ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina při ZŠ Špitálské slouží k odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí z 1. až 5. třídy v době před a po vyučování.

 

Pro svou činnost využívá školní družina 7 tříd, které se nacházejí v budově školy (v přízemí RŠD, v 1. patře jsou ve třídách 2.A, 4.A a 3.B. Dále pak ve druhém patře ve třídách 5. A, 2. B a 3.A ).

 

Všechny činnosti probíhají hravou formou, mají děti zaměstnat, pobavit a poučit. Jsou organizovány podle stanoveného režimu ŠD a plánů činnosti.

 

 

Činnosti ŠD  

 

  • odpočinkové
  • zájmové
  • rekreační
  • příprava na vyučování
  • pobyt venku - sportovní a pohybové hry 

 

 

 Vše rozvrženo podle režimu dne.

 

PROVOZNÍ INFORMACE

 

Školní družina je v provozu:

 

  • ranní školní družina               6.30 hod. -   7.45 hod.
  • ve čtvrtek                                 6.30 hod. -   8.45 hod.

 

  • odpolední školní družina     11.30 hod. - 17.30 hod.

 

 

Děti, které končí vyučování v 11.40 hod., si rodiče mohou  vyzvedávat od 12.30 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Děti, které končí vyučování ve 12.35 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 13.30 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Od 14.00 hod. do 15.10 hod. není možné děti vyzvedávat (pouze ve výjimečných případech), protože družina tráví tento čas venku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 


Podmínkou přijetí je řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek.

 

 

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Poplatek je stanoven na 500,- Kč za měsíc. Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte. Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

CO S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

oblečení na vycházky - vše podepsané


DOBROU NÁLADU smileywinkcheeky

 

 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 

 

 

I . oddělení - 3.B + část 3. A - DRACI

oddělení je v přízemí - vychovatelka Kateřina Jakšová (zvonek "I. odděl. - ZVONEK JAKŠOVÁ KATEŘINA. " najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

II. oddělení -  2.B - CHAMELEONI

oddělení je v prvním patře ve třídě  2.A - vychovatelka Kristina Hrušková (zvonek  "II. odd. -KRISTINA HRUŠKOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

III. oddělení - 1.A - TYGŘÍCI

oddělení je v prvním patře ve třídě 4.A - vychovatelka RNDr. (zvonek "III. odd. - JAROSAVA NACHÁZELOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

IV. oddělení - 3. C + část 3. A - POKÉMONI

oddělení  je v prvním patře ve třídě 3. B - vychovatelka Adéla Horáková, DiS. (zvonek "IV. odd. - Horáková A." najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

V. oddělení - 4.A + 4.B, 5.A+ 5.B. tříd - KŘOVÁCI

oddělení je ve druhém patře ve třídě 3.A - vychovatel Petr Všetíček (zvonek "V. odd. - "ZUZANA PROCHÁZKOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

VI. oddělení - 2. A - DETEKTIVNÍ BUBINY

oddělení je ve druhém patře ve třídě 2.B - vychovateka Zuzana Procházková, DiS. (zvonek "ZUZANA PROCHÁZKOVÁnajdete u vstupních dveří do školy)

 

 

VII. oddělení - 1.B - OUŠKA

oddělení je ve druhém patře ve třídě 5.A.- vychovchovatelka Barbora Makošová (zvonek "BARBORA MAKOŠOVÁ najdete u vstupních dveří do školy) 

 

 

 

 

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017

 

"Tajemství našich smyslů"

 

celoroční plán školní družiny pro školní rok 2016/2017

 

 

Září - "Hurá do školy“

 

 

  seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD
  seznámení dětí s celoroční plánem školní družiny " Tajemství našich smyslů“
   vytvoření názvů pro oddělení ŠD
  začínáme s výtvarnou dílnou
  začínáme s knihovnou
  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
  DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!

  poučení dětí podle osnovy o BOZP ve školní družině

 

