2013, 12:53 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1270

REGISTRAČNÍ ČÍSLA DĚTÍ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

 

1/2013 52/2013
2/2013 53/2013
3/2013 54/2013
4/2013 55/2013
9/2013 56/2013
10/2013 58/2013
11/2013 59/2013
12/2013 60/2013
14/2013 61/2013/A
18/2013 61/2013/B
21/2013 62/2013
22/2013 64/2013
24/2013 67/2013
25/2013 68/2013
26/2013 69/2013
27/2013 70/2013
28/2013 71/2013
29/2013 72/2013
30/2013 74/2013
31/2013 77/2013
32/2013 78/2013
33/2013 79/2013
34/2013 80/2013
35/2013 81/2013
37/2013 82/2013
38/2013 86/2013
39/2013 88/2013
40/2013 90/2013
41/2013 91/2013
42/2013 92/2013
43/2013 96/2013
44/2013 100/2013
45/2013 101/2013
47/2013 103/2013
48/2013 105/2013
49/2013 107/2013
50/2013 108/2013

109/2013

 
   
Celý článek...

Venkovní hřiště

18.01.2013, 13:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1186

Venkovní hřiště je v období od ledna  2013 

až do odvolání uzavřeno pro veřejnost z důvodu bezpečnosti - sníh, náledí, déšť na umělém povrchu hřiště.

Celý článek...

Detašované pracoviště

17.01.2013, 09:30 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1381

Detašované pracoviště Základní školy Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany

v budově Střední průmyslové školy zeměměřické v Hrdlořezích je stále v řešení, o této situaci se jedná.

Celý článek...

Londýn a okolí - Cambridge

15.01.2013, 11:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1376

LONDÝN A OKOLÍ - CAMBRIDGE

 

Termín:   17. 3. - 21. 3. 2013

Doprava:   luxusní autobus

                   2 x trajekt nebo Eurotunnel

                   2 x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)

                   průvodce CK

                   informační materiály na cestu (mapky)

                   zákonné pojištění

 

Program:

1. den - neděle - kolem12:00 hodin odjezd z Prahy,směr Rozvadov a dále přes Německo, Belgii, Francii do Calais

 

2. denpondělí - ranní trajekt či Eurotunel z Francie do Anglie, přejezd na Greenwich

                        - Tower of London - procházka kolem pevnosti

                        - St. Catharine´s Docks - starý dok, otočné mosty, lodě, plachetnice

                        - Tower Bridge - neogotické věže s mechanismem na zvedání mostu

                        - kolem lodi HMS Belfast - křižník Královského námořnictva z 2. svět. války

                        - Tate Modern Gallery - návštěva

                        - přes Millenium Bridge

                        - Monument - památník (2. září 1666 vypukl velký požár Londýna

                        - katedrála sv. Pavla nejvyšší kopulovitá stavba v Londýně

                        - Museum of London - návštěva

                        - na závěr dne přejezd autobusem k Olympijskému stadionu

                        - ubytování do rodin

 

3. den - úterý - návštěva - Cambridge - starobylé a světoznámé anglické univerzitní město

                                              - prohlídka univerzitních kolejí (King´s College)

                                              - návštěva muzea Fitzwilliam Museum

                                              - výstup na věž kostela St. Mary

                                              - k večeru odjezd na nocleh do rodin

 

4. den - středa - ráno odjezd do centra Londýna - pěší procházka

                           - k Parlamentu, Big Benu a Westminster Abbey kde jsou pochováni

                             téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do roku 1760,

                             svatby a křtiny příslušníků královské rodiny

                           - pěšky  po Parliament Square, vládní ulici Whitehall,

                             zastávka u Dowlinng Street č. 10

                           - přes St. Jame´s Park

                           - náměstí Piccadilly Circus - nejnavštěvovanější náměstí v Londýně

                           - National Gallery

                           - na závěr dne přejezd na Covent Garden -  bývalý ovocný a zeleninový trh

                           - odjezd z Londýna na trajekt nebo Eurotunel z Anglie do Francie

 

5. denčtvrtek - přejezd přes Francii, Belgii a Německo

                          - příjezd do Prahy v odpoledních hodinách 

                     

         

             

Celý článek...

Náhradní termín zápisu žáků do 1. ročníků

07.01.2013, 09:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1246

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ

30. 1. 2013 od 14:00 do 15:00 hodin.

Celý článek...

Vyplácení přeplatků stravného

17.12.2012, 17:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1155

Vyplácení přeplatků stravného

z důvodu zvýšení bankovních poplatků se bude uskutečňovat pouze v červnu 2013 - na konci školního roku.

Celý článek...

