VIII. oddělení KOŤATA

Důležité!!!:

Ve čtvrtek 30.1.2020 bude z technických důvodů od 14:00-17:30 hod. družina přesunuta na budovu Bumbálek, kde také bude možné si dítě vyzvednout!! Děti budou mít s sebou všechny věci.

                                                                                    Děkujeme za pochopení Kolektiv ŠD

+ dále:

Dne 20.2.2020 se bude ve školní jídelně konat MASOPUSTNÍ REJ. Prosíme rodiče o zajištění masky (výroba, koupě). Děti čekají soutěže, písničky a spousta zábavy.

                                                                                                              Kolektiv ŠD                                                                                             

Vážení rodiče,
v úterý 21. 1. 2020 jsme pozváni do výtvarné dílny. Odchod od školy je cca 13:45 návrat cca 15:00. Odchod na kroužky je zajištěn. Prosím, děti které jdou po obědě domů vyzvedněte do času našeho odchodu nebo mě informujte v družinovém notýsku.
Děkuji H. Škramovská
 

 

 

Dne 16.1.2020 celodružinová akce Artistic magic show - aneb společenské chování- kultivovaný projev - rozvoj komunikace mluveného slova.

Program zábavnou formou seznamuje, ale hlavně prohlubuje, již získané zásady slušného chování. A motivací ke slušnosti není nikdy dost!

Akce se uskuteční ve školní jídelně od 15h do 16h. Vstupné je hrazeno školou.

 

 

 

 

 

          

 

      

 

Vážení rodiče,
ráda bych navštívila s vašimi dětmi výstavu Betlémů a vánočních tradic v KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ na Jungmannově náměstí 18, ve čtvrtek 12.12. 2019.
Vstupné na dítě je 20,-Kč, které se uhradí z fondu ŠD. Odchod od školy ve 14:00 návrat kolem 16:30.
Prosím napište, zda máte nebo nemáte zájem.
Děkuji za spolupráci vychovatelka Hana Škramovská
 

 

KOŤATA v divadle Spejbla a Hurvínka na Mikulášském představení:

 

 

 Celodružinová akce dne 28.11.2019 CESTA ZA SVĚTÝLKY, aneb lampióny v ulici….
Odchod od školy v 16h návrat kolem 17h.
Akce zakončena překvapeníčkem.
Rádi bychom čas - čekání na tmu - využili předvánočním tvořením v jednotlivých odděl.
Tudíž vás žádáme, aby dítka byla vyzvednuta do 14h a poté až po skončení akce.
24.11.2019 Děkujeme kolektiv ŠD
 

KOŤATA si vyzdobila třídu na sv. Martina

 

ODSTÁVKA VODY - 5.11.2019
Vážení rodiče,
v úterý 5.11.2019 bude od 16:00 hodin odstávka vody na hlavní budově školy.
Tímto žádáme rodiče, pokud to bude možné, vyzvedněte si děti
ze ŠKOLNÍ DRUŽINY do 16:00 hodin.
Kdo si nebude moci dítě vyzvednout, ŠKOLNÍ DRUŽINA bude od 16:00 hodin
přesunuta na Bumbálek.
Děkujeme za pochopení
 

Vážení rodiče, od středy 6.11.2019 (a poté každou středu!) začínáme navštěvovat solnou jeskyni od 14:00-15:00 hod. (odchod na kroužky zajištěn!). Peníze, tj. 60,- Kč můžete nosit od pondělí své paní vychovatelce vždy na daný týden návštěvy solné jeskyně.


                                                                                                                     Děkujeme kolektiv ŠD

KOŤATA si vyzdobila třídu na Halloweenwink

   

 Zavíráme školní hřiště:indecision

 

Dlabání dýní 

dýně před:

                                       

dýně poté:                                                                      DÝNĚ KOŤAT

     

   

 

Celodružinová akce: ve čtvrtek 24.10.2019 od 14:00-16:00 hod. zavíráme školní hřiště s vyhotovenými lucerničkami a retro hrátkami.

 

Vážení rodiče, připomínám těm, kteří se přihlásili na divadlo Spejbla a Hurvínka o uhrazení částky 220,- Kč do 4.11.2019.

Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

 

ODPOLEDNE S KOZOU:

  

  

  

 NAŠE TVORBA: V ŘÍJNU

PODZIMNÍ LISTÍ S DÝNÍ:

Žádáme rodiče dětí ze ŠD, o připravení 1KS menší skleničky dle fota na webu a nástěnce ŠD + svíčku na baterie!! Oboje prosíme podepsat. Sklenička bude využita pro plánovanou akci ŠD v nejbližším termínu. Tudíž doneste prosím sklenici v pondělí Vaší paní vychovatelce.

 


                                                                                                                  Děkujeme kolektiv ŠD

 Ve čtvrtek 17.10.2019 nás navštíví již avizovaná KOZA. Zvířátko se na nás moc těší a my samozřejmě také smiley

Odchod ve 14:00 hod. návrat ke škole v 16:30 hod.

S sebou oblečení na ven a dobrou náladu.  

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM O NABÍZENÉ AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN A PROSINEC 2019


1. V měsíci říjnu po adaptačním kurzu zábavný ekologický program s živým zvířátkem - KOZA akce by měla proběhnout ve čtvrtek přesný termín sledujte v notýscích a na nástěnce.
Program bude od 14h do 16h .
Návrat ke škole v cca 16.30h.
Cena 70kč /prosíme uhradit do konce září/
V případě že se vaše dítko nemůže např. pro alergii zúčastnit, nebo z jiného důvodu –zůstane ve sběrné ŠD.

V Praze dne 16.9.2019 Kolektiv ŠD

2. V měsíci prosinci polodenní družinový výlet za Spejblem a Hurvínkem na divadelní představení dne 3.12.2019.
Cena 220kč./ prosíme uhradit do 4.11.2019/
Odjezd od školy ve 13h návrat kolem 17.15h. S sebou v baťůžku svačinku a pití.

V Praze dne 16.9.2019 Kolektiv ŠD

 

Dne 19.9.2019 Sportovní odpoledne u Rokytky. S sebou batůžek se svačinou a pitím, sportovní oblečení. Odchod ve 14:00 hod. návrat v 17:00 hod. Sběrná družina zajištěna, místo upřesníme na dveřích školy.

V Praze 16.9.2019 Kolektiv ŠD

 

NAŠE TVORBA: V ZÁŘÍ

HOLINKY V LOUŽI wink

 

  

JEŽEK:


Vážení rodiče,

variabilní symbol pro platbu školní družiny maji děti v družinovém notýsku. Platbu prosím uskkutečněte do 20.9.2019 na účet školy: 2000914389/0800

Děkujeme

 

VIII. odd. KOŤATA - vychovatelka Hana Škramovská (1.B)

Naše družina se nachází na hlavní budově- 2.patro vpravo - druhé dveře

Ranní ŠD na budově Bumbálek (příchod nejpozději do 7.20h !!!) v 7.30h převádí pí vychovatelka děti na hl. budovu

V případě tzv. půlenky ve ČTVRTEK, též na budově Bumbálek - do 8h/

Koncová ŠD na hlavní budově do /17.30/ v případě změny info na dveřích

Při vyzvedávání před vycházkou do 14h a po vycházce po 15h zvoňte na příslušné odd.

 

Platba ŠD

Var. symbol obdržíte do 13.9.2019 /info v družin. notýsku/ Děkuji za posečkání při přidělení var.s.

1. Splátka/září až prosinec/ = 2000Kč uhradit prosím do 20.9.2019!!

2. Splátka/leden až červen/ = 3000Kč uhradit prosím do 20.1.2020 /tuto splátku uhrazujte nejdříve od 1.1.2020 !!

Fond ŠD 150Kč /prosím poslat po dítku během září/

DRUŽINOVÝ NOTÝSEK =žákovská knížka pro družinu – NUTNÉ NOSIT A KONTROLOVAT ZÁZNAMY /prosím podepisovat/

Tel. ŠD 720696057 pokud se nedovoláte, nechte SMS, používat prosím jen v nejnutnějším případě

Bez lístku od rodičů nelze dítko samotné pustit domů. Prosím o řádné napsání propustky tj. datum, čas odchodu a podpis. Dle telefonické konverzace v nejnutnějším případě je možné dítko pustit ze ŠD bez propustky pouze na základě zaslaného potvrzujícího emailu hana.skramovska@zs-spitalska.cz, kde bude uvedeno,že od určité doby za dítko přebíráte zodpovědnost.

BUDU SE SNAŽIT TRÁVIT SPOLEČNÝ ČAS S VAŠIMI DĚTMI K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI, ABY ČAS ZDE STRÁVENÝ NEBYL PROMARNĚNÝ……