Začátek školního roku

28.08.2014, 12:05, ZŠ

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU - 1. ZÁŘÍ 2014

 

1. ROČNÍKY - paní učitelky čekají od 8:00 do 8:15 hodin na děti před školou.

V 8:15 odchází paní učitelky s dětmi do svých tříd, budou procházet špalírem starších žáků a pak ve třídě bude probíhat stužkování žáky 9. ročníků s přivítáním. Poté následuje vlastní program ve třídách.

 Od 9:00 následují třídní schůzky rodičů prvňáčků, všechny děti si odvedou a budou hlídat vychovatelky školní družiny.  

Přihlášky do školní družiny pro 1. třídy budou rozdávány na třídních schůzkách 1. 9. 2014 od 9:00 hodin.

 

2. ROČNÍKY - na žáky 2. ročníků budou čekat učitelé před školou a v 8:00 společně se svými třídními učiteli budou odcházet do tříd.

2.A odejte do třídy v hlavní budově školy.

2. B a 2. C odejte se svými třídními učiteli na Bumbálek - detašované pracoviště, kde mají své nově připravené učebny a oddělení školní družiny.

 

Žáci 3. - 9. ročníků odchází do svých tříd od 7:40 - 7:55 hodin, aby byl prostor před školou pro žáky 1. - 2. ročníků volný.

 

1. září 2014 končí vyučování v 8:45 hodin.

Výdej obědů 1. září 2014 od 11:00 do 12:00 hodin.


INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Ranní školní družina od 1. 9. 2014 - 6:30- 7:40,

dále pak po skončení vyučování do 17:00.

 

Potvrzení o zaměstnání dostanou děti do Žákovských knížek během prvního týdne.

 

Veškeré informace a potřebné dokumenty jsou k dispozici v ranní školní družině:

       pondělí - 1. 9. 2014 - 6:30 - 8:00, 10:30 - 14:00

       úterý     - 2. 9. 2014 - 6:30 - 14:00

 

Možno též i tel. domluvě s hlavní paní vychovatelkou Kateřinou Jakšovou - 776 041 008.

Dále pak vždy během celého školního roku.

 
« Zpět