Listopad 2012

03.12.2012, 17:12, ZŠ

LISTOPAD 2012

 

I. a II. stupeň

 

1. 11.          Smysly živočichů - Záchranná stanice Praha - tělocvična

1. 11.          Odpolední vlastivědná poznávací vycházka - Mala Strana

12. 11.        Třídní schůzky I. stupně

                     Konzultace II. stupně

 

I. stupeň

14. 11.        Vánoční fotografování jednotlivců dle zájmu

 

Třída Den Akce Místo
I. B 23. 11. Podzim v okolí školy - vycházka okolí školy
I. C 23. 11. Co umí žák 1. ročníku - prezentace třídy 8. A
II.A,B,C 12. 11.

Preven. program - Doprav. výchova -

Policie ČR

učebna
II. A 5. 11. Toulcův dvůr - O beránkovi a ovečkách  
II. B 28. 11. Toulcův dvůr - O beránkovi a ovečkách  
IV. A 21. 11. Dopravní výchova - dopravní značky DDH P 9
IV. B 12. 11.

Preven. program - Mezilidské vztahy -

Policie ČR

učebna
  20. 11. Dopravní výchova - dopravní značky DDH P 9
V. A 20. 11. Dopravní výchova - dopravní značky DDH P 9
  21. 11. Dopravní výchova - dopravní značky DDH P 9

II. stupeň

7. 11.          Brána do historie

7. 11.          SePř - otevření naučné ornitologické stezky - ZŠ Křesomyslova, Praha 4

13. 11.        Basketbal - chlapci - 8. a 9. ročník - obvodní kolo - ZŠ Čakovice

14. 11.        Basketbal - dívky - ZŠ Chodovická, H. Počernice

15. 11.        Ball Cup - dívky - ZŠ Litvínovská, Praha 9

20. 11.        T- ball - dívky - sportovní haly Podhajská pole

21. 11.        Orionflorbal Cup - chlapci - 6. a 7. třídy - ZŠ Čakovice

26. 11.        Pražský glóbus - obvodní kolo 6. a 7. ročníky, DDM - Praha 5

27. 11.        Soutěž AJ - ZŠ Universum - 6., 7., 8. ročníky - 2 x 3. místo

27. 11.        Pražský glóbus - obvodní kolo 8. a 9. ročníky, DDM - Praha 5

27. 11.        Orionflorbal Cup - chlapci - 8. a 9. třídy - ZŠ Čakovice

 

Třída Den Akce Místo
VI. A,B 20.11. Lety ke hvězdám Štefánikova hvězdárna
  22.11. Preven. program - Bezpečné chování v elektronickém světě učebna
VIII.A 13.11. Finanční gramotnost  
  22.11. Schola Pragensis Kongres. centrum
IX.A,B 6.11. Úřad práce Hl. m. Prahy - volba povolání  
  12.11. Festival mezipatro - Jak jen mohla (HIV-AIDS) - film, beseda kino Světozor
    Prezentace středních škol a učebních oborů  
IX. A 23.11. Schola Pragensis  
IX.B 8.11. Anglické představení - Zkrocení zlé ženy DDM Ulita
  22.11. Schola Pragensis  
 
« Zpět