Zimní škola v přírodě 2013

03.12.2012, 13:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1235

ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ


Lyže si lze zapůjčit opět v Harfa sportu naproti nádraží Praha-Libeň. Žáci si mohou vyzkoušet vše od středy 5. 12. do neděle 16. 12. 2012. Otevřeno mají každý den od pondělí do neděle od 9 – 21 hod.


Pozdější rezervace lyží nebude možná.
 

Celý článek...

Sběr papíru a víček

26.11.2012, 09:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1273

Sběr starého papíru a víček od PET LAHVÍ

Dne 12. 12. 2012

proběhne na naší škole sběr starého papíru a víček od plastových lahví.


Zvážený papír a víčka, vše podepsané s vyznačenou hmotností, můžete odkládat za šatnami ve vestibulu školy vedle umyvadel.

Paní školnice vše každý den odklidí do úložné místnosti.

 

Celý článek...

Oprava pláště budovy školy

22.11.2012, 10:27 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1169

Oprava pláště budovy školy byla dokončena ve středu 21. 11. 2012,

od čtvrtka 22. 11. 2012 se do školy již může opět vcházet hlavní brankou.

Celý článek...

Rekonstrukce školního hřiště

19.10.2012, 09:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1291

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

 

Od čtvrtka 25. 10. 2012 bude probíhat na naší škole rekonstrukce školního hřiště po dobu jednoho měsíce.

Po tuto dobu bude školní hřiště uzavřeno pro školu i veřejnost.

Celý článek...

Třída 1. B

27.09.2012, 12:54 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1311

PO DOBU NEPŘÍTOMNOSTI PANÍ UČITELKY BUDOU DĚTI ROZDĚLENY DO 1. A a 1. C,

aby byla zajištěna plynulá kvalitní výuka.

PŘÍPADNÉ INFORMACE - obracejte se e-mailem na paní učitelku Helenu Mikešovou nebo paní učitelku Mgr. Janu Starou.

E-mailové adresy najdete v kontaktech.

Celý článek...

Třídní schůzky 1. B

27.09.2012, 09:01 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1234

Z DŮVODU NEMOCI PANÍ UČITELKY SE RUŠÍ TRÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ TŘÍDY 1. B.

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN.

Celý článek...

Oprava pláště budovy školy

18.09.2012, 16:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1247

Vzhledem k opravám pláště budovy školy je zakázán vstup přední brankou z ulice Špitálská.

Vstup do areálu školy je možný pouze boční brankou z ulice Novoškolská (od Sokola).

Děkujeme za pochopení 

Celý článek...

Bezpečnostní opatření

05.09.2012, 11:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1330

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH RODIČE

 

Vzhledem k nebezpečí opadávání větší plochy obkladů z vyšších pater budovy školy je nutné, aby se žáci nezdržovali v prostorách mezi hlavním vchodem a vchodem do školní kuchyně (je zde natažena páska).

Je zakázáno chodit podél stěny budovy, žáci budou chodit podél plotu s Gymnáziem Špitálská.

Tento havarijní stav se řeší.

Celý článek...

Seznam dětí do 1. tříd

27.08.2012, 07:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1509

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ DO 1. TŘÍD

 

I. A I. B I. C

Třídní učitelka

Mgr. Jana Stará

Třídní učitelka

Simona Koupová

Třídní učitelka

Helena Mikešová

24/2012 86/2012 35/2012
33/2012 63/2012 1/2012
23/2012 31/2012 4/2012
3/2012 8/2012 73/2012
19/2012 22/2012 53/2012
28/2012 26/2012 58/2012
16/2012 12/2012 25/2012
59/2012 13/2012 5/2012
32/2012 29/2012 27/2012
14/2012 7/2012 69/2012
66/2012 47/2012 42/2012
30/2012 9/2012 44/2012
71/2012 20/2012 43/2012
61/2012 21/2012 54/2012
68/2012 34/2012 39/2012
36/2012 40/2012 10/2012
49/2012 48/2012 50/2012
65/2012 57/2012 51/2012
74/2012 64/2012 2/2012
18/2012 70/2012 52/2012
72/2012 60/2012 45/2012
17/2012 6/2012 11/2012
62/2012 91/2012 46/2012
     
     
Celý článek...

Školní rok 2012/2013

24.08.2012, 14:51 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1397

Školní rok 2012/2013 začíná 3. září v 8:00hodin.

 

Paní učitelky 1. tříd si vyzvednou prvňáčky od svých rodičů před školou. Poté budou děti slavnostně stužkovány žáky 9. třídDěti pak budou s paní učitelkami odcházet špalírem ostatních žáků do svých tříd. Vyučování 1. tříd končí v 8:45 hodin.

