Upozornění

11.06.2018, 09:01 , ZŠ | Počet zobrazení: 732

Žádáme, abyste nezapomněli přihlásit obědy do 26. 6. 2020 dětem, které na obědy chodí.


Poslední možnost odhlášení obědů je 17. 6. 2020, poté již nelze obědy odhlásit.


Dále nezapomeňte odhlásit obědy na poslední školní den 26. 6. 2020, pokud Vaše děti na oběd nepůjdou.


 

Celý článek...

Důležité!!!

02.06.2020, 09:32 , ZŠ | Počet zobrazení: 782

Pozor změna ceny obědů od 1.9.2020
 
– placení obědů povinně přes účet – ne hotovost, hotovostí se platí pouze čipy, obědy - žáci 1. ročníků – 1. platba a žáci, kteří se přistěhovali
- platby vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (20. musí být na našem účtu)
- pokud není zaplaceno do 7:00 hodin ráno, nemůže dítě dostat oběd
- nosit čipy – velké zapomínání


- obědy na září zaplatit do 20. srpna,  pokud jsou peníze na účtu, oběd je automaticky přihlášený
- objednávání přes internet – neměnit hesla – děti si je nepamatují, neznají, zapomínají

 

Změna – navýšení stravného z důvodů zdražování potravin od 1.9.2020
7 – 10 let        30Kč/oběd – posílat 690Kč
11 – 14 let      32Kč/oběd – posílat 740Kč
15 +                34Kč/oběd – posílat 790Kč

 

Celý článek...

Přihlášení obědů

03.06.2020, 10:01 , ZŠ | Počet zobrazení: 4223

Obědy přihlásíte vyplněním přihlášky v kanceláři ŠJ, kde vám bude přidělen variabilní symbol a zakoupíte si čip. Dětí mají možnost volby ze dvou druhů jídla.

Po celou dobu školní docházky se nic nemění. Pouze si hlídejte přechod do vyšší kategorie

Celý článek...

Odhlášení obědů

03.06.2020, 10:02 , ZŠ | Počet zobrazení: 3178

Odhlášky obědů jsou možné přes internet, nebo na telefoní číslo 283891448 a na záznamník do 7,00 hod. téhož dne, nebo osobně. V případě nemoci žáka je možno 1.den oběd vyzvednout do přinesené nádoby . Obědy je nutné odhlašovat. Pokud nebude oběd odhlášen, bude se účtovat jako oběd vyzvednutý. Případné dotazy – tel 283891448 

Celý článek...

Objednávání a odhlašování stravy na internetu

03.06.2020, 09:59 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 7136

Na stránkách školy - jídelní lístek - zde se můžete přihlásit do objednávek obědů

Celý článek...

Cena obědů

03.06.2020, 10:02 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2459


I. stupeň, od   6 do 11 let:    30,- Kč
II. stupeň, od 11 do 15 let:   32,- Kč
Děti nad 15 let                     34,- Kč


Tyto ceny jsou platné od 1.9.2020.
 

Celý článek...

Placení obědů

26.07.2019, 11:00 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 4152

Platba obědů zálohově do 20. v měsíci(musí být na našem účtu) tj. první platba do 20.srpna na září atd., poslední platba 20.května. Způsob placení : vkladem na účet u České spořitelny, převodem z bankovního účtu.

Číslo účtu:  35-2000914389/0800  a variabilní symbol, který  bude přidělen ve školní jídelně.

Zaplacením je oběd přihlášen.  

Platby za obědy nepřijímáme v hotovosti!!!

Celý článek...

Školní stravování a čipy

02.06.2020, 09:33 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1072

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude odstravován.

Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení. Je nám líto dětí, které v tomto případě zůstanou např. ve školní družině do pozdních hodin bez jídla, a apelujeme na rodiče, aby platili včas dle řádu školní jídelny.


Dále je dítě povinno nosit čip nebo kartu, na kterou si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném zapomínání čipu nebo karty nebude oběd vydán.
 

Celý článek...

Kontakt

03.06.2020, 10:03 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 3018

Vedoucí školní jídelny:     Marie Kovaříková

Tel:                                   283 891 448

email:                               jidelna@zs-spitalska.cz (neslouží k odhlašování obědů)

Celý článek...

Ovoce do škol

03.06.2020, 10:03 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1767

Naše škola je zařazena do projektu EU- OVOCE DO ŠKOL. To znamená, že žáci celé školy dostávají 4x do měsíce různé druhy ovoce a zeleniny,  ovocný  nebo zeleninový nápoj.

Celý článek...

Dotované mléko

03.06.2020, 10:03 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2078

 Školní jídelna vydává i školní mléko. Výrobky jsou státem dotované. Jedná se o 4 kusy neochuceného mléka, nebo mléčných výrobků měsíčně. Mléko dostávají žáci celé školy.

Celý článek...

Vracení přeplatků

26.07.2019, 11:00 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1701

Vážení rodiče,
přeplatky za stravné se budou vracet pouze na konci školního roku.
Děkuji za pochopení


 

Celý článek...