ODSTÁVKA VODY - 5.11.2019
Vážení rodiče,
v úterý 5.11.2019 bude od 16:00 hodin odstávka vody na hlavní budově školy.
Tímto žádáme rodiče, pokud to bude možné, vyzvedněte si děti
ze ŠKOLNÍ DRUŽINY do 16:00 hodin.
Kdo si nebude moci dítě vyzvednout, ŠKOLNÍ DRUŽINA bude od 16:00 hodin
přesunuta na Bumbálek.
Děkujeme za pochopení
 

Vážení rodiče, od pátku 8.11.2019 (a poté každý pátek!) začínáme navštěvovat solnou jeskyni od 13:00-14:00 hod. (odchod na kroužky zajištěn!). Peníze, tj. 60,- Kč můžete nosit od pondělí své paní vychovatelce vždy na daný týden návštěvy solné jeskyně.     


                                                                                                              Děkujeme kolektiv ŠD
 

 

DÝNĚ:

PŘED:

PO:                                                                                 DÝNĚ ŠTĚŇAT:

   

PROCES DLABÁNÍ:

  

 

 

KOZA:

 

     

 

 

Celodružinová akce: ve čtvrtek 24.10.2019 od 14:00-16:00 hod. zavíráme školní hřiště s vyhotovenými lucerničkami a retro hrátkami.

 

Vážení rodiče, připomínám těm, kteří se přihlásili na divadlo Spejbla a Hurvínka o uhrazení částky 220,- Kč do 4.11.2019.

Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

 

 

Žádáme rodiče dětí ze ŠD, o připravení 1KS menší skleničky dle fota na webu a nástěnce ŠD + svíčku na baterie!! Oboje prosíme podepsat. Sklenička bude využita pro plánovanou akci ŠD v nejbližším termínu. Tudíž doneste prosím sklenici v pondělí Vaší paní vychovatelce.

                                                                                                                                   

                                                                                                           Děkujeme kolektiv ŠD

první dny v ŠD - odd. ŚTĚŃÁTEK

Jsme V. odd.štěňátek

Sportovní odpoledne u Rokytky

  

Družinová drakiáda

 

Koláž z listí Tetřev nebo Páv? 

Jee unesu to....

KOZA

Ve čtvrtek 17.10.2019 nás navštíví již avizovaná KOZA. Zvířátko se na nás moc těší a my samozřejmě také smiley

Odchod ve 14:00 hod. návrat ke škole v 16:30 hod.

S sebou oblečení na ven a dobrou náladu.  

Návštěva knihovny

Dne 10.10.2019 čtvrtek navštívíme od 14 do 15h knihovnu ve Vysočanech. Žáci zde obdrží pokud budou mít zájem přihlášku, kterou doma vyplníte a donesete zpět do knihovny. Přikláním se k tomu, že četba děti obohacuje a strávený čas s knížkou jim rozšíří slovní zásobu.
Dne 7.10.2019
Adamová
  

Info o ŠD r.2019/2020

Dne 19.9.2019 Sportovní odpoledne u Rokytky. S sebou batůžek se svačinou a pitím, sportovní oblečení. Odchod ve 14:00 hod. návrat v 17:00 hod. Sběrná družina zajištěna, místo upřesníme na dveřích školy.

V Praze 16.9.2019 Kolektiv ŠD

Žádáme Vás o zajištění lampionu (na baterie) na plánovanou akci ŠD. Prosíme o nošení lampionu během měsíce října. Děkujeme Kolektiv ŠD

 

      PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM O NABÍZENÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN A PROSINEC 2019


1. V měsíci říjnu po adaptačním kurzu zábavný ekologický program s živým zvířátkem - KOZA akce by měla proběhnout ve čtvrtek přesný termín sledujte v notýscích a na nástěnce.
Program bude od 14h do 16h .
Návrat ke škole v cca 16.30h.

Cena 70kč /prosíme uhradit do konce září/
V případě že se vaše dítko nemůže např. pro alergii zúčastnit, nebo z jiného důvodu –zůstane ve sběrné ŠD.

