Listopad 2017

18.12.2017, 14:01, ZŠ

LISTOPAD 2017

 

I. a II. stupeň

 

13. 11.          Pedagogická rada

13. 11.          Schůzka SRPPŠ

13. 11.          Třídní schůzky 1. a 2. stupně

30. 11.          Jazykový poznávací výlet - Adventní Regensburg

 

I. stupeň

 

6. 11.            Vánoční fotografování 1. stupně

28. 11.          Projektový den - Vánoce, Vánoce přicházejí

Třída Datum Akce Místo
I.A 30.1. Preventivní program - Spolupracující třída učebna
I.B 27.11. Preventivní program - Spolupracující třída učebna
I.C 27.11. Preventivní program - Spolupracující třída učebna
  28.11. Výtvarná dílna Radnice P 9
II.A 23.11. Preventivní program - Spolupracující třída učebna
II.B 30.11. Preventivní program - Spolupracující třída učebna
III.A,B 10.11. Divadlo Spejbla a Hurvínka - Hurvínek v Tramtárii Dejvice
IV.A,B,C 3.11. Pražský hrad - Den otevřených dveří  
IV.A 23.11. Preventivní program - Kamarády si nekupujeme učebna
IV.B,C 29.11. Preventivní program - Kamarády si nekupujeme učebny
V.A 10.11. Dopravní hřiště - Pravidla silničního provozu DH Prosek, P 9
  30.11. Vycházka - pražská divadla P 1, P 4

II. stupeň

 

1. 11.          Florbal - sportovní soutěž - starší žáci - děvčata

2. 11.          EsVv - Světlo v obraze - výstava - Pražský hrad

3. 11.          Florbal - sportovní soutěž - starší žáci - chlapci

9. 11.          SZe - Týden vědy a techniky - Akademie věd ČR

10. 11.        Soutěž ICT - IT Junior - Praha 5 - Smíchov

16. 11.        Projektový den - Praha

21. 11.        Soutěž ICT - IT SLOT

22. 11.        Dějepisná olympiáda - školní kolo

24. 11.        Florbal - sportovní soutěž - mladší žáci - chlapci 

27. 11.        Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

30. 11.        Jazykový poznávací výlet - Adventní Regensburg

Třída Datum Akce Místo
VI.A 9.11. Vycházka - Muzeum hl. m. Prahy - Pravěk v českých zemích  
VI.B 28.11. Preventivní program - Selektivní prevence učebna
VIII.A,B 2.11. Jarmark řemesel - COP P 9 - COP Harfa
  7.11. Poslanecká sněmovna P 1
  24.11. Schola Pragensis P 2
VIII.A 7.11. Týden vědy a techniky - vědecká show AV ČR
  23.11. Noční čtení - Robinson Grusoe škola
  30.11. Výstava handicapovaných umělců Radnice P 9
VIII.B  6.11.  Týden vědy a techniky - vědecká show AV ČR 
  22.11.  Projekt - Kamarád ježek   
IX.A,B  2.11. Jarmark řemesel - COP P 9 - COP Harfa 
  6., 9.11.  Prezentace středních škol   
  24.11.  Schola Pragensis  P 2 
 
« Zpět