Setkání SRPŠ se zástupci tříd

14.03.2019, 09:36, ZŠ

Zápis ze setkání se zástupci tříd za dne 11. 2. 2019

 

Přítomní: Dita Franklová (SRPŠ), Kornélia Gottmannová (SRPŠ), Mgr. Kamila Beránková (ZŠ Špitálská), zástupci tříd od 3. ročníku mimo zástupců za 3. A, 7. A a 9. B.

 

Děti komunikovaly, zapojovaly se do diskuze a padlo i pár velmi dobrých a podnětných bodů pro setkání SRPŠ.

 

Na základě setkání bude SRPŠ projednávat následující body:

  • Sportovní odpoledne dětí s rodiči (padaly návrhy na: fotbalový turnaj, vybíjenou, basketbal, překážkové dráhy a atletiku)
  • Bezpečnost (děti by měly zájem o setkání a uspořádání schůzky na téma "proti kouření", "cizí země", "první pomoc", "sebeobrana při přepadení")- zde bych chtěla podotknout, že s námětem přišly samy děti a myslím, si, že je to velmi podnětné téma pro Radnici, aby uvolnily peníze a do školy mohl dorazit "expert" na tuto problematiku
  • Speciální dny v jídelně - "cizí jídlo" (již probíhá v jídelně a dětem se líbí. Jedná se o to, že jedenkrát do měsíce? je vždy jedno jídlo z jedné země)
  • Plánované „naplnění“ knihovny knížkami od dětí mělo velký úspěch !!!!! Přinesení knih se velmi líbilo a bylo oceněno :-)
  • kroužek Sebeobrany nebo něco podobného?
  • Zrcadla na dámských toaletách
  • Zdravé jídlo v automatech
  • Malé-nízké lavice
  • Zvířecí den ve škole

Zpracoval: Dita Franklová


 
« Zpět