Návštěva Židovského muzea

01.03.2017, 18:20, ZŠ

Tolerance, respekt a pochopení lidí různých vyznání je aktuálním tématem dnešní doby. Aby žáci naší školy tyto hodnoty mohli prohlubovat, vydali se žáci 7. ročníku na exkurzi do Židovského muzea, kde absolvovali program Badatel, jenž je seznámil s tradicemi a zvyklostmi jednoho ze světových náboženství - judaismem.


Program badatel je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. V úvodu programu byl představen židovský národ v dějinném kontextu, poté byli žáci rozděleni do pěti skupin, ve kterých se věnovali následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach. Každá skupinka měla k dispozici text a sérií předmětů týkajících se daného tématu, což umožnilo hlubší představu, o tom jak daný zvyk či tradice probíhala. Tento program tak umožnil podrobně se dozvědět, co vše se kolem židovského způsobu života děje.

Poté následovala prohlídka Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova.

 

 
« Zpět