Dne 28.6.2019 PÁTEK - VYSVĚDČENÍ 

Rozvh dne:

 • 6:30 - 8:00 ranní družina
 • 8:00 - 8:54 vyučování
 • 8:45 -  do oběda na hřisti hlavní budovy
 • po obědě až do 16:00 hod. budou děti na Bumbálku.

Děkujeme za pochopení                                                                                   Kolektiv ŠD

 

Celodružinová závěrečná akce ŠD - čtvrtek 27.6.2019 - ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ

S sebou:

 • lehké oblečení
 • pokrývku hlavy
 • možnost donést si vodní pistoli, popř. injekční stříkačky

Akce bude probíhat na Bumbálku od 14:00 - 15:30 hod.

Závěrem akce bude sladké osvěžení (hrazeno z fondu ŠD)

                                                                                                                                 Kolektiv ŠD

 

Vážení rodiče,
jestli bude z kapacitních důvodů možnost Vám vyhovět (dle předešlého průzkumu z třídních schůzek dne 8.4.2019) ohledně umístění Vašeho dítěte do ŠD pro rok 2019/2020, Vás budeme písemně informovat dne 3. září 2019. V případě nutnosti 1.dne školy tj. 2.9.2019 se Vám školní družina o Vaše dítě postará. Prosím nahlaste to však obratem Vaší paní vychovatelce do družinového notýsku.
Děkujeme a přejeme dětem pěkné prožití prázdnin a Vám pohodovou dovolenou.


A snad v září naviděnou                                                                    Kolektiv ŠD
 

Dne 20.6.2019  Celodružinová akce  -  Vodní olympiáda od 14h do 16h na Bumbálku, poté zde i konečná ŠD.  

 

Dne 30.5.2019 nás jako každým rokem čeká navštívení parku Podviní, kde se zúčastníme programu pro děti k jejich svátku - MDD. Odchod ze ŠD mezi 13.30h až 14h. Návrat do ŠD kolem 17h. Sběrná ŠD zajištěna v nejnutnějším případě!! - prosím příp.zájem nahlásits vaší pí. vychovatelce. 

 

Ve čtvrtek 16.5.2019 jsme s družinami pí. vychovatelek Adamové, Kouklíkové a Pospíšilové navštívili Letiště Václava Havla. Moc se nám na výletě líbilo, děti byly nadšené a my dospělí také.

                                                                                  

Tak a máme tu měsíc květen. Hned na začátku tohoto měsíce jsme po dohodě s rodiči nechali dítka pěkně zmalovat, samozřejmě namalovat. Děti obdržely na památku fotografii.

                                          

 

Poté jsme navštívili opět dopravní hřiště na Proseku a výtvarnou díllnu na radnici ve Vysočanech.Děti si zde vytvořily dodatečně dárek pro maminky - ozdobu z korálku.

                                                  

 

Od 13.5. do 18.5. budova Bumbálek na ŠvP /ŠD organizační opatření - děti, které nejedou/

 

Dne 16.5.2019 výlet ŠD hl. budova /letiště Václav Havel/ odjezd od školy ve 12.30h návrat tamtéž cca v 17.15h. S sebou v batůžku svačinku a pití.Sběrná ŠD zajištěna do 14h ve třídě pí. vychovatelky Kouklíkové, poté dochod na Bumbálek až do konečné družiny.

 

 

V dubnu se několik odděl.ŠD vydá na dopravní hřiště na Proseku / kdo má vlastní helmu, tak s sebou!/

A 25.4.2019 celodružinová akce ,,Čarodějnické opékání špekáčků" / školní hřiště u hl. budovy od 15h do 16.30h/. Špekáčky budou hrazeny z fondu ŠD.

 

 

 

Velikonoční zdobení Bumbálku a nástěnky v átriu školy

      

 

 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky - ŠD přeje úspěšný vstup do školních let !!!

  

 

Celodružinová akce 28.3.2019

Divadlo Gong - Kniha džunbglí

cena: 90 ,- KC (odevzdat do 20.3.2019)

Odchod ve 13:30 hod.

Příchod: 16:30 hod. (Děti z hlavní budovy poté přejdou na Bumbálek)

Projekt Sněhulák pro Afriku

Představujeme vybraného sněhuláka, kterého jsme po pečlivém hlasování poslali jako výherního sněhuláka do projektu Sněhulák pro Afriku. Budeme doufat, že náš foto sněhulák zvítězí.

                                         

Změna koncové ŠD na hl.budově

Vážení rodiče,
Z provozních důvodů bude od II.pololetí koncová školní družina od 16.30h odcházet na Bumbálek.

