VI. oddělení SOVIČKY

V pondělí 11.11.2019 přijel Martin na bílém koni. Na počasí to sice není znát, ale my jsme mu vyrobili pravého koně, aby mohl vůbec do Vánoc k nám přijet. :D :) 

 

        

 

Ve čtvrtek 7.11.2019 jsme navštívili Městkou knihovnu. Děti měly možnost potěžkat velmi těžkou knihu a porovnat ji s velmi lehkou knížkou. Také měly přednášku od paní knihovnice, o tom jak funguje knihovna, princip půjčování knížek a rozuzlovaly velmi zapeklitou pohádku :)

       

 

Ve středu 6.11.2019 jsme začali navštěvovat blok solné jeskyně. Budeme ji navštěvovat každou středu od 13:00-14:00 a druhá polovina od 14:00-15:00 hod. 

 

ODSTÁVKA VODY - 5.11.2019
Vážení rodiče,
v úterý 5.11.2019 bude od 16:00 hodin odstávka vody na hlavní budově školy.
Tímto žádáme rodiče, pokud to bude možné, vyzvedněte si děti
ze ŠKOLNÍ DRUŽINY do 16:00 hodin.
Kdo si nebude moci dítě vyzvednout, ŠKOLNÍ DRUŽINA bude od 16:00 hodin
přesunuta na Bumbálek.
Děkujeme za pochopení
 

Přeji všem rodičům i dětem krásné prožití prázdnin a ředitelského volna :) Pí. vychovatelka Monika smiley

 

Sovičky si vyzdobily svou třídu heloweenskými pavoučky :) Každý pavouček je originál a má svou originální pavučiku :) 

         

 

Vážení rodiče, od středy 6.11.2019 (a poté každou středu!) začínáme navštěvovat solnou jeskyni od 13:00-14:00 hod. (odchod na kroužky zajištěn!). Peníze, tj. 60,- Kč můžete nosit od pondělí své paní vychovatelce vždy na daný týden návštěvy solné jeskyně.


                                                                                                                                   Děkujeme kolektiv ŠD
 

 

Dlabání dýní na blížící se Heloween a na výzdobu školního hřiště, které budeme zavírat ve čtvrtek 24.11.2019

                                                      dýně před: 

                                 

dýně poté :)                                                                                    DÝNĚ  SOVIČEK

         

Kdo mohl, tak dlabal :) :D 

                                     

                              

 

Celodružinová akce: ve čtvrtek 24.10.2019 od 14:00-16:00 hod. zavíráme školní hřiště s vyhotovenými lucerničkami a retro hrátkami.

 

Vážení rodiče, připomínám těm, kteří se přihlásili na divadlo Spejbla a Hurvínka o uhrazení částky 220,- Kč do 4.11.2019.

Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

                                                                                                                                         Děkuji Kouklíková :)

 

 

Akce s KOZOU Sárou se nám velmi vydařila. Sáru jsme si mohli pohladit, podojit a dokonce jsme si s ní i zaběhali :)

  

              

 

 

Naše další tvorba :) KUKUŘIČNÉ KLASY JAKO Z POLE

   

 

Žádáme rodiče dětí ze ŠD, o připravení 1KS menší skleničky dle fota na webu a nástěnce ŠD + svíčku na baterie!! Oboje prosíme podepsat. Sklenička bude využita pro plánovanou akci ŠD v nejbližším termínu. Tudíž doneste prosím sklenici v pondělí Vaší paní vychovatelce.


                                                                                                                  Děkujeme kolektiv ŠD

 

                                                                   DRAKIÁDA 

                                       

          

 

Ve čtvrtek 17.10.2019 nás navštíví již avizovaná KOZA. Zvířátko se na nás moc těší a my samozřejmě také smiley

Odchod ve 14:00 hod. návrat ke škole v 16:30 hod. 

 S sebou oblečení na ven a dobrou náladu. 

