NABÍDKA MOBILNÍHO PLANETÁRIA

Vážení rodiče,


rádi bychom zpříjemnili závěr školního roku všem účastníkům školní družiny a alespoň trochu nahradili výlety a plánované akce, které se nemohly uskutečnit. Máme pro Vaše děti nabídku MOBILNÍHO PLANETÁRIA, od kterého jsme dostali možnost na zábavnou akci, která může proběhnout v tomto zvláštním režimu.


Cena programu činí: 65,- Kč

Zvažujeme dva termíny dle možností planetária. Dne 18.6.2020 nebo 25.6.2020
Pokud jeden z termínů upřednostňujete, dejte nám vědět, pokusíme se ho zajistit.

Čas a datum vám bude upřesněn dle zájmu.


Zvažte prosím, zda máte zájem o tuto akci v tomto zvláštním režimu a dejte nám prosím obratem vědět.

 

  • KOPULE SE DESINFIKUJE PO KAŽDÉM VYSTOUPENÍ
  • LEKTOR VEDE VÝKLAD V ROUŠCE, JE VYBAVENÝ DESINFEKČNÍM GELEM A RUKAVICEMI

Dne 3.6.2020                                                                                                               kolektiv ŠD

 

Více informací na www.mobilniplanetarium.cz
 

Platba ŠD a fond ŠD

Vážení rodiče,
Z Vašich častých dotazů ohledně vrácení plateb za ŠD, která se uzavřela dne 11.3.2020 z nařízení vlády bych zde ráda upřesnila informace:

 

1) Navrácení plateb 


a. Pro účastníky, kteří již nenastoupí do ŠD dne 25.5.2020 kdy se plánuje znovuotevření škol pro první stupeň budou postupně navráceny platby na účet z kterého byla platba uskutečněna. Tímto Vás žádáme o zaslání vyplněné ODHLÁŠKY ze ŠD, kterou obdržíte od svého TÚ. Tuto odhlášku zašlete prosím do 10.6.2020 na email adamova@zs-spitalska.cz nebo vhoďte do schránky u hl. vchodu do školy k rukám pí. Adamové.

Bez obdržení vyplněné odhlášky nelze platbu navrátit!


b. Pro účastníky, kteří nastoupí do ŠD od 25.5.2020 bude navrácena adekvátní část
Odhlášku vy nevyplňujete! 

 

2) Tabulka odchodů ve zvláštním režimu /pouze pro účastníky, kteří budou od 25.5. 2020 navštěvovat ŠD/ prosíme o vyplnění tabulky, kterou opět obdržíte v emailu od svého TU a vlepíte do ŠD notýsku.

 Upozorňuji je možné dítko vyzvednout po celou dobu provozu ŠD.
Dle svého uvážení vypište buď jednu tabulku do konce škol. roku, nebo můžete tabulky využít na jednotlivé týdny. 

 

3) Přihláška do ŠD na rok 2020/2021( viz. email TU)

Vyplní všichni, kdo mají zájem o ŠD v příštím roce / budou upřednostňovány účastnící nižších ročníků/
Tuto vyplněnou přihlášku/ postačí z části /NEZAPOMEŇTE zaslat na email adamova@zs-spitalska.cz, nebo vhoďte do schránky u hlavního vchodu u školy k rukám pí. Adamové do 10.6.2020!!!
Upozorňuji že 5.ročníky nebudou v tomto škol.roce do ŠD přijímány a to z důvodu častého odhlašování během škol.roku.

 

Předem děkuji za vzájemnou spolupráci a vstřícnost v této zvláštní době, kdy slovo - družit se ztrácí na významu, ale i tak se bude celý kolektiv ŠD snažit , aby čas zde strávený se přiblížil době, kterou jsme prožívali s dětmi před tím…

 

 Dne 19.5.2020                                                                                           Adamová a kolektiv ŠD


 

 

Vážení rodiče a účastníci ŠD,

školní družina se bude snažit zasíláním na webové stránky jednotlivych oddělení o nápadité tvoření pro účastníky, kteří jsou nuceni zůstat v izolaci a alespoň tak pomoci odlehčit již vzniklou nelehkou situaci.

Dne 16.3.2020                                                                                     kolektiv ŠD

 

Od 11.3.2020 se z nařízení vlády uzavírají základní školy i družiny do odvolání.....

