AJ učivo (Bendl)

01.06.2020, 18:00, ZŠ

ANGLIČTINA


 • 15.-19.6.

 

Vypracovat kontrolní test na Unit 3: 

https://drive.google.com/file/d/1wLWLsac0V9-l1GYEy0AuDuDMfngRTG-0/view?usp=sharing

 

 

 • 8.-12.6.

 

Kontrola vět z minulého týdne: 

• Jakou barvu máš rád/a?
• What color do you like?


• Odkud jsi?
• Where are you from?


• Kterou knihu chceš?
• Which book do you want?


• Čí je ta panenka?
• Whose is this dool?


• Jak se máš?
• How are you?


• Jaké je její jméno?
• What is her name?


• Kdy začíná škola?
• When does the school start?


• Jaké je jeho jméno?
• What’s his name?


• Hraje on na kytaru?
• Does he play a guitar?


• Hraje tvůj kamarád na klavír?
• Does your friend play a piano?


• My nejsme ve škole.
• We are not at school.


• Petr a Katka mají velký dům.
• Peter and Kate have a big house.


• Ona je zpěvačka.
• She is a singer.


• On má dlouhé vlasy.
• She has got a long hair.
 

- Do sešitu udělat tajenku z učebnice str. 50/3. 

- Do sešitu napsat "Předložky" = "Prepositions" a nakreslit cvičení 52/3a,

in = v (in a box = v krabici),

on = na (on the table = na stole), 

under = pod (under the chair = pod židlí), 

next to = vedle (next to the house = vedle domu), 

in front of = před (in front of the house = před domem), 

behind = za (behind the car = za autem), 

opposite = naproti (opposite the shop = naproti obchodu), 

between = mezi (between the trees = mezi stromy).

- Poté vypracovat cvičení 53/3b

 

 

 • 1.- 5.6.

 

Přelož do AJ. Piš do sešitu: 

 • Jakou barvu máš rád/a? 
 • Odkud jsi?
 • Kterou knihu chceš? 
 • Čí je ta panenka? 
 • Jak se máš? 
 • Jaké je její jméno? 
 • Kdy začíná škola? 
 • Jaké je jeho jméno?
 • Hraje on na kytaru? 
 • Hraje tvůj kamarád na klavír? 
 • My nejsme ve škole. 
 • Petr a Katka mají velký dům. 
 • Ona je zpěvačka. 
 • On má dlouhé vlasy. 

- book 50/1,2

- book 45/5b

- workbook 37/5a, 6

Děti, přineste, prosím, ve středu 3.06. prac. sešity z Aj. Je možné je také poslat e-mailem. Děkuji.

 

 • 25.5. - 29.5.

 

- Pracovní sešit str. 35/3 - procvičujeme přítomný čas prostý zápor, 35/5 - napiš o tvém běžném dni, použij slovíčka v rámečku, 36/1 - free time activities. 

- Slovíčka 4 C, D

 

 

 • Úterý 19.5.

 

Pracovní sešit str. 33/4,5 - zopakujeme si čas a tázací zájména z pondělí.

 

Kontrola pondělního úkolu Workbook page 34:

1) school, lesson, nine, eight, teeth, homework, kitchen, dinner, radio, o'clock. 

2) 2. I have breakfast at five past eight. 3. I take bus to school at half past eight. 4. Lessons start at nine o'clock. 5. I finish school at ten past three. 6. I do my homework from half past four to six o'clock. 7. I have dinner at half past six. 8. I watch TV from seven o'clock to quarter to eight. 9. I go to bed at quarter past nine.

 

 

 • Pondělí 18.5. 

 

- prac. sešit str. 34 celá

- do sešitu napsat "Tázací zájména" a udělat následující tabulku: 

zájméno překlad ptáme se na příklad použití
What co, jaký? věc

What does she do?

What colour do you like?

Which který? věc z určitého počtu

Which book do you want?

Which one do you like?

Where kde, kam kudy? místo

Where do you live?

Where do you go on holiday?

When kdy? čas

When do you go to bed?

When are you coming back?

Who kdo, koho, komu? osobu

Who is it?

Who do you know?

Whose čí? vlastnictví

Whose pen is this?

Whose is the book?

Why proč? důvod

Why are you sad?

