Zápis ze schůzky 8.4.2019

10.05.2019, 09:39, ZŠ

Zápis z jednání SRPŠ 8.4.2019

1. Zpětná vazba k výuce
Připomínky ke komunikaci a zapisování známek do ŽK u některých pedagogů – pořeší vedení školy
2. Akce s rodiči
a. Knihovna – překládá se na září
b. Sportovní den (dodatečně konzultováno s paní Ditou Franklovou)
- Předpokládaný termín 25.6. 2019 od 13:30 do 16:00 (16:30)
- Pomoc při organizaci nabídli: paní Summerová, paní Dvořáková 3.B, paní Gottmannová 3.B, 4.B
- Je potřeba kontaktovat: gymnázium, areál tenisových kurtů (pan Vejšický), učitelé pana Bendla a pan Černého,
- Zajistit finanční zdroje – jak je na to fond SRPŠ?
- Zajistit občerstvení.
- Zorganizovat celý průběh akce – hlavní organizátorkou je paní Dita Franklová.
- Spolupracovat s vedením školy.

3. Informace o setkání rodičů na radnici – setkání proběhlo 9.4.2019, detailní výstup je zpracováván, paní Gottmannová bude o výstupech informovat na další schůzi SRPŠ

4. Informace ze setkání rodičů s žákovskou samosprávou
a. Zrcadla – fólie na dívčích toaletách – zařídí vedení školy.
b. Zahraniční kuchyně v jídelně, žákovské jídelníčky – probíhá.
c. Akce na prevenci závislosti a kriminality – proběhla přednáška kurátora Prahy 9 a Policie ČR - preventista

5. Podněty rodičů
a. Stojánky na kola u Bumbálku – zamítnuto vedením školy z bezpečnostních důvodů
b. Přístřešek pro čekající rodiče před Bumbálkem – je v řešení, diskutovat na další schůzi SRPŠ
c. 2. jídlo se vaří až od 30 objednaných jídel


Zapsala Kornélia Gottmannová 10.4.2019


 
« Zpět