Pátek! A já mám zítra svátek

26.03.2020, 23:05, ZŠ


Vypadá to, že mám svátek už 17 dní, že? Nechodím do práce, vymýšlím si doma u kompu na vás chytáky, posílám písemky. A vy a vaši sourozenci jen píšete a píšete, až „se z vás kouří“…


Ale nemyslete! Ani pro mě to není nejjednodušší. Musím naplánovat, jak všechno učivo stihnout, jak vás nezahltit novými složitými informacemi atd. A opravdu se mi stýská.


Tak si snad ten zítřejší svátek i trochu zasloužím. A o co se jedná? 28. 3. 1592 (100 let po novodobém objevení Ameriky) se narodil Jan Ámos Komenský. Dostal přízvisko „učitel národů“ a najdete ho?? No přece v našem „Lvu“ (č.65).


V rámci Češtiny se na něj podívejte, a pak si ústně zopakujte na str.94/5, 6 a) a b). Do Příšery si opište ta červená upozornění pod uvedenými cvičeními. A třeba i předpony z tabule. Pamatujete?

 Geometrie: Osová souměrnost, húú, co to je?


To je, když nějaký útvar rozříznete přesně napůl (tedy podle osy souměrnosti) a obě části jsou pak úplně stejné. U lidského obličeje, portrétu, který jste vyráběli včera, to samozřejmě není jednoznačné (pihy, chybějící zub, modřina pod okem…), ale např. pro barokní architekty za vlády Marie Terezie byla osa souměrnosti nad zákon. Podívejte se na naše YouTube video https://youtu.be/Epf8z_UYUUU a na str. 49 v modré Matematice.

 


Vlastivěda: (modrá). Nejdřív si zkuste podle 4.B dokončit zadání z úterka (suroviny pro stavbu středověkého města). Bude to stejné i v současnosti? Kterého materiálu dnes potřebujeme nejméně/nejvíce?


Druhý úkol se týká J.A. Komenského. Podívejte se na mapu Evropy, co všechno, většinou nedobrovolně, tento náš významný myslitel procestoval: Polsko > Švédsko > Anglie > Uhry (dnes Rumunsko) > opět Polsko > Nizozemsko.

 


Pracovní činnosti: Až budete rodičům pomáhat s mytím nádobí nebo luxováním, pozorujte, které věci kolem vás jsou osově souměrné. Pak si jednu z nich vyberte, např. kufr. Přeložte si napůl čistý papír a půlku vámi vybraného předmětu nakreslete. Druhou půlku získejte vystřižením vašeho „půl-obrázku“ z přeloženého papíru. Funguje to? 

 

A teď Tělocvik: Proběhněte se venku a udělejte stejná pozorování. Najdete osově souměrné útvary/předměty i v přírodě?


Přeji vám krásný, klidný a zdravý víkend!
Třídní učitelka J.J.

  

 
« Zpět