Why do you write it?

How jak? způsob

How are you?

How does she know her?

- na každé zájméno zkuste vymyslet dvě věty, tzn. celkem 16 vět a pošlete mi je ke kontrole emailem

 

 

 • Čtvrtek 14.5. 

 

- zkontrolujte si věty, které jste si měli napsat do sešitu. V úterním textu jsou doplněné. 

- učebnice 47/3a,b - obě cvičení udělat do sešitu. 

- přes víkend si zkuste sami vyhledat. můžete použít počítač a internet, co znamenají tato slovíčka a kde by se mohla použít: where, when, why, what, how.

 

 

 • Úterý 12.5.

- pokračujeme ve slovíčkách 4. lekce

- do sešitu napsat: "short answers" = krátké odpovědi. Stále se jedná o přítomný čas prostý a nazujeme na gramatiku, kterou sjte si psali do sešitu minulé úterý 5. května. Krátkou odpověď tvoříme pomocí pomocného slovesa "do" a odpovídáme s ní na jednoduchou otázku. Např. Do you play football? - Yes, I do. = Hraješ fotbal? Ano, hraju. Neříkáme Yes, I play, ale Yes, I do nebo No, I don't, pokud se jedná o zápor (nehraju fotbal).

Do sešitu si uděláme následjící tabulku pro všechna zájména:

kladná odpověď

Yes I do.
Yes  we do.
Yes  you do.
Yes  they do.
Yes  he does.
Yes  she does.
Yes  it does.

záporná odpověď

No I don't.
No we don't.
No you don't.
No they don't.
No he doesn't.
No she doesn't.
No it doesn't.

 

příklady vět:

Does he play the quitar? - Yes, he does. 

Do you go to school? - No, we don't. 

Do you like ice-cream? - Yes, I do. 

 

Teď to zkusíte sami:

Does she like red color? - Yes, she does.

Do you wake up at 5 o'clock? - No, I don't.

Does your teacher play rugby? - No, she doesn't.

Do we have a good day? - Yes, we do.

Do they go to school by bus? - Yes, they do.

 

 

 • Pondělí 11.5.

 

Do sešitu nadpis "Free time" (=volný čas):

 1. Učebnice str. 44/1 - podívejte se na obrázky a popisky k nim, nahlas si je 2x přečtěte,                   - do sešitu vypište alespoň 5 věcí, které děláte rádi ve volném času. Můžete volit i aktivity, které nejsou v učebnici (nedávno jsme si psali do sešitu různé sporty, čtení, procházky se psem, atd.). Můžete je doplnit i obrázky. 
 2. Učebnice str. 44/2 - přečtěte si text o dětech a pokuste se každý text spojit s obrázky A, B, C.
 3. Pokračujeme ve slovíčkách 4.lekce

 

 

 • Čtvrtek 7.5.


- Dnes byste měli mít dopsanou gramatiku z úterý.

- Do sešitu přepište z učebnice cvičení str. 43/3b (Complete sentences) a 43/5a,b.

- Přes víkendem začínáme se slovíčky 4.lekce "TIME" 4A a 4B.

 

 

 • Úterý 5.5.


Kontrola pondělních úkolů:

I HAVE GOT three books. They ARE interesting. (interesting = zajímavý)
My father HAS GOT a fast car. It IS red. (fast = rychlý)
Jack IS my cousin. He HAS GOT an ice cream.
Peter and Jack HAVE GOT a motorbike. It IS big.
The dog IS very dangerous. He HAS GOT long ears. (dangerous = nebezepečný)
My friend HAS GOT a sister. She IS a singer.


+ On je doma. = He is at home.
- On není ve škole. = He isn't at school (He is not at school).
? Je on v ložnici? = Is it in the bedroom?
+ Ona má angličtinu ve středu. = She has English on Wednesday.
- Ona nemá angličtinu v pondělí. = She hasn't English on Monday.
? Má angličtinu ve čtvrtek? = Does he(she) have English on Thursday?


Pracovní sešit str. 69/4.1 - do sešitu si překreslit hodiny a opsat k nim čas v angličtině a poté přeložit do češtiny. Např. It's five o'clock = Je pět hodin.

