Duben 2016

05.05.2016, 12:24, ZŠ

DUBEN 2016

 

I. a II. stupeň

 

5. 4.                Ředitelské volno

7. 4.                Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Pražské Židovské město

11. 4.              Žákovská samospráva

18. 4.              Pedagogická rada

18. 4.              Třídní schůzky I. stupně a konzultace II. stupně

19. 4.              Mc Donald´s Cup (kopaná) - 2. a 3. ročníky  - 5. místo

21. 4.              Mc Donald´s Cup (kopaná) - 4. a 5. ročníky - obvodní kolo - 2. místo

26. 4.              Preventan Cup (vybíjená) - 4. a 5. ročníky - obvodní kolo - chlapci - 3. místo

                                                                                                                        - dívky - 3. místo

27. 4.              Klub pro rodiče žáků Základní školy Špitálská 

Třída Den Akce Místo
II.A,B 22.4. Projektový den - Jarní nocování s knížkou učebny
III.A,B  26.4. Enviromentální výchova - Sovy  tělocvična
IV.A,B 26.4.  Enviromentální výchova - Sovy  tělocvična 
IV.A  14.4.  Výtvarné dílny Radnice  P 9 
V.A  7.4.  Výtvarné dílny  Radnice P 9 
 

22.4.

Planeta Země Hvězdárna Ďáblice, P 8 

II. stupeň

 

6. a 7. 4.            SZe - Karlov, Albertov, Archa Noemova - NM

11. 4.                 Zlatý list - mladší žáci - 1. místo

12. 4.                 Zlatý list - starší žáci - 5. místo

13. 4.                 Biologická olympiáda - obvodní kolo - A. Přitasilová - 6. místo

19. 4.                 T-ball - turnaj - dívky II. stupeň - 5. místo

21. 4.                 Ekoseminář - Toulcův dvůr

23. 4.                 Zlatý list - krajské kolo - 4. místo - Botanická zahrada, P 8

27. 4.                 Ekoseminář - Geopark Na Slupi - Botanická zahrada, PřF UK

28. 4.                 SZe - Útulek Trója, Sedlec, Podhoří

Třída Datum Akce Místo
VI.A,B 28.4. Preventivní program - Mezilidské vztahy - Policie ČR učebny
VI.A 6.4. Koncert České filharmonie Rudolfinum
VII.A,B 28.4. Preventivní program - Mezilidské vztahy - Policie ČR učebny
VII.B 4.4. Archa Noemova Národní muzeum
VIII.A 6.4. Koncert České filharmonie Rudolfinum
 
« Zpět