Učivo na úterý 24.03.2020

23.03.2020, 18:00, ZŠ

Vážení rodiče,


situace je jaká je, do školy děti jen tak hnedle nepůjdou a nerada bych, aby jste se hroutili z množství učiva a z toho, že nestíháte. Proto znovu redukuju učivo. Nebudeme se zabývat učebnicí prvouky, jelikož se domnívám, že věci kolem nás a situace, která nastala, jsou dostačujícími motivy pro všeobecný rozvoj dítěte. Prvouku nechávám tedy na Vás – není nutné v ní pokračovat. Opomeneme i výchovy, určitě si poradíte sami, ale nemá smysl Vás zahlcovat písničkami, ručními pracemi, výtvarnými díly či tělesnými cvičeními. Snažte se tedy dětem vytvářet situace a příležitosti k překonávání překážek v učivu, k rozvoji kreativity, veďte je k samostatnosti a zodpovědnosti. Děti musí mít nějaké povinnosti. Vytvořte si ,, plán hry“. Stanovte si čas na práci a odpočinek. Udělejte si chvilky pouze a jen pro sebe (jak rodiče, tak děti). Navzájem si čtěte. Čtení posiluje sociální kontakt. Navraťte se do rodinné historie – prohlížejte si fotografie, vzpomínejte, vyprávějte zážitky, ale i celospolečenská historie rozšíří obzory dětí – historické události, pověsti a jiné. Umožněte dětem alespoň telefonické kontakty se svými kamarády a spolužáky. Pište meily, popřípadě volejte v čase 20.00 – 21.00h. Jsem tu pro Vás i Vaše děti. I mně se po dětech stýská a i já si s dětmi ráda popovídám.
Stěžejní pro nás tedy bude Český jazyk – čtení, psaní a Matematika – pamětné počítání v oboru 0 – 20 s přechodem, ale i bez přechodu desítky (to nás teprve čeká)

Tady jsou úkoly na zítřek.
MATEMATIKA – str. 26, jelikož jsem ji omylem přeskočila
SLABIKÁŘ – od str. 33 – 59 vybrat tři články a plynule je přečíst. Čtenáři si čtou nahlas básničky, pohádky, příběhy – minimálně pět minut, přečtené reprodukují, musí vědět, co si přečetli – čtení s porozuměním.
SEŠIT RYBIČKY – opsat velikonoční básničku ze slabikáře na str. 59
PÍSANKA č. 3  zase budeme přeskakovat,str. 18 - malé h

Anglický jazyk -.začínáme novou lekci - Unit 5 - Happy birthday!
  Prohlédněte si v uč. str. 38 a 39 a s pomocí rodičů a slovníčku se pokuste naučit slovíčka dole v rámečku
- PS - str. 35.

Vážení rodiče,
poslechová cvičení v učebnici i prac.sešitě nyní přeskakujeme, k některým se vrátíme, až se s dětmi uvidíme.Pokud by se jim nějaké slovíčko nedařilo zapamatovat, tak se na děti nezlobte, v druhém ročníku se to stejně všechno opakuje a budou to určitě všichni umět.
Přece jenom v běžné hodině slovíčka nesčetněkrát opakujeme a všichni angličtináři chápeme, že to nyní při Vaší pracovní vytíženosti není možné.
Děkujeme a pozdravujte od nás Vaše "berušky a broučky".

Za všechny učitele Aj 1.ročníku
Zdraví Monika Vašáková
P.S.: Slovíčka jsou v prac. sešitě vzadu - str.74 -76.

 
« Zpět