Družina a vysvědčení

Vážení rodiče v den vysvědčení dne 26.6.2020 bude ŠD v provozu od přijetí žáka od TU do 15h.

Dítko bude možné vyzvednout buď na Bumbálku, nebo na hlavní budově - informace sledujte v tento den na dveřich ŠD!! 

Těmito řádky se chci pro letošní školní rok za celý kolektiv ŠD s Vámi rozloučit, popořát Vám a dětem krásné ničím nerušené prožití léta.

A už teď se těšíme na všechny v září.

Dne 11.6.2020                                                                   ved.vych.Adamová a kolektiv ŠD

 

 

 

Vážení rodiče,

vaše odhlášky i přihlášky každodenně zevidováváme, pokud se vám zpět neozvu vše je jak má být a tudíž se chci touto cestou omluvit, že vám na všechny emaily neodepisuji potvrzení o přijetí. 

Kdo jste ještě tak neučinil připomínám termín je do 10.6.2020 !!!

Zaslat odhlášku týká se učastníků, kteří od 11.3.2020, kdy se zavřela škola ani po jejím otevření nenastoupili zpět.

Přihlášky na rok 2020/2021 se týkají všech uchazečů kromě 5.ročníků pro ty školní družinu v tomto školním roce neplánujeme.

V  Praze dne 2.6.2020                                                                               ved. vych.  Adamová

 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

 

Přihlášku do ŠD a veškeré informace obdržíte na plánovaném dni otevřených dveří:

dne: 11.6.2020

čas: 13:00 -15:00 hod.

kde: na budově Bumbálek (kde budu osobně předávat a vyplněnou přihlášku si vybírat ihned zpět). 

 

Pokud se někdo nedostaví, budu vycházet z informací ze zápisu, kde jste vyplňovali kolonku  - ŠD   ANO - NE.

 

S pozdravem 

dne 29.5.2020

                                                                                                                    vedoucí vychovatelka 

                                                                                                                         Soňa Adamová 

Navrácení plateb -odhláška, tabulka odchodů a přihláška na rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,
Z Vašich častých dotazů ohledně vrácení plateb za ŠD, která se uzavřela dne 11.3.2020 z nařízení vlády bych zde ráda upřesnila informace:

1) Navrácení plateb

a. Pro účastníky, kteří již nenastoupí do ŠD dne 25.5.2020, kdy se plánuje znovuotevření škol pro první stupeň budou postupně navráceny platby na účet z kterého byla platba uskutečněna. Tímto Vás žádáme o zaslání vyplněné ODHLÁŠKY ze ŠD, kterou obdržíte emailem od svého TÚ .Tuto odhlášku zašlete prosím do 10.6.2020 na email adamova@zs-spitalska.cz nebo vhoďte do schránky u hl. vchodu do školy k rukám pí. Adamové.
Bez obdržení vyplněné odhlášky nelze platbu navrátit!

b. Pro účastníky, kteří nastoupí do ŠD od 25.5.2020 bude navrácena adekvátní část za dobu, kdy bla škola uzavřena z nařízení vlády. 
Odhlášku vy nevyplňujete!

2) Tabulka odchodů ve zvláštním režimu /pouze pro účastníky, kteří budou od 25.5. 2020 navštěvovat ŠD/ prosíme o vyplnění tabulky, kterou opět obdržíte v emailu od svého TU a vlepíte do ŠD notýsku.
Upozorňuji dítko je možné vyzvednout po celou dobu provozu ŠD.
Dle svého uvážení vypište buď jednu tabulku do konce škol. roku, nebo můžete tabulky využít na jednotlivé týdny.

3) Přihláška do ŠD na rok 2020/2021( viz. email TU)
Vyplní všichni, kdo mají zájem o ŠD v příštím roce / budou upřednostňovány účastnící nižších ročníků/
Tuto vyplněnou přihlášku/ postačí z části /NEZAPOMEŇTE zaslat na email adamova@zs-spitalska.cz, nebo vhoďte do schránky u hlavního vchodu u školy k rukám pí. Adamové do 10.6.2020!!!


Upozorňuji že 5.ročníky nebudou v tomto škol.roce do ŠD přijímány a to z důvodu častého odhlašování během škol.roku.

