Plán práce pro rok 2019/2020

 Knihovna ZŠ Špitálská
Plán práce pro školní rok 2019/2020

Vybavení knihovny:
V průběhu I. pololetí bude dokončeno přestěhování a inventarizace v nové třídě v přízemí.
- počítač
- internet
- CD přehrávač
- televize
- počet knihovních jednotek 2838

Cíl:
- naučit dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
- naučit žáky využívat tištěných dokumentů jako zdroje informací
- umožnit nalézt spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- naučit zpracovat a vyhodnotit získané informace

Akce knihovny:
- spolupráce s jednotlivými třídami /viz. plán 1. a 2. stupeň/
- spolupráce s místní knihovnou
- spolupráce s Albatrosem - KMČ, knižním klubem Fragment a knižním nakladatelstvím MF

Využívání knihovny pro 1. stupeň ZŠ

1. třída
- první návštěva knihovny
- význam knihovny a pravidla pro čtenáře
- orientace v knihovně – jak najít knížku pro mě
- četba pro celou třídu
seznámení s Albatrosem - KMČ, knižním klubem Fragment a knižním nakladatelstvím MF
2.třída
- orientují se v knihovně /dětská literatura, encyklopedie/
- četba pro celou třídu
- seznámení s Albatrosem - KMČ, knižním klubem Fragment a knižním nakladatelstvím MF
3. třída
- orientují se v knihovně – knihy o přírodě /zvířata a rostlina/
- dokáží si sami vybrat knihu
- četba pro celou třídu
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF
4. třída
- používá encyklopedie
- orientují se ve všech katalozích
- četba pro celou třídu
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF
5. třída
- učí se hledat ve slovnících a encyklopediích podle abecedně řazených pojmů
- orientuje se v knihovně
- umí si najít vhodné encyklopedie k danému tématu
- četba pro celou třídu
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF

Školní družina
- návštěvní odpoledne – předčítání, promítání, práce s textem a porozumění, vyprávění přečteného textu, výtvarné vyjádření nálady a pocitů.

 

Využití knihovny pro 2. stupeň
6. třída
- návštěva knihovny s vyučujícím
- vyhledá slovníky a encyklopedie a další bibliografické pomůcky /umí v nich vyhledat
pojmy, cizí slova, odborná hesla/
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník
- použije encyklopedie pro zpracování referátů a posterů zadaných v hodinách dějepisu
a zeměpisu
- mimočítanková četba – Staré Řecké báje a pověsti
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF

7. ročník
- samostatně používá dostupnou literaturu
- použití encyklopedií a zeměpisných knih v hodinách zeměpisu
- příprava dějepisné soutěže s použitím materiálu knihovny
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF
- využití kuchařek v hodinách praktických činností
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník

8.ročník
- příprava dějepisné soutěže s použitím materiálu z knihovny
- vyhledávání potřebného materiálu pro zpracování projektů – fyzika, zeměpis, český
jazyk, dějepis,chemie, OV a další předměty
- KMČ, knižní klub Fragment, knižní nakladatelství MF
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník

9. ročník
- samostatně zpracovává získané informace, utřiďuje a vyvozuje závěry
- nalézá spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- využívá tyto informace ve všech předmětech
- pomocí získaného materiálu zpracovává veškeré zadané referáty, projekty
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník


Spolupráce s místní knihovnou – literární besedy
1. třída – povídání o knížkách, čtení a knihovně, ale také o opičce Jůlince
2. třída – vyprávění o pohádkách
3. třída – Eduard Štorch – Lovci mamutů /a pravěk vůbec/
4. třída – pověsti o Praze /i trošku strašidelné/
5. třída – Jules Verne jako zakladatel sci – fi nebo Eduard Petiška: Staré řecké báje
a pověsti

 

 

Plán práce pro školní rok 2018-2019

 

Plán práce návštěvy jednotlivých ročníků ve školní knihovně:

Září 2. roč. „ Jsem spisovatel - fantasta“ – četba příběhu – jeho dokončení, ilustrace
Říjen 3. roč. „Jsem spisovatel – pohádkář a malíř“ – vymyslí příběh, pohádku a ilustruje
Listopad 4. roč. „Jsem spisovatel – historik“ – dokončení pověstí, bájí a ilustruje
Prosinec 1. roč. „ Jsem ilustrátor“ – četba pohádky a její ilustrace
Leden 5. roč. „Jsem básník“ – napíše báseň a ilustruje
Únor 6. roč. Poslech textu – převyprávění.
Březen 7. roč. Vyhledávání - spisovatel a jejich dílo
Duben 8. roč. Vyhledávání knih dle žánru
Květen 9. roč. Čtenářský deník - dokončení
 


