Placení obědů

01.01.1970, 01:00, ZŠ

Platba obědů zálohově do 15. v měsíci tj. první platba do 15.srpna na září atd., poslední platba 15.května. Způsob placení : vkladem na účet u České spořitelny, převodem z bankovního účtu, inkasem u Čes.spořitelny.

Číslo účtu:  35-2000914389/0800  a variabilní symbol, který  bude přidělen ve školní jídelně.

Zaplacením je oběd přihlášen.  


V případě nemoci odhláška obědů den předem nebo na záznamník(283892191) do 7.00 hod téhož dne. Odhláška a změna druhu oběda je možná i přes internet. Pokud oběd neodhlásíte včas, je možné si první den nemoci oběd vyzvednout do přinesené nádoby. Další dny nepřítomnosti žáka na stravování je třeba odhlásit obědy. Neodhlášené obědy stát nedotuje a rodiče jsou povinni oběd zaplatit v plné výši, včetně mzdových a věcných nákladů tj.1.st Kč 50,80, 2.st. Kč 52,30 a 4 .st. Kč 53,80.Skončení stravování je nutné oznámit v kanceláři ŠJ. Přeplatky se vyúčtují v prosinci a v červnu. K vyzvednutí a volbě oběda se zakoupí čip v hodnotě 115,--Kč. V případě ztráty, nebo poškození se koupí nový čip. Nepoškozený čip má neomezené používání, tj. platí i pro další roky školní docházky a je vratný.


Platby za obědy nepřijímáme v hotovosti!!!

Prosím nezapomeňte odhlašovat obědy!  (Například 1.9.!!)

 

 
« Zpět