Březen 2019

14.04.2019, 16:28, ZŠ

BŘEZEN 2019

I. a II. stupeň

 

7. 3.               Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Kolem Klementina a Betlémské kaple

19. a 20. 3.    Recitační soutěž - obvodní kolo

27. 3.             Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

 

I. stupeň

 

11., 13., 18., 20. 3.   Ukázkové hodiny v 1. třídách pro předškoláky z MŠ U Vysočanského pivovaru

19. 3.                        Projektový den I. stupně - Otevírání jara

21. 3.                        Den otevřených dveří v 1. ročnících

Třída Datum Akce Místo
III.A, B  22.3. Barvy světa - multikulturní program učebny
III.A 20.3. Návštěva knihovny Radnice Prahy 9
IV.A 22.3. Barvy světa - multikulturní program učebna
  28.3. Výtvarná dílna Radnice Prahy 9
  29.3. Projektová výuka - Přemyslovci učebna
IV.B 5.3. Divadlo S+H - Hurvínkova nebesíčka Divadlo S+H
V.B 21.3. Výtvarná dílna Radnice Prahy 9
V.C 7.3. Výtvarná dílna Radnice Prahy 9
  22.3. Barvy světa - multikulturní program učebna

   


II.stupeň

 

4. 3.               Recitační soutěž + čtenářská soutěž + jazykolamy - školní kolo

11. 3.             Mimořádné třídní schůzky pro rodiče II. stupně - volný čas dětí a prevence alkoholu a kouření

11. 3.             Mimořádné třídní schůzky 7.A

14. 3.             SPř - IQ Landia - AV ČR 

19. 3.             Badminton - Vybraní žáci 6. a 7. ročníků

28. 3.             SZe - Pedagogické muzeum 

28. 3.             SPř - Trilopark

Třída Datum Akce Místo
VI.A,B 12.3. Polytechnická výchova Jarov
VI.A 13.3. Návštěva knihovny Radnice Prahy 9
VII.A,B 18.3. Preventivní program - Klima třídy učebny
  19.3. Preventivní program - Než užiješ alkohol, užij mozek učebny
VIII.A,B 18.3. Preventivní program - Než užiješ alkohol, užij mozek učebny
IX.A 7.3. Spaní ve škole  
IX.B 21.3. Anglické filmové představení - Captain Marvel City Cinema Flora

    

 
« Zpět