Už polovina

02.06.2020, 17:00, ZŠ


Kdepak, nejedná se o polovinu dnů do konce školního roku, ale o půlku z vás, kteří/které musíte z nějakého důvodu zůstat doma  crying   Což je škoda, protože ve třídě je plno zábavy. 

 

 

Dnes jsme si například ve Vlastivědě promítali všechny díly "Lva" o husitech až do č.46 (Jiří z Poděbrad). A to hned ráno, protože pak už nám do oken svítilo sluníčko. 

 

 

V Matematice jsme si připomněli celá čísla a ukazovali si je na číselné ose. Zkuste si také vypočítat nerovnice  -7 < x < 4  nebo  -10 < y . Že to není vůbec těžké?! Pak se ještě mrkněte na str. 51/21. Tam jsou pro změnu rovnice. Jak se jmenují neznámé v těchto rovnicích?

 

 

A v Češtině postupně rozeznáváme souvětí a jejich spojky = v e-mailu máte pracovní list.

Také jsme dnes zjistili, že přísudek nemusí být jen sloveso. Zkuste se zamyslet nad těmito větami a doplňte jiné slovo než sloveso enlightened  :

 

Vrabec _________ ze křoví.

Vrána __________ na větvi stromu.

Datel ___________ do kůry stromu.

Na mýtině ___________ zajíc.

V suchém listí  ___________ zmije.

 

 

No a ve Čtení jsme si přečetli druhou povídku o květině ("O princezně Slunečnici") a porovnali obě dívky a oba příběhy.

 

Tak zase zítra,

my všichni školou povinní

 
« Zpět