Roční plán a měsíční plány

TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ

 

 

TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ" /aneb české přísloví ve školním roce/

 


Celoroční plán školní družiny
pro školní rok 2018/2019

 

Září - S CHUTÍ DO TOHO, PŮL JE HOTOVO

úvod k celoročnímu plánu ŠD
seznámení dětí s vnitřním řádem, režimem a novou budovou ŠD (“Bumbálek”)
vytvoření názvů pro oddělení ŠD
poučení dětí podle osnovy o BOZ ve školní družině
začínáme s výtvarnou dílnou
začínáme s knihovnou
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!

Významné dny:
28.9. Den České státnosti- poučení BOZ, připomenutí státního svátku

 

Říjen - BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Podzimní výtvarné tvoření
"Halloween" - výroba halloweenských masek, malování dýní
"Podzimní olympiáda u Rokytky
začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
podzimní prázdniny + poučení o BOZ před podzimními prázdninami

Významné dny:
28.10.- Vznik Československé republiky – připomenutí státního svátku, 100. let republiky
31.10. Hellowen

 

 


Listopad – S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
podzimní výtvarné tvoření
příprava na vánoční čas
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
Cesta za světýlky- odpolední akce celé ŠD
Podzimní vycházky v okolí školy (příroda na podzim)
Předvánoční výlet

Významné dny:
2.11. památka zesnulých (Dušičky)
17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - význam
poučení o BOZ před státním svátkem

 

Prosinec - LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ, NEŽ-LI TEKUTÉ

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Vánoční zvyky a historie, koledy
vánoční výtvarné tvoření dárečků pro své blízké
Vánoční besídka, zpívání koled
zimní sporty
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami

 

Významné dny:
5.12. Mikuláš a čert

 

Leden - PRÁCE KVAPNÁ, MÁLO PLATNÁ

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
lednové výtvarné tvoření
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
zimní sporty, hry na sněhu- bezpečnost při zimních sportech

 

Významné dny:
6.1 - Tři králové


Únor - ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
Únorové tvoření- masopustní masky
Masopustní karneval a rej masek
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
pololetní prázdniny + jarní prázdniny poučení o BOZ před pololetními a jarními prázdninami

 

 

Březen - BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
jarní výtvarné tvoření
jarní hrátky venku, příroda na jaře
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní

 

 

Duben – S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
Opékání špekáčků- akce celé ŠD
výrobky s danou měsíční tématikou
Velikonoční výtvarné tvoření
ozdravný blok solných jeskyní
knihovna

 

Významné dny:
22.4. Den Země
18.4. Zelený čtvrtek
19. 4. Velký pátek
22.4. Velikonoční pondělí

Poučení BOZ před prázdninami a státním svátkem

 

Květen - ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

projekt k ročnímu plánu dané pranostice
Den zdraví- akce celé ŠD
květnové výtvarné tvoření
"Den matek"+ dárečky pro maminky
výtvarné dílny
knihovna

 


Významné dny:
1.5. Svátek práce
8.5. Den vítězství
Vznik a význam státních svátků poučení o BOZ před státními svátky

 

Červen - DAROVANÉMU KONI NA ZUBY NEHLEĎ

projekt k ročnímu plánu k dané pranostice
závěrečné hodnocení ŠD
letní olympiáda- akce celé ŠD
Předprázdninový výlet ŠD
blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST

poučení o BOZ před hlavními prázdninami

 

 

PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ AKCE ŠD


Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
Galerie 9 - výstavy , výtvarné dílny
Gong - divadelní představení pro děti
Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
Lanová centra
Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
Kino Černý most - filmy,pohádky
Solná jeskyně - ozdravné pobyty
Polodenní výlety /akce celé ŠD popř.na dvě části rozdělené ŠD/
Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust - masky
Sportovní areál Rokytka
Toulcův Dvůr /ekologické dětské projekty/
Přírodovědné akce zajištěné v rámci ŠD /besedy/
Výstavy , muzea
Dětské akce pořádané městskou částí Prahy 9 /dětský den, Den Země aj/
Ostatní akce dle aktuální nabídky