Pak následuje od 9:00hodin třídní schůzka rodičů žáků 1. tříd. Děti odcházejí domů nebo se o ně po dobu třídní schůzky starají vychovatelky školní družiny.

1. třídy - od 4. 9. - 7. 9. - vyučování končí v 9:40 hodin(2 vyučovací hodiny), následující týden se již učí dle stávajícího rozvrhu hodin.

2. - 5. třídy - 4. 9. - vyučování končí v 11:40 hodin (4 vyučovací hodiny),od středy 5. 9. již dle stávajícího rozvrhu hodin.    

6. -9- třídy - 4. 9. - vyučování končí ve 12:35 hodin (5 vyučovacích hodin), od středy 5. 9. již dle stávajícího rozvrhu hodin.

Přejeme pěkný zbytek prázdnin a těšíme se na další školní rok.

Celý článek...

Školní rok 2012/2013

24.08.2012, 14:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1333

Začátek školního roku 2012/2013

 

Začínáme 3. září  2012 v 8:00hodin.

Před školou na nové prvňáčky budou čekat paní učitelky, pak bude následovat přivítání a stužkování prvňáčků žáky 9. ročníků.

Prvňáčci s rodiči a paní učitelkami budou poté procházet do vlastních tříd špalírem ostatních žáků školy. 

Vyučování první den končí v 8:45 hodin.

Rodiče žáků 1. tříd mají hned 3. 9. 2012 od 9:00 hodin třídní schůzky, děti si ze tříd vzzvednou paní vychovatelky a po dobu třídních schůzek se budou o děti starat.

 

1. třídy mají do konce týdne - do 7. 9. 2012 vyučování do 9:40 hodin - 2 vyučovací hodiny.

Děti pak odchází domů nebo do školní družiny.

Následující týden se budou učit podle daného rozvrhu.

 

Žáci 2. - 5. tříd mají v úterý 4. 9. čtyři vyučovací hodiny, od středy 5. 9. se budou učit podle daného rozvrhu. 

 

Žáci 2. stupně mají v úterý 4. 9. pět vyučovacích hodin, od středy 5. 9. se budou učit podle daného rozvrhu.

Celý článek...

Školní hřiště

25.06.2012, 07:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1286

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

 

BUDE UZAVŘENO

OD 25. 6. 2012 DO 31. 8. 2012

Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE BUDOVY.

Celý článek...

Třídní schůzky

13.06.2012, 07:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1298

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

se budou konat ve středu 20. 6. 2012 od 16:00 hodin ve školní jídelně.

Celý článek...

Škola v přírodě - 3. B, 5. A, B

11.06.2012, 14:49 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1343

Škola v přírodě 3. B, 5. A, 5. B

 

Informace o škole v přírodě a aktuální fotografie jsou na adrese:    www.pobyty-pro-skoly.cz

Celý článek...

Škola v přírodě - 3. B, 5. A, B

09.06.2012, 12:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1235

 

Škola v přírodě 3. B, 5. A, 5. B

 

dojeli  na místo pobytu, vše je v pořádku.

Nyní se ubytovávají, pak odchází na oběd.


 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1.C, 2.A, 2.B

04.06.2012, 11:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1274

Škola v přírodě - 1. C, 2. A, 2. B

 

dojeli na místo pobytu, vše je v pořádku.

Nyní se ubytovávají, pak odchází na oběd.


 

Celý článek...

Škola v přírodě - 4. A

20.05.2012, 12:51 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1400

Škola v přírodě - třída 4. A

dojela na místo pobytu, vše je v pořádku.

Nyní se ubytovávají, pak odchází na oběd.

 

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

14.05.2012, 12:11 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1373

Škola v přírodě - třídy 1. A, 1. B

dojely na místo pobytu ve 12:00 hodin, vše je v pořádku.

Nyní se ubytovávají, pak odchází na oběd.

Celý článek...

Čarodějnický oběd

20.04.2012, 14:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1400

26. 4. 2012

 

ČARODĚJNICKÝ OBĚD

bude vařit kuchař z Vitany

Celý článek...

Lyžařský kurz a zimní škola v přírodě

20.02.2012, 14:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1271

20. 2. 2012

 

Děti jsou v místě pobytu, cesta proběhla bez problémů.

Celý článek...

Poznávací jazykový zájezd do Velké Británie

10.02.2012, 12:43 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1392

POZNÁVACÍ  JAZYKOVÝ  ZÁJEZD  DO  VELKÉ  BRITÁNIE

 

Žáci naší školy se účastní poznávacího jazykového zájezdu

do Velké Británie v termínu 4. 3. - 9. 3. 2012.

