Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

02.06.2020, 12:04, ZŠ

 

Rozpis konzultací:

Kopřivová, Brůna, Zuska, Šebková, Zbořil, Melicharová, Voděrová, Kolářová, Checa Pečová, Stehlíková

 

Rozpis konzultací:

Jasaňová, Bendl, Kokrdová, Malůšková, Nídlová

 

 

Přítomnost žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

 

Vážení rodiče,


v souvislosti s další vlnou rozvolnění opatření proti koronaviru budou probíhat od 8. 6. 2020 na naší škole konzultace pro žáky 2. stupně, konzultace nejsou povinné. Konzultace budou žákům nabídnuty v různých časech a s různým zaměřením podle předmětů. Z hlediska vzdělávání má podle MŠMT nadále prioritu výuka distanční, která bude probíhat až do 19. 6. 2020.


Od 22. 6. 2020 bude probíhat v rámci konzultací třídnické práce – např. odevzdávání učebnic.


Přehled konzultací bude do středy 3. 6. 2020 vložen na web školy do záložky Aktuality.


O způsobu vydávání vysvědčení vás budeme též informovat na webu školy po pedagogické radě konané 15. 6. 2020.


Vracení učebnic a vyzvednutí si věcí žáky ve škole – třídy a šatny, vracení šatních klíčků, atd. – bude jednotlivými třídními sděleno formou e-mailu a dále na stránkách jednotlivých tříd.


U 2. stupně toto bude probíhat na konzultacích s třídním učitelem, který přesně zadá termíny pro odevzdávání učebnic a klíčků od šatny.


V období od 8. do 26. 6. 2020 nabízíme žákům 2. stupně jejich dobrovolnou přítomnost ve škole za těchto podmínek:


1. Konzultace a socializační aktivity povedou třídní učitelé a ostatní pedagogové. Nabídka konzultací je široká, žádáme proto, aby se žáci přihlásili na jednotlivé konzultace danému pedagogovi e-mailem, aby se dal případně upravit počet dětí na jedné konzultaci nepřesahující počet dětí ve skupině – 15 dětí.


Žáci si s sebou vezmou Žákovskou knížku, sešity a psací potřeby.


Obědy nebudou pro žáky 2. stupně k dispozici.


2. Žák bude do školy vpuštěn po odevzdání vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného čestného prohlášení, které najdete v záložce Dokumenty.
3. Žákům bude při vstupu do budovy změřena teplota a bude jim provedena desinfekce rukou. Žáci následně bez přezouvání pokračují ke kmenové třídě, kde se v případě potřeby děti rozdělí do skupin.
4. Povinnost nosit roušky zůstává nadále v celé budově školy při pohybu žáků a při nedodržení vzdálenosti 1,5-2 m i při pobytu venku.

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy 
« Zpět