Duben 2017

01.05.2017, 18:07, ZŠ

DUBEN 2017

 

I. a II. stupeň

 

4. a 5. 4.                Zápis do 1. ročníků

10. 4.                     Pedagogická rada 

10. 4.                     Třídní schůzky

10. 4.                     Schůzka SRPPŠ

11. 4.                     Duben - Měsíc bezpečnosti - rozhlasová relace

12. 4.                     Náhradní termín zápisu do 1. ročníků

19. 4.                     Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Staré Město a Anežský

                              klášter

24. 4.                     Žákovská samospráva

24. 4.                     Příprava na dopravní soutěž - zkušební jízda - Dopravní hřiště - Prosek

 

I. stupeň

 

25. 4.                     Mc Donald´s cup - vybraní žáci - 2. a 3. třídy - 6. místo

26. 4.                     Mc Donald´s cup - vybraní žáci - 4. a 5. třídy - 5. místo 

Třída Datum Akce Místo
I.A,B 5.4. Vycházka do okolí školy Vysočany
II.A,B 10.4. Velikonoční dílny Příbram
III.A,B,C 5.4. Hra na Hrad - interaktivní výstava Pražský hrad
  24.-28.4. Škola v přírodě  
III.B 12.4. Projektový den - Jaro  
IV.A 5.4. Ekosystém les - přírodovědná vycházka Hostivař
  12.4. Velikonoční Praha - symboly, tradice Praha 1
  28.4. Pálení čarodějnic - tradice Dolní Počernice
IV.B 5.4. Poznávání přírodnin- projektový den  
  5.4. Výstava Lucemburkové Karolinum
  7.4. Preventivní program - Život bez závislostí - vztahy učebna
V.A 4.4. Národní technické muzeum  
  24.-28.4. Škola v přírodě  
V.B 5.4. Vycházka - ekosystém les  
  19.4. Česká filharmonie Rudolfinum

II. stupeň

 

3.4.                  Obvodní kolo - Zlatý list - přírodovědná soutěž - 6.A+6.B - 3., 4.,5. místo

22.4.                Krajské kolo - Zlatý list - přírodovědná soutěž - 6.A, 6.B a 7.B - 7.B - 1. místo

8.4.                  Ukliďme Česko - úklid odpadků u Rokytky - Praha 9

10.4.                Biologická olympiáda - obvodní kolo - B. Fidra - 1. místo

19.4.                Česká filharmonie - Rudolfinum

20.4.                SeZ - Vítkov - Žižkov + Armádní muzeum

25.4.                Velikonoční turnaj ve florbalu - dívky

27.4.                Velikonoční turnaj ve florbalu - chlapci  

Třída Datum Akce Místo
VI.A,B 7.4. Anglické divadelní představení - Fairy Tales  DDM Ulita
  18.4. Polytechnická výchova Jarov, P 9
  28.4. Preventivní program - Prevence fyzického a psychického napadání - šikana Policie ČR
VI.A 5.4. Enviromentální výchova - návštěva Planetária + stromovka  
  12.4. Výtvarné velikonoční dílny Radnice Prahy 9
VI.B 4.4. Preventivní program - Zákon o veřejném pořádku Policie ČR
  5.4. Hvězdárna Ďáblice - Pohyby Země a čas Praha 8
VII.A 5.4. Hvězdárna Ďáblice - Pohyby Země a čas Praha 8
VII.B 5.4. Enviromentální výchova - návštěva Planetária + stromovka  
VIII.A,B 24.4. Polytechnická výchova - SPŠ Betlémská - dílny  
VIII.A 5.4. Enviromentální výchova - návštěva Planetária + stromovka  
  21.4. Divadelní představení - Rómeo a Jůlie divadlo Gong
VIII.B 5.4. Zličín - procházka - ekocentrum, kultura   
  7.4. Preventivní program - Naše třída učebna
IX.A,B 5.4. Chvalský zámek - Dracula a ti druzí  
    NG - Anežský klášter + zahrady  
  12.4., 19.4 Přijímací zkoušky na SŠ  
 
« Zpět