Třída 2.B - nepřítomnost paní učitelky

05.12.2017, 15:23, ZŠ

Vážení rodiče 2.B,


Vaše třídní paní učitelka Mgr. Světlana Blínová je již v pracovní neschopnosti dva týdny.
Tento týden by měla jít na kontrolu k lékaři.
Vzhledem k tomu, že ani paní učitelka zatím neví, jak dlouho její nemoc potrvá, jsme již zajistili tak, jak je tomu vždy v podobných případech:


- dohled nad přípravami a výukou ve třídě 2. B má paní učitelka Mgr. Hana Fixlová tak, aby výuka nebyla zpomalena, navazovala a postupovala stejně jako v paralelní třídě, paní učitelka Mgr. Hana Fixlová je zároveň vedoucí Metodického sdružení 1. stupně, třída 2. B nemá zpoždění ve výuce, výuka je metodickou vedoucí připravována, konzultována a kontrolována včetně zadávání domácí přípravy


- v průběhu minulého týdne se nám podařilo sehnat kvalifikovaný zástup – studentku posledního ročníku studia na pedagogické fakultě, která vždy několik dnů v týdnu vyučuje vaše děti, s ní se střídá a navazuje na učivo zástup ze školní družiny, předávání probraného učiva probíhá denně a je konzultováno ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Hanou Fixlovou


- v případě výrazné změny týkající se chodu školy nebo rozvrhu či akce třídy zajistí zápisem do žákovských knížek zastupující učitel pod vedením metodické vedoucí 1. stupně

Děkujeme za pochopení
PaedDr. Alena Nídlová
 


 
« Zpět