EVROPA – MÍSTO, KDE ŽIJEME

25.06.2014, 20:21, ZŠ

Projektový den 2.6.2014 - 5. A
Žáci třídy se rozdělili do skupinek. Každá skupina měla za úkol podrobně zpracovat jednu předem dohodnutou zemi EU. Konkrétně se jednalo o Slovensko, Švédsko, Itálii a Velkou Británii. Zvolený stát žáci popisovali, hledali informace a zajímavosti z encyklopedií, knih, internetu. Z nabytých informací vzniknul plakát, jehož obsah na konci projektového dne prezentovali před ostatními skupinami. Práce třídy si mohli prohlédnout na chodbách i ostatní spolužáci. Protože se projekty vydařily, všichni byli po zásluze odměněni.
  
« Zpět