Adventní Norimberk

16.12.2013, 07:18, ZŠ

Adventní Norimberk


    V předvánočním období jsme podnikli zájezd do sousedícího Německa po cestě zvané Via Carolina pojmenované po císaři Karlu IV., který Norimberk často navštěvoval. Nechal zde také  postavit některé důležité stavby, například: kostel Panny Marie, kostel sv. Sebalda a kostel sv. Lorenze. Karel IV. zde na říšském sněmu roku 1356 uveřejnil prvních 23 článků své Zlaté buly a roku 1361 mu zde porodila jeho žena Anna Svídnická syna, pozdějšího krále Václava IV.
    Prohlídku jsme začali na nádvoří císařského hradu Kaiserburg, z kterého jsme si užívali panoramatický výhled na město. Malebnými uličkami jsme scházeli k hrázděnému domu světoznámého malíře a grafika Albrechta Dürera, jehož obrazy jsou známé z mnoha publikací, např. Růžencová slavnost (nyní vystavena ve Šternberském paláci v Praze), Králík či jeho autoportrét.
   Město leží na řece Pegnitz a je zdobeno několika rozmanitými kašnami. Na hlavním náměstí s kostelem P. Marie jsme obdivovali Zlatou kašnu a tradiční vánoční trhy s voňavými norimberskými perníky, bavorský vánoční chléb, štolu, marcipán, pečené kaštany, mnoho vánočních dobrot a rukodělných výrobků. Na tomto náměstí se konají vánoční koncerty a vystupuje zde Norimberský Ježíšek „ Nürnberger Christkind“, slečna oděná ve zlatých šatech, která žehná tomuto městu z ochozu kostela P. Marie.
   Během cesty pohodlným autobusem nám byla představena prezentace o tomto městě, dětem byly rozdány barevné a pečlivě vypracované pracovní listy k vyplnění a k soutěžení o věcné ceny. Všichni jsme byli s cestovní kanceláří CK2 a s mladým průvodcem Jakubem Kvízem moc spokojeni a těšíme se na další výlety v budoucnu.
                                                                                                                    Mgr. Blanka Šebestová
 


 
« Zpět