Vlastivědná vycházka 10. 1. 2013 – Staré Město a Betlémská kaple.

05.03.2013, 12:32, ZŠ

Lednová vycházka se uskutečnila za příznivého počasí. Teplota byla nad nulou a přála příjemně
strávenému odpoledni v ulicích a na náměstích Starého Města.


Putování jsme začali na náměstí Jana Palacha, kde jsme si prohlédli budovu Rudolfina, Vysoké školy uměleckoprůmyslové a na protější
straně Uměleckoprůmyslového muzea. Kolem Vltavy jsme zamířili ke Klementinu, bývalé jezuitské
koleji s kostelem sv. Salvátora, naproti kterému se tyčí Staroměstská mostecká věž. Zde žáci
vyslechli příběh o lazebnici Zuzaně ze sousedních Karlových lázní. Pak jsme se prošli po Karlově
mostě a vyprávěli si pověst o jeho stavbě. U sochy rytíře Bruncvíka se žáci seznámili s další pověstí
a zamířili jsme zpět směrem k Betlémské kapli. Prošli jsme Karlovou ulicí s jejími zajímavostmi:
první kavárna v Praze v domě U Zlatého hada, první pražský biograf Ponrepo v domě U Modré
štiky. Na konci Husovy ulice jsme zabočili na Betlémské náměstí, kterému dominuje Betlémská
kaple. Zde jsme si připomněli její historii. Povídáním o období husitsví jsme si zpestřili zpáteční
cestu ke škole.

 
« Zpět