Odhlášky obědů na poslední týden školy

30.05.2017, 15:10 , ZŠ | Počet zobrazení: 849

Vážení rodiče,

odhlášky obědů na poslední týden od 19.6. do 23.6.2017 budeme přijímat pouze do 14.6.2017. Neodhlášené obědy je možné vyzvednout do přinesených nádob.

Je to z důvodu obědnávání zboží (dle počtu strávníků).

Děkuji za pochopení   Kovaříková

Celý článek...

Placení obědů

06.03.2017, 09:25 , ZŠ | Počet zobrazení: 1946

Platba obědů zálohově do 15. v měsíci tj. první platba do 15.srpna na září atd., poslední platba 15.května. Způsob placení : vkladem na účet u České spořitelny, převodem z bankovního účtu, inkasem u Čes.spořitelny.

Číslo účtu:  35-2000914389/0800  a variabilní symbol, který  bude přidělen ve školní jídelně.

Zaplacením je oběd přihlášen.  

Celý článek...

Přihlášení obědů

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 2128

Obědy přihlásíte vyplněním formuláře v kanceláři ŠJ, kde vám bude přidělen variabilní symbol a zakoupíte si čip. Dětí mají možnost volby ze dvou druhů jídla.

Po celou dobu školní docházky se nic nemění. Pouze si hlídejte přechod do vyšší kategorie. 

Celý článek...

Objednávání a odhlašování stravy na internetu

06.03.2017, 09:25 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 4037

http://www.strava.cz/istravne/?_zarizeni=4104&_prihlaseni=A

Změna systému objednávání / odhlašování obědů ve školní jídelně

Celý článek...

Odhlášení obědů

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 1784

Odhlášky obědů jsou možné přes internet, nebo na telefoní číslo 283891448 a na záznamník do 7,00 hod. téhož dne, nebo osobně. V případě nemoci žáka je možno 1.den oběd vyzvednout do přinesené nádoby . Obědy je nutné odhlašovat. Pokud nebude oběd odhlášen, bude se účtovat jako oběd vyzvednutý. Případné dotazy – tel 283891448 

Celý článek...

Cena obědů

04.10.2013, 09:20 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 1391


I. stupeň, od   6 do 11 let:    25,- Kč
II. stupeň, od 11 do 15 let:   27,- Kč
Děti nad 15 let                     29,- Kč
Tyto ceny jsou platné od 1.5.2011.
 

Celý článek...

Dotované mléko

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 1271

 Školní jídelna vydává i školní mléko. Výrobky jsou státem dotované a krabička ochuceného mléka stojí 5,00 Kč, neochuceného mléka stojí 4,00 Kč.  Žáci mají nárok na školní mléko pouze ve dnech školní docházky. V případě nemoci můžete mléko dodatečně vyzvednout. Platí se hotově čtvrtletně tj. v září, prosinci a březnu.

Celý článek...

Ovoce do škol

02.09.2013, 09:21 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 891

Naše škola je zařazena do projektu EU- OVOCE DO ŠKOL. To znamená, že žáci celého prvního stupně dostávají 4x do měsíce různé druhy ovoce a zeleniny,  ovocný  nebo zeleninový nápoj.

Celý článek...

Kontakt

28.08.2014, 12:34 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 1753

Vedoucí školní jídelny: Marie Kovaříková

Tel:     283 891 448

email: jidelna@zs-spitalska.cz (neslouží k odhlašování obědů)

Celý článek...

Přihlášky a platby dotovaného mléka: duben-červen 2017

06.03.2017, 09:23 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 635

M L É K O

Cena ochuceného mléka
Duben 2017
17 ks x 5,-- = 85,-- Kč

Květen 2017
21 ks x 5,-- = 105,-- Kč

Červen 2017
22 ks x 5,-- = 110,-- Kč

Celkem za období Kč 300,--Kč

Cena neochuceného mléka za období je 240,-Kč.

Prosím o placení v hotovosti u vedoucí ŠJ do 24.3.2017

Celý článek...

Označování alergenů na jídelním lístku

20.10.2014, 12:48 , ZŠ | Komentáře: 2 | Počet zobrazení: 1923

VÁŽENÍ RODIČE!

13.12.2014 JE LEGISLATIVNĚ STANOVENO DATUM, KDY JE POVINNOSTÍ VŠECH VÝROBCŮ POTRAVIN, VŠECH ČLÁNKŮ VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ, JAKO NAPŘ. NEMOCNIC, RESTAURACÍ, ŠKOLNÍCH JÍDELEN, PEKÁREN, PRODEJEN ATD.OZNAČOVAT ALERGENY VE VŠECH POTRAVINOVÝCH VÝROBCÍCH.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE POVINNA OZNAČIT VYROBENÝ POKRM ALERGENNÍ SLOŽKOU, ALE NEBUDE BRÁT ZŘETEL NA JEDNOTLIVÉ PŘECITLIVĚLOSTI STRÁVNÍKŮ. NENÍ MOŽNÉ SE VĚNOVAT PŘI VÝROBĚ JÍDEL STRÁVNÍKŮM S POTRAVINOVOU ALERGIÍ JEDNOTLIVĚ, TAKŽE PŘÍPADNÝM ŽÁDOSTEM NEBUDE VYHOVĚNO.

JÍDELNA MÁ POUZE FUNKCI INFORMAČNÍ JAKO KAŽDÝ VÝROBCE POTRAVIN A POKRMŮ.

OZNAČENÍ PŘÍTOMNOSTI ALERGENU BUDE NA JÍDELNÍM LÍSTKU.

Celý článek...