 

 

 

 

 

 

Knihovna – Infocentrum ZŠ Špitálská 789 - ŠVP

Vybavení knihovny:

Bude v průběhu roku dokončeno a dovybaveno v nové třídě v přízemí
- počet míst
- počítač
- kopírovací stroj
- počet titulů 2594

Cíl:
- naučit dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
- naučit žáky využívat tištěných dokumentů jako zdroje informací
- umožnit nalézt spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- naučit zpracovat a vyhodnotit získané informace

Akce knihovny:
- kroužek mladý knihovník
- spolupráce s jednotlivými třídami /viz. plán 1. a 2. stupeň/
- spolupráce s místní knihovnou
- spolupráce s Albatrosem - KMČ, knižním klubem Fragment a knižním nakladatelstvím MF

Využívání knihovny pro 1. stupeň ZŠ
1. třída
- první návštěva knihovny
- význam knihovny a pravidla pro čtenáře
- orientace v knihovně – jak najít knížku pro mě
- četba pro celou třídu
- „ Jsem ilustrátor“ – četba pohádky a její ilustrace
2.třída
- orientují se v knihovně /dětská literatura, encyklopedie/
- četba pro celou třídu
- „ Jsem spisovatel - fantasta“ – četba příběhu – jeho dokončení, ilustrace
- seznámení s nakladatelstvím Albatros a KMČ
3. třída
- orientují se v knihovně – knihy o přírodě /zvířata a rostlina/
- dokáží si sami vybrat knihu
- četba pro celou třídu
- „Jsem spisovatel – pohádkář a malíř“ – vymyslí příběh, pohádku a ilustruje
4. třída
- používá encyklopedie
- orientují se ve všech katalozích
- četba pro celou třídu
- „Jsem spisovatel – historik“ – dokončení pověstí, bájí a ilustruje
5. třída
- učí se hledat ve slovnících a encyklopediích podle abecedně řazených pojmů
- orientuje se v knihovně
- umí si najít vhodné encyklopedie k danému tématu
- četba pro celou třídu
- „Jsem básník“ – napíše báseň a ilustruje


Využití knihovny pro 2. stupeň
6. třída
- vyhledá slovníky a encyklopedie a další bibliografické pomůcky /umí v nich vyhledat
pojmy, cizí slova, odborná hesla/
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník
- použije encyklopedie pro zpracování referátů a posterů zadaných v hodinách dějepisu
a zeměpisu
7. ročník
- samostatně používá dostupnou literaturu
- použití encyklopedií a zeměpisných knih v hodinách zeměpisu
- příprava dějepisné soutěže s použitím materiálu knihovny
- využití kuchařek v hodinách praktických činností
8.ročník
- pracovní činnosti knihovnice /zapisování knih, zařazování/
- vyhledávání potřebného materiálu pro zpracování projektů – fyzika, zeměpis, český
jazyk, dějepis
9. ročník
- samostatně zpracovává získané informace, utřiďuje a vyvozuje závěry
- nalézá spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- využívá tyto informace ve všech předmětech
- pomocí získaného materiálu zpracovává veškeré zadané referáty, projekty


Spolupráce s místní knihovnou – literární besedy
1. třída – povídání o knížkách, čtení a knihovně, ale také o opičce Jůlince
2. třída – vyprávění o pohádkách
3. třída – Eduard Štorch – Lovci mamutů /a pravěk vůbec/
4. třída – pověsti o Praze /i trošku strašidelné/
5. třída – Jules Verne jako zakladatel sci – fi nebo Eduard Petiška: Staré řecké báje
a pověsti
6. – 9. třída - beseda o dějinách Vysočan

Plán práce návštěvy jednotlivých ročníků ve školní knihovně:

Září 2. roč. „ Jsem spisovatel - fantasta“ – četba příběhu – jeho dokončení, ilustrace
Říjen 3. roč. „Jsem spisovatel – pohádkář a malíř“ – vymyslí příběh, pohádku a ilustruje
Listopad 4. roč. „Jsem spisovatel – historik“ – dokončení pověstí, bájí a ilustruje
Prosinec 1. roč. „ Jsem ilustrátor“ – četba pohádky a její ilustrace
Leden 5. roč. „Jsem básník“ – napíše báseň a ilustruje
Únor 6. roč. Poslech textu – převyprávění.
Březen 7. roč. Vyhledávání - spisovatel a jejich dílo
Duben 8. roč. Vyhledávání knih dle žánru
Květen 9. roč. Čtenářský deník - dokončení

 


 

Nabízené služby

12.10.2017, 11:42 , ZŠ | Počet zobrazení: 2034

Z důvodů navýšení kapacity školy se buduje zcela nová knihovna v přízemí v prostorách bývalé družiny.  Momentálně se knihovna se stěhuje a probíhá inventarizace. Fungování
knihovny omezeno pouze na vypůjčení určitých titulů,

 

 

Možnost  půjčování po domluvě s pí. uč. Malůškovou

       

Celý článek...

