Nabídka nepotřebného hmotného majetku


Základní škola Špitálská , Špitálská 789, Praha 9, nabízí k prodeji funkční nepotřebný hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 163.270,80 Kč :


Inv.č:         Položka                               dat.pořízení      pořizovací cena


5/A89         mrazák pultový Zanussi       13.12.2005       14.212,- Kč
5/A/111      marzák Liebherr 353l            11.5.2011         10.980,- Kč
5/A87         lednice Liebherr 500l            26.4.2005         25.051,90 Kč
5/A88         lednice Liebherr 500l            26.4.2005         25.051,90 Kč
5/A/109      lednice Liebher 500l             11.5.2011          23.988,- Kč
5/A/110      lednice Liebherr 500l           11.5.2011          23.988,- Kč
F030/003   kopírka DC6030                     5.2.2013           39.999,- Kč


Prodej za nabídkovou cenu minimálně však 10 % nákupní ceny.