Třída 2.B

23.02.2017, 07:02, ZŠ

Informace pro rodiče a děti třídy 2.B

 

TÝDENNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


6. 3. – 10. 3.

 

Český jazyk
stálé opakování tvrdých a měkkých souhlásek => pracovní listy a doplňovačky
procvičování rozdílu věty a souvětí => pracovní listy
podstatná jména jako slovní druh
nově budeme probírat dě, tě, ně, bě, pě, vě 
učebnice strana 72-81


Čtení – čítanka na stranách 76-85 => důležitost četby i v rámci domácí přípravy, není nutné číst pouze v čítance, pokud mají děti svou oblíbenou knihu
Psaní – dopsání 1. dílu písanky, 2. díl písanky strana 2-7, není důležité psát rychle, ale psát pořádně, neškrtat a správně držet psací náčiní

Matematika
stálé opakování a procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10
opakování a procvičování sčítání a odečítání pod sebou + zkouška
sčítání do 100 s přechodem 10
nově počátek násobilky, násobení 2 
pracovní sešit strana 6-16


Geometrie – procvičování rozdílu mezi přímkou a úsečkou => dbát na přesné rýsování, rýsování dle dané délky, negumovat

 

Prvouka
Jaro - květiny na jaře, stromy na jaře, hospodářská zvířata a jejich mláďata 
učebnice strany číslo 46-49
pracovní sešit strany 58-62

 

 

TÝDENNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


27. 2. – 3. 3.


Český jazyk
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek => pracovní listy, učebnice strana číslo 66-69 + cvičení pod textem a doplňovačky
Procvičování rozdílu věty a souvětí => učebnice strana číslo 67/4, pracovní listy + domácí úkol
Čtení – čítanka na stranách 74-76 => důležitost četby i v rámci domácí přípravy, není nutné číst pouze v čítance, pokud mají děti svou oblíbenou knihu, je důležité číst
Psaní – písanka na stranách 37-38 => dopsání písanky, rozdání 2. dílu, není důležité psát rychle, ale psát pořádně, neškrtat a správně držet psací náčiní

Matematika
Stálé opakování a procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10, nově sčítání do 100 s přechodem 10 => pracovní sešit strana 3-6, nutné opakování a procvičování sčítání a odečítání pod sebou + zkouška
Geometrie – procvičování rozdílu mezi přímkou a úsečkou => dbát na přesné rýsování, bez gumování

Prvouka
Náš svět – učebnice strany číslo 43-45, pracovní sešit dodělat strany 54-57 => opakování kalendářních měsíců, ročních období, dnů v týdnu a orientace v čase


 

 

Paní učitelka Mgr. Marie Štemberková jde tento týden na operaci, předpokládaná doba nepřítomnosti cca 1měsíc.

Paní učitelka Marie Sladká (tř. uč. 2.A) vypracovává týdenní plán v případě nepřítomnosti paní učitelky, který předává i s výukovým materiálem zastupujícím pedagogům a denně jej s nimi konzultuje - vede je.

Pro nadcházející období se plán zpracovává a bude společně s týdenním plánem dán během dnešního dne na web školy.

Paní učitelce Štemberkové přejeme brzké uzdravení.

 

MĚSÍČNÍ VÝUKOVÝ PLÁN


ÚNOR


ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 60-71
- čítanka strana 66-75
- písanka strana 32-40
stálé opakování a procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, rozdíl především ve slabikách dy-di, ty-ti, ny-ni
nově rozdíl mezi větou a souvětím + spojky

MATEMATIKA – pracovní sešit číslo 6, strana 1-5
sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu, nutnost opakování a procvičování příkladů
počátek sčítání čísel v oboru do 100 s přechodem 10
geometrie probíhá 1x týdně – bod, úsečka, přímka

PRVOUKA – učebnice strana 40-45
- učebnice strana 50-57
Náš svět – roční období, kalendářní měsíce, dny v týdnu a části dne

 

BŘEZEN


ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 72-81
- čítanka strana 76-85
- písanka 2. díl strana 2-7
stálé opakování tvrdých a měkkých souhlásek, procvičování rozdílu mezi větou a souvětím + spojky
nově podstatná jména jako slovní druh – vlastní jména osob, zvířat a měst/vesnic

MATEMATIKA – pracovní sešit číslo 6, strana 6-17
opakování a procvičování příkladů sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu, procvičování sčítání a odčítání pod sebou, bez přechodu 10
sčítání a odečítání čísel v oboru do 100 s přechodem 10
geometrie probíhá 1x týdně – bod, úsečka, přímka

PRVOUKA – učebnice strana 46-55
- učebnice strana 58-65
Jaro – rostliny na jaře, hospodářská zvířata, ptáci a jejich hnízda

 

PROGRAM NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ


Dopolední program se budeme učit – především matematika a český jazyk, prvouka bude probíhat především v přírodě. (8:00-12:00)
Oběd – polední klid (12:00-14:00)
Odpolední program bude probíhat formou her, které budou tematicky zaměřeny, viz program níže. (14:00-20:00) => časy jsou pouze orientační 

Jak trpaslíci zachránili království
 

Děti se na pár dní stanou trpaslíci. Budou provedeni pohádkou, ve které vystupuje spousta pohádkových postav – čerti, vodníci, víly, čarodějové, mluvící zvířátku, princezna a král. 
Aktivity jsou vedeny tak, aby byly co nejvíce pohybové a rozvíjely tak dětem jejich všestrannost. Mezi aktivity je také zařazena výtvarná část, kde budou děti rozvíjet svou kreativitu. 
Do programu jsou také zařazeny dva výlety po okolí. 

Příběh: 


Začínáme scénkou, ve které se baví dvě víly ve vesničce Hopsinka, kam už dlouho nezavítal čáp a je tam málo dětí. Vesnici i království zaklel zlý čaroděj Kazisvět. Proklel celé království, protože mu král odmítl dát za ženu jeho jedinou dceru, princeznu Adélku. Princezně to bylo líto, proto utekla a vydala se za Kazisvětem sama. Děti se do vesnice vrátily, ale král byl smutný a vyhlásil hromadu zlata tomu, kdo ji přivede zpět. 
A v tom vstupují na scénu děti jako trpaslíci zachránci, protože už v království není žádný chrabrý princ. Trpaslíci souhlasí a tak se vrhnou na cestu, kterou je záchrana princezny. 


Tomuto programu jsou tematicky přizpůsobené hry.

 


 
« Zpět