Výjimkou bude pouze den, kdy bude celodružinová akce, / jedná se o několik čtvrtků/ – v tento den se školní družina navrátí na hlavní budovu , kde bude možné děti vyzvednout do 17.30h.

Předem děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

Vedení školy a kolektiv družiny
Dne 31.1.2019

Kino k vysvědčení 31.1.2019

Celodružinová akce - kino k vysvědčení dne 31.1.2019

Černý Most

Film: Ralf a internet

Cena: 120Kč

Odchod: ve 13.45h

Návrat: kolem 17h

Účast prosím potvrdit co nejdříve do notýsku. Peníze donésto do úterý 22.1.2019.

Pokud se dítě nebudeme moci zúčastnit - sběrná ŠD zajištěna na Bumbálku.

Masopust

 Vážení rodiče, milé děti únor je za dveřmi a Masopust se nám přibližuje.

Dne 14.2.2019 se uskuteční ve ŠJ tradiční družinový MASOPUST. 

Malé občerstvení a pití zajištěno.

Masopust vypukne od 14h do 16.30h.

Již nyní vás tudíž nabádáme - popřemýšlet nad maskou, aby jste měli dost času se nachystat.

Rodiče tímto moc prosíme, aby akceptovali čas uvedený u této akce a nenarušovali ji brzkýžm příchodem pro dítko. /pokud potřebujete dítko vyzvednout jinak informujte předem svou vychovatelku v notýsku, nebo domluvou/

Žáci z Bumbálku se po skončení akce odeberou zpět na Bumbálek.

Sněhulák pro Afriku

Naše ŠD  se rozhodla podpořit celorepublikový humanitární projekt  pod záštitou MŠMT

  ,,Sněhulák pro Afriku".

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

V JEDEN DEN - PO CELÉ ČR - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM 7.ROČNÍK - SNĚHULÁCI 2019

Na naší škole jdeme do toho poprvé a určitě né naposledy!!!

Bližší info www.snehulaciproafriku.cz 

Dobrovolný finančí příspěvek 20Kč bude použit z družinového fondu. Pokud s přispěním fin.obnosu nesouhlasíte kontaktujte svou vychovatelku.

Úhrada ŠD na II. pol.

Vážení rodiče,

připomínáme  uhrazení poplatku za ŠD na II.pol. /leden-červen/  prosíme uhradit nejpozději do 20.1.2019 veškerá infa dle platby zůstávají stejná jako v I.pol.

Čertovský výlet 29.11.2018

Čtvrtek 29.11.2018

Už se moc těšíme na výlet za překvapením. Odjíždí hlavní budova a odd. pí. vychovatelky Kohlíčkové z Bumbálku.

 Dětem dejte prosím batůžky se svačinou a pitím. Vhodné oblečení a obuv.

Předpokládaný návrat ke škole a k Bumbálku cca v 17.30h. 

Kdo se nezúčastní bude po obědě rozdělen do jednotl.odd. na Bumbálku.

prosinec ve ŠD

       

                                           

                                                    

 

 

 

 

Během měsíce prosince jsme navštívili vánoční jarmarky 5.tříd a tak jsme podpořili koupí drobností jejich úsilí. Dárečky byly moc pěkné, vtipné, praktické a některé i k jídlu mňam...

Poté  část  oddel.ŠD navštívíla i vánoční trhy konané ve školní  jídelně, abychom koupí dětských výtvorů podpořili snahu jednotlivých tříd.

Několik odděl. ŠD absolovovalo čertovský výlet do Hrusic.

Ve tvořivých dílničkách jsme vyrobili vánoční dárečky pro naše blízké.

Zajistili stromečky a výzdobu třídy na družinové besídky.

Dne 20.12.2018 si v atriu školy za zvuku trubek zapějeme vánoční koledy a ŠJ nám nachystá sladké pohoštění. A už nám zbyde jen jeden den a vypuknou vánoční prázdniny.Jupí... 

Kolektiv ŠD chce vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a na ten družinový kruh se opět těšíme v roce 2 0 1 9.

Cesta za světélky

Cesta za světélky a strašidlem aneb lampiony v ulicích Vysočan.

První ročník družinové akce se vydařil a tak doufáme ,že i příští rok se sejdeme se světélky v ruce v hojném počtu.

      

platba výletu

Vážení rodiče pro zajištění dopravy plánovaného výletu kolem Mikuláše vás prosíme

o uhrazeni částky 320 kč,

do pátku 26.10.2018  / bližší infa v notýscích ze dne 23.10.2018 /

aby se závazně uhradil.

