ZÁŘÍ 2017

18.09.2016, 13:35, ZŠ

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY - PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 4. 9. 2017

 

6. 30 - 7.40 hod.
8. 45 - 17. 30 hod.
zápis do šd + třídní schůzky prvních tříd (základní informace o ŠD )
zajistit bezpečné předávání dětí (pouze oprávněným osobám)

 

 


REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

seznámení rodičů a dětí s chodem družiny + vnitřní řád ŠD


 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

seznámení dětí s družinovými hernami + prostředí a vybavení družin
skladba činností ve družině
seznámení dětí s režimem dne
vymyšlení názvů pro jednotlivé oddělení ŠD

dětem zajistit pozvolný nástup do školy
prolínání a střídání činností
umožnit a nabídnout velké množství her
zajištění pitného režimu + upevňování hyg.návyků
BEZPEČNOST- při přecházení do šd, při vycházkách, v průběhu dne ve družině

 

 


JÍDELNA

 

správné stolování (důležitá pomoc prvňáčkům!!!)
správné držení a používání příboru
dbát na bezpečné přenášení a odnášení táců s jídlem - pomoc prvňáčkum zajištena
správné hygienické návyky

 


POBYT VENKU

 

využití hezkého počasí k co nejdelšímu možnému pobytu venku

BEZPEČNOST při přecházení silnic a při pohybu na chodnících

 

 


AKCE ZÁŘÍ :

 

KNIHOVNA VYSOČANY - DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PROSEK - DLE AKTUALNÍ NABÍDKY

 

VÝTVARNÁ DÍLNA NA RADNICI - DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY 

 

 

 

 

 

 

 
« Zpět