Předem děkuji za vzájemnou spolupráci a vstřícnost v této zvláštní době, kdy slovo - družit se ztrácí na významu, ale i tak se bude celý kolektiv ŠD snažit , aby čas zde strávený se přiblížil době, kterou jsme prožívali s dětmi před tím…

Dne 19.5.2020                                                                                                   Adamová a kolektiv ŠD 

 

Vážení rodiče ,

o změně provozní doby rozhodlo vedení školy dne 11.5.2020 .

Původní informace zde byla do 16h, která  byla v mé nepřítomnosti  pozměněna.

Záměrem nebylo Vás mystifikovat.

Tímto se ještě jednou všem omlouváme.                                                                                                                          

Dne 18.5.2020                                                                                                            Adamová a kolektiv ŠD

 

 

Vážení rodiče,

případný zájem o ŠD ve zvláštním režimu od 25.5.2020 prosím nahlaste svým třídním učitelkám a učitelům.

ŠD bude do 15h , ranní družinu nemůžeme zajistit  pro dodržování nařízených jednotlivých skupin !

Jakékoliv nové informace budu zde zveřejňovat průběžně.

Přeji Vám i dětem hlavně sluníčko- jukněte na stránky jednotlivých oddělení.

Máme tam pro vás  od nás - družinové sluníčko. Zkuste vy to vaše rodinné, třeba zaslat pro nás. Již nyní se těšíme.

Na čarodky  a čaroděje, ať se třeba jen něco čarokrásného děje.

A na závěr dnešního hlášení -  užívejte si dva sváteční dny, které nás čekají tento a další pátek. Hlavně rodiče , vím co píši....

  Dne 29.4.2020                                                                              Soňa Adamová a kolektiv ŠD

 

 

Dobrý den,

ráda bych vás zde informovala ohledně  uhrazených plateb za školní družinu.

Platby prozatím zůstávají na účtu školy do doby než se účastníci navrátí zpět do školy.

O rozhodnutí budete poté informováni.

Přeji Vám všem hezké prožití rodinných velikonoc, dětem bohatou pomlázku , hlavně zdravíčko a v srdci sluníčko.

Jo a užívejte si volna a prázdnin!!!

 

 Dne 8.dubna 2020

                                                                                                             Soňa Adamová a kolektiv ŠD

 

 

 

Vážení rodiče a účastníci ŠD,

školní družina se bude snažit zasíláním na webové stránky jednotlivych oddělení o nápadité tvoření pro účastníky, kteří jsou nuceni zůstat v izolaci a alespoň tak pomoci odlehčit již vzniklou nelehkou situaci.

Případné i vaše nápady popř. fotodokumentaci prací vašich,, zlatíček" ráda uvítá každá vychovatelka na svém školním emailu.

Hodně zábavy při tvoření a hlavně zdravíčka přeje kolektiv ŠD.

V Praze dne 16.března 2020

 

Od 11.3.2020 se z nařízení vlády uzavírají základní školy i družiny do odvolání.....

Důvod uzavření - Mimořádné opatření č.j. MZDR 10676/2020-/MIN/KAN k ochraně před 

                                 COVID-19

 

 

Ve čtvrtek 20.2.2020 od 14 – 16h se bude konat ve školní jídelně MASOPUSTNÍ REJ.
Prosíme rodiče o zajištění masky /výroba, koupě/. Děti čekají soutěže, písničky a spousta zábavy.
Děkujeme kolektiv ŠD

 

 

 

 

 

Variabilní symboly mají všichni žáci ve svém druzin. notysku.Prosime uhraďte do 20.9.2019 částku 2000kc. Děkujeme kolektiv ŠD. 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Poplatek je stanoven na 500,- Kč za měsíc. Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte. Jednorázová platba 2000,- Kč za období září až prosinec a 3000,- Kč za období leden - červen. Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Variabilní symboly obdžíte do 13.9.2019 v družinových notýscích. Platbu prosím usutečněte do 20.9.2019. 

Družinový fond do konce září.