 

Program zájezdu:

 

1. den (neděle) - 4. 3. - odjezd z Prahy

 

2. den (pondělí) - 5. 3. - ranní trajekt z Calois do Doveru

                                           přejezd do Londýna

                                         - procházka - Katedrála sv. Pavla

                                                                 Millenium Bridge

                                                                 Tate Gallery of Modern Art

                                                                 Shakespeare´s Globe Theatre

                                                                 Southwark Cathedral

                                                                 Hay´s Gallerie

                                                                 HMS Belfast

                                                                 Tower Bridge

                                                                 Tower of London

                                                                 královské korunovační klenoty 

                                      vlakem -           Windsor - Windsorský zámek

3. den (úterý) - 6. 3. -  Canterbury - Canterburská katedrála

                                       Brighton - přímořské lázně

                                       Seven Sisters - vápencové útesy 

                                       Královský Pavilon

                                       molo Palace Pier - zabavné atrakce    

4. den (středa) - 7. 3. - Hampton Court - palác

                                         Winchester

                                        Great Hall

5. den (čtvrtek) - 8. 3. - centrum Londýna - Parlament

                                                                            Big Ben

                                                                            Westminster Abbey

                                                                            Westminster Bridge

                                                                            Parliament Square

                                                                            Whitehall

                                                                            Downing Street

                                                                            Horse Guards

                                                                            St. Jame´s Park

                                                                            Buckinghamský palác

                                                                            National Gallery

                                                                            Piccadilly Circus

                                                                            Britské muzeum

                                                                            Covent Garden

                                                                            London Eye

                            Cesta trajektem: Dover - Calais

6. den (pátek) - 9. 3. - Přejezd přes Francii, Belgii a SRN.

                                       Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

 

Pokyny pro účastníky rozdány dětem paní učitelkou Mgr. Blankou Šebestovou.

Celý článek...

Masopust

08.02.2012, 09:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1383

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

 

29. 2. 2012

14:00 - 16:00 ve školní jídelně

 

SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ

 

MASKY  VÍTÁNY

Celý článek...

Jarní prázdniny

08.02.2012, 09:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1661

JARNÍ  PRÁZDNINY

13. 2. - 19. 2. 2012

Celý článek...

Registrační čísla žáků přijatých do 1. tříd

03.02.2012, 10:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1330

REGISTRAČNÍ ČÍSLA ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

 

1/2012 21/2012 41/2012 61/2012
2/2012 22/2012 42/2012 62/2012
3/2012 23/2012 43/2012 63/2012
4/2012 24/2012 44/2012 64/2012
5/2012 25/2012 45/2012 65/2012
6/2012 26/2012 46/2012 66/2012
7/2012 27/2012 47/2012 67/2012
8/2012 28/2012 48/2012 68/2012
9/2012 29/2012 49/2012 69/2012
10/2012 30/2012 50/2012 70/2012
11/2012 31/2012 51/2012 71/2012
12/2012 32/2012 52/2012  72/2012
13/2012 33/2012 53/2012  73/2012
14/2012 34/2012 54/2012  74/2012
15/2012 35/2012 55/2012  86/2012
16/2012 36/2012 56/2012  87/2012
17/2012 37/2012 57/2012  
18/2012 38/2012 58/2012  
19/2012 39/2012 59/2012  
20/2012 40/2012 60/2012  

             

Celý článek...

Zápis do 1. tříd

31.01.2012, 07:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1520

INFORMACE K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd na školní rok 2012/2013

bude zveřejněn na stránkách školy a ve vývěsné skleněné tabuli

před školou.

Budoucí žáci jsou označeni pod registračními čísly, která jsou

součástí Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí budou rozeslána do 3. 2. 2012.

Celý článek...

Novoroční turnaj ve florbalu

06.01.2012, 13:08 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1314

NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

se konal 5. 1. 2011.

Zúčastnili se zástupci všech tříd II. stupně.

 

Umístění Třída
1. místo 9. A
2. místo 9. B
3. místo 8. A
4. místo 8. B
5. místo 6. A, B
6. místo 7. A
Celý článek...

Novoroční turnaj dívek v přehazované

05.01.2012, 08:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1235

NOVOROČNÍ TURNAJ DÍVEK V PŘEHAZOVANÉ

se uskutečnil 3. 1. 20112

 

Zúčastnilo se celkem 39 dívek z II. stupně.

 

 

Umístění Třída
1. místo 9. A
2. místo 9. B
3. místo 8. A
4. místo 8. B
5. místo 7. A
6. místo 6. A, B

 

Gratulujeme.

Celý článek...

Vánoční běh do schodů

04.01.2012, 14:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1406

VÁNOČNÍ  BĚH  DO  SCHODŮ

 

proběhl 20. 12. 2011, zúčastnilo se ho celkem 59 dětí z II. stupně.