Potom si do sešitu udělejte tabulky:

4.3 Present simple: affirmative - Přítomný čas prostý oznamovací,

4.4 Present simple: negative - Přítomný čas prostý záporný,

4.5. Present simple. question - Přítomný čas prostý tázací,

- stačí napsat do čtvrtka.

 

 

 • Pondělí 4.5.


Do sešitu přepiš a doplň následující věty. Doplňuj pouze tvary slovesa být (am, is, are) nebo mít (have got, has got):

 

I .................. three books. They .................. interesting. (interesting = zajímavý)
My father .................. a fast car. It .................. red. (fast = rychlý)
Jack .................. my cousin. He .................. an ice cream.
Peter and Jack .................. a motorbike. It .................. big.
The dog .................. very dangerous. He .................. long ears. (dangerous = nebezepečný)
My friend .................. a sister. She .................. a singer.
Napiš věty v ČJ do sešitu a přelož je do AJ:

+ On je doma. = .........................................
- On není ve škole. = .........................................
? Je on v ložnici? = .........................................
+ Ona má angličtinu ve středu. = .........................................
- Ona nemá angličtinu v pondělí. = .........................................
? Má angličtinu ve čtvrtek? = .........................................
Pokračujeme ve slovíčkách 3. lekce.

 

 

 • Čtvrtek 30.4.

 

Do sešitu si napsat "Sport" a napsat následující

U sportovních aktivit rozlišujeme 3 okruhy:

1) Go - u sportu, který končí -ing a musíme někam jít, kde ten sport můžeme dělat. Např. Go swimming - Jít plavat. Go skiing - Jít lyžovat. Go running - Jít běhat.

2) Do - u individuálního sportu (pro jednotlivce), kde se nepoužívá míč. Např. Do karate - Dělat karate. Do joga - Dělat jógu. Do athletics - Dělat atletiku.

3) Play - většinou u týmových sportů, kde se používá míč nebo podobný předmět (třeba puk, frisbee). Např. Play basketball - Hrát basketbal. Play soccer - Hrát fotbal. Play tennis - Hrát tenis.

Do sešitu si pod sebe vypište tyto sporty a zkuste doplnit go, do nebo play:

cycling - cyklistika

boxing - box

football - americký fotbal

gymnastics - gymnastika

athletics - atletika

hockey - hokej

skating - bruslení

volleybal - volejbal

snowboarding - snowboard

 

My day - emailem mi pošlete Váš úkol z úterý (jaký je Tvůj běžný školní den).

 

 

 • Úterý 28.4.

 


Učebnice str. 43/6 přeložit věty do ČJ do sešitu.

Učebnice str. 42 My day - přečti si co dělá Pradeep během dne. Pokus se do sešitu vytvořit podobné věty o Tobě a o tom, jaký je Tvůj běžný školní den,

 

 

 

 • Pondělí 27.4.


- Pracovní sešit str. 30/1 - najděte rozdíly mezi pokoji a napište o tom věty (Ben má, Ben nemá - Ben has got, Ben hasn't got).

- Pracovní sešit str. 30/2 - přídavná jména, popište vlastnosti věcí. Pokud si nejste jistí nějakým slovíčkem, tak se podívejte do slovníčku.

- Pokračujeme ve slovíčkách - 4. lekce "Time"

- Pokud Vám něco nejde nebo potřebujete něco vysvětlit, neváhejte mi napsat email :)

 

 

 • Čtvrtek 23.4.


Pracovní sešit str. 28/1, 29/4, 29/5, 32/2

 

 

 • Úterý 21.4.


Kontrola cvičení s hodinami:

It’s five o’clock./ It’s eight o’clock./ It’s half to six or It’shalf past five./ It’s half to twelve or It’s half past eleven.
It’squarter past five./ It’s quarter past two./ It’s quarter to six./ It’s quarter to nine./
It’sfive past five./ It’s ten past five./ It’s twenty past five./ It’s 25 past five./
It’s twenty-five six./ It’s twenty to six./ It’s ten to six./ It’s five to six./

 

Zopakujte si ještě znalosti o čase a poté zkusíme krátký testík:

http://www.grammar.cz/telling_time_A.html

... a test zde :)

http://www.testpark.cz/testy/anglictina/cas-time-1720

Do emailu mi můžete napsat jak Vám to šlo, případně jestli Vám něco dělá potíže mailto:bendl@zs-spitalska.cz

 

 

 

 • Pondělí 20.4.

