Školní družina

31.08.2015, 15:03, ZŠ

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

V Praze 9 dne 1. 9. 2015

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy
 


Od 1. 9. 2015 je prodloužená odpolední doba školní družiny do 17:30 hodin.

 
« Zpět