Leden 2019

12.02.2019, 09:27, ZŠ

LEDEN 2019

 

I. a II. stupeň

 

10. 1.                    Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Anežský klášter

14. 1.                    BOZ pro zimní školu v přírodě - přednáška

14. 1.                    Pedagogická rada

14. 1.                    Schůzka SRPPŠ

14. 1.                    Třídní schůzky 1.stupně a konzultace 2.stupně

18. 1.                    Harfica - informace o klubu

21. 1. - 25. 1.        Zimní škola v přírodě - I.turnus

23. 1.                    Klub rodičů žáků ZŠ Špitálská

28. 1. - 1. 2.          Zimní škola v přírodě - II.turnus

 

I. stupeň

Třída Datum Akce Místo
I.B 28.1. Třídní schůzky - náhradní termín  
III.A, B 15.1. Dopravní výchova - teoretická část pravidel silničního provozu PC učebna
IV.A 16.1. Dopravní výchova - teoretická část pravidel silničního provozu PC učebna
  17.1. Výtvarná dílna Radnice P 9
IV.B 15.1. Dopravní výchova - teoretická část pravidel silničního provozu PC učebna
V.A,B 17.1. Dopravní výchova - teoretická část pravidel silničního provozu PC učebna
V.C 16.1. Dopravní výchova - teoretická část pravidel silničního provozu PC učebna

II. stupeň

 

16. 1.                    Dějepisná olympiáda - obvodní kolo - 8.místo

17. 1.                    SPř - Muzeum smyslů

24. 1.                    EsVv - Slabikář návštěvníků památek - Muzeum hl. m. Prahy

29. 1.                    Olympiáda v Čj - obvodní kolo - 37.místo

Třída Datum Akce Místo
VI.A,B 15.1. Polytechnická výchova Jarov
VI.B 8.1. Vzpoura úrazům - preventivní program učebna
VII.A,B 31.1. Praha Karla IV. - střed Evropy Dům U Zlatého prstenu
VII.A 10.1. Návštěva Poslanecké sněmovny ČR  
VII.B 15.1. Návštěva Poslanecké sněmovny ČR  
VIII.B 8.1. Vzpoura úrazům - preventivní program učebna
  21.1. Post Bellum animace Aeroškola
IX.A,B 8.1. Vzpoura úrazům - preventivní program učebny
 
« Zpět