Výuka 9. ročníků od 11. 5. 2020

04.05.2020, 15:54, ZŠ

VÝUKA 9. ROČNÍKŮ - OD 11. 5. 2020


Vážení rodiče,


vláda umožnila od 11. května osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.


Vzdělávání žáků bude probíhat formou školních skupin, ve kterých bude max. 15. dětí. Přítomnost žáků ve škole není povinná.


Rozdělení žáků do dvou skupin sdělí Mgr. Dana Kolářová podle počtu zájemců. Složení skupin žáků bude od začátku 11. 5. 2020 neměnné, tzn. žáka nelze zařadit do školní skupiny později.


Zákonný zástupce musí nejpozději do středy 6. 5. 2020 zaslat Mgr. Daně Kolářové nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu do školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení Vám bylo zasláno e–mailem. Prosíme, vyplňte jej a doručte do školy výše uvedenými způsoby.


Výuka bude probíhat vždy v pondělí, středu a čtvrtek


9. A – V 8:15 vyučující vyzvedne žáky před vchodem do školy a odvede je do šatny hlavním vchodem, v šatnách si žáci vyzvednou přezůvky a vydezinfikují si ruce. Výuka začne v 8:30 v kmenové třídě. Výuka bude probíhat v blocích: 1. blok - 8:30 – 10:00, 15 minut přestávka, 2. blok – 10:15 – 11:45, po skončení výuky vyučující odvádí žáky do školní jídelny či šaten.


9. B – V 8:30 vyučující vyzvedne žáky před vchodem do školy a odvede je do šatny hlavním vchodem, v šatnách si žáci vyzvednou přezůvky a vydezinfikují si ruce. Výuka začne v 8:45 v kmenové třídě. Výuka bude probíhat v blocích: 1. blok - 8:45 – 10:15, 15 minut přestávka, 2. blok – 10:30 – 12:00, po skončení výuky vyučující odvádí žáky do školní jídelny či šaten.

 

PROSÍME, ABY SE DĚTI, KTERÉ BUDOU CHODIT NA OBĚDY,  PŘIHLÁSILY DO STŘEDY

6. 5. 2020. S POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍM NEMŮŽEME POČÍTAT, PROTOŽE POTRAVINY, ZE KTERÝCH SE VAŘÍ, SE OBJEDNÁVAJÍ S PŘEDSTIHEM PODLE PŘIHLÁŠENÝCH STRÁVNÍKŮ. 


Výuka bude soustředěna na učivo českého jazyka a matematiky. Doporučujeme vzít si s sebou psací potřeby, ŽK, sešity a učebnice na výuku ČJ a M.


Během výuky bude sedět žák v lavici sám. V případě, že vyučující vydá pokyn, že je možné roušku sundat, uloží si ji žák do sáčku. V době přestávek musí zůstat ústa a nos zakryty. Svačinu lze konzumovat pouze mezi bloky vyučování. Žák nesmí opustit třídu, výjimkou je cesta na WC.
V případě, že žák neuposlechne pokynů pedagoga k zajištění bezpečnosti a zdraví, budou ředitelem školy vyzváni rodiče k vyzvednutí žáka ze školy a jeho docházka může být ukončena.


Za jakých faktorů mohou tedy žáci školu navštívit?


• žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti – viz výše
• žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti (viz výše) naplňuje


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

PaedDr. Alena Nídlová, ředitelka školy


 


 
« Zpět