Důvod uzavření - Mimořádné opatření č.j. MZDR 10676/2020-/MIN/KAN k ochraně před

COVID-19

 

Vážení rodiče, omlouváme se, ale z provozních důvodů NEBUDE TUTO STŘEDU (4.3.2020) ANI PÁTEK (6.3.2020) možno navštívit solnou jeskyni. Peníze budou opět převedeny na další týden. Děkujeme za pochopení.
                                                                                                                    Kolektiv ŠD

 

Vážení rodiče, z provozních důvodů jsme nuceni tuto středu zrušit solnou jeskyni (od 13:00-14:00 i od 14:00-15:00 hod.). Peníze, které jste poslali po dětech, jsou převedeny automaticky na další středu.

                                                                                                          Děkujeme za pochopení  

Dne 16.1.2020 celodružinová akce Artistic magic show - aneb společenské chování- kultivovaný projev - rozvoj komunikace mluveného slova.

Program zábavnou formou seznamuje, ale hlavně prohlubuje, již získané zásady slušného chování. A motivací ke slušnosti není nikdy dost!

Akce se uskuteční ve školní jídelně od 15h do 16h. Vstupné je hrazeno školou.

 

 

 

 Milý rodiče a dětičky,

Chci vám popřát krásné vánoční dílničky.

Hodně štěstí, hodně lásky, dárečků tak akorát, 

protože věřte, že nejhezčím dárkem je, že Vás má někdo RÁD.

Zveršovala od srdíčka vychovatelka Sonička .

Kolektiv ŠD se přidává.

 

Vánoční rozjímání pod taktovkou hudební skupiny The Celloo boys dne 19.12.2019 od 16h v jídelně ZŠ. Cena 80kč / 40kč hradí škola/

Malé sladké pohoštění zajištěno  - děkujeme tak kuchařkám naší jídelny!

Celodružinová akce dne 28.11.2019 CESTA ZA SVĚTÝLKY, aneb lampióny v ulici….
Odchod od školy v 16h návrat kolem 17h.
Akce zakončena překvapeníčkem.
Rádi bychom čas - čekání na tmu - využili předvánočním tvořením v jednotlivých odděl.
Tudíž vás žádáme, aby dítka byla vyzvednuta do 14h a poté až po skončení akce.
24.11.2019 Děkujeme kolektiv ŠD
 

 

 

Prosíme o uhrazení částky za umístění žáka ve školní družině. / pokud jste tak již samozřejmě neučinili/

A dále prosíme zaslat jednotlivým pí. vychovatelkám 150kč na družinový fond.

Děkujeme za spolupráci.

Toulcův Dvůr

Dne 4.10.2018 celodružinová akce výlet za zvířátky do Toulcova Dvora na Praze 10.

Odjezd jednotlivých oddělení mezi 13h děti z Bumbálku az 13.30h děti z hl. budovy školy.

Předpokládaný návrat cca 17-17.15h.

Cena 60kč 

S sebou případně batůžek svačina a pítí.

Dne 27.9.2018 půjde 1. oddělení a 4. oddělení školní družiny do KNIHOVNY . Jedna skupina vyrazí na 13h a druhá od 14h. Návrat vždy cca po hodince. Pokud se dítko nemůže zúčastnit /platí pro skupinu která odchází již ve 13h/ zůstane v dalších oddeělení škol. družiny.

Solná jeskyně

 Plánujeme navštěvovat opět solnou jeskyni, knihovnu a výtvarné dílničky na radnici. Bližší infa budou k nalezení na nástěnkách jednotl. odděl. 

Platba ŠD

Vážení rodiče,

ve dnech 14.-15.9.2018 obdrží žáci ve svých družin.notýscích var.symbol ohledně placení ŠD. Děkujeme za posečkání.

                                                                                                     kolektiv ŠD

 

 

 

                    

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019PONDĚLÍ - 3. 9. 2018 + ÚTERÝ - 4. 9. 2018

 

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA  - 6:30 hod. - 7:40 hod. 

 

ODPOLEDNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA - 8:45 hod. - 17:30 hod.

 


ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY DĚTI DOSTANOU PRVNÍ DEN ŠKOLY DO ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK A JE NUTNÉ HO ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO úTERÝ 4. 9. 2018 !!!!

