Svatý Jiří

24.04.2020, 07:52, ZŠ

Pranostiku k tomuto dni jsme si už řekli, takže dnes vás seznámím s jinou zajímavostí. Vysvětlovali jsme si nedávno, kdo je to patron. A sv.Jiří je patron všech skautů a skautek. Proto je dnešek zároveň jejich Mezinárodním dnem. Jestlipak si pamatujete, kdo z naší třídy je skaut?


 

Geometrie: Na videu https://youtu.be/078OUm3s88I máte postup k obsahu čtverce, což je ještě snazší než obsah obdélníka. Pak si projděte celou stranu 28, písemně doplňte 28/3. Dalším cvičením je na str. 31/1 = zase se zaměřte na doplnění tabulky. Vidíte, je to geometrie, a zase tady dělíme jako v „obyčejné“ matematice enlightened

 

 

Čeština: Dnes si vezměte hezký list papíru a pojďte si udělat malý tahák. Postupně si doplňte následující body:
1. Tvrdé souhlásky, v českých slovech po nich píšu „y“ : h, ch, ………..…..
2. Měkké souhlásky, v českých slovech po nic píšu „i“ : …………..….
3. Obojetné souhlásky = musím při nich zpozornět : ………….…..
4. Zájmeno mi= mně (to dej) x my (všichni tam jdeme)
5. Slovesa – složený budoucí čas: budu + in………………..
6. Slovesa – přítomný čas: když mají na konci „íčko“, bude vždycky ……………………
7. Slovesa – minulý čas: (teprve se učíme)
8. Podst. jména rod střední: to (1 město, moře) a ta (2 města, moře),
9. Podst. jména r. stř.: vzor město je ………….. vzor, proto v 7.p.mn.č. napíšu ……..
10. Podst. jména rod ženský: ta (1 žena, píseň) a ….. (2 ženy, písně)
11. Podst. jména rod ženský: vzor ………….. je tvrdý vzor, proto v 1. + 4.p.mn.č. napíšu …….
12. U všech slov rodu ženského napíšu v 7.p.mn.č. na konci vždycky …………
13. Podst. jména rod mužský: ten (1 pán, hrad), ALE ti (2 páni, muži) a ty (2 hrady, stroje)
14. Podst. jména rod mužský: u tvrdých vzorů musím 4krát zapomenout na „y“ : v koncovce –ovi (……a ……..pád j.č.), v koncovce –ích (………pád ..…č.) a vždy v 1.pádě mn.č. podle vzoru pán
15. Podst. jména rod mužský: koncovka –tel u profesí (kazatel ad.) je vždycky …………….
16. První slovo, které hledám ve větě, je ………………………..

 

 

Byla to „fuška“? Tak si malinko odpočiňte, a když mají dnes vylézat ti hadi, podívejte se na následující video: https://youtu.be/3DCjw25jLiU

Pak si na internetu najděte mapu českých národních parků, rezervací a CHKO (co ta zkratka asi znamená?) a překreslete si ji do modré Vlastivědy.


Budu ráda, když si tuto činnost spojíte s Pracovkami a mapu místo do sešitu překreslíte na čtvrtku A3. Pak si ji vystřihněte a připravte tak, abychom ji mohli připíchnout na naši školní nástěnku. (Kdo by nenašel pěknou mapu na internetu, může obkreslit i tu ze str.44 v knize).

 


No a nakonec během Tělocviku vyběhněte ven a pokuste se najít nejbližší tabuli chráněného území ve vašem okolí.

 

Užijte si krásný víkend, i když doufám, že nám konečně zaprší!

Vaše třídní učitelka Jana Jaskmanická
 

 
« Zpět