 

Procvičování času: https://drive.google.com/file/d/1HPFnKc5oDq6SAnnKi-fWKkZuTvvgmtb5/view?usp=sharing

Kdo má možnost, tak může vytisknout a psát do papíru. Jinak psát do sešitu - psát slovy čas vyobrazený na hodinách. Poté si to nahlas řekněte, anglicky, kolik hodin ukazují.

Dále do sešitu nakreslit hodiny s ručičkami:

- It’s quarter past seven.
- It’s ten to ten.
- It’s half to six.
- It’s two o’clock.
- It’s half past five.
- It’s quarter to four.

 

 

 • Čtvrtek 16.4.


Time - čas (napsat do sešitu)

Velmi důležité téma! Čas nás bude provázet ve všech ročnících základní školy a i po ní.

Není to nic těžkého, ale je potřeba si to dobře zapamatovat.

Když se ptáme kolik je hodin, tak použijeme větu: "What time is it?" a nebo "What's the time?". Obě otázky mají stejný význam. Odpovídáme např. "It's five o'clock" - Je pět hodin. Takže pokud je celá hodina, je odpověď jednoduchá, odpovíme "It is (číslo kolik je hodin) o'clock." V angličtině nemají se říkají hodiny do 12, když je odpoledne, tak se opět říká je 1 hodina, jsou 2 hodiny atd. a ne je 13 hodin, je 14 hodin tak jako u nás.

Protože ale nemáme jen celé hodiny, je potřeba zapamatovat si dvě slovíčka: half = půl, quarter = čtvrt.

Když je 12:15 = čtvrt na 1, tak řekneme "It's quarter past twelve" - doslova říkáme, že je čtvrt (hodiny) po dvanácté. Když máme 12:45 = třičtvrtě na 1, tak řekneme "It's quarter to one" - doslova říkáme, že je čtvrt (hodiny) do jedné. Takže past = po, to = do.

Když je 12:30 = půl 1, tak máme dvě možnosti a) "It's half past twelve" - je půl po dvanácté, b) "It's half to one" - je půl do jedné. Obě možnosti jsou správné a vyjadřují stejný čas.

Když je 12:10 = 10 minut po 12hod., tak vždy řekneme kolik minut je nebo zbývá do kolikáté hodiny - "It's ten past twelve". Dalo by se říct i že je za padesát minut bude 1 hodina, ale to je trochu komplikované a neříká se to. Když by ale bylo 12:50, tak řekneme "It's ten to one" - za 10 minut bude 1 hodina.

Doufám, že je to srozumitelné. Zde je ještě vysvětleno a znázorněno graficky: https://www.helpforenglish.cz/article/2008030201-kolik-je-hodin-2

- Učebnice str. 40/ podívat se na cvičení 1, zda je srozumitelné, 40/2 vypsat do sešitu.

- Začneme si vypisovat slovíčka 4. lekce a učit se je.

 

 

 • Úterý 14.4.


Happy Easter! - Veselé Velikonoce!
Do sešitu nebo na nový papír (ještě lépe čtvrtku) vytvořte Velikonoční přáníčko pro někoho blízkého (maminka, tatínek, sourozenec, babička s dědou, kamarád...). Tvořivosti se meze nekladou! Můžete použít pastelky, krepové papíry, vodovky nebo cokoliv dalšího co máte po ruce.
Aby Vám šla práce lépe od ruky, můžete si pustit a zazpívat tyto Velikonoční písničky :)
https://www.womansday.com/life/g26539393/easter-songs-kids/?slide=1

 

 

 • Pondělí 6.4. a úterý 7.4.


Do sešitu napsat "Have got" a procvičíme si toto sloveso v následujících větách.

Věty si přepište do sešitu a přeložte. Pište vždy větu a pod ní překlad, ať to máte pěkně u sebe.

 

1 My brother's got a friendly dog.

2 They've got a new car.
3 This is a big present.
4 I've got a good teacher.
5 Look at my thick jumper.
6 This is a new bike.
7 She's got three white cats.
8 Where's my green T-shirt?