 

 

Říjen - "Halloween"

 

 

  Halloween a vše kolem něho (31.10.)
  "Halloween" - výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní
  HALLOWEENSKÁ PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ
  "Drakiáda" - výroba drakůa soutěž v létání
  "Podzimní olympiáda"
  výtvarné dílny
  začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
  podzimní prázdniny + poučení o BOZP před podzimními prázdninami

 

 

Listopad - "Hmat"

 

 


  projekt k ročnímu plánu – "Hmatová koláž"
  Kimovy hry – poznáváme a učíme se o smyslech
  výrobky s podzimní tématikou
  příprava na vánoční čas
  výtvarné dílny
  knihovna
  ozdravný blok solných jeskyní
  MUZEUM STRAŠIDEL
  NÁVŠTĚVA DIVADLA - MUZIKÁL

17.11. - "Den boje za svobodu a demokracii" - význam
poučení o BOZP před státním svátkem

 

 


Prosinec - "Vánoční čas"

 


Vánoce v historii- vánoční svátky, historie Vánoc
výroba vánočních dárečků pro své blízké
zimní sporty
5.12. - mikulášská nadílka + čertovská diskotéka
vánoční besídka
vánoční koncert
výtvarné dílny
knihovna
VÝLET DO PŘÍBRAMI - PEKLO
ozdravný blok solných jeskyní
vánoční prázdniny + poučení o BOZP před zimními prázdninami

 

 

Leden - "Sluch"

 

 

projekt k ročnímu plánu – "Sluchové pexeso"
Kimovy hry –zaměřené na poznávání a rozvoj sluchu
výrobky s danou měsíční tématikou
zimní sporty
výtvarné dílny
knihovna
PO STOPÁCH YETTIHO
ozdravný blok solných jeskyní

 

 

Únor - "Čich"

 

 

projekt k ročnímu plánu – výroba "Čichostroje"
Kimovy hry – zaměřeno na poznávání čichu, tajemství čichu
výrobky s danou měsíční tématikou
"Masopust" a jeho význam, výroba masek
masopustní bál + rej masek
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
NÁVŠTĚVA DIVADLA - MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK
pololetní prázdniny + jarní prázdniny poučení o BOZP před pololetními a jarními prázdninami

 

 


Březen - "Zrak"

 

 

projekt k ročnímu plánu – "Zrakový hlavolam"
Kimovy hry - zaměřeno na rozvoj postřehu
příprava na Velikonoce
výtvarné dílny
knihovna
KINO ČERNÝ MOST
ozdravný blok solných jeskyní

 

 

 

Duben - "Velikonoce"

 

 

Velikonoce - vznik a význam
pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
výrobky s danou měsíční tématikou
DEN ZEMĚ
výtvarné dílny
knihovna
SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE
ukončení ozdravného bloku solných jeskyní

velikonoční prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

 

 


Květen - "Chuť"

 

 

projekt k ročnímu plánu – "Objevuj chuťové pohárky"
Kimovy hry – chuťové pohárky v akci
výrobky s jarní tématikou
"Den matek"+ dárečky pro maminky
výtvarné dílny
knihovna
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
MIRÁKULUM

státní svátky - vznik a význam
poučení o BOZP před státními svátky

 

 


Červen "Těšíme se na prázdniny"

 

 

vyhodnocení celoročního projektu
družinová pouť + grilování špekáčků
V.ročník spaní ve škole

loučíme se s ŠD- diskotéka
blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
ZOO - TROJA

poučení o BOZP před prázdninami

 

 

 

 


PRAVIDELNÉ AKCE


Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
Galerie 9 - výstavy , výtvarné dílny
Gong - divadelní představení pro děti
Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
Lanová centra
Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
Kino Černý most - filmy, pohádky
Solná jeskyně - ozdravné pobyty
Polodenní výlety
Muzikály
Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust - masky
ostatní akce jsou dle aktuelní nabídky

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy