Aktuální informace ke vzdělávání na dálku

25.03.2020, 15:05, ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Pedagogové vyvěšují učivo na webu na stránky tříd nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na našem webu v záložce Kontakty.

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z Fy, PŘ, CH, D, Z

Ostatní předměty - v minimálním rozsahu - základní učivo

 


PaedDr Alena Nídlová

ředitelka školy


 
« Zpět