 

NAŠE TVORBA:

ZAVAŘENINY

                                                    

                                                          

 

 

Dne 19.9.2019 Sportovní odpoledne u Rokytky. S sebou batůžek se svačinou a pitím, sportovní oblečení. Odchod ve 14:00 hod. návrat v 17:00 hod. Sběrná družina zajištěna, místo upřesníme na dveřích školy.

V Praze 16.9.2019 Kolektiv ŠD

                                                 

 

Žádáme Vás o zajištění lampionu (na baterie) na plánovanou akci ŠD. Prosíme o nošení lampionu během měsíce října. Děkujeme Kolektiv ŠD

 

         PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM O NABÍZENÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN A PROSINEC 2019


1. V měsíci říjnu po adaptačním kurzu zábavný ekologický program s živým zvířátkem - KOZA akce by měla proběhnout ve čtvrtek přesný termín sledujte v notýscích a na nástěnce.
Program bude od 14h do 16h .
Návrat ke škole v cca 16.30h.

Cena 70kč /prosíme uhradit do konce září/
V případě že se vaše dítko nemůže např. pro alergii zúčastnit, nebo z jiného důvodu –zůstane ve sběrné ŠD.

V Praze dne 16.9.2019                                                                                           Kolektiv ŠD

 

NAŠE TVOŘENÍ:

OBILOVINY

                                      

 

2. V měsíci prosinci polodenní družinový výlet za Spejblem a Hurvínkem na divadelní představení dne 3.12.2019.
Cena 220kč./ prosíme uhradit do 4.11.2019/
Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

V Praze dne 16.9.2019 Kolektiv ŠD


 

Vážení rodiče,

variabilní symbol pro platbu školní družiny maji děti v družinovém notýsku. Platbu prosím uskkutečněte do 20.9.2019 na účet školy: 2000914389/0800 

                                                                                                                     Děkujeme 

 

VI. odd. SOVIČKY - vychovatelka Monika Kouklíková (1.A)

Naše družina se nachází na hlavní budově- 2.patro vpravo - druhé dveře

Ranní ŠD na budově Bumbálek (příchod nejpozději do 7.20h !!!) v 7.30h převádí pí vychovatelka děti na hl. budovu

V případě tzv. půlenky ve ČTVRTEK, též na budově Bumbálek - do 8h/

Koncová ŠD na hlavní budově do /17.30/ v případě změny info na dveřích

Při vyzvedávání před vycházkou do 14h a po vycházce po 15h zvoňte na příslušné odd.

 

Platba ŠD

Var. symbol obdržíte do 13.9.2019 /info v družin. notýsku/ Děkuji za posečkání při přidělení var.s.

1. Splátka/září až prosinec/ = 2000Kč uhradit prosím do 20.9.2019!!

2. Splátka/leden až červen/ = 3000Kč uhradit prosím do 20.1.2020 /tuto splátku uhrazujte nejdříve od 1.1.2020 !!

Fond ŠD 150Kč /prosím poslat po dítku během září/

DRUŽINOVÝ NOTÝSEK =žákovská knížka pro družinu – NUTNÉ NOSIT A KONTROLOVAT ZÁZNAMY /prosím podepisovat/

Tel. ŠD 720696057 pokud se nedovoláte, nechte SMS, používat prosím jen v nejnutnějším případě

Bez lístku od rodičů nelze dítko samotné pustit domů. Prosím o řádné napsání propustky tj. datum, čas odchodu a podpis. Dle telefonické konverzace v nejnutnějším případě je možné dítko pustit ze ŠD bez propustky pouze na základě zaslaného potvrzujícího emailu monika.kouklikova@zs-spitalska.cz, kde bude uvedeno,že od určité doby za dítko přebíráte zodpovědnost.

BUDU SE SNAŽIT TRÁVIT SPOLEČNÝ ČAS S VAŠIMI DĚTMI K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI, ABY ČAS ZDE STRÁVENÝ NEBYL PROMARNĚNÝ……