 

Pořadí:

 

Kategorie pořadí jméno
Mladší dívky 1. Barbora Špurková
  2. Vendula Kalinová
  3. Monika Brejchová
Mladší chlapci 1. Jakub Rajchl
  2. Alex Tůma
  3. David Červený
Starší dívky 1. Lucie Možkovská
  2. Monika Poršová
  3. Natálie Svitáková
Starší chlapci 1. Jiří Hapl
  2. Tomáš Prokopovič
  3. Petr Blatný

 

Gratulujeme.

Celý článek...

Pythagoriáda

21.12.2011, 07:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1428

VÝSLEDKY  SOUTĚŽE  PYTHAGORIÁDA

ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012

 

Školního kola Pythagoriády se zúčastnilo 134 žáků z pátých až osmých ročníků.

Nejúspěšnější postupují do dalšího kola:

 

ŽÁCI 5. ROČNÍKŮ

Soutěže se zúčastnilo 50 žáků.

1.  Alexandr Dizov          5. A          10b

2. Šimon Dědek            5. B             9b

 

ŽÁCI 6. ROČNÍKŮ

Soutěže se zúčastnilo 27 žáků.

1. Matěj Svoboda          6. B             9b

 

ŽÁCI 7. ROČNÍKU

Soutěže se zúčastnilo 25 žáků.

1.  Ernest Török            7. A            11b

2. Zdeněk Muzika         7. A               9b

 

ŽÁCI 8. ROČNÍKŮ

Soutěže se zúčastnilo 32 žáků.

1.  Martin Fryč                8. A              9b

2. Ronald Rebernigg   8. A              9b

3.  Daniel Sirbu             8. B              9b 

 

Gratulujeme všem.

Celý článek...

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK

20.12.2011, 08:00 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1346

SBĚR  PAPÍRU  A  VÍČEK  OD  PLASTOVÝCH  LAHVÍ 

 

proběhl na naší škole 13. 12. 2011

 

PAPÍR       VÍČKA      
Pořadí Třída Jméno kg Pořadí Třída Jméno kg
1. 2. B Jiří Novák 280 kg 1. 4. A Dominik Chvátal 23 kg
2. 4. A Dominik Chvátal 121 kg 2. 9. A Petr Blatný 22 kg
3. 7. A Soňa Čekanová 85 kg 3. 1.B Dominik Lukášek 20 kg

 

Gratulujeme.

Celý článek...

Rekonstrukce Bumbálku

15.12.2011, 07:14 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1283

Vážení rodiče,

 

z důvodu rekonstrukce Bumbálku, která se uskuteční v době od 19. 12. 2011 do 2. 1. 2012, jsme nuceni přistoupit k menším organizačním změnám.

 

Všechny děti, které patří na Bumbálek, si musí odnést veškeré oblečení a obuv (prvňáci ručníky)do pátku 16. 12. 2011 domů.

 

Od pondělí 19. 12. 2011 do středy 21. 12. 2011 budou družinové děti (z Bumbálku) ve škole na hlavní budově v prvním patře v prostorách učeben.

 

Vyzvedávání dětí - zvoňte na zvonek oddělení ŠD pí. vychovatelky Aleny Pazderové -                1. poschodí.

 

Děkujeme za pochopení

Celý článek...

Vystoupení na Vánočních trzích

20.12.2011, 07:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1243

Dne 9. 12. 2011

se třída 1. C představila se svým tanečním vystoupením na Vánočních trzích

v Průmyslovém paláci v Holešovicích.

Celý článek...

Vánoční vystoupení - Fénix

01.12.2011, 21:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1302

5. 12. 2011

 

budou děti naší školy vystupovat ve vánočním programu v OC Fénix

od 13:30.

 

Zveme rodiče, sourozence, prarodiče,

aby společně se svými dětmi přišli přivítat Vánoce.

Celý článek...

Rozsvícení vánočního stromku

19.12.2011, 15:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1266

Dne 28. 11. 2011

se náš pěvecký soubor Špitálníček účastnil slavnostního rozsvícení vánočního stromu u Radnice Prahy 9.

Naši malí zpěváčci pod vedením paní učitelky Heleny Mikešové se představili několika písměmi a přivítali nadcházející vánoční čas.

Celý článek...

Rozsvěcování vánočního stromu

01.12.2011, 21:33 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1296

Dne 28. 11. 2011

se děti našeho pěveckého souboru Špitálníček zúčastnily se svým programem rozsvěcení vánočního stromu u Radnice Prahy 9.

Celý článek...

