Červen 2016

08.07.2016, 10:54, ZŠ

ČERVEN 2016

 

I. a II. stupeň

 

13. 6.             Třídní schůzky I. a II. stupně

16. 6.             Jazykový poznávací výlet - VÍDEŇ

20. 6.             Pedagogická rada

20. 6.             Fotografování tříd a skupinek

23. 6.             Sběr papíru a víček

24. 6.             Cvičná evakuace

 

I. stupeň

 

3. 6.               Projektový den - Doba Karla IV. - 3. - 5. třídy

14. 6.             Sportovní hry MČ Praha 9

21. 6.             Sportovní den I. stupně

23. 6.             Třídní schůzky budoucích 1. tříd

28. 6.             Výlet - Mirákulum - Milovice

Třída Den Akce Místo
I.A,B 2.6. Mikroklima Park přátelství, P 9
II.A,B 2.6. Mikroklima Park přátelství, P 9
  27.6. Náhradní plavání  
II.C  13.6 Divadelní představení - Devatero pohádek Gong 
  16.6.  Preventivní program - Posměch a pomluvy tady nechceme  učebna 
  20.6. Noční čtení škola 
  23.6.  Besídka pro rodiče  učebna 
III.A 1.6.  Výlet - MIRÁKULUM  Milovice 
  22.6.  Výlet - procházka Prahou   
  27.6.  Hledá se Nemo - výstava a soutěž  CČM 
  28.6.  Výlet na Petřín  
   29.6. Výlet - Obora Hvězda   
III.B 2.6.  Mikroklima Park přátelství, P 9 
  27.6.  Zvířecí den   
  29.6.  Hledá se Nemo - výstava a soutěž   CČM  
IV.A  2.6.  Bezpečné prázniny   
  6.6.-9.6.  Škola v přírodě  Smržovka 
  16.6.  Preventivní program - Bezpečné prázdniny - PČR  učebna 
  20.6.  Noční čtení škola 
IV.B  2.6.  Mikroklima  Park přátelství, P 9  
  6.6.-10.6.  Škola v přírodě  Nové Hutě 
 V.A,B 2.6.  Mikroklima   Park přátelství, P 9  
  13.6.  Preventivní program - Bezpečné prázdniny - PČR   
  29.6.  Hledá se Nemo - výstava a soutěž   CČM 
V.A  15.6.  Preventivní program - Jak se nestat závislým na PC  učebna 
  22.6.  Výlet - MIRÁKULUM  Milovice 
V.B  9.6.  Preventivní program - Jak se nestat závislým na PC    učebna
  22.6. Preventivní program - Jak si nenechat ublížit  učebna 
  22.6. Turnaj v minikopané  Sparta Praha 
  23.6.  Preventivní program - O stupeň výš ...  učebna 

II. stupeň

 

1. 6.             SZe - Národopisné muzeum

7. 6.             IT soutěž - Úžlabinská informatika - vybraní žáci

9. 6.             SZe - Kobyliská střelnice

15. 6.           Sportovní hry MČ Praha 9

17. 6.           Testy English Link - 8 žáků

28. 6.           Sportovní den II. stupně

Třída Den Akce Místo
VI.A,B 9.6. Planeta Země - Filipíny Světozor
VI.A 10.6. Preventivní program - Posilování sebevědomí učebna
  15.6. Preventivní program - Jsem jaký jsem učebna
  20.6. Preventivní program - Posměch učebna
  22.6. Výlet - MIRÁKULUM Milovice
  23.6. Karel IV. - Koruna a žezlo - výstava Pražský hrad
VI.B 2.6.  Mikroklima  Park přátelství, P 9 
  8.6.  Výlet - TEPfaktor   
  13.6.-18.6.  Národní kolo Zlatý list - vybraní žáci   
  14., 17.6.  Preventivní program - Život bez závislosti  učebna 
  23.6.  Preventivní program - Bezpečně na internetu  učebna 
  29.6.  Botanická zahrada   Trója, P 8 
VII.A,B  9.6.  Planeta Země - Filipíny  Světozor 
  13.6.  Preventivní program - Trestná činnost  učebny 
VII.A  7.6.  Preventivní program - Nenechám se vyprovokovat - PČR  učebna 
  13.6.  Preventivní program - Život bez závislosti - Stinné stránky internetu učebna 
  22.6.  Výlet - Karlovy Vary   
  24.6.  Preventivní program - Bezpečně na internetu  učebna 
  27.6.  Preventivní program - Bezpečné prázdniny  
  29.6.  Botanická zahrada  Trója, P 8 
VII.B  29.6.  Poznávací výlet - Praha   
VIII.A,B  9.6.  Planeta Země - Filipíny   Světozor  
VIII.A  7.6., 14.6.  Preventivní program - Život bez závislosti - Bezpečně na internetu učebna 
  17.6.  Preventivní program - Co smím, nesmím, co musím  učebna 
  22.6.  Stromovka - vycházka   
VIII.B  20.6.  Preventivní program - Posměch učebna 
IX.A  2.6.  Mikroklima Park přátelství, P 9 
  9.6.  Planeta Země - Filipíny  Světozor  
  10.6.  Preventivní program - Začátek intimního života  učebna 
  27.6.  Slavnostní oběd  ŠJ 
 
« Zpět