Placení obědů

26.07.2019, 11:00, ZŠ

Platba obědů zálohově do 20. v měsíci(musí být na našem účtu) tj. první platba do 20.srpna na září atd., poslední platba 20.května. Způsob placení : vkladem na účet u České spořitelny, převodem z bankovního účtu.

Číslo účtu:  35-2000914389/0800  a variabilní symbol, který  bude přidělen ve školní jídelně.

Zaplacením je oběd přihlášen.  

Platby za obědy nepřijímáme v hotovosti!!!


V případě nemoci odhláška obědů den předem nebo na záznamník(283892191) do 7.00 hod téhož dne. Odhláška a změna druhu oběda je možná i přes internet. Pokud oběd neodhlásíte včas, je možné si první den nemoci oběd vyzvednout do přinesené nádoby. Další dny nepřítomnosti žáka na stravování je třeba odhlásit obědy. Neodhlášené obědy stát nedotuje a rodiče jsou povinni oběd zaplatit v plné výši, včetně mzdových a věcných nákladů tj.1.st Kč 50,80, 2.st. Kč 52,30 a 4 .st. Kč 53,80.Skončení stravování je nutné oznámit v kanceláři ŠJ. Přeplatky se vyúčtují v červenci.

K vyzvednutí a volbě oběda se zakoupí čip v hodnotě 115,--Kč. V případě ztráty, nebo poškození se koupí nový čip. Nepoškozený čip má neomezené používání, tj. platí i pro další roky školní docházky a je vratný

Prosím nezapomeňte odhlašovat obědy!  (Například 1.9.!!)

 

 
« Zpět