Leden 2017

06.02.2017, 08:30, ZŠ

LEDEN 2017

 

I. a II. stupeň

 

2. 1.                Vánoční prázdniny

6. 1.                Preventivní program k zimní škole v přírodě

9. 1.                Schůzka SRPPŠ

9. 1.                Třídní schůzky I. a II. stupně

11. 1.              Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

16. 1.              Pedagogická rada

16.1. 20.1.      Zimní škola v přírodě - Lumka - Zásada

18. 1.             Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Malá Strana a Kampa

23.1. 27.1.     Zimní škola v přírodě - Lumka - Zásada

30. 1.             Žákovská samospráva

31. 1.             Rozdávání vysvědčení - 1. pololetí

 

I. stupeň

Třída Datum Akce Místo
II.A,B 31.1. Skřítek a nové planetárium Planetárium Holešovice
IV.A 13.1. Ekosystém les - Zemdělské muzeum Praha - Letná
  18.1. Exkurze do Policejního muzea Praha - Vinohrady
  27.1. Exkurze do Vojenského muzea Praha - Žižkov
IV.B 3.1. Dopravní hřiště DH Prosek, P 9 
  9.1. Primární prevence-Vztahy mezi žáky - Policie ČR  učebna
V.A 3.1. Dopravní hřiště DH Prosek, P 9

 


 


II. stupeň

 

4. 1.                Soutěž ve stolním tenisu - 6. a 7. ročníky - vybraní žáci

5. 1.                Soutěž ve stolním tenisu - 8. a 9. ročníky - vybraní žáci

11.1.               Olympiáda z chemie - školní kolo - I. část

16.1.               Olympiáda v Aj - školní kolo

17.1.               Obvodní kolo dějepisné olympiády 

18.1.               Rudolfinum - Česká filharmonie 

30.1.               Olympiáda z přírodopisu - 8. a 9. ročníky - vybraní žáci

Třída Datum Akce Místo
VI.A 11.1. Výtvarná dílna Radnice P 9
VI.B 9.1. Primární prevence - Vztahy mezi žáky - Policie ČR učebna
  18.1. Výtvarná dílna Radnice P 9
VI.A,B 24.1. Polytechnická výchova Jarov, P 9
VII.A,B 25.1. Preventivní program - Než užiješ alkohol, užij rozum učebny
VIII.A,B 24.1. Soutěž v Aj - Challenge OA Holešovice, P 7
  25.1. Preventivní program - Než užiješ alkohol, užij rozum učebny
 
« Zpět