Školní rok 2012/2013

24.08.2012, 14:10, ZŠ

Začátek školního roku 2012/2013

 

Začínáme 3. září  2012 v 8:00hodin.

Před školou na nové prvňáčky budou čekat paní učitelky, pak bude následovat přivítání a stužkování prvňáčků žáky 9. ročníků.

Prvňáčci s rodiči a paní učitelkami budou poté procházet do vlastních tříd špalírem ostatních žáků školy. 

Vyučování první den končí v 8:45 hodin.

Rodiče žáků 1. tříd mají hned 3. 9. 2012 od 9:00 hodin třídní schůzky, děti si ze tříd vzzvednou paní vychovatelky a po dobu třídních schůzek se budou o děti starat.

 

1. třídy mají do konce týdne - do 7. 9. 2012 vyučování do 9:40 hodin - 2 vyučovací hodiny.

Děti pak odchází domů nebo do školní družiny.

Následující týden se budou učit podle daného rozvrhu.

 

Žáci 2. - 5. tříd mají v úterý 4. 9. čtyři vyučovací hodiny, od středy 5. 9. se budou učit podle daného rozvrhu. 

 

Žáci 2. stupně mají v úterý 4. 9. pět vyučovacích hodin, od středy 5. 9. se budou učit podle daného rozvrhu.


 
« Zpět