 

Přednostně budou přijímáni děti z 1. - 4. tříd


 Veškeré informace a potřebné dokumenty jsou k dispozici v ranní školní družině:


         pondělí - 3. 9. 2018 - 7:00 - 8:30 hod.
         úterý - 4. 9. 2017 - 6:30 - 8:30 hod.Jiný čas možno domluvit telefonicky s hlavní vychovatelkou Soňou Adamovou- 720 696 057.
Dále pak po celý školní rok v pracovní době ŠD.

 

 

PŘEJEME ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKUsmileyyes    

 

DŮLEŽITÉ !!!!

INFORMACE O VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY :

 

Základní škola Špitálská


Provoz ŠD:


- Ranní: od 6:30h. – 7:40h. na nové budově “Bumbálek” (příchod do 7:20h.). Po ranní družině žáci odcházejí do svých tříd na Bumbálku sami (první týden prvňáčci v doprovodu učitelek a vychovatelek). Žáci z hlavní budovy budou odváděni vychovatelkami. Pro žáky s půleným vyučováním bude zajištěna družina do 8,45h.


- Odpolední: 11,40 –17,30h. Vyzvedávaní možné mezi 12:40- 14:00 a od 15:15 –17:30h.(Od 14:00 do 15:15h. není možné děti vyzvedávat, protože družina tráví tento čas venku.)


- Koncová: od 17:00-17:30h funguje koncová družina na budově “Bumbálek”, kam budou všechny děti převáděny.

V září zkušební provoz - žádáme rodiče, aby sledovali vždy cedule na hlavní budově, kde bude vždy info zda jsou děti ve škole na koncové ŠD, nebo přejdou do nové budovy Bumbálek. Děkujeme za pochopení.


Přihláškou do školní družiny je vyplněný zápisový lístek, na kterém nesmí chybět telefonní spojení, zdravotní problémy a osoby, které mohou vyzvedávat žáka ze školní družiny + pravděpodobný odchod ze školní družiny. Odhlášení z družiny se provádí písemnou odhláškou. Vyloučení ze školní družiny může nastat při nedodržování školního řádu a vnitřního řádu ŠD, nekázni (např.: neplacení poplatku za ŠD). Přednostně budou do školní družiny umístěni žáci 1-3. ročníků. Je tedy potřeba odevzdat vyplněný zápisní lístek obratem tj.do 4.9.2018


Neinvestiční poplatek za pobyt účastníka ve školní družině je 500 Kč. Částka se hradí na účet:2000914389/0800 variabilní symbol obdrží zákonní zástupci přihlášeného žáka při nástupu do školní družiny. Platby se provádí vždy bezhotovostně na I. pololetí (částka září- prosinec 2000 kč musí být uhrazena do 20. září), na II. pololetí (částka leden-červen 3000 kč do 20. ledna). Zákonný zástupce je informován v případě nedoplatků ŠD. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy.


• Fond školní družiny: částka 150 Kč na pololetí, slouží k zajištění pitného režimu ve školní družině, případně k zakoupení odměn pro účastníky. Částku přijímá kmenová paní vychovatelka.


• Doporučujeme převlečení a obuv na pobyt žáků venku nebo na hřišti a s přihlédnutím k aktuálnímu počasí -doporučujeme vše podepisovat!!.


V případě odchodu v jiný čas než je uveden na zápisním lístku, informuje zákonný zástupce vychovatelku na základě propustky. Propustka je umístěna na webu školy a v tištěné podobě u vychovatelek a vrátnici budov. Propustka se ukládá pro zpětnou vazbu. Žáka NELZE uvolnit jen na základě telefonického hovoru, je nutné zároveň s telefonátem zaslat i emailovou zprávu. Email vám bude sdělen po předešlém telefonickém rozhovoru s vychovatelkou.


Telefon školní družiny: 720 696 057 /pokud se nedovoláte prosím zanechte sms/

 

 

Děkujeme za pochopení.smiley

Roční plán

21.09.2018, 14:58 , ZŠ | Počet zobrazení: 569

Celý článek...

5.10.2018 VOLBY

 V den voleb budou žáci na hlavní budově ve 2.patře než vyrazí ven od 14h. Zvonte na pí. vych.Vurbsová. Oddělení pí.vychovatelky Soňi Adamové začíná s ozdravným  pobytem v solné jeskyni. Odchod ve 13.30h návrat v 15h.  Cena 50Kč. Pokud se nebudou žáci moci zúčastnit budou rozděleni do 6. a 7. oddělení.

Prosíme rodiče aby sledovali cedule na hlavní budově, kde budou děti odpoledne k zastižení. Děkujeme opět za pochopení.