Sběr starého papíru a víček od PET LAHVÍ

15.11.2011, 08:09 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1228

Dne 13. 12. 2011

proběhne na naší škole sběr starého papíru a víček od plastových lahví.

Zvážený papír a víčka, vše podepsané s vyznačenou hmotností, můžete odkládat za šatnami ve vestibulu školy vedle umyvadel.

Pan školník vše každý den odklidí do úložné místnosti.

Celý článek...

Třídní schůzky - Mgr. Pavla Zachrlová - Anglický jazyk

12.09.2011, 15:19 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 2580

NÁHRADNÍ  KONZULTAČNÍ  HODINY ZA TŘÍDNÍ  SCHŮZKU ZE DNE 12. 9. 2011 -  ANGLICKÝ JAZYK - MGR. PAVLA ZACHRLOVÁ

 

Třídy: 1. C, 3. B, 5. A, B, 6. A, B, 7. A, 8. A 

 

náhradní konzultační hodiny - po - pá - 7:30 - 8:00

popř. dohodou  -  kontakt (zachrlova@zs-spitalska.casablanca.cz)

Celý článek...

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

05.09.2011, 16:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1326

STANOVENÍ  ÚPLATY  ZA  ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

 

V Praze 9 dne 1. 9. 2011

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 300,- Kč měsíčně.

 

                                                                                                     PaedDr. Alena Nídlová

                                                                                                           ředitelka  školy

Celý článek...

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

29.08.2011, 15:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1356

Školní rok 2011/2012

začínáme ve čtvrtek 1. 9. 2011 v 8:00

-  vyučování 1. 9. 2011 bude končit po první vyučovací hodině v 8:45 hodin

2. 9. 2011    1. stupeň  -  vyučování v 1. třídách končí v 9:40

                                                                ve 2. - 5. třídách končí v 11:40

                         2. stupeň  6. třídy  -   v 12:10

                                                7. třídy  -   v 12:15

                                                8. třídy  -   v 12:25

                                                9. třídy  -   v 12:35                                           

Celý článek...

OVOCE DO ŠKOL

29.08.2011, 14:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1354

Naše škola se účastní projektu Evropské unie a České republiky  OVOCE  DO  ŠKOL.

 

Děti 1. - 5. tříd dostávají zcela zdarma 1x - 2x měsíčně

pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv.

Vše je bez konzervantů, přidaného cukru a soli, tuků a sladidel.

Celý článek...

Školní jídelna - dotované mléko

26.08.2011, 11:31 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1277

DOTOVANÉ MLÉKO - 2011-2012

 

Cena ochuceného mléka

ŘÍJEN

18 x 4,- = 72,- Kč

 

LISTOPAD

20 x 4,- = 80,- Kč

 

PROSINEC

15 X 4,- = 60,- Kč

 

CELKEM  ZA  OBDOBÍ   212,- Kč

Cena neochuceného mléka za období je 159,- Kč.

 

Prosíme o placení v hotovosti od 5. 9. 2011 do 15. 9. 2011

v kanceláři školní jídelny - M. Šídová - vedoucí školní jídelny.

Celý článek...

Školní jídelna

19.08.2011, 13:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1521

Na školní rok 2011/2012

je možno přihlásit žáky školy na obědy již od pondělí 22. 8. 2011

u vedoucí školní jídelny.

Tel.: 283 891 448

Celý článek...

Sběr papíru a víček - 21. 6. 2011

28.06.2011, 12:22 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1275

SBĚR PAPÍRU A VÍČEK - 21. 6. 2011

 

PAPÍR       VÍČKA      
Pořadí Třída Jméno kg Pořadí Třída Jméno kg
1. 7. B Lucie Možkovská 710 kg 1. 3. A Dominik Chvátal 24 kg
2. 1. B Roman Dušek 195 kg 2. 8. A Petr Blatný 17 kg
3. 6. A Roman Knížek 176 kg 3. 1. B Daniela Jelínková 14,5 kg
          1. B Sára Petříková 14,5 kg
Celý článek...

Škola v přírodě - 2. B, 4. A, B

18.06.2011, 09:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1294

ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ  - 2. A, 4. A, B - 12. 6. - 18. 6. 2011 - POSLŮV  MLÝN

 

PŘÍJEZD:  sobota 18. 6. 2011 - 11: 00 - 11: 30 hodin 

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. B, 4. A, B

14.06.2011, 09:13 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1280

Škola v přírodě - 2. B, 4. A, B - 12. 6. - 18. 6. 2011 - POSLŮV MLÝN

 

Na místo dojeli  v 10: 45 hodin.

Celý článek...