Kdo, kdy s kým pojede dle naplnění autobusů.

Děkuji

Výlet za sportem k Rokytce 18.10.2018

Po úspěšné sportovní akci z minulého týdne jsme se rozhodli, že uskutečníme další sporotní odpledne u Rokytky. Pokud se díttě nemůže zúčastnit bude ve sběrné ŠD na Bumbálku. Ti, kteří se zúčastní vlastivědných vycházek  budou k vyzvednutí též na Bumbálku. Děti z hlavní budovy se navrátí kolem 17h zpět do spojeného oddělení pani vych. Moniky Kouklilkové /6.odd./

Průzkum mikulášký výlet ŠD

Děti obdržely zhruba před 14 dny ve svých ŠD notýscích sdělení o plánovaném výletu, kde jsme pouze prozatím zjišťovali, zda bude o výlet v ceně 320 Kč zájem. K dnešnímu dni  budou příp. zájemci nahlášeni u CK a kdo se nevyjádřil, bude brán, že zájem nemá. Popř. by bylo dítko evidováno jako náhradník. 

S přáním hezkého dne a spolupráce                                                                         kolektiv ŠD

5.10.2018 VOLBY

V den voleb bude SD v 2.p. hl.budovy. Zvonte prosím na pí.vych. Vurbsovou. Do 14h poté sledujte infa na hl.budově, kde své dítko najdete.

Žáci pí. vych. Adamové začínají s ozdravným pobytem v solné jeskyni. Odchod ve 13.30h návrat v 15h. Cena 50kč. Kdo se nebude moci zúčastnit bude rozdělen do 6. popř.7.odd.

Děkujeme rodičům opět za pochopení

Hlavní budova a Bumbálek

Vážení rodiče, 

Není v našich silách vám dopředu sdělovat , kde se budeme v konkretním čase vyskytovat.Zda-li na hl. budově či na nové - Bumbálku. Začátek škol.roku jsme trávili tam, jelikož jsme se potřebovali všichni vzájemně poznati a nové hřiště se dětem a snad i vám moc líbí. V pěkném počasí jsme dokonce využili prodloužený pobyt venku, jelikož je zde možnost si děti  vyzvednout venku i déle. Pokud je nepříznivé počasí zůstávají všechna oddělení ve svých družin.třídách tj. na hl,budově to jsou žáci 3.až 5.tř. Na Bumbálku to jsou žáci 1 a 2.tř.

Vždy na hl.budově je info, kde se právě jednotlivé odd.nachází.

Věřte,že se snažíme vždy organizačně zajistit hlavně příjemný pobyt pro vaše děti.

Děkujeme za pochopení ved.vychovatelka a kolektiv ŠD

Var.symboly ve ŠD notýscích

Vážení rodiče,

var.symboly obdržely děti /13.9.2018/ , nebo obdrží nejpozději zítra/14.9.2018/ v ŠD notýscích. Prosíme uhradit platbu do 20.9.2018!!! Děkujeme kolektiv ŠD

Platba školní družiny na rok 2018/19

Vážení rodiče, 

variabilní symbol pro platbu školní družiny obdržíte  ke konci tohoto týdne. tj. 13.-14.9.2018

Dítko bude mít veškeré informace ohledně platby zaznamenáno v družinovém notýsku.

Dále vás žádáme během září o zasílání 150Kč na družinový fond.

Děkujeme za posečkání při přidělování var.symbolu.      

 

 

                                                                                                                   Soňa Adamová

                                                                                                                /ved.vychovatelka/

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina při ZŠ Špitálské slouží k odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí z 1. až 5. třídy v době před a po vyučování. Přednostně jsou umístěny žáci 1. a 3. ročníků!!

 

Pro svou činnost využívá školní družina 7 tříd, které se nacházejí  jak v budově školy tak i na nové budově Bumbálek. Zde je umístěna ranní školní družina a družina koncová.

 

Všechny činnosti probíhají hravou formou, mají děti zaměstnat, pobavit a poučit. Jsou organizovány podle stanoveného režimu ŠD a plánů činnosti.

 

 

Činnosti ŠD  

 

 • odpočinkové
 • zájmové
 • rekreační
 • příprava na vyučování
 • pobyt venku - sportovní a pohybové hry 

 

 

 Vše rozvrženo podle režimu dne.

