Předání certifikátu Vodní škola

08.01.2016, 14:52, ZŠ

15. 12. 2015 ve 14.00 hod. byl ZŠ Špitálská předán certifikát s titulem Vodní škola. Tato škola si jej zasloužila aktivní účastí v projektu Ekocentra Koniklec Vodní škola, který podpořilo MŽP a MHMP. Součástí projektu bylo i zřízení opatření na úsporu pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou, které byly ve škole nainstalovány.


Cílem projektu Vodní škola byl rozvoj environmentální gramotnosti nejen žáků, ale i pedagogů, rodičů a veřejnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a ekologizace provozu škol v téže oblasti.
V rámci projektu se žáci 2. stupně dozvěděli, proč je důležité šetřit pitnou vodou a dobře hospodařit i s vodou dešťovou. Během školního roku absolvovali na toto téma 4 výukové moduly s názvy Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě a Voda v domácnosti. Součástí každého modulu byla terénní exkurze (např. exkurze do ÚČOV) a výukový program, který ukázal na danou část problematiky.
Poté, co žáci absolvovali zmíněné moduly, následoval modul nazvaný Voda ve škole. V rámci tohoto modulu vytvořili žáci skupinu odborníků, zohlednili dosavadně nabyté vědomosti a spolu s pedagogy a vedením školy navrhli opatření na úsporu pitné vody a hospodaření s vodou dešťovou ve škole - na školním pozemku byl opraven okap, k němuž byl pořízen sud a na terasu velké květináče s rostlinami, které pomohou dešťové vodě setrvat v malém vodním cyklu a zlepšit tak i mikroklima školy. Na jedněch dámských toaletách byly na umyvadla pořízeny tři spořiče vody s infračervenými senzory pohybu, které uspoří pitnou vodu během mytí rukou.

Další informace o tomto projektu naleznete na stránkách Ekocentra Koniklec:

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/rubriky/environmentalni-vychova-osveta/ohlednuti/

 
« Zpět