Stávka - 16. 6. 2011

14.06.2011, 09:07 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1336

STÁVKA - 16. 6. 2011

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že byla na 16. 6. 2011 vyhlášena stávka, jsme si vědomi, že budou velké problémy s dopravou Vašich dětí do školy a ze školy. V případě nepřítomnosti dítěte bude Vaše dítě na základě omluvenky v žákovské knížce omluveno.

Celý článek...

Škola v přírodě - 2. A, 3. B, 5. B

10.06.2011, 11:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1250

Škola v přírodě - 2. A, 3. B, 5. B - POSLŮV MLÝN - 6. 6. 2011

 

Na místo pobytu dojeli v 10:15 hodin.

Nyní se ubytovávají.

 

NÁVRAT 12. 6. 2011 MEZI 11:30 - 12:00 HODIN

Celý článek...

Škola v přírodě - 1. A, 1. B

30.05.2011, 12:11 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1313

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. A, 1. B - ČESKÁ KANADA - 30. 5 - 4. 6. 2011

 

Dojeli na místo před 12:00 hodinou, nyní se ubytovávají.

Celý článek...

Exkurze do Příbrami

30.05.2011, 07:15 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1366

EXKURZE DO PŘÍBRAMI

 

Dne 19. 4. 2011 byla uspořádána exkurze do Příbrami. Organizovala ji Mgr. A. Malůšková. Exkurze se zúčastnilo 46 dětí, 16 dětí z 8. A, 17 dětí z 6. A, doplněné dětmi 7. B, 9. A a 5. A. Pedagogický doprovod doplnila Mgr. Jana Jasaňová.

 

Exkurze do Příbrami byla organizována agenturou Veselý školní autobus - Marcelou Schürgerovou. Odjezd od školy byl v 8:00 hodin a příjezd v 17:00 hodin.

 

Navštívili jsme Hornický skanzen Březové hory.

1)   Expozici Vodní kolo dolu Drkolov

2)   Expozici Wasserlauf - vodní patro na dole Anna

3)   Muzeum mineralogie

4)   Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou

5)   Návštěva hornického domku s velikonoční výzdobou

 

Exkurze se dětem líbila, byla plná zážitků. 

Celý článek...

Jazykový - poznávací jednodenní zájezd

25.05.2011, 11:13 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1336

JAZYKOVÝ - POZNÁVACÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZD

 

Dne 2. 6. 2011 pořádá naše škola jazykový - poznávací jednodenní zájezd do LICHTENSTEINU na výstavu miniaturních staveb z celého světa a prohlídku zámku MORITZBURGU (Německo).

 

Všechny informace jsou ke stažení v sekci DOKUMENTY.

Celý článek...

Pythagoriáda 2011 - 6. - 8. ročníky

24.02.2011, 16:58 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1499

PYTHAGORIÁDA 2011    6. - 8. ročníky

 

Soutěže se zúčastnilo 105 žáků.

 

Kategorie: 6. ročník  -  23 žáků     10 b  -  Špurková Barbora

                                                            10 b  -  Bek Daniel

                                                              9 b  -  Muzika Zdeněk

Kategorie: 7. ročník  -  29 žáků        9 b  -  Fryč Martin

Kategorie: 8. ročník  -  51 žáků      12 b  -  Léhár Martin

                                                             11 b  -  Liška Martin

                                                             10 b  -  Urválek Lukáš

                                                                9 b  -  Mus Vlada         

 

BLAHOPŘEJEME

Celý článek...

Výlet II. a III. oddělení školní družiny

24.02.2011, 16:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1317

INTERAKTIVNÍ  VÝSTAVA

 

Školní družina - II. a III. oddělení pod vedením paní vychovatelky S. Snížkové a paní vychovatelky A. Pazderové navštívila INTERAKTIVNÍ  VÝSTAVU ve výstavní síni MÁNES v Praze 1.

Celý článek...

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

21.02.2011, 07:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1396

Naše škola pořádá

 

 

DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  PLES

 

dne 21. února 2011 od 14:00 do 16:00 hodin,

ve školní jídelně.

 

MASKY  JSOU  VÍTÁNY!

 

 

 

 

 

Celý článek...

Lyžařský výcvikový kurz + zimní škola v přírodě

24.01.2011, 12:35 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1303

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIKOVÝ  KURZ + ZIMNÍ  ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ

24. 1. 2011 12:35

všichni dorazili na místo pobytu v  pořádku.

Celý článek...

