6., 7., a 8. ročníky - povinně volitené předměty a druhý cizí jazyk

30.03.2020, 13:25, ZŠ

Vážení rodiče žáků 6., 7. a 8. ročníků,

třídní učitelé vás budou v e-mailech informovat o výběru povinně volitelných předmětů a výběru druhého cizího jazyka.

Formulář bude ke stažení na školním webo v záložce Dokumenty.

Prosíme, pošlete vyplněné a podesané formuláře buď poštou nebo je vhoďte do poštovní schránky, která se nalézá vlevo u hlavního vchodu.

Formulář je možný si též osobně vyzvednout v úřední hodiny školy každé pondělí nebo středu od 9:00 do 11:00hodin ve vestibulu školy v hlavní budově.

Vyplněný a podepsaný formulář je nutné odevzdat do 17. 4. 2020.

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy


 
« Zpět