Březen 2017

07.04.2017, 15:51, ZŠ

BŘEZEN 2017

 

I. a II. stupeň

 

22. 3.     Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Kolem Klementina a Betlémské kaple 

 

I. stupeň

 

7. 3.       Pražské poetické setkání - školní kolo recitační soutěže

21.3.      Projektový den - JARO

Třída Datum Akce Místo
II.A, B 7.3. Třídní schůzky ohledně školy v přírodě učebna biologie
  30.3. Febiofest - dokumentární filmy Cinestar Anděl
II.A 14.3. Festival dokumentárních filmů - Jeden svět - o lidských právech kino Světozor
II.B 13.3. Festival dokumentárních filmů - Jeden svět - o lidských právech kino Ponrepo
III.A,B,C 13.3. Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo Mělník
  16.3. Festival dokumentárních filmů-Jeden svět- o lidských právech kino Evald
  17.3. Matematická soutěž - Klokan učebny
  28.3. Febiofest - dokumentární filmy - Pojar dětem Cinestar Anděl
IV.A,B 17.3. Matematická soutěž - Klokan učebny
IV.A 8.3. Vláda Marie Terezie - 300.výročí narození Pražský hrad
  14.3. Festival dokumentárních filmů-Jeden svět- o lidských právech kino Ponrepo
  17.3. Mozek v akci - Akademie věd Praha 1
  29.3. Preventivní program - Umíme spolupracovat? učebna
  30.3. Febiofest - dokumentární filmy Cinestar Anděl
IV.B 13.3. Preventivní program - Život bez závislosti učebna
  15.3. Festival dokumentárních filmů-Jeden svět- o lidských právech kino Evald
  15.3. Procházka Prahou-stavby Karla IV. Hradčany, Malá Strana
V.A,B 17.3. Matematická soutěž - Klokan učebny
  13.-17.3. Testy Kalibro učebny
V.A 1.3. Městská knihovna - Bratři Čapkovi  
  14.3. Festival dokumentárních filmů-Jeden svět- o lidských právech kino Ponrepo
  27.3. Febiofest - dokumentární filmy Cinestar Anděl

II. stupeň

 

3. 3.               Pražské poetické setkání - školní kolo

3. 3.               Čtenářská soutěž a jazykolamy - školní soutěž

22. 3.             Česká filharmonie - vybraní žáci - Rudolfinum

27. 3.             Boulder pohár - horolezecká stěna - sportovní soutěž - Holešovice

30. 3.             Zlatý list - přírodovědná soutěž - DDM Praha 9 - 1. místo

Třída Datum Akce Místo
VI.A,B 9.3.  Pitva plzáka   PřF UK 
  21.3.  Polytechnická výchova Jarov, P 9 
  23.3.  Matematická soutěž - Klokan - školní kolo  
VI.A 24.3.  Febiofest - dokumentární filmy  Cinestar Anděl 
VI.B 13.3.  Preventivní program - Člověk v tísni  učebna 
  22.3.  Matematická soutěž - Klokan - školní kolo   
VII.B  21.3.  Matematická soutěž - Klokan - školní kolo    
  29.3.  Primární prevence - Umíme dobře spolupracovat  učebna 
VIII.A,B  17.3.  Matematická soutěž - Klokan - školní kolo    
VIII.A 30.3.  Über die Liebe - Deutsche Theatervorstellung   
IX.A,B  21.3.  Matematická soutěž - Klokan - školní kolo    
  30.3.  Über die Liebe - Deutsche Theatervorstellung    
IX.A  23.3.  Městský soud P 9 - trestní právo - občansko soudní řízení   
IX.B  24.3.  Stolní tenis    
 
« Zpět