Plán práce pro školní rok 2017/2018

12.10.2017, 11:40 , ZŠ | Počet zobrazení: 1655

Knihovna – Infocentrum ZŠ Špitálská 789 - ŠVP

Vybavení knihovny:
- počet míst 16
- počítač
- kopírovací stroj
- počet titulů 2594

Cíl:
- naučit dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
- naučit žáky využívat tištěných dokumentů jako zdroje informací
- umožnit nalézt spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- naučit zpracovat a vyhodnotit získané informace

Akce knihovny:
- kroužek mladý knihovník
- spolupráce s jednotlivými třídami /viz. plán 1. a 2. stupeň/
- spolupráce s místní knihovnou
- KMČ

Využívání knihovny pro 1. stupeň ZŠ
1. třída
- první návštěva knihovny
- význam knihovny a pravidla pro čtenáře
- orientace v knihovně – jak najít knížku pro mě
- četba pro celou třídu
- „ Jsem ilustrátor“ – četba pohádky a její ilustrace
2.třída
- orientují se v knihovně /dětská literatura, encyklopedie/
- četba pro celou třídu
- „ Jsem spisovatel - fantasta“ – četba příběhu – jeho dokončení, ilustrace
- seznámení s nakladatelstvím Albatros a KMČ
3. třída
- orientují se v knihovně – knihy o přírodě /zvířata a rostlina/
- dokáží si sami vybrat knihu
- četba pro celou třídu
- „Jsem spisovatel – pohádkář a malíř“ – vymyslí příběh, pohádku a ilustruje
4. třída
- používá encyklopedie
- orientují se ve všech katalozích
- četba pro celou třídu
- „Jsem spisovatel – historik“ – dokončení pověstí, bájí a ilustruje
5. třída
- učí se hledat ve slovnících a encyklopediích podle abecedně řazených pojmů
- orientuje se v knihovně
- umí si najít vhodné encyklopedie k danému tématu
- četba pro celou třídu
- „Jsem básník“ – napíše báseň a ilustruje


Využití knihovny pro 2. stupeň
6. třída
- vyhledá slovníky a encyklopedie a další bibliografické pomůcky /umí v nich vyhledat
pojmy, cizí slova, odborná hesla/
- samostatně vyhledá povinnou četbu pro svůj čtenářský deník
- použije encyklopedie pro zpracování referátů a posterů zadaných v hodinách dějepisu
a zeměpisu
7. ročník
- samostatně používá dostupnou literaturu
- použití encyklopedií a zeměpisných knih v hodinách zeměpisu
- příprava dějepisné soutěže s použitím materiálu knihovny
- využití kuchařek v hodinách praktických činností
8.ročník
- pracovní činnosti knihovnice /zapisování knih, zařazování/
- vyhledávání potřebného materiálu pro zpracování projektů – fyzika, zeměpis, český
jazyk, dějepis
9. ročník
- samostatně zpracovává získané informace, utřiďuje a vyvozuje závěry
- nalézá spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů
- využívá tyto informace ve všech předmětech
- pomocí získaného materiálu zpracovává veškeré zadané referáty, projekty


Spolupráce s místní knihovnou – literární besedy
1. třída – povídání o knížkách, čtení a knihovně, ale také o opičce Jůlince
2. třída – vyprávění o pohádkách
3. třída – Eduard Štorch – Lovci mamutů /a pravěk vůbec/
4. třída – pověsti o Praze /i trošku strašidelné/
5. třída – Jules Verne jako zakladatel sci – fi nebo Eduard Petiška: Staré řecké báje
a pověsti
6. – 9. třída - beseda o dějinách Vysočan


 

Celý článek...

Výpůjční doba pro žáky a učitele

Výpůjční doba pro žáky a učitele

Den hodina
úterý šestá hodina
středa pátá, šestá, sedmá hodina
čtvrtek Velká přestávka
pátek Velká přestávka

Návštěva a vypůjčky možné i mimo hodiny po dohodě s pí uč. Mgr. A. Malůškovou.