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018

 

 ,,TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ" /aneb české přísloví ve školním roce/


Celoroční plán školní družiny pro školní rok 2018/2017

Září - S CHUTÍ DO TOHO, PŮL JE HOTOVO


úvod k celoročnímu plánu ŠD
seznámení dětí s vnitřním řádem, režimem a novou budovou ŠD (“Bumbálek”)
vytvoření názvů pro oddělení ŠD
poučení dětí podle osnovy o BOZ ve školní družině
začínáme s výtvarnou dílnou
začínáme s knihovnou
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!

Významné dny:
28.9. Den České státnosti- poučení BOZ, připomenutí státního svátku

 

Říjen - BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE


projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Podzimní výtvarné tvoření
"Halloween" - výroba halloweenských masek, malování dýní
"Podzimní olympiáda u Rokytky
začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
podzimní prázdniny + poučení o BOZ před podzimními prázdninami


Významné dny:
28.10.- Vznik Československé republiky – připomenutí státního svátku, 100. let republiky
31.10. Hellowen

 

 Listopad – S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
podzimní výtvarné tvoření
příprava na vánoční čas
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
Cesta za světýlky- odpolední akce celé ŠD
Podzimní vycházky v okolí školy (příroda na podzim)
Předvánoční výlet


Významné dny:
2.11. památka zesnulých (Dušičky)
17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - význam
poučení o BOZ před státním svátkem

 

Prosinec - LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ, NEŽ-LI TEKUTÉ
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Vánoční zvyky a historie, koledy
vánoční výtvarné tvoření dárečků pro své blízké
Vánoční besídka , zpívání koled
zimní sporty
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami


Významné dny:
5.12. Mikuláš a čert

 

Leden - PRÁCE KVAPNÁ, MÁLO PLATNÁ
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
lednové výtvarné tvoření
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
zimní sporty, hry na sněhu- bezpečnost při zimních sportech


Významné dny:
6.1 - Tři králové

 
Únor - ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Únorové tvoření- masopustní masky
Masopustní karneval a rej masek
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
pololetní prázdniny + jarní prázdniny poučení o BOZ před pololetními a jarními prázdninami

 

 

Březen - BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
jarní výtvarné tvoření
jarní hrátky venku, příroda na jaře
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní

 

 

Duben – S POCITIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
Opékání špekáčků- akce celé ŠD
výrobky s danou měsíční tématikou
Velikonoční výtvarné tvoření
ozdravný blok solných jeskyní
knihovna


Významné dny:
22.4. Den Země
18.4. Zelený čtvrtek
19. 4. Velký pátek
22.4. Velikonoční pondělí

Poučení BOZ před prázdninami a státním svátkem

 

 Květen - ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
projekt k ročnímu plánu dané pranostice
Den zdraví- akce celé ŠD
květnové výtvarné tvoření
"Den matek"+ dárečky pro maminky
výtvarné dílny
knihovna


Významné dny:
1.5. Svátek práce
8.5. Den vítězství
Vznik a význam státních svátků poučení o BOZ před státními svátky

 

Červen - DAROVANÉMU KONI NA ZUBY NEHLEĎ
projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
závěrečné hodnocení ŠD
letní olympiáda- akce celé ŠD
Předprázdninový výlet ŠD
blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST
poučení o BOZ před hlavními prázdninami

 

 

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ AKCE ŠD


Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
Galerie 9 - výstavy , výtvarné dílny
Gong - divadelní představení pro děti
Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
Lanová centra
Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
Kino Černý most - filmy,pohádky
Solná jeskyně - ozdravné pobyty
Polodenní výlety
Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust - masky
ostatní akce jsou dle aktuální nabídky

 

 


 

PROVOZNÍ INFORMACE

 

Školní družina je v provozu:

 

 • ranní školní družina               6.30 hod. -   7.40 hod./ příchod do ŠD nejdéle do 7.20hod/

 

 • odpolední školní družina     11.40 hod. - 17.30 hod. 

 

 

Děti, které končí vyučování v 11.40 hod., si rodiče mohou  vyzvedávat od 12. 40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Děti, které končí vyučování ve 12.35 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 13.40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Od 14.00 hod. do 15.10 hod. není možné děti vyzvedávat (pouze ve výjimečných případech), protože družina tráví tento čas venku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 


Podmínkou přijetí je řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek. Do stanoveného termínu!!! 

 

 

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Poplatek je stanoven na 500,- Kč za měsíc. Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte. Jednorázová platba 2000,- Kč za období září až prosinec a 3000,- Kč za období leden - červen.  Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. V případě odhlášení bude adekvátní část platby vrácena.