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020 

Provoz školní družiny v prvním školním dnu 2.9.2019 bude následující:

  • Ranní družina od 6:30 - 7:30 ( děti přivést max do 7:20 hod.)
  • Odpolední družina pro všechny děti (včetně prvních ročníků) od 8:45 -17:30 hod. - VIZ INFO NA DVEŘÍCH BUDOVY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020

 ,,Družina si tvoří deník“

Celoroční plán školní družiny pro školní rok 2019/2020


Září – Vzpomínky na prázdniny

Úvod k celoročnímu plánu ŠD – „ Družina si tvoří deník“ :Významný den z deníku 16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
Seznámení dětí s vnitřním řádem, režimem obou budov ŠD
Vytvoření názvů pro oddělení ŠD
Poučení dětí podle osnovy o BOZ ve školní družině
Začínáme s výtvarnou dílnouZzačínáme s knihovnou
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!
Významné dny:
28.9. Den České státnosti- poučení BOZ, připomenutí státního svátku


Říjen- Máme rádi zvířata

Družina si tvoří deník: Mezinárodní den zvířat 4.10. , Mezinárodní den úsměvu 5.10.
Podzimní výtvarné tvoření
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
"Halloween" - výroba halloweenských masek, malování dýní
"Podzimní olympiáda u Rokytky
Začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
Podzimní prázdniny + poučení o BOZ před podzimními prázdninami

Významné dny:
28.10.- Vznik Československé republiky – připomenutí státního svátku, 100. let republiky
31.10. Hellowen

Listopad – Pěšky do školy - Den bez aut


Družina si tvoří deník: Den bez aut 14.11.
Tvoříme z přírodních materiálů
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Příprava na vánoční čas
Knihovna
Výtvarná dílna
Ozdravný blok solných jeskyní
Cesta za světýlky- odpolední akce celé ŠD
Podzimní vycházky v okolí školy (příroda na podzim)
Předvánoční výlet

Významné dny:
2.11. památka zesnulých (Dušičky)
17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - význam
poučení o BOZ před státním svátkem

Prosinec – Těšíme se na Vánoce


Družina si tvoří deník:píšeme dopis Ježíškovi, Zdobíme stromeček,
Vánoční zvyky a historie, koledy
vánoční výtvarné tvoření dárečků pro své blízké
Vánoční besídka, zpívání koled
Zimní sporty
Knihovna
Ozdravný blok solných jeskyní
Vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami

Významné dny:
5.12. Mikuláš a čert
24.12. Štědrý den

Leden – Zimní radovánky


Družina si tvoří deník: Tři králové 6.1.
Lednové výtvarné tvoření
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Výtvarné dílny
Knihovna
Ozdravný blok solných jeskyní
Zimní sporty, hry na sněhu- bezpečnost při zimních sportech

Významné dny:
6.1 - Tři králové

Únor – Schováme se za škrabošky

Družina si tvoří deník: Mezinárodní den mateřského jazyka a nářečí 21.2.
Únorové tvoření- masopustní masky
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Masopustní karneval a rej masek
Výtvarné dílny  a navštívení knihovny

Ozdravný blok solných jeskyní

Pololetní prázdniny + jarní prázdniny poučenío BOZ před pololetními a jarními prázdninami


Březen – Měsíc knihy

Družina si tvoří deník: Den učitelů 28.3.
Jarní hrátky venku
Vycházky jarní přírodou v okolí školy ( Rokytka, Podvinní…)
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Jarní tvoření
Výtvarné dílny
Knihovna
Ozdravný blok solných jeskyní

Duben – Máme rádi svoji planetu

Družina si tvoří deník: Mezinárodní den Země 22.4. , Velikonoce
pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
Čarodějnický rej
Velikonoční tradice a zvyky
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Opékání špekáčků- akce celé ŠD
Velikonoční výtvarné tvoření
Ozdravný blok solných jeskyní
Knihovna

Významné dny:
22.4. Den Země
9.4. Zelený čtvrtek
10. 4. Velký pátek
13.4. Velikonoční pondělí
Poučení BOZ před prázdninami a státním svátkem

Květen - Maminky slaví

Družina si tvoří deník: Den Slunce 3.5., Den matek 10.5.
Květnové výtvarné tvoření
Akce ŠD: ovocné odpoledne- jíme zdravě
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
"Den matek"+ dárečky pro maminky
Dopravní hřiště
Výtvarné dílny
Knihovna

Významné dny:
1.5. Svátek práce
8.5. Den vítězství
Vznik a význam státních svátků poučení o BOZ před státními svátky

