Květen 2019

10.05.2019, 09:40 , ZŠ | Počet zobrazení: 12

Vážení rodiče,

v měsíci květnu došlo k onemocnění 3 zaměstnankyň školní kuchyně, bude se proto vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme moc za pochopení

Celý článek...

Přihlášení obědů

23.08.2018, 11:57 , ZŠ | Počet zobrazení: 3290

Obědy přihlásíte vyplněním přihlášky v kanceláři ŠJ, kde vám bude přidělen variabilní symbol a zakoupíte si čip. Dětí mají možnost volby ze dvou druhů jídla.

Po celou dobu školní docházky se nic nemění. Pouze si hlídejte přechod do vyšší kategorie

Celý článek...

Cena obědů

23.08.2018, 11:59 , ZŠ | Počet zobrazení: 1973


I. stupeň, od   6 do 11 let:    25,- Kč
II. stupeň, od 11 do 15 let:   27,- Kč
Děti nad 15 let                     29,- Kč
Tyto ceny jsou platné od 1.5.2011.
 

Celý článek...

Placení obědů

21.08.2018, 09:14 , ZŠ | Počet zobrazení: 2730

Platba obědů zálohově do 15. v měsíci tj. první platba do 15.srpna na září atd., poslední platba 15.května. Způsob placení : vkladem na účet u České spořitelny, převodem z bankovního účtu.

Číslo účtu:  35-2000914389/0800  a variabilní symbol, který  bude přidělen ve školní jídelně.

Zaplacením je oběd přihlášen.  

Platby za obědy nepřijímáme v hotovosti!!!

Celý článek...

Školní stravování a čipy

23.08.2018, 11:57 , ZŠ | Počet zobrazení: 544

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude odstravován.

Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení. Je nám líto dětí, které v tomto případě zůstanou např. ve školní družině do pozdních hodin bez jídla, a apelujeme na rodiče, aby platili včas dle řádu školní jídelny.


Dále je dítě povinno nosit čip nebo kartu, na kterou si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném zapomínání čipu nebo karty nebude oběd vydán.
 

Celý článek...

Odhlášení obědů

23.08.2018, 11:57 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2410

Odhlášky obědů jsou možné přes internet, nebo na telefoní číslo 283891448 a na záznamník do 7,00 hod. téhož dne, nebo osobně. V případě nemoci žáka je možno 1.den oběd vyzvednout do přinesené nádoby . Obědy je nutné odhlašovat. Pokud nebude oběd odhlášen, bude se účtovat jako oběd vyzvednutý. Případné dotazy – tel 283891448 

Celý článek...

Kontakt

23.08.2018, 11:58 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2333

Vedoucí školní jídelny: Marie Kovaříková

Tel:     283 891 448

email: jidelna@zs-spitalska.cz (neslouží k odhlašování obědů)

Celý článek...

Ovoce do škol

23.08.2018, 11:58 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1316

Naše škola je zařazena do projektu EU- OVOCE DO ŠKOL. To znamená, že žáci celé školy dostávají 4x do měsíce různé druhy ovoce a zeleniny,  ovocný  nebo zeleninový nápoj.

Celý článek...

Dotované mléko

23.08.2018, 11:58 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1602

 Školní jídelna vydává i školní mléko. Výrobky jsou státem dotované. Jedná se o 4 kusy neochuceného mléka měsíčně. Mléko dostávají žáci celé školy.

Celý článek...

Vracení přeplatků

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 1177

Vážení rodiče,
přeplatky za stravné se budou vracet pouze na konci školního roku.
Děkuji za pochopení


 

Celý článek...

Označování alergenů na jídelním lístku

20.10.2014, 12:48 , ZŠ | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2319

VÁŽENÍ RODIČE!

13.12.2014 JE LEGISLATIVNĚ STANOVENO DATUM, KDY JE POVINNOSTÍ VŠECH VÝROBCŮ POTRAVIN, VŠECH ČLÁNKŮ VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ, JAKO NAPŘ. NEMOCNIC, RESTAURACÍ, ŠKOLNÍCH JÍDELEN, PEKÁREN, PRODEJEN ATD.OZNAČOVAT ALERGENY VE VŠECH POTRAVINOVÝCH VÝROBCÍCH.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE POVINNA OZNAČIT VYROBENÝ POKRM ALERGENNÍ SLOŽKOU, ALE NEBUDE BRÁT ZŘETEL NA JEDNOTLIVÉ PŘECITLIVĚLOSTI STRÁVNÍKŮ. NENÍ MOŽNÉ SE VĚNOVAT PŘI VÝROBĚ JÍDEL STRÁVNÍKŮM S POTRAVINOVOU ALERGIÍ JEDNOTLIVĚ, TAKŽE PŘÍPADNÝM ŽÁDOSTEM NEBUDE VYHOVĚNO.

JÍDELNA MÁ POUZE FUNKCI INFORMAČNÍ JAKO KAŽDÝ VÝROBCE POTRAVIN A POKRMŮ.

OZNAČENÍ PŘÍTOMNOSTI ALERGENU BUDE NA JÍDELNÍM LÍSTKU.

Celý článek...