Chováme se k sobě slušně

08.12.2011, 17:04, ZŠ

V rámci preventivního programu pro základní školy se žáci šestých tříd zúčastnili psychologicky zaměřeného workshopu.


"Chováme se k sobě slušně" bylo hlavním tématem celé 6 hodinové dílny, kterou vedla psycholožka Vendula Skopalová.

Workshop byl rozdělen na tři části. V první dvouhodinové lekci šlo především o hodnocení lidí. Žáci se hodnotili navzájem, pak každý sám sebe a nakonec určovali svou roli ve třídním kolektivu.

Diskuse, naslouchání a hledání řešení praktických úloh bylo na programu ve druhé a třetí lekci. sppolečnými silami se žáci snažili najít nejlepší a pro všechny akceptovatelná východiska různých úkolů. Na konci celého programu žáci zhodnotili své kladné vlastnosti a zkonfrontovali je s hodnocením spolužáků.

Poznatky z tohoto workshopu jsou pro děti cenným přínosem. 6áci se naučili jak se pohybovat  kolektivu, jak se chovat k ostatním a jak ve skupině řešit problémy za pomoci diskuse.

 
« Zpět