Květen 2014

04.06.2014, 21:04, ZŠ

KVĚTEN 2014

 

I. a II. stupeň

 

7. 5.               Odpol. vlastivědná poznávací vycházka - Václavské a Jungmannovo náměstí

19. 5.             Fotografování tříd a skupinek

26. 5.             Žákovská samospráva

 

I. stupeň

 

12. 5. - 16. 5.          Škola v přírodě - Churáňov, Zadov - 1. A, 1. B, 2. A, 5. A

30. 5.                      Den dětí v Podviní - Park Podviní

Třída Den Akce Místo
I.A,B,C 5.5. Depistážní diktát učebny
I.C 15.5. Mikroklima Prosek, P 9
II.B,C 15.5. Mikroklima Prosek, P 9
  23.5. Bambiriáda  
III.A,B 15.5. Mikroklima Prosek, P 9
  28.5. Vyšehraní - Pověsti Vyšehrad
III.B 23.5. Bambiriáda  
IV.A,B 15.5. Mikroklima Prosek, P 9
  20.5. Preven. program - Hrozba internetu, PČR učebna
IV.A 23.5. Bambiriáda  
IV.B 29.5. Preven. program - Hrozba internetu, PČR učebna
V.A,B 20.5. Preven. program - Hrozba internetu, PČR učebna
V.A 23.5. Bambiriáda  
V.B 15.5. Mikroklima Prosek, P 9

II. stupeň

 

6. 5. a 7. 5.                  Projektové dny - POZNÁVÁME ČESKOU VLAST 

12. 5.                           Pohár rozhlasu - vybraní žáci - ZŠ Chodovická

13. 5.                           Pohár rozhlasu - vybraní žáci - ZŠ Chodovická

13. 5.                           SZe - Letecké muzeum Kbely

20. 5.                           SPř - Mineralia - Poznávání drahokamů - Praha 1

27. 5.                           OVOV - krajské kolo - Aréna Sparta

27. 5.                           SZe + SPř - Naučná stezka - Povodí Botiče, Hostivař

 

Třída Den Akce Místo
VI.A,B 6.5. Projektový den - Kutná Hora  
  7.5. Zpracování projek. dne - prezentace PC + učebna
  26.5. Prev. prog.- Bezpečné chování, PČR učebna
  30.5. Filmová projekce - Pompeje Cinestar Smíchov
VI.A 14.5. Prev.prog.- Záškoláctví učebna
  26.5. Prev.prog.- Nebezpečí internetu, PČR učebna
VI.B 13.5. Mikrosvět Kunratického lesa Ekocentrum
VII.A,B 6.5. Projektový den - Kutná Hora  
  7.5. Zpracování projek. dne - prezentace PC + učebna
  27.5. Prev.prog.- Kyberšikana, PČR učebna
  28.5. Slavnostní předání certifikátů - Aj MČ, Praha 9
  30.5. Filmová projekce - Pompeje Cinestar Smíchov
VIII.A 6.5. Projektový den - Olomouc  
  7.5. Zpracování projek. dne - prezentace PC + učebna
  14.5. Prev.prog.- Hazardní hry, PČR učebna
  22.5. Prev.prog.- Jak se nestat obětí pachatele trest. činu, PČR  učebna
  27.5. Prev.prog.- Láska ano, sex ještě ne Světozor
  30.5. Filmová projekce - Pompeje Cinestar Smíchov
IX.A 6.5. Projektový den - Karlovy Vary  
  7.5. Zpracování projek. dne - prezentace PC + učebna
  23.5. Prev.prog.- Bezpečné chování, PČR učebna
  27.5. OVOV - Odznak zdatnosti - Jiří Marek  
  30.5. Filmová projekce - Captain America  

  

 
« Zpět