V Praze dne 16.9.2019                       Kolektiv ŠD

2. V měsíci prosinci polodenní družinový výlet za Spejblem a Hurvínkem na divadelní představení dne 3.12.2019.
Cena 220kč./ prosíme uhradit do 4.11.2019/
Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h
. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

V Praze dne 16.9.2019 Kolektiv ŠD
 

 

 

Školní družina /2019-2020/
V. odd. ŠTĚŇÁTKA - ved. vychovatelka Soňa Adamová /1.C/
 Naše družina se nachází na hlavní budově / 1.patro vpravo - druhé dveře/
Ranní ŠD na budově Bumbálek /příchod nejpozději do 7.20h !!!
v 7.30h převádí pí vychovatelka děti na hl. budovu/
V případě tzv. půlenky ve ČTVRTEK, též na budově Bumbálek - do 8h/
Koncová ŠD na hlavní budově do /17.30/ v případě změny info na dveřích
Při vyzvedávání před vycházkou do 14h a po vycházce po 15h zvoňte na příslušné odd.
Pokud již nebudu po 15h přítomna, sledujte prosím opět info na dveřích, kde své dítko najdete
Platba ŠD
Var. symbol obdržíte do 13.9.2019 /info v družin. notýsku/ Děkuji za posečkání při přidělení var.s.
1. Splátka/září až prosinec/ = 2000Kč uhradit prosím do 20.9.2019!!

2. Splátka/leden až červen/ = 3000Kč uhradit prosím do 20.1.2020 /tuto splátku uhrazujte nejdříve od 1.1.2020 !!
Fond ŠD 150Kč /prosím poslat po dítku během září/
DRUŽINOVÝ NOTÝSEK =žákovská knížka pro družinu – NUTNÉ NOSIT A KONTROLOVAT ZÁZNAMY /prosím podepisovat/
Tel. ŠD 720696057 pokud se nedovoláte nechte sms, používat prosím jen v nejnutnějším případě
Bez lístku od rodičů nelze dítko samotné pustit domů. Prosím o řádné napsání propustky tj. datum, čas odchodu a podpis. Dle telefonické konverzace v nejnutnějším případě je možné dítko pustit ze ŠD bez propustky pouze na základě zaslaného potvrzujícího emailu adamova@zs-spitalska.cz, kde bude uvedeno,že od určité doby za dítko přebíráte zodpovědnost.
BUDU SE SNAŽIT TRÁVIT SPOLEČNÝ ČAS S VAŠIMI DĚTMI K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI, ABY ČAS ZDE STRÁVENÝ NEBYL PROMARNĚNÝ……

Dne 28.6.2019 PÁTEK - VYSVĚDČENÍ

Rozvh dne:

  • 6:30 - 8:00 ranní družina
  • 8:00 - 8:54 vyučování
  • 8:45 - do oběda na hřisti hlavní budovy
  • po obědě až do 16:00 hod. budou děti na Bumbálku.

Děkujeme za pochopení                                                                                     Kolektiv ŠD

 

Celodružinová závěrečná akce ŠD - čtvrtek 27.6.2019 - ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ

S sebou:

  • lehké oblečení
  • pokrývku hlavy
  • možnost donést si vodní pistoli, popř. injekční stříkačky

Akce bude probíhat na Bumbálku od 14:00 - 15:30 hod.

Závěrem akce bude sladké osvěžení (hrazeno z fondu ŠD)

                                                                                                                  Kolektiv ŠD

 

Dne 30.5.2019 nás jako každým rokem čeká navštívení parku Podviní, kde se zúčastníme programu pro děti k jejich svátku - MDD. Odchod ze ŠD mezi 13.30h až 14h. Návrat do ŠD kolem 17h. Sběrná ŠD zajištěna v nejnutnějším případě!! - prosím příp.zájem nahlásit vaší pí. vychovatelce. 

 

Ve čtvrtek 16.5.2019 jsme navštívili Letiště Václava Havla. Moc se nám na výletě líbilo, děti byly nadšené a my dospělí také.

                                                                                 

 

Výlet školní družiny - LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

Ve čtvrtek 16.5.2019 se chystáme na již dlouho očekávaný výlet v rámci školní družiny. Děti budou uvolněny z výuky v 11:40 hod.

Odjezd cca v 12:00 hodin.                                                                                                                     Návrat mezi 17:15 -17:30 hodin. ke škole                                                                                                  S sebou: batoh, pití, svačinu a hlavně dobrou náladu :)

Sběrná družina zajištěna od 14h na Bumbálku. Do 14h děti možné vyzvednout ve třídě pí. vych. Kouklíkové.