Olympiáda v anglickém jazyce

18.01.2011, 13:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1499

Školní kolo - 10. 1. 2011 

 

OLYMPIÁDA  V  ANGLICKÉM  JAZYCE

 

Kategorie I. A

 

Jméno Třída Poslechová část Ústní část Celkem bodů Postup
David Černý 5. A 10 bodů 62 bodů 72 bodů     ---
Jitka Bačáková 5. A 10 bodů 65 bodů 75 bodů     ---
Julia Sorokolit 5. B 10 bodů 64 bodů 74 bodů     ---
Jiří Klestil 5. B 15 bodů 69 bodů 84 bodů     ---
Soňa Zounková 6. A 20 bodů 75 bodů 95 bodů     ---
Michal Srba 6. A 25 bodů 75 bodů 100 bodů Postupuje do okresního kola
Ronald Rebernigg 7. B 10 bodů 52 bodů 62 bodů     ----
Tomáš Vaško 7. B 10 bodů 52 bodů 62 bodů     ---
Celý článek...

Rezervace lyžařského vybavení na lyžařský kurz

30.12.2010, 09:25 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1296

REZERVACE LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ NA LYŽAŘSKÝ KURZ ve školním roce 2010/2011

 

TERMÍN:    od pondělí 3. 1. 2011 do neděle 9. 1. 2011

KDE ?         v Harfasportu od 9:00 do 21:00 hodin

Celý článek...

VÝSTAVA VLÁČKŮ

20.12.2010, 15:59 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1473

Dne 10. 12. 2010

navštívila naše školní družina pod vedením paní vychovatelky S. Snížkové a paní vychovatelky A. Pazderové zdařile provedenou tématickou výstavu vláčků, lokomotiv, nádraží a všeho, co k železnici patří.

Velmi krásně provedený a dosti zvětšený model zaujal všechny děti i dospělé.

Kladně hodnotíme i velmi dobrou dopravní dostupnost nového výstavního prostoru nedaleko naší školy - Střížkov.

A už se opět těšíme na další tématickou výstavu.

Celý článek...

VÁNOČNÍ BĚH DO SCHODŮ

20.12.2010, 15:37 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1430

VÁNOČNÍ  BĚH  DO  SCHODŮ

 

Dne 20. 12. 2010 se uskutečnil

3. ročník VÁNOČNÍHO BĚHU DO SCHODŮ.

Zúčastnilo se celkem 43 žáků, z toho 19 dívek. Výkony byly obdivuhodné.

V nejlepším čase 19 sekund doběhl Karel Brejník z 9. A.

Mezi dívkami zvítězila s časem 24,05 sekundy Lucie Možkovská ze 7. B.

Všem děkujeme za skvělé výkony a těšíme se na příští ročník.

Celý článek...

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

15.12.2010, 12:17 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1417

VÁNOČNÍ  DRÁŽĎANY - celodenní výlet

Dne 16. 12. 2010

PROGRAM: pěší procházka Novým a Starým městem s průvodcem, zastávka na jednotlivých trzích vánočně vyzdobených, tradice Vánoc, návštěva Zwingeru

CENA: 365,- Kč ( doprava, poplatky, průvodce)

Celý článek...

Školní psycholog

26.10.2010, 14:10 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1585

ŠKOLNÍ  PSYCHOLOG - Mgr. Anna Mánková

KONZULTACE  PRO  ŽÁKY                 pondělí        16:00 - 17:00

 

KONZULTACE  PRO  RODIČE          pondělí         17:00 - 18:00           

Celý článek...

VÝLET NA KARLŠTEJN

11.10.2010, 15:20 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1495

Dne 13. 10.  2010  ve středu odjíždějí žáci, kteří se připravují k historické soutěži Brána do historie, na Karlštejn. Tento výlet je součástí přípravy na soutěž.

Autobus odjede od ZŠ Špitálská v 8:15 - 8:20 hod.

Seznam žáků:

1. Bajer Dan

2. Čekanová Sonja

3. Rulecová Michaela

4. Prokopovič Tomáš

5. Müllerová Anna Marie

6. Svitáková Natálie

7. Neyasová Anastasiya

8. Veselá Patricie

Celý článek...

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011

30.08.2010, 15:19 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1574

ŠKOLNÍ  ROK  2010/2011

 

1. září 2010 - 1 vyučovací hodina - vyučování končí v 9,15 hod. - proběhne slavnostní přivítání PRVŇÁČKŮ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ PRVŇÁČKŮ - od  9,00hod. ve třídách 1. A a 1. B

OBĚD - 1. září 2010 bude pro žáky ZŠ Špitálská od 11,00 - 12,00 hod.

Celý článek...

Konzultační hodiny a třídní schůzky

03.11.2014, 12:47 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 963

Celý článek...

Začátek školního roku 2019-2020

26.08.2019, 13:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 462

Celý článek...

Návrat ze ŠvPř 1.A, 1.B, 1.C po 12.00 hodině.

04.10.2019, 10:23 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 324

Celý článek...