 

1 She hasn't got a thick jumper. She's got a thin jumper.
2 He hasn't got a small bag. He's got a big bag.
3 They haven't got a new camera. They've got an old camera.
4 He isn't a bad boy. He's a good boy.
5 She hasn't got a black MP3 player. She's got a white MP3 player.

Poté pracovní sešit str. 26:

26/1 - křížovka se zvířaty

26/2 - podívej se na obrázek a napiš, která zvířata děti vystavují na výstavě. Piš zkrácené tvary podle vzoru.

 

 

 • Čtvrtek 2.4.


V přiloženém souboru, opět jako v úterý - buď vytisknout a psát do papíru nebo vypisovat do sešitu chybějící slova.

- 14/ 1, 2 Členové rodiny

https://drive.google.com/file/d/1luIeOzJ9IOkk40c_Ru3w9lsyCdh-3Jb0/view?usp=sharing

- 15/3 Opakování slovesa být - "to be"

https://drive.google.com/file/d/1tru6OQleNDaSCmZUKUZJd_YALhHF9s-d/view?usp=sharing

 

 

 • Úterý 31.3.


Následující dokumenty si můžete vytisknout a poté vyplňovat přímo do nich, nebo jen psát do sešitu chybějící slova:

9/4 Doplnit do vět am, is, are, his, her, your

https://drive.google.com/file/d/1oaYYx8De6VNKBkTMqnFId-VvQ_oRRfkE/view?usp=sharing

14/1 Zopakovat si čísla a 14/2 Doplnit

https://drive.google.com/file/d/1oaYYx8De6VNKBkTMqnFId-VvQ_oRRfkE/view?usp=sharing

 

 

 • Pondělí 30.3.


Do sešitu napsat: "School subjects" - školní předměty
- Učebnice str. 34/1 - ústně.
- Poté do školního sešitu si udělat tabulku na Rozvrh hodin,
anglicky dny v týdnu a doplnit anglicky předměty, které zvládnete přeložit a najít.
- Udělat si vlastní test ze slovíček: vybrat si 15 slovíček ze 3. lekce, napsat si je česky na papír a poté je zpaměti přeložit. Není to na známku, takže si nevybírejte ta nejlehčí slovíčka :)

 

 

 • Čtvrtek 26.3


Zvířátka - Animals:
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-1-uroven?source=explicitMapGlobal
Zvířátka poslech:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-zvirata-mix-1-uroven?source=explicitMapGlobal
Slovíčka 3. lekce, kdo nemá dopsáno + učit se je přes víkend

 

 

 • Úterý 24.3.


Do sešitu si napsat "Olympic Sports"
- Pustit si video a opakovat sporty, dávat si pozor na výslovnost.
- Pustit podruhé a napsat si sporty do sešitu a k vybraným pěti nakreslit vlastní obrázek.
https://www.youtube.com/watch?v=4TLCGGRWnCI
Pokračovat ve slovíčkách 3. lekce

 

 

 • Pondělí 23.3.


Zopakovat si abecedu, i s vyýslovností. Vyspelovat vlastní jméno a příjmení.
Na každé písmenko napsat jedno anglické slovíčko do školního sešitu.
https://www.ajina.cz/wp-content/uploads/2016/04/anglicka-abeceda-the-english-alphabet.pdf
Udělat si testík:
https://www.duolingo.com/skill/en/Basics-1/1

+ kdo si chce doma zacvičit, ať se podívá na následující videa:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

 

 

 • Čtvrtek 19.3.


- V pracovním sešitě udělat cvičení na “Have got” - oznamovací, zápor i otázku a případně i na přídavná jména
- Zopakovat si sloveso “To be”
- Pokračovat ve slovíčkách 3. Lekce

 

 

 • Úterý 17.3.


- Adjectives - přídavná jména (velký, malý, červený, dlouhý…) uč. Str. 33
- A podívat se na https://www.helpforenglish.cz/article/2019033001-pozice-pridavnych-jmen-cviceni
- Pokračovat ve slovíčkách 3. Lekce

 

 

 • Pondělí 16.3.


- Učebnice str. 30/4 Make a questions - do sešitu
- Pokračovat ve slovíčkách 3. Lekce
- Učebnice str. 31/5 napsat věty do sešitu 

 
« Zpět