 Tak a máme tu měsíc květen. Hned na začátku tohoto měsíce jsme po dohodě s rodiči nechali dítka pěkně zmalovat, samozřejmě namalovat. Děti obdržely na památku fotografii.

Poté jsme navštívili opět dopravní hřiště na Proseku a výtvarnou díllnu na radnici ve Vysočanech.Děti si zde vytvořily dodatečně dárek pro maminky - ozdobu z korálku.

                                                                                   

Chystáme se na dopravní hřiště /helmu kdo má vlastní, tak s sebou/ 25.4.2019 od 13:45h do 14:30hod.

Poté nás čeká čarodějnické opékání špekáčků (hrazeno z fondu ŠD), od 15hod do 16:30 hod. na školním hřišti. 

 

Velikonoční zdobení átria školy a Bumbálku

 

 

 

Navštívení výtvarné dílny

 

 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky

  

Přeji všem úspěšný vstup do školních lavic.  

Kino 31.1.2019

Celodružinová akce - kino k vysvědčení dne 31.1.2019

Černý Most

Film: Ralf a internet

Cena: 120Kč

Odchod: ve 13.45h

Návrat: kolem 17h

Účast prosím potvrdit co nejdříve do notýsku. Peníze donésto do úterý 22.1.2019.

Pokud se dítě nebudeme moci zúčastnit - sběrná ŠD zajištěna na Bumbálku.

Masopust

Vážení rodiče, milé děti únor je za dveřmi a Masopust se nám přibližuje.

Dne 14.2.2019 se uskuteční ve ŠJ tradiční družinový MASOPUST.

Malé občerstvení a pití zajištěno.

Masopust vypukne od 14h do 16.30h.

Již nyní vás tudíž nabádáme - popřemýšlet nad maskou, aby jste měli dost času se nachystat.

Rodiče tímto moc prosíme, aby akceptovali čas uvedený u této akce a nenarušovali ji brzkýžm příchodem pro dítko. /pokud potřebujete dítko vyzvednout jinak informujte předem svou vychovatelku v notýsku, nebo domluvou/

Žáci z Bumbálku se po skončení akce odeberou zpět na Bumbálek. 

Sněhulák pro Afrikua

Naše ŠD se rozhodla podpořit celorepublikový humanitární projekt pod záštitou MŠMT

  ,,Sněhulák pro Afriku".

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

V JEDEN DEN - PO CELÉ ČR - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM 7.ROČNÍK - SNĚHULÁCI 2019

Na naší škole jdeme do toho poprvé a určitě né naposledy!!!

Bližší info www.snehulaciproafriku.cz

Dobrovolný finančí příspěvek 20Kč bude použit z družinového fondu. Pokud s přispěním fin.obnosu nesouhlasíte kontaktujte svou vychovatelku. 

Beseda v solné jeskyni

Dne 17.1.2019 se V. a VI. odd. ŠD v nedaleké solné jeskyni v Libni zúčastnili besedy ,,Sůl nad zlato".

Jak je navštěvování solné jeskyně zdraví prospěšné, jak se pozná dobrá solná jeskyně, jaké jsou druhy soli,k čemu všemu se dá sůl použít atd....

Každý žák obdržel od pani majitelky - malý solný krystal, který všichni žáci ihned zkusili ochutnat....

Beseda se žákům moc líbila,někteří se zapojili do hojné debaty plné otázek a odpovědí.

Ve školní družině si poté žáci vypracovali malý kvíz s vlastní ilustrací.

Beseda byla uhrazena z fondu ŠD.  

Cesta za světýlky

Dne 22.11.2018 se uskuteční cesta za světélky a strašidlem. Kdo ještě nedonesl bezpečný lampion nebo alespoň čelovku ať tak učiní. 

Prosinec 2018

    

Během měsíce prosince jsme navštívili vánoční jarmarky 5.tříd a tak jsme podpořili koupí drobností jejich úsilí. Dárečky byly moc pěkné, vtipné, praktické a některé i k jídlu mňam...
Poté část oddel.ŠD navštívíla i vánoční trhy konané ve školní jídelně, abychom koupí dětských výtvorů podpořili snahu jednotlivých tříd.
Několik odděl. ŠD absolovovalo čertovský výlet do Hrusic.
Ve tvořivých dílničkách jsme vyrobili vánoční dárečky pro naše blízké.
Zajistili stromečky a výzdobu třídy na družinové besídky.
Dne 20.12.2018 si v atriu školy za zvuku trubek zapějeme vánoční koledy a ŠJ nám nachystá sladké pohoštění. A už nám zbyde jen jeden den a vypuknou vánoční prázdniny.Jupí...
Kolektiv ŠD chce vám všem popřát krásné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a na ten družinový kruh se opět těšíme v roce 2 0 1 9. 

