Akce zalesňování

29.04.2019, 09:25, ZŠ

V letošním školním roce jsme se s vybranými žáky druhého stupně zúčastnili akce výsadby stromečků v pražských lesích ve spolupráci s Lesy hl.m.Prahy. 


Konkrétně se jednalo o les v blízkosti Nebušic známý jako Divoká Šárka, kde jsme působili v listopadu a následně v dubnu jsme zalesňovali prostor v Kunratickém lese. Během  dvouhodinové práce se nám společnými silami podařilo vysadit několik stovek stromečků, jejichž druhová skladba byla velice pestrá. Sázeli jsme jedle, buky, duby a modříny. Přispěli jsme tak ke zvyšování biodiverzity českých lesů a k obnově lesa, který v přírodě nemá jen úlohu estetickou ale také zdravotní a je místem pro život mnoha druhů organismů. Dětem tímto způsobem byla také přiblížena profese lesníků, kteří se pečlivě o naše lesy starají. Pochopily, že není úplně fyzicky snadné sázet stromečky a že bychom si více měli cenit práce lesníků a také více přemýšlet o negativních důsledcích lidské činnosti na lesní ekosystém. 

 
« Zpět