 

 

CO S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

oblečení na vycházky - vše podepsané

svačinku a pití


DOBROU NÁLADU smileywinkcheeky

 

 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 

 

 

I . oddělení Mgr. Pavlína Erlmanová

 

 

 

II. oddělení Bc. Jana Petrečková

 

 

III. oddělení  Tereza Stratilová       

 

 

 

IV. oddělení  Ilona Kohlíčková

 

 

 

V. oddělení   ved. vychovatelka Soňa Adamová

 

 

 

VI. oddělení Bc. Monika Kouklíková

 

 

 

VII. oddělení Bc.Karolína Pospíšilová 

Vnitřní řád školní družiny


Základní škola Špitálská, příspěvková organizace
se sídlem Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Č.j.: 0854 /2017
Vypracoval: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy
Schválil: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 4. 9. 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 5. 9. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 5. 9. 2017


Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.


1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci (studenti) jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se organizovaných činností.
Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

1.4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.6. Žáci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit školní budovu bez vědomí vyučujících.

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů
a drahých hraček vychovatel nenese odpovědnost.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.


2. Provoz a vnitřní režim školní družiny


Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, přidělováním variabilních symbolů pro uhrazení poplatků za ŠD, kontrolu hrazení poplatků za ŠD, předávání informací vychovatelům, učitelům, vedení školy, rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2.3. Úplata je splatná předem, platí zpravidla se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena na 500,-Kč na měsíc po celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem - dopisem je písemně upozorní na jejich povinnost.

2.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli

2.5. Pokud za dítě není uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30. 9. a 31. 1. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

2.6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

2.7. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD.

2.8. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 

2.9 . Organizace činnosti

2.10.1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:30 hodin.
Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:
12.40 - 13.50 hod., 15.10 – 17.30hod.

2.10.2. Ukončení provozu ŠD
Provoz končí v 17:30 hod.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
b) požádá o pomoc Policii ČR

2.10.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: ranní družina – hlavní budova,
odpolední – hlavní budova

2.10.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí,
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.10.5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelů. Do odpoledních kroužků si děti vyzvedává ve školní družině vyučující kroužku, po skončení kroužku předává děti zpět do školní družiny vyučující kroužku.

2.10.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

2.10.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

2.10.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.10.9. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.10.10. ŠD může zřizovat činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto aktivity nejsou vázány na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.


3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, počítačová učebna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

4.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

4.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), součástí zápisových lístků jsou písemné přihlášky, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) celoroční plány činnosti jednotlivých oddělení
e) podrobné měsíční plány činnosti /vedoucí vychovatelka/
f) pololetní a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
g) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

7. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017

 

V Praze 9 dne 31. 8. 2017


PaedDr. Alena Nídlová
ředitel školy
 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy
 

 

 

 

Navštívení knihovny

Dne 27.9.2018 navštíví knihovnu  1. a 3. oddělení ŠD. Jedno oddělení půjde od 13h a druhé oddělení od 14h. Pokud se nemůže dítko návštěvy zúčastnit zůstane v dalších odděl. ŠD. /platí převážně pro tu část, která odchází již ve 13h!!!/ 

Cesta za četbou

Navštívení knihovny
Dne 10.1.2019 žáci I.odd. a V.odd. /postupně se zapojí všechna odd./  jsme opět po delší době navštívili nedalekou knihovnu.

Zde nám paní knihovnice moc pěkně povyprávěla o knižních novinkách a hlavním tématem rozhovoru byli rytíři.

Poté jsme si popovídali o oblíbených knihách dětí a o knihách, které našly děti pod vánočním stromečkem.

Z těchto řádků je patrné, že i v dnešní době si dítka cestu k četbě nacházejí a to je fajn.

A tak nezbývá jen popřát, ať vůně knih vábí stále více a více dětských čtenářů a  společnýmnavštívením knihovny se tak družina snaží k tomu přispívat.

Beseda v solné jeskyni

Dne 17.1.2019 se V. a VI. odd. ŠD v nedaleké solné jeskyni v Libni zúčastnili besedy ,,Sůl nad zlato".

Jak je navštěvování solné jeskyně zdraví prospěšné, jak se pozná dobrá solná jeskyně, jaké jsou druhy soli,k čemu všemu se dá sůl použít atd....

Každý žák obdržel od pani majitelky - malý  solný krystal, který všichni žáci ihned zkusili ochutnat....

Beseda se žákům moc líbila,někteří se zapojili do hojné debaty plné otázek a odpovědí.

Ve školní družině si poté žáci vypracovali malý kvíz s vlastní ilustrací.

Beseda  byla uhrazena z fondu ŠD.