Telefon:

Tel: 283 891 449

Datová schránka:   9fmkt5s
 

Adresa:

Základní škola Špitálská
Špitálská 789
Praha 9 - Vysočany
PSČ: 190 00

 E-mail:

 Ředitel: PaedDr. Alena Nídlová
nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz
mobil: +420 733 338 235

 Zástupce ředitele: RNDr. Monika Vašáková
vasakova@zs-spitalska.casablanca.cz
mobil: +420 733 338 217

Ekonomka: Bc. Petra Žabenská
ekonom@zs-spitalska.cz
mobil: +420 733 338 233

Hospodářka školy: Monika Sedláčková 

skola@zs-spitalska.casablanca.cz

mobil: +420 727 896 864

 

Školní družina:   mobil: 720 696 057 

 

 E - mail učitelé:

  I. STUPEŇ

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL E-MAIL
I. A Mgr. Irena Majerová majerova@zs-spitalska.cz

I. B

 

I. C

Mgr. Kamila Beránková

 

Mgr.Jaroslava Součková, DiS.

berankova@zs-spitalska

 

souckova@zs-spitalska.cz
 

II. A Mgr. Hana Fixlová fixlova@zs-spitalska.cz
 

II. B

II. C

Mgr. Světlana Blínová

Marie Štemberková

 

blinova@zs-spitalska.cz

stemberkova@zs-spitalska.cz
 

 

III. A

Mgr. Eva Štěchová

stechova@zs-spitalska.cz
 

III. B Petr Všetíček vseticek@zs-spitalska.cz
 
IV. A PaedDr. Jana Jaskmanická jana.jaskmanicka@zs-spitalska.cz
 
IV.B MgA. Luděk Jíra ludek.jira@zs-spitalska.cz
 

V. A

Mgr. Olga Faltýnová

faltynova@zs-spitalska.cz
 

V. B Mgr. Martina Džofková dzofkova@zs-spitalska.cz
 
 
 

 


 

  • II. STUPEŇ
TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL E-MAIL
VI. A Mgr.Petra Kopřivová koprivova@zs-spitalska.cz
 

VI. B

VI. C

Mgr. Ivo Brůna

Milan Zuska

ivo.bruna@zs-spitalska.cz

milan.zuska@zs-spitalska.cz
 

VII. A Mgr.Vladimíra Šebková sebkova@zs-spitalska.cz
 
VII. B Mgr. Vít Zbořil vit.zboril@zs-spitalska.cz
 
VIII. A Mgr. Tereza Melicharová melicharova@zs-spitalska.cz
VIII. B Mgr. Lenka Voděrová voderova@zs-spitalska.cz
 
IX. A Mgr. Ivana Václavková vaclavkova@zs-spitalska.cz
 
IX. B Mgr. Dana Kolářová kolarova@zs-spitalska.cz
 

 

  • NETŘÍDNÍ UČITELÉ
UČITEL E-MAIL
Mgr. Bendl Martin

bendl@zs-spitalska.cz

Mgr. Jasaňová Jana

jasanova@zs-spitalska.cz

 

Ing. Bc Jana Kokrdová

Mgr. Renáta Checa Pečová

 

jana.kokrdova@zs-spitalska.cz

checa.pecova@zs-spitalska.cz

Mgr. Stehlíková Miroslava

stehlikova@zs-spitalska.cz

Bc. Vojtěch Černý

cerny@zs-spitalska.cz

Mgr. Alexandra Malůšková

maluskova@zs-spitalska.cz

Mgr. Eva Liptáková, DiS.

liptakova@zs-spitalska.cz

 

  • ASISTENTI UČITELE 
TŘÍDA JMÉNO ASISTENTA UČITELE E-MAIL

 

Dagmar Štenglová

stenglova@zs-spitalska.cz

  Malínská Ilona malinska@zs-spitalska.cz
 
  Bc. Jitka Topková topkova@zs-spitalska.cz
 
  Barbora Štěpánková barbora.stepankova@zs-spitalska.cz
 

 

  • ŠKOLNÍ DRUŽINA 
ODDĚLENÍ JMÉNO VYCHOVATELE E-MAIL
 I.

Tereza Stratilová

 tereza.stratilova@zs-spitalska.cz

 II.

Mgr. Pavlína Erlmanová

erlmanova@zs-spitalska.cz

 III.

Ilona Kohlíčková

kohlickova@zs-spitalska.cz
 
 IV.

Bc. Jana Petrečková

jana.petreckova@zs-spitalska.cz
 
 V.

 Soňa Adamová

 adamova@zs-spitalska.cz
 VI.

Bc. Monika Kouklíková 

monika.kouklikova@zs-spitalska.cz

 VII.

 

VIII.

Jana Štěpánková

 

Bc. Hana Škramovská

jana.stepankova@zs-spitalska.cz


hana.skramovska@zs-spitalska.cz

 

 Vedoucí školní jídelny: Marie Kovaříková

Tel: 283 891 448

email: jidelna@zs-spitalska.cz (neslouží k odhlašování obědů)