Cesta za světélky a strašidýlkem

Poohlédnutí za včerejší celodružinovou akcí s lampionky v ruce jsme osvítili okolí školy a vydali se za strašidélkem. Strašídélku jsme zaspívali písničku ,,Na Okoř je cesta..... Poté jsme byli obdarováni malým překvápkem.

Akce se zdařila tudíž již nyní se těšíme na další rok - kdy opět se dáme na průvod.

Den zvířat v Toulcově Dvoře

Pár řádeček k dnešní prožité akci v Toulcově dvoře na Praze 10. Děti zde pnily spousty zajímavých úkolů. Viděly různá zvířátka prase, oce, husy , koně, kozy, krávy a malé telátko aj... Poté měly možnost sníst svačinku, popř. zakoupit si něco zdravého v bio obchůdku. Budem moc rádi pokud se mi podaří zase se na toto super místo dostati. 

fota z družinových akcí

Sportovní den na Rokytce

Podzimní draci a paňáci

Kresba a dlabání dýní

Knihovna řešení kvizu

                          

        

Platba výletu!!!

Vážení rodiče pro zajištění dopravy plánovaného výletu kolem Mikuláše vás prosíme

o uhrazeni částky 320 kč,

do pátku 26.10.2018 / bližší infa v notýscích ze dne 23.10.2018 /

aby se závazně uhradil.

Kdo, kdy s kým pojede dle obsazenosti autobusů.

Děkuji

Solná jeskyně a VOLBY

Zítra tj. 5.10.2018 začínáme ozdravný pobyte v solné jeskyni jako předloni.

Jelikož se v naší družinové třídě volí bedlivě čtěte na budově cedulky, kde své dítka najdete.

Kdo půjde do solné jeskyně navracíme se kolem 15h cena 50kč za vstup.Kdo se nezúčastní bude rozdělen do 6.a7..odd.

Var.symboly v SD notýscích 13.9.2018

Vážení rodič dítka mají ve svych ŠD notýscích info o platbě a var.symbol. Prosím uhradit platbu do 20.9:2018!!! Děkuji za dodržení termínu a ještě jednou děkuji že jste měli strpeníčko než jste obdrželi údaje k platbě.

Dopravní hřiště

V pondělí 17.9.2018 vyrazíme na Prosek na dopravní hřistě. Od 13.45h do 15h. Pokud mají dítka doma helmy v pondělí s sebou do školy!!! Bezpečnost nade vše.

Průzkum mikulášský výlet ŠD

Děti obdržely zhruba před 14 dny ve svých ŠD notýscích sdělení o plánovaném výletu, kde jsme pouze prozatím zjišťovali, zda bude o výlet v ceně 320 Kč zájem. K dnešnímu dni budou příp. zájemci nahlášeni u CK a kdo se nevyjádřil, bude brán, že zájem nemá. Popř. by bylo dítko evidováno jako náhradník.

S přáním hezkého dne a spolupráce                                                                          kolektiv ŠD 

Dvě budovy hlavní a Bumbálek

Vážení rodiče,

Vždy na hlavní budově bude info na dveřích, kde se dozvíte,kde se právě vaše dítko nachází. Není v našich silách dávat dopředu informace, kde  se budeme s dětmi vyskytovat. Začátek škol.roku jsme trávili na novém hřišti , kde docházelo k navázání kamarádství dětí, které nejsou spolu v odděleni ŠD a poté i ke vzajemnému seznamování s celým kolektivem vychovatelek  ŠD. Určitě by jste rádi věděli, kde bude dítko na koncové družině, když je z hl.budovy. Vše prozatím dolaďujeme a tak vás tímto ještě jednou prosím o strpení ohledně  konečných informací. Při nepřiznivém počasi jsme vždy ve svych trídách možné že v pozdějších hodinách se přesuneme na Bumbálek. Tak závěrem hledejte info vždy na hlavní budově!!! Ještě jednou děkuji za pochopení.