VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

05.03.2013, 12:24, ZŠ

Podzimní vlastivědné vycházky jsme zahájili návštěvou Pražského hradu. Druhá vycházka nás zavedla na Malou stranu. Třetí vlastivědnou vycházku jsme podnikli  na Staroměstské náměstí, které začátkem prosince již dýchalo vánoční atmosférou.


Podzimní vlastivědné vycházky jsme zahájili návštěvou Pražského hradu.
Vyšli jsme od Letohrádku královny Anny, poslechli jsme si
Zpívající fontánu, prošli jsme Královskou zahradou přes Lví dvůr, kde měl císař Rudolf II. svůj zvěřinec a došli jsme k Prašnému mostu.
Cestou jsme minuli renesanční Míčovnu Pražského hradu. Prohlédli jsme si areál Pražského hradu se všemi jeho pamětihodnostmi.
Nejvíce na děti zapůsobil Chrám sv. Víta, jehož západní průčelí se náhle objeví při vstupu na třetí nádvoří. Měli jsme možnost si
prohlédnout i jeho interiér. Protože čas byl neúprosný, museli jsme se vydat na zpáteční cestu.

Druhá vycházka nás zavedla na Malou stranu. Kolem Valdštejnské jízdárny jsme se vydali Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí.
Cestou jsme obdivovali mnoho paláců, které si zde vystavěly bohaté šlechtické rody. Dominantou Malostranského náměstí je chrám
sv. Mikuláše s jeho nezaměnitelnou kupolí, obklopený opět šlechtickými paláci. Dále jsme stoupali Nerudovou ulicí, kde děti soutěžily,
kdo uhodne více názvů domů podle domovních znamení. Došli jsme k domu U dvou slunců, kde žil Jan Neruda a odsud už bylo pár kroků
na hradní rampu a po Nových zámeckých schodech jsme se vydali k domovu.

Třetí vlastivědná vycházka nás zavedla na Staroměstské náměstí, které začátkem prosince již dýchalo vánoční atmosférou. Prohlédli
jsme si Staroměstskou radnici s orlojem a připomněli jsme si, že se zde v průběhu staletí odehrála řada historických událostí s velkým
dosahem pro český národ: počátky husitské revoluce, poprava 27 českých šlechticů a měšťanů 21. června 1621, demonstrace Pražanů
za samostatný stát v r. 1918, boj za osvobození Prahy v květnu 1945 a komunistický převrat v únoru 1948 se známým proslovem. Aby si
děti od množství historických událostí odpočinuly, pohladily si oslíka, ovečky a kozičku v živém betlému a pokračovali jsme kolem domu
U Kamenného zvonu do kostela Panny Marie před Týnem a přes Ungelt jsme se již museli vydat na zpáteční cestu do školy.

 
« Zpět