Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

11.05.2020, 13:09, ZŠ

VÝUKA NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020


vláda umožnila


• od 25. května – osobní přítomnost žáků 1. stupně
1. stupeň


Vzdělávání bude probíhat formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.


Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu.


Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Děti budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den a sáček na odkládání roušek. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.
Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Z hygienických opatření je již připravena desinfekce na ruce, dezinfekční mýdlo a papírové ručníky ve třídách, toaletách, šatnách, u školní jídelny a ve vestibulu školy.


I. stupeň: Provozní doba školy bude od 7:40 do 15:00.


Školní stravování bude probíhat formou teplých obědů.


Žádáme rodiče, aby svým dětem, pokud budou chodit na obědy, objednali oběd. Školní kuchyně pak bude dle počtu přihlášených dětí objednávat suroviny na přípravu jídel.


Za jakých faktorů mohou tedy žáci školu navštívit?


• žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti
• žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti naplňuje

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)


O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.


Toto prohlášení zašlete svému třídnímu učiteli e-mailem nebo vhoďte do schránky u hlavního vchodu do školy nejpozději do pátku 15. 5. 2020.


Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Očekáváme zodpovědnost rodičů v tom, že pokud pošlou dítě do školy a obsadí tím místo ve skupině, která má být neměnná, bude do ní dítě docházet pravidelně (samozřejmě za podmínek, že bude zdravé).


Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.


Své rozhodnutí, prosím, sdělujte svým třídním učitelům, někteří již tak učinili po prvotním oslovení třídním učitelem. Ostatní tak učiňte nejpozději do pátku 15. 5. 2020.

 


 
« Zpět