Ranní příchody žáků na vyučování

04.03.2016, 08:14, ZŠ

Ranní příchody žáků na vyučování

Pozdní příchody žáků na vyučování jsou stále častější. Všichni žáci školy budou v pondělí

14. 3.  2016 opětně poučeni třídními učiteli o včasných ranních příchodech na vyučování. 

Od úterý 15. 3. 2016 se budou pozdní příchody zapisovat do Žákovských knížek. 

Výňatek ze Školního řádu školy:

3.3. Režim školy


1. Žáci chodí do školy pravidelně, podle rozvrhu, ve své třídě jsou nejpozději v 7.55 hodin. Na první vyučovací hodinu jsou připraveni na výuku ve třídě 5 minut před zahájením vyučovací hodiny.
Žáci přicházejí do školy 20 minut před začátkem vyučování.
Žáci jsou povinni užívat školní šatny k přezouvání a odkládání svrchních oděvů.
V 7:55 hodin se škola a šatny uzamykají. Během vyučování není přístup do šaten
povolen.


 
« Zpět