Červen – Těšíme se na prázdniny

Družina si tvoří deník: Mezinárodní den dětí 1.6., Den otců 21.6.
Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
Letní sporty a pohyb v přírodě
Závěrečné hodnocení ŠD
Letní akce celé ŠD - zdravé opalování
Předprázdninový výlet ŠD
Blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST
Poučení o BOZ před hlavními prázdninami


PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ AKCE ŠD

Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
Galerie 9 - výstavy , výtvarné dílny
Gong - divadelní představení pro děti
Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
Lanová centra
Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
Kino Černý most - filmy, pohádky
Solná jeskyně - ozdravné pobyty
Polodenní výlety
Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou,
Masopust - masky
Ostatní akce jsou dle aktuální nabídky

PROVOZNÍ INFORMACE

 

Školní družina je v provozu:

 

  • ranní školní družina               6.30 hod. -   7.40 hod./ příchod do ŠD nejdéle do 7.20hod/

 

  • odpolední školní družina     11.40 hod. - 17.30 hod. 

 

 

Děti, které končí vyučování v 11.40 hod., si rodiče mohou  vyzvedávat od 12. 40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Děti, které končí vyučování ve 12.35 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 13.40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Od 14.00 hod. do 15.10 hod. není možné děti vyzvedávat (pouze ve výjimečných případech), protože družina tráví tento čas venku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 


Podmínkou přijetí je řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek. Do stanoveného termínu!!! 

 

 

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Poplatek je stanoven na 500,- Kč za měsíc. Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte. Jednorázová platba 2000,- Kč za období září až prosinec a 3000,- Kč za období leden - červen.  Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

 

CO S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

oblečení na vycházky - vše podepsané

svačinku a pití


DOBROU NÁLADU smileywinkcheeky

 

 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 

 

 

I . oddělení Tereza Stratilová 

 

 

II. oddělení Mgr. Pavlína Erlmanová

 

III. oddělení  Ilona Kohlíčková        

 

IV. oddělení  Bc. Jana Petrečková 

 

V. oddělení   ved. vychovatelka Soňa Adamová

 

VI. oddělení Jana Štěpánková

 

VII. oddělení  Bc. Monika Kouklíková

 

VIII. oddělení Bc. Hana Škramovská 

Vnitřní řád školní družiny


Základní škola Špitálská, příspěvková organizace
se sídlem Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Č.j.: 0854 /2017
Vypracoval: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy
Schválil: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 4. 9. 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 5. 9. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 5. 9. 2017


Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.


1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci (studenti) jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se organizovaných činností.
Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

1.4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.6. Žáci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit školní budovu bez vědomí vyučujících.

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů
a drahých hraček vychovatel nenese odpovědnost.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.


2. Provoz a vnitřní režim školní družiny


Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, přidělováním variabilních symbolů pro uhrazení poplatků za ŠD, kontrolu hrazení poplatků za ŠD, předávání informací vychovatelům, učitelům, vedení školy, rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2.3. Úplata je splatná předem, platí zpravidla se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena na 500,-Kč na měsíc po celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem - dopisem je písemně upozorní na jejich povinnost.

2.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli

2.5. Pokud za dítě není uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30. 9. a 31. 1. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

2.6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

2.7. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD.

2.8. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 

2.9 . Organizace činnosti

2.10.1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:30 hodin.
Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:
12.40 - 13.50 hod., 15.10 – 17.30hod.

2.10.2. Ukončení provozu ŠD
Provoz končí v 17:30 hod.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
b) požádá o pomoc Policii ČR

2.10.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: ranní družina – nová budova Bumbálek,
koncová – hlavní budova a nová budova Bumbálek 

2.10.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí,
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.10.5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelů. Do odpoledních kroužků si děti vyzvedává ve školní družině vyučující kroužku, po skončení kroužku předává děti zpět do školní družiny vyučující kroužku.

2.10.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

2.10.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

2.10.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.10.9. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.10.10. ŠD může zřizovat činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto aktivity nejsou vázány na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.


3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, počítačová učebna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

4.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

4.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), součástí zápisových lístků jsou písemné přihlášky, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) celoroční plány činnosti jednotlivých oddělení
e) podrobné měsíční plány činnosti /vedoucí vychovatelka/
f) pololetní a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
g) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

7. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017

 

V Praze 9 dne 31. 8. 2017


PaedDr. Alena Nídlová
ředitel školy
 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy