Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

05.09.2011, 16:35, ZŠ

STANOVENÍ  ÚPLATY  ZA  ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

 

V Praze 9 dne 1. 9. 2011

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 300,- Kč měsíčně.

 

                                                                                                     PaedDr. Alena Nídlová

                                                                                                           ředitelka  školy


 
« Zpět