Telefon:

Tel: 283 891 449
 

Adresa:

Základní škola Špitálská
Špitálská 789
Praha 9 - Vysočany
PSČ: 190 00

 E-mail:

 Ředitel: PaedDr. Alena Nídlová
nidlova@zs-spitalska.casablanca.cz
mobil: +420 733 338 235

 Zástupce ředitele: RNDr. Monika Vašáková
vasakova@zs-spitalska.casablanca.cz
mobil: +420 733 338 217

Ekonomka: Jitka Olejníková
olejnikova@zs-spitalska.cz
mobil: +420 733 338 233

Hospodářka školy: Monika Sedláčková 

skola@zs-spitalska.casablanca.cz

mobil: +420 727 896 864

 

Školní družina:   mobil: 720 696 057 

 

 E - mail učitelé:

  I. STUPEŇ

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL E-MAIL
I. A Mgr Hana Fixlová fixlova@zs-spitalska.cz

I. B

 

I. C

Mgr. Světlana Blínová

 

Mgr. Marie Štemberková

blinova@zs-spitalska.cz

 

stemberkovak@zs-spitalska.cz 
 

II. A Mgr. Eva Štěchová stechova@zs-spitalska.cz
 
II. B

Petr Všetíček

 

vseticek@zs-spitalska.cz
 

 

III. A

Mgr. Bohumila Kohoutová

bohumila.kohoutova@zs-spitalska.cz
 

III. B Bc. Kateřina Widláková widlakova@zs-spitalska.cz
 
IV. A Mgr. Olga Faltýnová faltynova@zs-spitalska.cz
 
IV.B Mgr. Martina Džofková dzofkova@zs-spitalska.cz
 

V. A

Mgr. Irena Majerová

majerova@zs-spitalska.cz
 

V. B Mgr. Kamila Beránková berankova@zs-spitalska
 
V. C Mgr. Jaroslava Součková, DiS.
 
souckova@zs-spitalska.cz
 


 

  • II. STUPEŇ
TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL E-MAIL
VI. A Mgr.Vladimíra Šebková sebkova@zs-spitalska.cz
 
VI. B Mgr. Vít Zbořil vit.zboril@zs-spitalska.cz
 
VII. A Mgr. Tereza Melicharová melicharova@zs-spitalska.cz
 
VII. B Mgr. Lenka Voděrová voderova@zs-spitalska.cz
 
VIII. A Mgr. Ivana Václavková vaclavkova@zs-spitalska.cz
VIII. B Mgr. Dana Kolářová kolarova@zs-spitalska.cz
 
IX. A Mgr. Petra Kopřivová koprivova@zs-spitalska.cz
 
IX. B Mgr. Pavla Skazíková skazikova@zs-spitalska.cz
 

 

  • NETŘÍDNÍ UČITELÉ
UČITEL E-MAIL
Mgr. Bendl Martin

bendl@zs-spitalska.cz

Mgr. Jasaňová Jana

jasanova@zs-spitalska.cz

Bc. Anna Mašková

Ing. Bc Jana Kokrdová

maskova@zs-spitalska.cz

jana.kokrdova@zs-spitalska.cz

Mgr. Stehlíková Miroslava

stehlikova@zs-spitalska.cz

Bc. Vojtěch Černý

cerny@zs-spitalska.cz

Mgr. Alexandra Malůšková

maluskova@zs-spitalska.cz

Mgr. Eva Liptáková, DiS.

liptakova@zs-spitalska.cz

 

  • ASISTENTI UČITELE 
TŘÍDA JMÉNO ASISTENTA UČITELE E-MAIL

I.C

Dagmar Štenglová

stenglova@zs-spitalska.cz

IV.B Malínská Ilona malinska@zs-spitalska.cz
 
V.A Bc. Jitka Topková topkova@zs-spitalska.cz
 
VI.B Blahoslav Rataj blahoslav.rataj@zs-spitalska.cz
 

 

  • ŠKOLNÍ DRUŽINA 
ODDĚLENÍ JMÉNO VYCHOVATELE E-MAIL
 I.

Mgr. Pavlína Erlmanová 

 erlmanova@za-spitalska.cz

 II.

Bc. Jana Petrečková 

jana.petreckova@zs-spitalska.cz

 III.

Tereza Stratilová 

stratilova@zs-spitalska.cz
 
 IV.

Ilona Kohlíčková 

kohlickova@zs-spitalska.cz
 
 V.

 Soňa Adamová

 adamova@zs-spitalska.cz
 VI.

Bc. Monika Kouklíková 

monika.kouklikova@zs-spitalska.cz
 VII. Bc. Karolína Pospíšilová karolina.pospisilova@zs-spitalska.cz
 

 

 Vedoucí školní jídelny: Marie Kovaříková

Tel: 283 891 448

email: jidelna@zs-spitalska.cz (neslouží k odhlašování obědů)